ПОКАЙТЕ СЕ ПРЕДИ ВРАТАТА НА БОЖИЯТА МИЛОСТ ДА СЕ ЗАТВОРИ

Падам в краката Ти с разкаяно сърце.

Викам и изповядвам греховете си.

Моля се да ги изтръгнеш

от мислите ми.

Моля Те да очистиш сърцето ми,

За да бъда простен и да бъда отново Твой,

Тогава ще мога да възстановя връзката си с Теб,

мой Господи.

ПОКАЯНИЕТО КАТО ЧАСТ ОТ СПАСЕНИЕТО НА ДУШИТЕ НИ
ПОКАЯНИЕТО КАТО ЧАСТ ОТ СПАСЕНИЕТО НА ДУШИТЕ НИ

Животът на планетата Земя се променя точно сега и завинаги.

Чувствате ли как старите системи, старите начини да се вършат нещата буквално се рушат и се разпадат? Ето защо всичко около нас изглежда толкова хаотично.

Годините 2020-2021 поставят в центъра на вниманието пандемия, която засегна и все още засяга всяко кътче на света, Ковид-19. Докато тази пандемия доминира в новинарския цикъл, политиката, икономиката и дори в обикновените разговори, трябва да отбележим, че това не е единствената пандемия, която светът някога е имал.

Всъщност светът винаги е в състояние на пандемия.

Съществува пандемия на бедността, болестите, психичните заболявания. Самоубийството е пандемия. То се случва все повече и повече. Дори хората, които в крайна сметка не опитват да се самоубият, мислят за това.

Дори и да сме в състояние да избегнем пандемиите на бедността, болестите и психичните заболявания, никой от нас не е в състояние да избегне пандемията на безпокойството. Всички сме стресирани, претоварени и нервни. Общото ни състояние на нервност затруднява търпението, прощаването или грациозността. И дори ако по някакъв начин успеем да овладеем тревогата си, съществува пандемията на нашия паднал свят: грях, изкушение и търсене на смисъл и цел.

Вярата в Господ Иисус Христос непрекъснато се оспорва чрез явни подигравки от страна на другите или лично съмнение и разсейване.

Всички ние се борим докато живеем „двоен живот“, като се стремим да бъдем такива, каквито Бог ни е създал, като същевременно непрекъснато пропадаме неволно или още по-лошо, по свой собствен избор. Много от нас живеят с вина и срам поради това. Ние се борим да бъдем личността, която знаем, че сме призвани да бъдем, докато се борим срещу нещата, които сме изкушени да направим, които ни отдалечават от това, за което знаем, че сме призвани да бъдем.

Ясно е, че нашият свят е разбит и всеки човек в света страда от степен на поваленост, грохналост, дори и най-„събраните в себе си хора“. Винаги съществуват пукнатини във всяко човешко същество.

И точно поради тази причина всеки човек има нужда от изцеление.

Тъй като човешкото същество се състои от Тяло, Ум, Душа и Дух, има нужда от изцеление на цялата Енергийна Структура на човека.

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ХРИСТИЯНСКИЯТ ЖИВОТ?

Целта на Християнския живот е да достигне до Спасението. Спасението не е нещо, което може да бъде купено или дори спечелено, а нещо, което се дава чрез Божията Милост. За да получи Божията Милост, човек не само трябва да вярва в Бог, но и да вярва, че има нужда от Божията Милост. Защото милостта също не е нещо, което може да бъде купено или поискано, а Божията Благодат, която се дава.

Трябва да обърнем внимание на собствената си Енергия, на собствените си мисли, социална обусловеност, вярванията, които имаме и най-важното за всеки един от нас е ДА СЕ ПОКАЕМ!

КАКВО Е ПОКАЯНИЕТО

Нека дефинираме Покаянието или това, което на гръцки се нарича „Метания“. Този термин, в превод, се отнася до ПРОМЯНА НА УМА или казано по друг начин е промяна във Вашия „ноус“ или това, което ранните църковни Отци винаги са наричали „Окото на Душата“.

