КОСМИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Космосът е всичко което е, някога е било или някога ще бъде!
Всяко видимо и невидимо измерение на Сътворението е обединено в един Космос.
„Космос“ е гръцката дума за ред във Вселената. Размерът и възрастта на Космоса, и познанието в неговата сърцевина са извън разбирането на човешкия ум.

КОСМОСЪТ Е ВЪТРЕ В НАС И Е САМАТА ЕНЕРГИЯ.

КОСМИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КОСМИЧЕСKO СЪЗНАНИЕ
КОСМИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КОСМИЧЕСKO СЪЗНАНИЕ

Светът е Космическа игра на Космическа Енергия и Космическо Съзнание.
Там, където има Космическа Енергия, има и Космическо Съзнание.

Космическата Енергия е тази, която движи и трансформира частиците на Божественото Познание и Божествената Светлина от едно измерение в друго. Този процес е възможен и се случва чрез преминаване на Космическата Енергия през Космическите Енергийни Центрове и от тях завършва в Човешката Душа.

Космическата Енергия е силата на живота. Тя е от съществено значение за поддържането на реда в нашия живот и за разширяване обхвата на познание на нашето Съзнание. Тя е основата на всички наши действия и функции. Космическата Енергия поддържа баланса в цялото Сътворение.

Космическата Енергия е известна и като Енергия на Върховно Съзнание и Интелигентност  на Бог. Тя присъства навсякъде, по всяко време. Хората се нуждаят от тази енергия, за да поддържат равновесие в живота си, като могат целенасочено да я получат, практикувайки Духовно развитие на Своя Вътрешен Човек.

Космическото Съзнание е по-високо или особено духовно ниво на осведоменост и на осъзнаване.

За мен Космическото Съзнание представлява опит за опознаване на Бог.

Съзнанието е Върховният Бог, Върховната Душа.

Съзнанието е вездесъщо, всемогъщо, всезнаещо, неограничено и безкрайно.

В състояние на Космическо Съзнание, човешкият ум е извисен извън осъзнаването за себе си и за своето его, и навлиза в пространство на единство и обединение с Вселената.
Намирането на това перфектно единство, на сливането надушите и сърцата ни със светлината на Господ Иисус Христос е една от основните цели на работа с Ноосферни Регулатори Soul Energy.
Когато Космическото Съзнание е достигнато, индивидът се развива и от вяра в единството на Вселената достига до непосредствено познаване на този факт. Това ниво на съзнание изисква освобождаване от повърхностното его.

За мнозина пътуването до изживяването на космическото съзнание включва практики като йога, медитация, молитва и дейнисти свързани с вярата.

Всеки човек се ражда с определено количество космическа енергия. Получаваме я и я променяме чрез дишане, хранене, сън, четене, мислене, почитане, преданост, медитация, пост и т.н. Това е непрекъснат процес.

Всеки елемент от Космоса е изпълнен с космическа енергия и позволява на хората да я получават. Хората използват комическата енергия в ежедневните дейности на ума си. Трябва да сме заредени с тази уникална енергия.

КОСМИЧЕСКА ЕНЕРГИЯВРЪЗКА С ГЕОМЕТРИЯТА
КОСМИЧЕСКА ЕНЕРГИЯВРЪЗКА С ГЕОМЕТРИЯТА

БОГ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ГЕОМЕТРИК НА ЦЯЛОТО СЪТВОРЕНИЕ

Ако Космическата Енергия и Космическото Съзнание наистина влияят и създават реалност, тогава това означава, че Съзнанието (Върховният Бог) създава всичко, което съществува в реалността и засяга всички аспекти на живота. Без да съществуват изключения.

КОСМИЧЕСКОТО СЪЗНАНИЕ Е ГЕОМЕТРИЧНО ПО ПРИРОДА

Следователно, ако Съзнанието формира всичко в нашата реалност, то тогава всичко, което съществува има Поддържаща Геометрична Рамка към него.

КОСМИЧЕСКАТА ГЕОМЕТРИЯ определя формите на Космоса, универсалната динамика на енергията и как материята се проявява и протича във физическа форма.
Корените и са в изучаването на природата, в изкуството и древната архитектура, в човешките тела.

