ЕНЕРГИЙНО ПОЛЕ

Енергийното поле е най-важно за изцелението на човека. То връща хората обратно към чувството им за телесно усещане, при което те са отново у дома си в единство, независимо от тяхната изградена система от вярвания.
ВСИЧКО ОТ КОЕТО СЕ НУЖДАЕМ Е
БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА НА БОГ!
ВСИЧКО ОТ КОЕТО СЕ НУЖДАЕМ Е
БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА НА БОГ!

Истинската природа на вярващите е да бъдат деца на Бога! Ние говорим с Бог като с наш Отец, защото ние сме неговото вечно творение.

В Светото Евангелие, Господ Иисус Христос е представен като Словото, като Живота и като Светлината.

Той е Словото, защото е нашата връзка със Словото Божие.

Той е Животът, защото самият Той е вечното съществуване, коeто дава живот на всичко, което съществува.

Той е Светлината, защото Той е единственият истински Осветител, който осветява цялата духовна реалност!

Божествената Светлина не е като еманация от Бог – тя е самият Бог, по-точно Неговата Енергия.

Бог е абсолютно недостъпен по своята природа (ядро), но напълно достижим в Своите Енергии. Това е неизказана разлика в чистата простота на Бог, която надминава всяка известна от нас сложност.

Ето защо тази Светлина се нарича „Нетварна или Несъздадена Светлина“.

Основната точка при виждането на Нетварната Светлина не е преживяването на самото виждане на Светлината – дори тази Светлина да е много по-мощна от светлината на слънцето – рутинно Светиите казват, че тя е „по-мощна от 1000 слънца“. Основното тук е абсолютното щастие и удовлетворение, провокирани от това преживяване.

Светлината свети в тъмнината, която не може да я победи.

Божествената светлина на Господ осветява истинската природа на вярващите!

ТАЙНАТА НА СВЕТЛИНАТА

Тайната на светлината е, че символът на любовта е двойна вълна от светлина. И тази вълна от двойна светлина отдава отново и отново, еднакво и ритмично.
Любовта е безусловна и се основава на желанието да се дава.

Светлината е в основата на Любовта, а Бог е Любов. Нашите Души се нуждаят от увеличаване на Божествената Светлина в тях.
Божествената светлина на Бог достига до нашите Души, чрез Космическата и Духовната Енергии.

ЖИВЕЕМ В МАГНИТНА И СВЕТЛИННА ВСЕЛЕНА

ЖИВЕЕМ В МАГНИТНА И СВЕТЛИННА ВСЕЛЕНА

Светлината е в основата на всяко Енергийно Поле – Квантово, Космическо, Земно, Човешко, Торсионно.

Но какво е Светлината според физиката?

Светлината е Вълна в Електромагнитното Поле.

Светлината е странно нещо. Тя не е само това, което можем да видим, тъй като светлината може да бъде както видима, така и невидима. Около нас съществуват различни видове светлина през цялото време, но те са невидими за човешкото око, тъй като ние можем да наблюдаваме само минимална част от пълния спектър на светлината.

Светлината може да бъде разделена на различни части – инфрачервена, микровълнови, радио, ултравиолетови, рентгенови лъчи и Гама лъчи, като наричаме цялото семейство “Електромагнитен Спектър”.

Всяка вълна има дължина на вълната, честота и скорост. Светлината е най-бързото нещо във Вселената. Във вакуум всички светлинни вълни пътуват с невероятна скорост от 300 000 000 м/сек.
Размерът на една вълна се нарича дължина на вълната, а колко често тя идва отново и отново се нарича честота. Ако дължината на вълната е дълга, честотата е ниска и обратно, ако дължината на вълната е кратка, честотата е висока.
Когато знаем дължината или честотата на една светлинна вълна, ние можем да определим нейната енергия. Дългите светлинни вълни имат ниска енергия, а късите светлинни вълни имат висока енергия.

Разбирането на поведението на светлината и нейното взаимодействие с материята е много важно, тъй като енергията на светлината ни показва как ние можем да взаимодействаме с материята.

Да вземем за пример клетките на нашите очи – когато виждаме, това е защото енергията на светлината стимулира рецептор в окото ни, наречен ретина. Ретината ни е чувствителна само към светлина с много малка степен на енергия. Ние можем да видим само част от светлинния спектър, към който ретината ни е чувствителна. Всички останали части са невидими.