Покаянието, както е определено в Библията, не е емоция, а решение. Защото то не се поражда от емоциите, а от Волята!

Това е непрекъснато прилагане на свободата, движение напред, произтичащо от обновения избор и водещо до възстановяване. Ако успеем да достигнем до волята на хората и да я преобърнем, ще бъдем свидетели на множество духовни преломи и преобръщане на вярата. Голяма част от тях днес са нетрайни, защото те никога не променят наистина Волята на човека.

Тогава, това което е от значение за Вас и за мен, е, че Покаянието е налице, когато пренасочваме своя Духовен Интелект или Духовен Ум обратно към Бог.

Или казано с други думи – до днес живях за да си угаждам, да правя и да постигам своето. Но отсега нататък ще живея, за да служа на и да удовлетворявам Господ Иисус Христос, моят Спасител!

Не можете да се Покаете без промяна на Вашата Воля!

Трябва да се Покаем за греховете си, за да получим прошка. Грехът е състоянието, при което нашата посока или ориентация се отдалечават от Бог и се насочват към греховни страсти. Църквата винаги е описвала тази фалшива посока като „отпадане“ на някаква Божия Благодат. Това би обяснило защо винаги греха, извършен от Адам и Ева в райската градина, е бил определян като „грехопадението“.

Ако състоянието на греховността се категоризира като падение, тогава процесът на Покаяние трябва да се разглежда като „Въздигане“!

Сега нека поставим това в контекста на думата Mетания.

Да Промените Ума си е действието на издигане от позицията на пълна немощ и угнетяване. Следователно нашето въздигане е именно това, към което сме призовани винаги, когато се надяваме да се борим с греха в живота си.

Вижте например историята за блудния син, както е изобразена в Евангелието на Свети Лука, глава 15. Всички знаем как по-малкият син поискал наследството си и след това напуснал Баща си и пропилял живота си в блуден живот. Също така знаем как той се опомнил и избрал да се върне при баща си. Това, на което трябва да обърнем внимание, е как той изразява тази нужда да се върне при баща си, когато осъзнава ужаса, в който е попаднал.

Нека прочетем заедно този пасаж от Лука 15: 17-20

“А като дойде в себе си, рече: колко наемници у баща ми имат в изобилие хляб, пък аз от глад умирам! Ще стана и ще отида при баща си и ще му река: татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син; направи ме като един от наемниците си. И стана, та отиде при баща си.“

Това Духовно Въздигане, на което сме свидетели в историята за блудния син, е Смисъла на Покаянието – цялостна и дълбока промяна възприета не само в неговата реч и мислене, но и в поведението му и в крайна сметка в живота му.

Сега, ако трябва да говорим за покаянието като за „Промяна в Посоката“, тогава трябва да разберем, че като християни се борим, за да ПОСТИГНЕМ Покаянието, а също така се разкайваме ПО пътя на постигането му! Виждате ли, Покаянието е едновременно ПЪТУВАНЕТО, и КРАЙНАТА ПОСОКА на нашето Спасение.

Църквата обозначава това явление, като заявява, че има както Покаяние в Живота, така и Живот на Покаяние.

Първото се наблюдава ясно, когато човек се опомни и получи откровението на Господ Иисус Христос и незабавно приеме промяна,

за да получи този нов живот, който му се предлага. Виждаме това много очевидно в книгата Деяния на Апостолите, глава 11, където великият Апостол Петър разказва историята за това как Светият Дух е слязъл върху хората, които са били считани за езичници, след като им е говорил и как Господ му е разкрил, че „Което Бог е очистил, ти не смятай за нечисто.”(Деяния 11: 9). В същата тази глава стих 18 казва „Като чуха това, те престанаха да възразяват и славеха Бога, като казваха: И на езичниците Бог даде Покаяние за живот.“

Следователно този Живот на Покаяние може да бъде открит във факта, че истинският живот се дава на тези, които приемат тази Промяна на Ума и на Посоката.

