КОНЦЕПЦИЯ НА ТЪРГОВСКАТА МАРКА

ГЛАВНА ИДЕЯ
  • ДА ПОМОГНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ДУШИ да победят своите страсти, да открият силата на своята интуиция, да осъзнаят, че Бог живее вътре в тях, да изградят своя Вътрешен Човек и да изживеят опита придобит от въздигането, и спасението им.
  • ДА ПРОМЕНИ И ПРЕОБРАЗИ ЧОВЕШКИТЕ ДУШИ чрез повишаване на нивото на Космическа и Духовна Енергии в Енергийната Структура на човешкото същество, чрез създаване на чиста връзка между сърце, ум и душа, чрез връщане и издигане на човешките души по божествения път на Господната вяра, любов и светлина за Вечен Живот в Царството Небесно.

  • ДА ОБЕДИНИ ЧОВЕЧЕСТВОТО чрез укрепване на нашата божествена връзка с Бог, постигната чрез премахване на това, което стои между нас – нашите грехове.
ПОСЛАНИЕ ‘‘БОГ Е ЛЮБОВ‘‘
ПОСЛАНИЕ ‘‘БОГ Е ЛЮБОВ‘‘

НАЙ-ЧИСТОТО И НАЙ-СИЛНО ИЗРАЖЕНИЕ НА БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА НА НАШИЯ СЪЗДАТЕЛ Е ЛЮБОВТА!

Тези, които живеят в Любов, живеят в Бог и Бог живее в тях. Ако живеете във Вяра и в Любов по време на Вашите страдания, живеете в Бог!

Само чрез любовта към Бог и към всяко Божие творение, ние можем да въздигнем Душите си и да постигнем Вечен Живот в Царството Небесно.

Бог е Любов, най-важният и изначален източник на любовта. Любовта идва от Бог към нас, след което протича през нас към другите членове на общността.

Вярвам в Бог, следователно и в чистата Любов. Тя е вълнообразна енергия, която се движи през Вас, вътре във Вас и се излъчва от Вас, променяйки всичко в заобикалящия Ви свят.

Любовта към Господ трябва да се изживява и научава.
Ако я приемете в себе си, тя наистина ще пребъде във Вас и няма да се върне празна, нито да изчезне, тъй като по чудото на благодатта, Вие отразявате огледално неизмеримата Божия любов, видима за другите в собствения Ви живот.

Искам и се моля всички ние да живеем живота си, водени от тази вълнообразна енергия, както и да бъдем мили и учтиви един към друг. Трябва да имаме широко отворени и чисти сърца, както един за друг, така и за нашия Създател.

Винаги съм обичала и съм се стремяла към получаването на възможно повече знания относно дълбокия смисъл на любовта, като най-ценния дар, даден ни от нашия Създател.

„Който не обича, не познава Бог, защото Бог е любов“. (I Йоан 4:8)

Любовта е в центъра на нашата вяра, дори в центъра на самите нас, както всъщност ни напомня и Светото Евангелие.
Значението на Любовта е различно за всеки един от нас. Хората използват тази дума, за да посочат най-трудните и най-щастливите аспекти в реалността.

Бих искала да говоря за Християнската Любов.
Истинската любов според Господ Иисус Христос не е егоистична, нито плътска, а духовна, жертвена, божествена любов. Тя трябва да бъде насочена на първо място към Бог, а след това и към ближните.

Защо към Бог на първо място?
Защото Бог е върховното благо, първото и най-съвършеното сред всички тях. Бог е най-близък до всеки от един от нас, като човешки същества. Бог е най-големият ни благодетел и никакви материални блага не могат да се сравняват с него.
Но да обичаме само Бог не е достатъчно.Трябва да обичаме и хората така, както обичаме нашия Създател и да доказваме любовта си със своите дела.

Но колко е трудна тази задача! Нашият егоизъм е толкова голям, че пропиляваме цялата си любов по него и не остава любов за другите. Любовта трябва да се изразява не само чрез милосърдие към другите, но и чрез непрестанни опити за победа над собствения ни гняв, егоизъм, самооправдание, надменност, осъждане на ближния, липса на търпение и състрадание.

