МОЛИТВА

КАКВО Е МОЛИТВАТА?

Да се молим означава да застанем пред Бог с отворени умове и сърца, и да продължаваме да стоим пред Него непрекъснато, ден и нощ, до края на живота си.

Да се молим означава да пребъдваме пред Бог. Не винаги трябва да Го молим за нещо. Не винаги трябва да използваме думи. Най-дълбоката молитва е когато просто чакаме в тишина пред Бог.

Молитвата наистина може понякога да бъде молба, но в най-дълбокото си проявление тя не е молба, а връзка.

Молитвата е общуване между Бог и човек. Човек се отнася лично към Бог. Молитвата е двупосочна комуникация между Бог и човек. Молитвата не е монолог, а диалог.

Обикновено молитвата е разделена на три етапа:
• Започва като устна молитва, изпълнена с думи.
• След това се задълбочава и се превръща в молитва на ума или интелекта. Това е началото на истинската молитва.
• На следващия етап тя се превръща в молитва на сърцето или по-точно на ума в сърцето.

В Библията Сърцето означава не само чувствата и емоциите в съвременния им смисъл, но нашето Дълбоко Аз, Вътрешното Светилище, Духовният Център на Цялата Човешка Личност. Сърдечната молитва означава молитвата на целия човек – Тяло, Душа и Дух.

Само чрез Молитвата можем да получим Божествена благодат. Трябва ясно да разберем, че това, което зависи от нас, в процеса на нашето Душевно спасение, е човешката част – молитвата, а останалото трябва да оставим на Бог, което е Божествената част – нашето спасение.

Християнин, който се моли, трябва да очаква дума от Господ и отговори от Господ. Общуването с Бог е лична основа на молитвата. Ние общуваме с Бог, защото сме негови синове. (1 Йоан 3: 1)

Въпреки това грешниците, които не са приели Господството на Господ Иисус Христос за своето спасение, остават отделени от Бог.
Въпреки че невярващите могат да се молят, те нямат основа за солидно общение с Бога. Това трябва да ни накара да оценим привилегията на молитвата.

Съществуват различни начини за категоризитането на отделните видове молитви, един от които е следния:

Изповедна Молитва

Този вид молитва се основава на собствени думи – това е лична, изповедна молитва. Тя е много утешителна и трябва да се практикува, защото помага в борбата със самотата. По време на този Вид молитва разговаряме с Господ, представяйки Му със собствените си мисли нашите грижи.

Тъй като тази молитва е продукт на нашето сърце, е невъзможно Бог да пренебрегне такава молитва. Тук обаче имаме два проблема: първият е, че сме склонни да затваряме Съвършения Бог в много тясна рамка на нашата визия – искаме Бог да действа когато и точно както поискаме. Втория проблем е блуждаенето на ума.

Линейна Молитва

Вторият вид молитва е Линейната Молитва. Тази молитва е като малка история. Тя е много красива защото това са личните молитви на Светиите и се използват в службите на Църквата. Тук обаче отново се сблъскваме с проблема свързан с блуждаенето на ума.

Това се случва поради множеството информация, която ние обмисляме по време на молитвата. Умът лесно ще излиза от молитвата за да премисля значенията на думите.

Циклична Молитва – Иисусова Молитва

Най-силната молитва е цикличната молитва или така наречената Иисусова Молитва – “Господи, Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй ме!” Силата и идва от това, че съдържа името Господно, което само по себе си е източник на Божествена Енергия, и също така защото в нея не се съдържат много мисли, които да накарат ума да се учудва. Дори ако умът се зачуди, това е лесно да се види, тъй като цикличната молитва ще престане.

Освен това, Молитвата с Ноосферни Регулатори Soul Energy ще помогне още повече, защото работейки с тях, чрез допира на дланите Ви, поставени върху тях, Вие използвате сетивата си, които генерират най-мощните усещания, а също така ще увеличите Вашата Енергия чрез навлизане на Божествената Светлина на Бог във Вас, така че да избегнете нестабилността на падналата човешка природа.

ПОЛЗИ ОТ МОЛИТВАТА

Молитвата има няколко предимства, които включват:
• Божията намеса в нашата ситуация
• Победа над нашите страхове и страсти, особено над гордостта ни
• Духовно укрепване
• Познаване на Божия Ум относно даден въпрос
• Приемане на собственото ни безсилие и Божията сила
• Придобиване на способността да се различават изкушенията
• Чрез молитва се стремим да доведем ума до абсолютно нищо. Искаме да насочим ума си към сърцето и да потърсим Божията благодат в Душата, откъдето тя се простира до тялото.
• Няма безразличие към околния свят
• Пълно доверие и зависимост от Бог

Молитвата трябва да бъде без преставане. (1 Сол. 5:17; Лука 18: 1)

Молитвата е акт на пълно и безусловно доверие на Всемогъщия Бог за всички наши нужди. Молитвата към Бог показва, че не можем да се справим с всичко със собствената си сила.

Молитвата произвежда добродетели от съединението на Човешкия Дух с Духа Господен.

Отдаваме се само на Бог. Вярващият не може да расте без молитва. Най-важното е, че привилегията на молитвата за всеки вярващ е отличен Божи дар.

ПОДКРЕПЕТЕ МОЯТА РАБОТА

Pin It on Pinterest

Share This