ВАЖНО

В днешно време някои хора се опитват да учат, че Вие сте спасени само чрез Вашата Вяра в Господ Иисус Христос и че няма нужда да се Разкайвате или да се опитвате да не грешите.

Но това не е Божията Истина!

Да, вероятно в крайна сметка Вие все още ще бъдете грешник в края на живота си, но това не означава, че не трябва да се опитвате да избягвате греха. Господ иска да бъдем по Неговия образ, да мразим греха и да живеем според Неговите заповеди. И за да израстваме по този път, трябва да се стремим да живеем живот, който удовлетворява на първо място Бог, а не нас.

Затова не попадайте в капана на хора, които учат, че Вашата работа, че опита Ви да се откажете от греха не са част от Вашето Спасение!

Защото няма Спасение без Покаяние! Няма Вяра без Покаяние! Първо трябва да се Покаем и след това да имаме Вяра дълбоко в Сърцата си!

Други учат, че трябва да живеем само според казаното от Апостол Павел: че сме спасени поради нашата вяра в Господ Иисус Христос.

Да, апостол Павел казал на езичниците да се покаят и с това той е искал те да се обърнат към Единствения Истински Бог, вместо да се покланят на много богове! Както и че чрез вярата си в Господ Иисус Христос те ще бъдат спасени! Но той никога не е казвал, че след като се покланяме на Единствения Истински Бог, не трябва да се подчиняваме на неговите ЗАКОНИ и да не се разкайваме за греховете си!

Покайте се и повярвайте. Много хора имат проблеми, защото никога не се каят истински, никога не променят истински своя Разум и Насока в безусловното служене на Господ Иисус Христос.

Когато се покаете наистина Вашият начин на мислене е следният – ако направя това или онова, дали моите действия ще прославят Господ Иисус Христос?

Вие не живеете за да прославяте себе си в единия ден, а на другия за да прославяте Бог. Такъв тип хора са Двойно Мислещи и според Библията хората с Двойно Мислене са нестабилни във всичките си начинания. Те нямат здрава основа и не могат да създадат стабилна сграда. Ако сте двойно мислещ човек, Вие сте разделена личност.

Покаянието придобива различно измерение от обитаването на човешката греховност и се превръща в осъзнаване на човешката недостатъчност и ограниченост. Тогава покаянието не трябва да бъде придружено от чувство на вина, а от осъзнаване на отчуждението на човек от Бога и от ближния.

КАКЪВ Е МОТИВЪТ ЗА ПОКАЯНИЕ

Църквата „Възкресение Христово“ – Йерусалим, Израел

КАКЪВ Е МОТИВЪТ ЗА ПОКАЯНИЕ

Ядосайте се срещу греха и се опитайте да живеете в правда в покаяние.

Централната проповед на Свети Йоан Кръстител била „Покайте се, понеже наближи Небесното Царство.“

Защо той настоявал толкова много за Покаянието?

Защото Покаянието ражда унижение. А унижението от своя страна възражда покаянието. И тези две добродетели водят човека до завършване в Христос!

Смиреният притежава всички Духовни парфюми: простота, Духовна нищета, любов без ограничения, доброта, откритост, жертвеност, разграничение, послушание.

Мотивът за Покаянието е по всяко време Смирението, самодостатъчността – не е средство за оправдание за себе си или за реализиране на някаква абстрактна идея за доброто или за получаване на награда в някакъв бъдещ живот.

Точно както силата на Бог се разкрива в изключителната уязвимост на Неговия Син на Кръста, така и най-голямата сила на човека е да възприеме неговата слабост: „Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И така, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила.“ Да бъдеш опорочен е нелогичната, може би свръхестествена характеристика на човечеството, в която човек се среща с Бог.