Дълбоко в сърцето си вярвам, че нито един грях не може да надмине Любовта на Бог. Причината да не достигаме Царството Небесно не се крие само в извършените от нас грехове. Докато сме живи и очите ни са отворени – ние съгрешаваме. Можем и ще се въздигнем за Вечен Живот в Царството Небесно, само когато се опитваме с всички сили да бъдем това, което Господ Иисус Христос иска от нас, и точно тези наши усилия ще ни спасят.

Дали можем да преодолеем изкушението да съгрешим или не, зависи не от нас, а от Божията благодат.

Вие можете да се въздигате и развивате духовно ежедневно, като изграждате вътрешния си свят, като подготвяте Душата си за Вечен Живот в Царството Небесно чрез молитва и медитация с Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy.

ИМЕ НА ТЪРГОВСКАТА МАРКА SOUL ENERGY

Моето търсене за Здраве и Душевно Изцеление, ми помогна да открия как постигането на по-добро разбиране за Бог и духовната природа на Сътворението, водят до физическо и морално изцеление.

Човекът не е Господ, но като лъч светлина, който идва от слънцето, създаден по образ Божий и подобие, той отразява Бог.

Нашето ЕНЕРГИЙНО НИВО не е продукт на материалното ни тяло, а е отражение на Божията сила, на ЕНЕРГИЯТА НА ДУХА.

SOUL ENERGY ОЗНАЧАВА СЪЩЕСТВУВАНЕТО И УВЕЛИЧАВАНЕТО НА БОЖЕСТВЕНАТА ВЪРХОВНА СВЕТЛИНА НА НАШИЯ ВСЕМОГЪЩ БОГ В НАШИТЕ ДУШИ!

БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА НЕ Е КАТО ЕМАНАЦИЯ НА БОГ – ТЯ Е САМИЯТ БОГ, ПО ТОЧНО НЕГОВАТА ЕНЕРГИЯ.

Именно това стои зад името на търговска марка SOUL ENERGY.

ЗНАЧЕНИЕ НА ДУШАТА

ЗНАЧЕНИЕ НА ДУШАТА

СЪЩНОСТ НА ДУШАТА СПОРЕД МОЯ ВЪТРЕШЕН ГЛАС

Помислете за Душата. Това е скъпоценен Дух, който е дошъл в греховна плът.

ДУШАТА е основната причина и смисъла на нашето съществуване. Чрез нея Бог ни е дал живот. Душата ни отделя от всички видими и невидими светове в Сътворението. Хората са универсалната форма на съществуване, в която силите и творческите принципи на цялото Сътворение са комбинирани в индивидуалното единство на Дух, Душа и тяло.

Душата представлява безкрайни енергийни потоци от най-чистите честоти и вибрации на Сътворението.

Цялото Сътворение е енергия само по себе си, Божествена светлинна енергия.

Нашият Създател е най-чистата и най- красивата божествена светлина. Той е единственият, който зарежда душите ни с енергийните потоци на божествената светлина. Човешката душа се нуждае от Божията защита, пречистване и изкупление.

СЪЩНОСТ НА ДУШАТА СПОРЕД БИБЛИЯТА

Отново и отново в Светото Писание, хората биват наричани „души“ (Изход 31:14; Притчи 11:30). Човешката Душа е онази част от един вечен човек – частта, която живее след като тялото умре и се разпадне. Господ Иисус Христос е казал, че не трябва да се страхуваме от хората, които могат да убият само тялото, но не и Душата – „И не се бойте от онези, които убиват тялото, но не могат да убият душата. По-скоро се страхувайте от този, който може да унищожи както душата, така и тялото в ада. „

Господ Иисус Христос, който е бил Бог въплътен в човешка форма човек, също е имал човешка Душа. Душата му е изпитала мъка и огромни страдания в Гетсиманската градина в Йерусалим, докато се е молил, преди да бъде разпънат на кръст. Той казва „Душата ми е много скръбна, дори до смърт“ (Матей 26: 36-46). Месианският псалм също говори за душата на Месията, казвайки, че неговата Душа няма да бъде изоставена в Шеол (място на тъмнина, където отиват умрелите), нито тялото му да бъде покварено или да се разпадне (Псалм 16: 9-10; Деяния 13: 35-37).