Синхронността на Сътворението се определя от определени математически постоянно величини, които се изразяват под формата на „Геометрични Модели“ и „цикли“ в природата.

Езикът на Сътворението е числен. Той е Геометричен. В рамките на една честота можем да открием Геометричните Модели.

Ако се научим да виждаме все повече и повече от тези Геометрични Модели, само като ги използваме или като се научим как да ги чертаем, или като дишаме и гледаме през тях, докато ги усещаме с докосването на ръцете си по време на Молитва и Медитация с Ноосферни Регулатори Soul Energy, това разширява нашето Съзнание и ни позволява да чувстваме, да изпитваме мисли идващи от и отвеждащи ни в по-възвишени духовни измерения.

Чрез използването на Космически Геометрични Модели, ние достигаме до нашето подсъзнание и се научаваме да общуваме с Висшето си Аз, до което може да се достигне само чрез Синхронност.

Истинската цел на Геометрията е именно да се научите да общувате с Висшето си Аз и да опознавате мислите си.

Защото ние хората, както и Бог представляваме Нашите Мисли! Космическата Геометрия Ви дава тайно огледално отражение на Висшето Ви Аз.

Геометричните модели са езикът, на който превеждаме Силата на Божествената Светлина (вибрации, честоти, вълни) във Вселената и в цялото Сътворение!

Медитативните, съзерцателни Геометрични Модели създадени от мен Стела Каменова по Воля Божия, достигнаха до мен по време на молитва и медитация (размисъл върху Словото Божие). Всеки, който притежава Ноосферен Регулатор Soul Energy и иска да работи с него воден от дълбоко вътрешно желание, може да произведе много специални честоти, които защитават и въздигат Душата.

Събирането на идеите за прилагане на Геометрията към природата, осъзнаването на факта, че това е система от мислене, разбирането на природата като творение от Създател и прозирането на специални разкрития, като необходими за правилното ориентиране на нашите мисловни процеси, ние започваме да осъзнаваме как човек може да подходи към изследването на Геометрията от Християнска гледна точка:

За да разберем и използваме Геометрията по християнски начин, трябва да подредим живота си, да създадем правилни взаимоотношения с Бог, чрез Неговия Син Иисус Христос и Неговото Свято Божие Слово, за да можем да мислим последователно и истинно за създадения от Господ ред.

Стихът, който свързва всичко това е Колосяни 1: 15-17. Той (Христос) е образът на невидимия Бог, първородният преди цялото Сътворение, защото всички неща на Небето и на Земята са създадени от Него – всички неща, независимо дали са видими или невидими, дали са престоли или господства, дали са княжества или сили – всички неща са създадени чрез Него и за Него. Той е преди всички неща и всички неща се държат заедно от Него.

Всеки Геометричен Модел, начертан от мен е основан на духовно събитие, което се е случило по време на моята молитва и медитация, и е изключително свързано с Господ Иисус Христос, Богородица Дева Мария, всички Пророци, Апостолите Господни и всички Светци. С други думи, благословена съм с дара да превръщам Словото Божие и всичко, което чувам и е разкрито пред мен в Геометрия. Моите Геометрични Модели разказват истории на Духовно извисяване към Господ Иисус Христос и не са взаимствани от съществуващата свещена геометрия.

Всяко Духовно събитие което е настъпило и е превърнато в Геометричен Модел от мен основаващ се на определени нумерични системи, ще отвори нови божествени хоризонти пред Вас и ще подсили Вашата връзка с Бог!

Истинската мъдрост на Господ Иисус Христос ще бъде в сърцето Ви!

Вярвам с цялото си сърце и с цялата си Душа, че създадените от мен позитивни програми включващи комбинации от различни Геометрични Модели и специално подбрани текстове от Словото Божие, комбинирани в перфектно единство и включени в Ноосферни Регулатори Soul Energy, ще доведат до възвисяване на Вашата Душа само и единствено по пътя на вечната и изначална любов и светлина на Господ Иисус Христос!

Ето тук може да разгледате в детайли примерни Геометрични Модели отразяващи духовни събития настъпили по време на моята молитва и медитация в различни духовни центрове по света. В случая представям на Вашето внимание Геометричните Модели за прочистване и зареждане с Божествена Светлинна Енергия на Главните Човешки Енергийни Центрове.