ЕДНОКРАТЕН АКТ ЛИ Е ПОКАЯНИЕТО

Божи Гроб – Йерусалим, Израел

ЕДНОКРАТЕН АКТ ЛИ Е ПОКАЯНИЕТО

Покаянието трябва да бъде избирано и да се извършва във всеки момент от живота ни. Необходимо е да се разкайваме не само за един или два дни, но и през целия ни живот. А това вече го превръща в Живот на Покаяние.

Всяко разделение в себе си или разграничение между „времето за покаяние“ и „останалото време“ се приписва според езика на Църквата на Демоните. Ролята на тези Демони е изнудваща, нападателна – „diavallo“, коренът на думата „дявол“, означава да бъдат разкъсани.

Не можем да бъдем лишени от истинско покаяние или отклонени от пътя му чрез измамата на демоните. И все пак демоните могат да въздействат чрез добродетел, като работят, за да произведат един вид фалшиво покаяние.

По природа сме предопределени да напредваме и да се въздигаме Духовно, но Демоните отклоняват курса, като симулират напредък под формата на годно движение, клатушкане от една страна на друга, като раци.

Човек може да провери качеството на Покаянието, като установи дали то е мимолетно или неравномерно. Непостоянството и непоследователността са

сигнал за опасност; трайността е благоприятна. Човек бива изкушаван от Демоните, когато някой го кара „понякога да се смее, а друг път да плаче“.

Покаянието, както беше отбелязано, не е просто инцидент или етап, през който човек преминава и след това оставя след себе си. По-скоро това е отношение, което оцветява целия живот на човека и за което в същото време човек трябва да се бори непрекъснато.

Това е начин на живот и то такъв начин на преобразяване, при който Сърцето и Разума на човека непрекъснато получават Просветление от Святия Дух. Това е непрекъснат път, поне в този живот, многогодишен стремеж, всеобхватно движение и не просто случайна емоция.

Покаянието в крайна сметка е дар на Светия Дух, който преобразява Сърцето на човешката личност, а не плод на индивидуални усилия или мъка.

ПОКАЯНИЕТО И СЪЛЗИТЕ
ПОКАЯНИЕТО И СЪЛЗИТЕ

За Отците на Църквата съществува тясна връзка между Покаянието и Сълзите.

Има и други критерии, но скръбта е от първостепенно значение и нейната интензивност е пропорционална на дълбочината на Покаянието.

„Наистина сте благословени, защото сте плакали за себе си в този свят! Който не плаче за себе си тук отдолу, ще плаче вечно оттук нататък; 

така че е невъзможно да не плачете, нито доброволно, нито когато сте принудени чрез страдание.“

Григорий Богослов вярвал, че всеки трябва да плаче. Той дори идентифицирал Покаянието със Сълзите, каквито и други начини за изразяването му да съществуват: „Всички трябва да пролеят сълзи, всички трябва да се пречистят, всички трябва да се издигнат“.

Симеон Богослов е още по-категоричен: „Отстранете сълзите и с тях премахвате пречистването; а без пречистване никой не се спасява“.

И това е много очевидно в живота на Светиите, които са ни предшествали. Имаме много чудесни примери за това в историята на Църквата, които са прекрасни примери за това как да живеем Живот на Покаяние.

Вземете за пример Света Мария Египетска.

Тя живеела много греховен живот.

Започнала живота си като млада жена, която следвала страстите на тялото, бягайки от родителите си на дванадесет годишна възраст в Александрия. Там тя живяла като блудница в продължение на седемнадесет години, отказвайки пари от мъжете, с които е общувала, и вместо това преживявала чрез просия и предене на лен.

Един ден обаче тя срещнала група младежи, които се отправяли към морето, за да отплават към Йерусалим за почитането на Светия Кръст. Мария се присъединила към тях, съблазнявайки мъжете, докато пътували, за да се забавляват. Но когато групата стигнала до Йерусалим и всъщност тръгнали към църквата, на Мария било забранено да влезе от невидима сила. След три такива опита тя останала отвън, във вътрешния двор на църквата, където вдигнала глава и видяла икона на Богородица.

