ЗАКОН НА СЪТВОРЕНИЕТО ЗА ДУХОВНО-ФИЗИЧЕСКИЯТ ВАКУУМ НА ТОРСИОННИТЕ ПОЛЕТА (ВЪРТЯЩИ СЕ ПОЛЕТА)

Хеопсова Пирамида – Гиза
Кайро, Египет

Вакуумът е свободно пространство, което е лишено от материя.
Материята е всяко вещество, което има маса и заема място по обем.

Всичко е направено от Вакуум. Енергията му ражда, прониква и захранва целия Свят на Съществуването.

Торсионното или Ротационно Поле е Енергийно Поле, в което квантовото въртене на частиците може да се използва за предизвикване на разряди, за пренасяне на информация през вакуум със скорост по-бърза от скоростта на Светлината. Излъчванията на Торсионното Поле могат да пътуват със скорост най-малко до 109 пъти по-голяма от Скоростта на Светлината.

Мислите са Вълни (Светлина), идващи отвън. Те са нашият Духовен Свят.

Според Закона на Сътворението за “Духовно-Физическият Вакуум на Торсионните Полета”, когато дадено събитие предизвиква действие в Духовния Свят, равна на него сила на действие или противодействие възниква и във физическия вакуум.

Защо действие или противодействие?

Защото ако събитието от Духовния Свят се сблъска със съпротива в Ума, започват да се формират негативни мисли на маловерие и мозъкът, който е вакуумно базиран предавател на Торсионно Поле, активира лявата част на Торсионните Полета и Вие започвате да захранвате своето Енергийно Поле със страхове. Това поражда тъмнина във Вашата Човешка Енергийна Структура.

Но ако събитието от Духовния Свят бъде прието от Ума, започват да се формират позитивни мисли на дълбока вяра и мозъкът, който е вакуумно базиран предавател на Торсионно Поле, активира дясната част на Торсионните Полета и Вие започвате да захранвате Енергийното си Поле с щастие, радост и това носи Божествена Светлина във Вашата Човешка Енергийна Структура.

Как да се преборим с възможността Събитието от Духовния Свят да бъде прието от Ума, без да се образуват страхове и негативни мисли?

Не можете да направите това лесно сами, но с помощта на Ноосферни Регулатори Soul Energy Вие ще успеете.

Те осигуряват на Вашата Личност Вълни от Божествена Светлина с определена честота, наречена Мисли! Техните положителни програми, състоящи се от Геометрични Модели и Слово Божие, се сливат с Вашето Съзнание и Подсъзнание и носят на Ума Ви Божествена Светлинна Енергия. Те повишават вибрациите на Вашите положителни мисли и по този начин мозъкът Ви влияе положително върху тялото и цялата Ви Енергийна Структура, като активира правилните части на Вашето Торсионно Поле.

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете „Иисусовата Молитва” няколко пъти, тъй като молитвата ви показва пътя към истинското смирение. „Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мен грешния”.

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите 

Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната Енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него!

Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy поемете дълбоко въздух, вдишайте въздуха излизащ под формата на Божествена Светлина от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy през носа и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и към Вашето Био Поле и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване.

Започнете да четете отново текста относно Същността на Закона на Сътворението за Духовно-Физическият Вакуум на Торсионните Полета и помислете задълбочено над него.

Време е да започнете да разбирате дълбокия смисъл на Закона на Сътворението за Духовно-Физическият Вакуум на Торсионните Полета в Ума си и да го усетите в Сърцето си.

Сега се отпуснете и кажете: Ще приложа Закона на Сътворението за Духовно-Физическият Вакуум на Торсионните Полета в живота си, като се ангажирам да предприема следните стъпки:

1. От този момент Умът ми ще приеме Божествената Светлина на Бог и със силата си ще натрупам положителни мисли, които ще ме отделят от честотите на Вибрациите на Демоничните Души.

2. От днес със силата на този Закон, ще разпространя моята Божествена Светлина само в дясната част на Торсионните Полета на моя физически вакуум. Ще се случат най-красивите събития и Душата ми ще е готова да ги приеме и да ги превърне в реалност.

3. В момента Душата ми може да акумулира Божествените Светлинни Вълни с различни честоти и да ги ускори чрез духовното събитие, което ще се случи, за да може Умът и мозъкът ми да приемат събитието за реалност!

Сега почувствайте Честотите на Божествената Светлина, които активират Вашите Десни Торсионни Полета със силата на Божествения Духовно-Физичен Вакуум на Торсионните Полета, навлизайки в живота си точно сега, в този много специален момент, като вдишате въздух от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и си представете как Божествената Светлина на Господ навлиза в тялото Ви през пъпа Ви и след това изпълва всеки Енергиен Център, докато все още задържате вдишания въздух в тялото си за 3 секунди.

Вижте и почувствайте Божествената Светлина на Бог в Сърцето си! Господ е с Вас, Той иска да се въздигнете, да почувствате Неговата Благодат и Безусловна Любов, която Той има към Вас. Вие заслужавате Божията Любов и той иска да прости греховете Ви, като отвори сърцето Ви за любовта си. Бог иска да останете в близки отношения с Него и да изцели Душата Ви!

След това издишайте въздуха през устата към Вашия  Сърдечен Енергиен Център, като същевременно визуализирате, как Божествената Светлина на Бог достига сърцето Ви и го изпълва с любов.

Сега се помолете за милост и отворете Сърцето си за Бог, като кажете следната молитва:

„Господи Иисусе Христе, имам нужда от теб. Благодаря ти, че умря на Кръста за греховете ми! Отварям вратата на живота си и те приемам като мой спасител и Господ. Поеми контрол върху живота ми. Направи ме такъв, какъвто искаш да бъда. Амин!”

Извършвайки тази Духовна Практика с Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy Сърцето Ви е в баланс. Вашата Душа е въздигната, тъй като Тя вече знае как да използва Божествената Светлина на Бог за да активира правилните Торсионни Полета.

Чувствате се спокойни и готови да приемете това, което се случва в живота Ви (без значение дали е добро или лошо). Вие сте изпълнени с Божествената Светлина на Бог и Му се доверявате. Практикувайки търпение и вяра, Вие ще започнете да осъзнавате, че Божествената Светлина на Бог Ви помага да преодолеете негативните мисли, които идват като вълни от Отвореното пространство, изпратени към Сърцето Ви от тъмните сили.

Сърцето Ви ще спре да изпитва страх и ще започнете да се справяте с лекота с другите хора и с исканията на света. Освен това ще знаете кога Вашите нужди са компрометирани и ще можете лесно да намерите баланс между външни и вътрешни нужди.

В резултат на работата Ви и използването на Ноосферни Регулатори Soul Energy ставате способни да се справите с ударите и потоците на емоционалните връзки, да разберете тяхната цикличност и да приемете промените.

Pin It on Pinterest

Share This