OTКЪДЕ ИДВА КОСМИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ НА ЗЕМЯТА?
OTКЪДЕ ИДВА КОСМИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ НА ЗЕМЯТА?

Космическата Енергия съществува в атмосферата, поради йонизацията на космическите частици, които идват от Космоса. Състои се от отрицателни йони, които присъстват във въздуха. Положителните йони също съществуват във въздуха като прах, прашец и други.

Съотношението на отрицателните към положителните йони е фактор, който показва доброто или лошото качество на въздуха, който вдишваме. Можете да усетите присъствието на Космическа Енергия в хълмовете, дърветата и високите сгради.

На тези места се натрупва повече заряд. Въздухът, който преминава през тях има повече отрицателни йони.

Значението на Космическите лъчи, тъй като Космическата Енергия е висока, се крие в създаването на заредени облаци. Ефектът им върху атмосферата, създаден от частици от Слънцето, е по-малък в сравнение с този на Космическите лъчи.

Космически лъчи

Космическите лъчи са фрагменти от атоми, които валят върху Земята идващи от открития Космос извън Слънчевата система. Пламъкът на тези лъчи се движи със скоростта на светлината и е отговорен за проблеми с електрониката в спътници и други машини. Енергийните космически лъчи удрят върха на земната атмосфера с душове от високоенергийни частици. Повечето космически лъчи представляват атомни ядра. Голяма част от тях са водородни ядра, някои са хелиеви ядра, а останалите са по-тежки елементи. Въпреки че много от нискоенергийните космически лъчи идват от нашето Слънце, произходът на космическите лъчи с най-висока енергия остава неизвестен и е тема на широко изследване.

Слънцето е само една от 200 милиарда звезди в нашата галактика, всички от които излъчват радиация. Освен всичко друго, изображения от сателити ни показват небе, пълно с електромагнитно излъчване. Те дори ни накараха да открием изключително интензивни източници на рентгенови и гама-лъчи, които възникват във Вселената по време на жестоки събития като експлозии на свръхнови. Истински дъжд от радиация достига до Земята. За наше щастие тя не ни достига напълно, защото повечето космически лъчи са спрени и погълнати от различните части на атмосферата, която действа като ефективен щит срещу рентгенови лъчи и Гама лъчи. Атмосферата е щит, който участва активно в нашата радиационна защита.

При хората, Космическата Енергия влияе върху умствената им дейност чрез индуциране на динамична активност към клетките, докато кислородът доставя статична енергия на клетките, за да живеят и функционират.

КОСМИЧЕСКИ ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРОВЕ НА ЗЕМЯТА
КОСМИЧЕСКИ ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРОВЕ НА ЗЕМЯТА

Съществува ли място на планетата, където истината е най-важният принцип?
Местата под небето, които ни дават жизнена енергия, енергията на любовта и свързаността като Божи дар на майката природа?

За щастие има такива места. Те се наричат Космическите Енергийни Центрове на Земята – пирамиди, мегалитни обекти и подземни източници на енергия.

Древните създатели на пирамидите и мегалитните обекти са били наясно със значението на мощните енергийни места на планетата. Те са използвали силата на могъщите геометрични фигури, като пирамиди и сфери, елементите на Космическата Геометрия, наличието на желязо, което генерира електромагнетизъм, тунели и кварцови кристали, които усилват Енергийните Полета. Тяхната изобретателност им е осигурила чиста и безплатна енергия.

Пирамидите са били използвани за създаването на най-важните форми на Енергия – Оргонова Енергия, наричана още жизнена енергия, биоенергия, ‘‘чи‘‘ или енергия на нулевата точка.

Съществуват разработени серии от инструменти, които измерват нетрадиционните енергийни полета или оргонова енергия, основаващи се на работата на Вилхелм Райх. Благодарение на тях съществува способността за научно измерване на жизнените процеси и на нивото на оргоновата енергия на живи същества, предмети и пространство.