Тя започнала да плаче и се молела с всички сили на Богородица да ѝ позволи да види Истинския Кръст; след това, обещала тя, че ще се откаже от светските си желания и ще отиде където и да я отведе Богородица.

След това сърдечно обръщане към Бог на вратата на църквата, тя избягала в пустинята, за да живее като отшелничка.

Света Мария Египетска изпитала Покаяние за Живот: именно в този момент, след като извикала на Дева Мария с молба за нейното застъпничество, ѝ било позволено да влезе в Църквата в деня на празника.

Също така виждаме необходимостта от присъствие на Живот на Покаяние. За Света Мария Египетска това бил нейният екстремен отшелнически подход на лутане в пустинята в продължение на години. Ние виждаме в живота ѝ истинския смисъл на Промяна в Посоката, тъй като тя е Велика Икона на Покаянието.

За нас това, което е важно да помним е, че нашата цел е да продължим напред и да помолим Господ да ни даде истинско Покаяние, независимо от Духовната война, в която сме попаднали.

Както Свети Макарий Египетски ни предупреждава и казва:
„Често се случва Сатаната коварно да общува с Вас в сърцето Ви и да казва: „Помисли за злото, което си причинил; Душата ти е пълна с беззаконие, прикован си надолу от много тежки грехове.“ Не позволявайте на Дявола да Ви заблуждава, когато прави това и не бъдете довеждани до отчаяние под предлог, че сте смирени.

Трябва да отговорите: „Имам Божието уверение, защото Бог казва: „не благоволя в смъртта на нечестивия, но да се върне нечестивият от пътя си и да живее.“

Каква е била целта на Неговото слизане на земята, освен да спаси грешниците, да донесе Светлина на тези в тъмнината и живот на мъртвите?

Ако тогава Господ наистина е слязъл заради нас, за да се Покаем и да имаме изобилен живот в Него, тогава нека бъдем насърчени и смели в нашата борба, като винаги сме сигурни, че Той ще ни даде истинска промяна, победа и Покаяние в живота ни.

Познайте Вярата си, живейте Вярата си!

ЗАПОМНЕТЕ: Бог е добър и Той винаги ще бъде добър с тези, които се боят от Него, но това не премахва факта, че Бог може да унищожи тези, които отхвърлят Призива за Покаяние. В Откровение 9:20 можем да видим колко упорити ще станат хората.

„А останалите хора, които не бяха избити от тези язви, не се покаяха от делата на ръцете си, да не се кланят на демони и на златни, сребърни, бронзови, каменни и дървени идоли, които не могат нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят“. Откровение 9:20

Хората, които се покланят на идоли и не вярват, са били и ще бъдат унищожени.

Не отхвърляйте Призива за Покаяние, защото ако го направите, Бог няма да може да Ви даде Своята Милост и Своята Благословия!

КАК НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY ПОДПОМАГАТ ПРОЦЕСА НА ПОКАЯНИЕ
КАК НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY ПОДПОМАГАТ ПРОЦЕСА НА ПОКАЯНИЕ

Докато носите върху себе си или във Вас, докато се Молите и Медитирате с Ноосферни Регулатори Soul Energy, Вие винаги повишавате Вибрациите на Вашата Човешка Енергийна Структура до 

ново ниво на Съзнание, което ще промени Вашия Ум и Посока, и ще Ви свърже с Божествената Светлина на Бог.

Можем да направим това заедно енергийно, а също и чрез нашите системи от вярвания, като се обърнем към Бог.

Чрез създаването на Позитивни Програми, които съчетават Космическата и Духовната Енергии, представени от Геометрични Модели и от Божието Слово, ние предоставяме уникална технология, която дава решения на Вашите физически, емоционални, психически проблеми.