Човешката Душа може да бъде силна или слаба (2 Петър 2:14), спасена или загубена (Яков 1:21; Езекил 18:4). Тя е създадена от Бог (Йеремия 38:16). Човешката Душа се нуждае от Божията защита, пречистване и изкупление (Левит 17:11; 1 Петър 1:22).

Човешката Душа е вечна и нетленна, и всяка човешка Душа ще бъде някъде за вечността – в Ада или в Рая.

Това е отрезвяваща мисъл! Всеки човек, когото някога сте срещали, е Душа, живееща в тяло и тази Душа ще живее вечно. Някои ще отхвърлят Божията любов и в резултат на това ще трябва да плащат за собствените си грехове със смърт (Римляни 6:23), и тъй като Душата е вечна, това ще бъде Вечна Смърт. Онези, които приемат безплатния дар на прошка и Христовата изкупителна жертва, ще преживеят обратното – Вечен Живот и Мир в Царството Небесно (Псалм 23: 2).

ЗНАЧЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА

ЗНАЧЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА

Енергията се определя като способност за извършване на дадена работа. Енергията може да бъде открита в много неща и да приеме различни форми.

Всичко в Сътворението е Енергия. Самият Бог е Божествена Светлинна Енергия. Всяка галактика, всяка планета. Тялото Ви е енергия, домът, в който живеете е енергия и всичко, което искате е изградено от енергия.

Дори само в един атом има достатъчно енергия, с която можем да правим невероятни неща, като да осветим и заредим с електричество цял град. 

Ако вземете ръката си и я поставите под подходящ микроскоп, ще видите огромни енергийни вибрации.

Всичко е направено от една субстанция, независимо дали това е вашата ръка, океанът или звездите в небето, и това не са пари, а енергия. Част от илюзията е, че тези неща са твърди, но не са, нито скалата, нито дървото. Те изглеждат и се чувстват като твърди заради вибрациите на молекулите в тях.

Трябва да знаем и да разбираме, че всичко вибрира и се движи. Ние сме вибриращи същества и живеем във вибрираща вселена.
Всичко, което наблюдаваме с физическите си сетива, е вибрираща интерпретация!
С други думи чуваме, виждаме, долавяме миризми, вкусваме и докосваме, защото нашите уши, очи, носове, езици и пръсти превеждат вибрации.

На учените е било трудно да приемат факта, че това, което ни казват сетивата, не е цялата история. Физическите сетива не ни казват истината. Но от научна гледна точка се знае, че всичко е направено от енергия.

Това, което се знае със сигурност, е, че цялата енергия има вибрации и честоти.

Ние сме генератори на честоти. Ако се доближите до нечия кожа, можете да усетите излъчване на инфрачервена енергия. Ако погледнете някого, можете да видите, че той отдава светлинна енергия. Енергията, която мозъкът отделя, също е измерима.

Но най-мощните Енергийни Честоти се създават от нашите Мисли.
Ако нашите мисли са изпълнени с Любов и светлина, енергията, която те произвеждат, ще се свърже с Енергийните Полета на Земята и Вселената, и ще бъдат излъчени огледални отражения на нашата енергия в заобикалящите ни Души.

Цялата горепосочена информация Ви дава представа за принципа на работа на Ноосферни Регулатори Soul Energy. Те Ви помагат да контролирате мислите си и Ви свързват с Божествената Светлина на Бог, която повишава нивото на Вашата енергия в цялата Ви Енергийна Структура. Увеличавайки Вашата Духовна Енергия, Вие се приближавате до Бог и се подготвяте за Вечния си Живот в Царството Небесно.

Pin It on Pinterest

Share This