ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Разгледаните тук най-често задавани въпроси са чудесен начин да научите повече за Ноосферни Регулатори Soul Energy

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НООСФЕРЕН РЕГУЛАТОР SOUL ENERGY?

Уникална технология, която генерира и обединява Божествената Светлина на Космическата Енергия и на Духовната Енергия, които оказават влияние върху Полето на Душата. Ноосферен Регулатор Soul Energy свързва Човешкитe Души с Божия Дух, перфектно представен от специално разработени Позитивни Програми състоящи се от комбинация на Геометрични Модели и Божието Слово . Чрез Молитва и Медитация Ноосферен Регулатор Soul Energy въздига Душата Ви за Вечен Живот в Царството Небесно, като я изпълва с любов, светлина, истина и вяра в Бог, във всяко измерение на Сътворението на Бог.

КАКВО Е СЪДЪРЖАНИЕТО НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY?

Ноосферни Регулатори Soul Energy се състоят от специално разработени Позитивни Програми съдържащи Космическа Енергия, представена от Геометрични Модели и Духовна Енергия, представена от Божието Слово. Комбинациите от Геометрични Модели и Словото Божие са създадени и начертани от мен, Стела Каменова.

КАК РАБОТЯТ ЗА ВАС И С ВАС НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY?

Геометричните Модели и Словото Божие (което също може да бъде превърнато в геометрични модели чрез специална цифрова система) съдържащи се в Ноосферни Регулатори Soul Energy позволяват на тялото Ви да се свърже с постоянното присъствие на адекватна магнитна енергия, която активира вашият процес на самолечение чрез засилване процесите на образуване и деление на клетките. Клетъчното делене е процес, отговорен за поддържането на организма здрав и подмладен. Всяка клетка има положително и отрицателно поле в ДНК-то си.
Ноосферни Регулатори Soul Energy позволяват на Вашата Енергийна Структура да активира положителното поле във Вашите ДНК клетки на физическо ниво и да активира въртенето на Вашите контра-въртящи се Светлинни или Спирални Енергийни Полета (като с нишка ДНК), които пренасят Дух или Съзнание от едно Измерение в друго и Ви свързват с Божествената Светлина на Бог.

Геометричните Модели и Словото Божие (което също може да бъде превърнато в геометрични модели чрез специална цифрова система) съдържащи се в Ноосферни Регулатори Soul Energy позволяват на тялото Ви да се свърже с правилните части на Торсионните Енергийни Полета, които са носители на Вълните на Съзнанието. Нашият мозък също е базиран на вакуум и е „ приемо-предавателно устройство на Торсионно Поле“.

Доказано е, че Десните части на Торсионните Енергийни Полета могат да хармонизират, да лекуват и заздравят Вашата Енергийна Структура, докато Левите части на Енергийните Торсионни Полета причиняват патологични промени и Ви разболяват.
Божието Торсионно Енергийно Поле може да се слее с нас, да бъде вътре в нас само ако имаме Чисто Сърце и Чисти Мисли. С нашите мисли ние създаваме много мощни Торсионни Енергийни Полета и ако мислите ни са отрицателни, ние създаваме Леви Торсионни Енергийни Полета. Ако нашите мисли са положителни, ние създаваме Десни Торсионни Енергийни Полета.

Научете Повече>>

ЗА КАКВО И КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY?

Когато използвате Ноосферни Регулатори Soul Energy, Божествената Светлина на Бог нараства в цялата Ви Енергийна Структура и Вашите Мисли стават положителни през повечето време, тъй като Вие имате дълбока вяра в Бог и се уповавате на Бог.

Вие винаги увеличавате Божествената Светлина във Вашата Душа, докато използвате Ноосферни Регулатори Soul Energy, като просто ги носите върху себе си или с Вас, а също и като ги използвате по време на Молитва и Медитация.

Когато практикувате с Ноосферни Регулатори Soul Energy по различни начини (Духовни Практики), Вашите Енергийни Центрове, Аура и Енергийно Поле се свързват със силата на Божествената Светлина съдържаща се в тях. Всички форми, модели и думи съдържащи се в Позитивните програми, от които се състоят Ноосферни Регулатори Soul Energy започват да взаимодействат с негативните програми, намиращи се дълбоко в Сърцето и Душата Ви.
Тъй като програмите съдържащи се в Ноосферни Регулатори Soul Energy са само положителни и са създадени от чистата Божествена Светлина на Бог, Вашите вече активирани Спирали на Енергия Ви въздигат до място на пълна защита от негативни енергийни въздействия, тъй като около Вас се генерира чиста Божествена Любов.

КОЛКО СА ВИДОВЕТЕ НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY?

Съществуват две основни групи: Ноосферни Регулатори Soul Energy Колиета и Ноосферни Регулатори Soul Energy За Ръце и Тяло.

Ноосферни Регулатори Soul Energy Колиета включват 3 различни вида, докато Ноосферни Регулатори Soul Energy За Ръце и Тяло включват 6 различни вида.

ОТ КАКВИ МАТЕРИАЛИ СА ИЗРАБОТЕНИ НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY?

Вътрешното съдържание на Ноосферни Регулатори Soul Energy Колиета e изработенo от комбинация от начертани на хартия Геометрични Модели и Свещени Текстове от Божието Слово – Библията, обвити в специално фолио. Докато външните части се състоят от Немски Анодиран Алуминий – противоалергичен, с лазерно изрязани лого и по желание име. Цялото съдържание и външните плоскости са обединени с помощта на пластмасови бели нитове, което прави всеки Ноосферен Регулатор Soul Energy Колие изключително устойчив.