Когато извършвате различни Духовни Практики с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy по различни начини, Вашите Енергийни Центрове, Аура, Енергийно Поле се свързват с Божествената Светлинна Сила на съдържанието на Ноосферни Регулатори Soul Energy.

Всички форми, модели и думи на Програмите съдържащи се вътре в Ноосферните Регулатори започват да взаимодействат с негативните програми заели дълбоко място в Сърцето и в Душата Ви.

Когато пречиствате Вашите Енергийни Центрове и ги зареждате ежедневно с Чиста Енергия от Вашите Носферни Регулатори Soul Energy, Вие разполагате с достатъчно Божествена Светлинна Енергия точно, за да промените Ума и Посоката си или с други думи да имате Волята за Покаяние.

Можете да направите това с всеки тип Ноосферен Регулатор Soul Energy, но когато говорим за Покаяние, Ви препоръчвам Ноосферен Регулатор Спасение на Душата.

Ноосферен Регулатор Спасение на Душата увеличава силата на Божествената Светлина на Вашия Дух и го прави жив, за да може Бог да Ви говори. Дава Ви вътрешна сила и стабилност, чрез които създавате дълбоко желание да живеете за Бог и за небесните дела. И тогава Вие ще можете да намерите мир във Вашата Душа. Небесните неща са вечни и неизменни. Когато живеете пред Божието лице, Вие сте свободни от хората и вълненията, които идват от това да живеете пред лицето им. Не изпитвате вече безкрайна пустота, тъй като сте пълни с безкрайната божествена светлина на своя Спасител.

Ноосферен Регулатор Спасение на Душата въздига Душата Ви изпълвайки я с Енергията на Божествената Светлина, като Ви помага да се борите със страстите вътре във Вас (гняв, егоизъм, самооправдание, надменност, осъждане, липса на търпение и състрадание) и да ги превърнете в сили. Той Ви връща обратно по пътя на Божествената Светлина и Ви предпазва и спасява от греха и неговите последствия.

Ноосферен Регулатор Спасение на Душата Ви отвежда на Пътя на Себеоткриването.

Покаянието също е начин на Себеоткриване.

„Отвори ми вратата на покаянието.“ Това е вратата към себе си, към ближния и към небето. Води навътре, но води и навън, докато води навътре. Светът престава да се върти около себе си и започва да гравитира към другия – божествения и човешкия друг.

Грехът има обратен ефект. Той блокира пътя както навътре, така и навън.

Да се Покаеш и да се изповядаш означава да излезеш от това ограничение, „да приемеш с радост“, по думите на Исаак Сириец, „смирението и унижението на природата“, да израстнеш и да се възстановиш. Светът след това престава да се върти около „мен“ и започва да гравитира към другия, центрирайки се в Бог. Тогава всички и всичко вече не съществуват за мен, а за слава Божия, в радостта от Възкресението. Тогава човек е в състояние да разбере по-ясно положителното измерение дори на греха, страданието, смъртта, дявола и ада. След това човек открива дълбочината на разпънатата любов, присъствието на Господ сред нас – дори „когато вратите са затворени“ (Йоан 20.19,26).

Отправям към Вас покана да запитате себе си – Покаял ли съм се някога истински?

Защото Покаянието е единственият начин да очистите Сърцето си от акта на греха, след като сте се покръстили.

 • Върнете се при Бог
 • Усърдно Сърце
 • Духовно пробуждане
 • Пречистване на Сърцето от греха

Покаянието връща човек при Бога и го освобождава от греха и контрола на Сатаната над него, чрез покаянието Бог работи в нас и ще ни даде Чисто Сърце.