Практиката показва, че в градовете нивото на оргонова енергия е средно на ниво 50-60.
Измерванията на Босненските пирамиди показват максималното ниво на оргонова енергия от 100. Резултатът показва как иглата на инструмента спира на максималното ниво 100, тъй като не може да продължи по-нагоре. Концентрацията на оргонова енергия 10 метра навътре в тунела „Равне 2“ е същата като в Пирамидите.

Това доказва, че енергията на Пирамидите е жива и активна. Пирамидите имат наистина голямо количество жизнена енергия.

Голяма част от древните култури в света са били запознати с глобалната енергийна мрежа на планетата Земя.
Навсякъде по света можем да открием пирамиди и магнитни обекти, които са свързани чрез геодезически мрежови линии и енергийни линии, които са естествено образувани от Земята. Това е ясно доказателство, че е имало някакво древно проучване на планетата, което се е провеждало в древността. И доказателството сега е разположението на тези пирамиди и мегалитни обекти, които можем да видим и днес.

Вярвам, че пирамидите са построени по начин, който да ги свърже с горепосочените електромагнитни полета.
Като вземем под внимание този факт, можем да стигнем до извода, че Земята с разтопеното си ядро създава тези магнитни полета, за което всъщност са били използвани самите пирамиди. След като са били в правилното положение и в правилната структура на магнитното поле, е можело да бъдат използвани за извличане на свободна космическа енергия завинаги.
Пирамидите не са изградени само за да впрегнат в единство енергията на Земята, но и за да я усилват, като използват триъгълната си форма.

Някои учени са направили предположения, че тайната как се захранва атомът е гравитацията, както и че съществува единство между гравитацията и електромагнетизма. Така че, ако Земята е сфера и в нея навлиза енергия от всички посоки, се изгражда обект под формата на пирамида, създава се материя и се получава завихрящ се ток. Това поражда голяма степен на инерция на въртене в центъра на Пирамидата.

Хеопсовата пирамида в платото на Гиза, в Египет, създава електромагнитна енергия. През годините учени са позиционирали инструменти в пирамидата, които превръщат електромагнитната енергия в напрежение.
Измервания в Лос Анджелис, показват стпйнисти около 0,08 волта. Вътре в Хеопсовата пирамида в Гиза, се произвеждат 1,2 волта. Районът около пирамидата издава същото напрежение.

Теориите твърдят, че пирамидите на Земята не са били проектирани само за разход на енергия, но и са свързани помежду си, за да действат като комуникационни центрове за предвижване на енергия.

Ако разгледаме всички специфични случаи на изграждане на пирамиди по цялото земно кълбо, може да се окаже, че Голямата пирамида е била предназначена да се свързва с останалите пирамиди, които са били изградени с конкретна цел на различни места.

Нишките на нашето ДНК, роговицата на окото ни, снежинките, боровите шишарки, листенцата на цветята, диамантените кристали, разклонението на дърветата, звездата, около която се въртим, галактиката със спираловидни движения, въздуха който дишаме и всички житейски форми, каквито ги познаваме, са произлезли от вечни геометрични кодове.

Проектите на възвишените свети места от праисторическите паметници в Стоунхендж и пирамидата на Куфу в Гиза, до големите катедрали и храмове в света, се основават на същите принципи на Космическата Геометрия.

Космическите Енергийни Центрове на Земята са мощни енергийни генератори на Божествена Светлинна Енергия, която резонира с вибрациите на нашата Душа и увеличава честотите на нашите енергийни системи.
Всички пирамиди създават мощна космическа енергийна мрежа на Земята.

Молитвата и медитирането на такива силни Енергийни Вортекси с Ноосферни Регулатори Soul Energy увеличава всички ползи, които можете да получите от работата си с тази уникална технология.

Космическите Енерийни Центрове ни предоставят тази много специална и уникална връзка с Бог.

Единството с Бог е тайната на неограничената енергия. Ние не консумираме тази енергия. Ние я отразяваме. Тя никога не е разрушителна, тъй като нейният източник е Любовта. Тя е адаптивна към всяка нужда на човечеството.

Научете повече за моя опит и пътувания до Египетските и Босненските Пирамиди.

ПОДКРЕПЕТЕ МОЯТА РАБОТА

Pin It on Pinterest

Share This