Вътрешното съдържание на Ноосферни Регулатори Soul Energy За Ръце и Тяло е изработенo от комбинация от начертани на хартия Геометрични Модели и Свещени Текстове от Божието Слово – Библията, обвити в специално фолио. Външната предна част се състои от Немски Анодиран Алуминий с лазерно гравирано лого. Докато гърба на всеки от видовете Ноосферни Регулатори Soul Energy За Ръце и Тяло се състои от гланцов плексиглас.

КАКВИ СА РАЗМЕРИТЕ НА НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY КОЛИЕТА?
Колие
КАКВИ СА РАЗМЕРИТЕ НА НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY ЗА РЪЦЕ И ТЯЛО?

ръце и тяло

ПОЛУЧАВАМ ЛИ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY ПРИ ПОКУПКА?

Да, ще получите инструкции как да работите и използвате Ноосферни Регулатори Soul Energy, както и няколко основни Духовни Практики, създадени от мен, Стела Каменова за началото на процеса на Въздигане на Душата Ви. Останалите Духовни Практики можете да практикувате, докато ги четете в електронен вариант или след като ги разпечатате на хартия.

ПОЛУЧАВАМ ЛИ БЕЗПЛАТЕН АРТИКУЛ КЪМ ПОКУПКАТА НА НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY?

Да, когато поръчвате Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy ще получите безплатно покритие – несесери, които са специално проектирани за специфичните параметри на размера на всеки тип Ноосферен Регулатор Soul Energy, с оглед защитаване на материалите, от които са изработени.

Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy не трябва да се надраскват или замърсяват по време на Молитва и Медитация, или докато ги носите с Вас в чантата си, за да изглеждат винаги добре и като нови.

ОКАЗВАТ ЛИ НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY НЕГАТИВНИ ВЛИЯНИЯ ВЪРХУ ЧОВЕШКАТА ЕНЕРГИЙНА СТРУКТУРА?

Ноосферни Регулатори Soul Energy носят само Положителна Божествена Светлина Електромагнитна Енергия на Вашата Енергийна Структура! Божествената Светлина на Бог не е като излъчване на Светлина от Него – това е самият Бог, по-точно Неговата Енергия. Бог е абсолютно недостъпен в своята природа, но съвършено изразен в Своите Енергии.

Това е неизказана разлика в чистата Простота на Бог, която надминава всяка известна на нас сложност!

КОЙ МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY?

Всички Поколения са добре дошли да се слеят с Божествената Светлинна Сила на Нашия Създател и да Възвисяват Душата си за Вечен Живот в Царството Небесно! Всички ние сме Божии Чеда и Господ Иисус Христос обича всеки един от нас! Насърчавам Ви да преодолеете гордостта във Вас и да се слеете с нашия Господ! Само чрез Него можем да имаме истинска мъдрост, любов, вяра, надежда, радост и живот!

Защото Господ Иисус Христос е нашето най-голямо Съкровище!

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е НЯКОЙ ДА ИЗПОЛЗВА НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY, ЗА ДА НАПРАВИ ПРОКЛЯТИЕ ИЛИ НЯКАКЪВ НЕГАТИВЕН ЕНЕРГИЕН ЕФЕКТ (ЧЕРНИ МАГИИ) НАД МЕН ИЛИ НАД ДРУГ ЧОВЕК?

Никой не може да направи нищо, за да навреди или да повлияе отрицателно на Енергийните Центрове на Друга Човешка Душа, докато използва Ноосферни Регулатори Soul Energy!

КОГАТО ПОЛУЧА ЗАКУПЕНИТЕ ОТ МЕН НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY, ТЕ МОГАТ ЛИ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ И ОТ ДРУГ ЧЛЕН НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО ИЛИ ОТ ПРИЯТЕЛИ, ОСВЕН ОТ МЕН?

Ноосферни Регулатори Soul Energy трябва да се използват само от Вас, защото те са Живи Енергийни Структури (тъй като те представляват и са Върховното Съзнание на самия Бог), които се сливат с Вибрациите на Вашата Енергийна Структура и започват да комуникират с нея.

Ноосферни Регулатори Soul Energy могат да изцелят Душата Ви и да я Възвисят по Божественият Светлинен път на вярата, надеждата, любовта на нашия Създател и да я отделят по този начин от всички демони и отрицателни енергийни сили във всички Видими и Невидими Измерения на Сътворението!

КАК ДА БЪДАТ ПОЧИСТВАНИ НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY?

Можете да почиствате Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy с мокри кърпи и след това с друга суха кърпа от микрофибър (без гъби). Това се прави, за да се предотврати появата на петна.

Друг начин за почистване на Ноосферни Регулатори Soul Energy е с препарат за стъкла или дезинфектант, напръскан върху микрофибърна кърпа, с която да избършете за да предотвратите появата на петна или надраскване.

ИМАТ ЛИ ГАРАНЦИЯ НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY?

Едногодишна ограничена гаранция.

Научете повече>>

КАКВА Е ПОЛИТИКАТА НА ДОСТАВЯНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ДОСТАВКА?

Прочетете в детайли тук.

КАКВА Е ПОЛИТИКАТА ЗА НАМАЛЕНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА НА ПОКУПКА?
МОГА ЛИ ДА СТАНА ДИЛЪР? МОГА ЛИ ДА ПРЕПРОДАВАМ НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY?

Pin It on Pinterest

Share This