“Иисус им отговори: Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха. А слугата не остава вечно в дома; синът остава вечно. Прочее, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.” Йоан 8:34-36

Покаянието с Ноосферни Регулатори Soul Energy във Вашето Енергийно Поле ще въздигне Сърцето Ви на по-добро място и Светият Дух ще работи във Вас, за да Ви насочи към следващата стъпка, която е отказване от акта на греха и преминаване към пребъдване с Бог.

Как можем да достигнем това ниво на Покаяние?

 • Седнете със себе си и прегледайте Сърцето си
 • Не намирайте оправдания
 • Не отлагайте Покаянието си
 • Стойте далеч от нещата, които Ви карат да съгрешавате
 • Изповядвайте се и се причастявайте редовно
 • Молете се и изпълнете Сърцето си с Божието Слово
 • Помолете Бог да Ви даде властта да преодолявате трудностите

Също така Покаянието ще Ви научи да имате милостиво сърце към другите и да се молите и да им помагате да победят.

Докато хората около Вас се фокусират върху знанието, повечето не разбират, че има нещо, което е много по-важно – Благословията на Божията Истинска Милост и Мъдрост върху Вас.

Станете по-спокоен, по-фокусиран човек, който е повече от способен да се справи с обратите, които са основна част от живота. Фокусирайте вниманието си много по-ясно и разберете нещата по-добре.

КАК ДА ПРИДОБИЕТЕ ЧИСТОТА НА СЪРЦЕТО В СВЕТА, В КОЙТО ЖИВЕЕМ
КАК ДА ПРИДОБИЕТЕ ЧИСТОТА НА СЪРЦЕТО В СВЕТА, В КОЙТО ЖИВЕЕМ

Бог иска да живеем в света, да имаме семейство, образование, да се оженим, да имаме деца и кариера. Но Той също така иска от нас, докато храним тялото си, да му даваме всички Негови нужди.

Затова трябва да имаме време да прекарваме редовно всеки ден с Бог и да си даваме време да се изследваме и да се молим Бог да ни помогне да преодолеем изкушението и да работим в нас.

Следователно Божията благодат ще надмине нашите очаквания, ако сме готови да отделим време и усилия и любов към Него, и към другите.

Нека Господ отвори сърцата ни, за да осъзнаем колко отчаяни сме за Неговата любов и милост.

Някои неща са лесни за казване, но по-трудни за изпълнение. Какво ще Ви коства, за да дойдете пред Господ Иисус Христос и да паднете в краката му?

Твърде често Бог трябва да ни позволи да стигнем до точката на отчаяние и безнадеждност, преди да осъзнаем, че изобщо не можем да го направим и че се нуждаем от силата на Господ Иисус Христос.

Достигнахте ли вече този момент? Ако да, историята Ви казва какво трябва да направите. Ако ли не, защо да чакате? Елате при Господ Иисус Христос сега и паднете в коленете Му и признайте, че имате нужда от Него в живота си.

Време е да помолите Бог да не заслепява очите Ви, да отвори ума Ви, за да можете да се обърнете към Него. Предпочитайте и се стремете към Божието одобрение, а не към човешкото.

Спомнете си крайната дестинация на пътуването в живота. Сега видях ново Небе и нова Земя и Бог ще изтрие всяка сълза от очите им. Няма да има повече смърт, повече тъга, нито плач. Няма да има повече болка, тъй като предишните неща са отминали.

Да се помолим!

Скъпи Отче, идваме при теб, защото с всичко, което се опитваме да направим, всъщност не успяваме да запълним празнотата вътре в нас.

Признаваме нуждата си от прошка и прочистване още сега.

Господи мой, знам, че Ти си Животворящият и Ти си този, който отваря очите ни и омекотява сърцата ни, за да Те видим и за да копнеем за Теб. Ние молим Господ Иисус Христос Спасителят да ни благослови точно сега.

Моля те, излей любовта си в сърцата ни в името на Учителя, който мие краката на своите ученици. Амин.

Искрено Ваша,
Стела Каменова

0 Коментари

Изпратете коментар

Pin It on Pinterest

Share This