ИСТИНСКА МЪДРОСТ

Голям размер

 180.00

Всеки тип Ноосферен регулатор Soul Energy носи ВСИЧКИ ПОЛЗИ на Вашата Енергийна Структура.

НАЧИНИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

КАКВО ВИ ДАВА ОСНОВАНИЕ ДА ВЯРВАТЕ В СИЛАТА НА НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY
ПРОЧЕТЕТЕ СТАТИЯТА

КАКВО ВИ ДАВА ОСНОВАНИЕ ДА ВЯРВАТЕ В СИЛАТА НА НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY
ПРОЧЕТЕТЕ СТАТИЯТА

Ноосферен Регулатор Истинска Мъдрост свързва Вашата Човешка Енергийна Структура с Божествената Светлина на Бог, част от която е и Истинската Мъдрост, като Ви помага да привлечете Божията Благодат. Мъдростта всъщност е Божествен Дар, който се предоставя от Бог всеки път, когато някой вярващ поиска да я получи виден от дълбока вяра и чисто сърце в Господ Иисус Христос.

Ноосферен Регулатор Истинска Мъдрост увеличава Вашата Енергийна Сила, която Ви позволява да повлияете на Процеса на Вашето Духовно Привличане, чрез който позволявате на Вашето Подсъзнание и Съзнание да осъзнаят колко е важна Истинската Мъдрост за Вашия Духовен Живот и да помолите Бог да я получите.

Ноосферен Регулатор Истинска Мъдрост побеждава страховете в Сърцето Ви, носи Ви спокойствие и Ви кара да се чувствате силни и смели, защото се уповавате на Бог. Използвайки го по време на Молитва и Медитация, Вие спирате да се притеснявате за утрешния ден, когато станете достатъчно мъдри, за да осъзнаете, че можете да разчитате на Бог. Той контролира живота Ви и никога няма да Ви напусне! Чрез Ноосферен Регулатор Истинска Мъдрост Вие се сливате с Божия Дух, който Ви дава сила на Мъдрост, Любов и самодисциплина, силата да останете твърди във вярата си!

Бял Червен Черен

Научете повече за Правилата за Отстъпки

Научете повече за Приемане/Потвърждаване на Поръчка

Всеки Ноосферен Регулатор Soul Energy се произвежда Специално за Вас
Изпълнение на Вашата поръчка преди Доставка:
ДО 10 (ДЕСЕТ) Работни Дни

Pin It on Pinterest

Share This