Но тук има нещо много по-невероятно! Нашата Вселена излъчва целия спектър от светлина. Когато погледнем към нощното небе, можем да видим звездите, но светлината от тях е само видимата, която е много малка част от целия универсален светлинен спектър. За да видим Вселената в пълния ѝ спектър, трябва да имаме правилните очи. Това означава да използваме телескопи, с помощта на които да изследваме целия спектър и да наблюдаваме уникални светлинни снимки на звезди, планети и галактики.

От изключително значение е да бъдем наясно относно силата на светлината, която ни заобикаля в нашето ежедневие.
Дори когато е тъмно, все още има светлина около нас.

ЕНЕРГИЙНО ПОЛЕ

ЕНЕРГИЙНО ПОЛЕ

Електромагнитната Енергия е едно от най-големите явления във физиката.

Терминът Енергийно Поле се използва за описание на повсеместна или универсална Енергия, която заобикаля всички живи същества. Тя се състои от вълни от електрическа и магнитна енергия, движещи се заедно в пространството.

Следователно всяко Енергийно Поле се състои от Светлина!

Енергийното Поле има най-голяма значимост за човешкото изцеление. То връща хората обратно към чувството им за телесно усещане, при което те са отново у дома си в единство, независимо от тяхната изградена система от вярвания. Когато клетките на тялото започнат да усещат Квантовото Поле, те могат да се отпуснат максимално възможно и са склонни спонтанно да навлязат в дълбочина до по-голяма яснота относно житейски ситуации, свързани с тяхната болка или болест.

Електрическите и магнитните полета са невидими области от енергия, често наричани радиация (предаване на лъчева енергия под формата на електромагнитни вълни, потоци от частици, звук или топлина), които са свързани с използването на електрическа енергия и различни форми на естествено и изкуствено осветление.

Електро-магнитните полета обикновено са групирани в една от следните две категории според своята честота:
* Нейонизиращо: ниско ниво на радиация, което обикновено се възприема като безвредно за хората
* Йонизиращо: високо ниво на радиация, която има потенциал за увреждане на клетките и на ДНК

За Електромагнитната Енергия се казва, че е типът енергия, която идва от електромагнитните вълни. Тази радиация пътува със скоростта на светлината.
Слънцето, Земята и йоносферата са основни източници на електромагнитна енергия в природата.

Нека разберем, стъпка по стъпка какво е Електромагнитна Енергия.

 • Електрически заряд – атрибут на субатомните частици, който определя техните взаимодействия, когато се поставят в електрическо и магнитно поле. Електрически заредената материя се влияе от електромагнитното поле и обратно.
 • Електрически ток – това е движението или потока на електрически заредени частици. Съществуват два типа заредени частици, а именно положително заредени частици- протони, и отрицателно заредени частици – електрони.
 • Магнетизъм – сила, която влияе върху взаимодействието на материали или движещи се заредени частици, като развива привличащи се или отблъскващи се сили между тях.
 • Електромагнитна вълна – това е вълна, създадена от ускорението на заредени частици, които се поставени в магнитното и електрическото поле; и двете полета, действат под прав ъгъл едно спрямо друго. Колебанието на частиците във вълната излъчва енергия, наречена електромагнитна вълнова енергия.
 • Енергия на електромагнитния спектър – диапазон от електромагнитни вълни с всички възможни честоти и дължини на вълните, който образува електромагнитен спектър. Общата енергия на спектъра се нарича електромагнитна спектрална енергия.
 • Електромагнитно излъчване – представлява съвкупност от електромагнитни вълни, пътуващи във вакуум или в материя. Енергията, излъчвана от електромагнитните вълни се нарича, енергия на електромагнитното излъчване.
 • Електромагнитно поле – създава се от електрически заредени предмети, които влияят върху поведението на материали или заредени частици около полето. Общото количество енергия на полето и на материалите, върху които влияе, се нарича електромагнитна енергия на полето.

Електромагнитни факти

 • Различните видове електромагнитни вълни са светлина, микровълни, рентгенови лъчи, телевизионни и радио предавания.
 • Ето и списък на електромагнитните вълни в низходящ ред на техните честоти, които съставляват електромагнитния спектър: Гама лъчи, рентгенови лъчи, ултравиолетови лъчи, видими светлинни лъчи, инфрачервени лъчи, микровълни, радиовълни (FM), радиовълни (AM), дълги радиовълни.
 • Колкото по-висока е енергията на частиците на електромагнитната вълна, толкова по-къса е дължината на вълната.
 • Електромагнитните вълни пътуват през всякакъв материал, както и през вакуум.
 • Скоростта на електромагнитните вълни във вакуум е същата като тази на светлината, т.е. приблизително 1 860 000 мили в секунда или 300 000 километра в секунда.
 • Когато електромагнитните вълни навлизат в материята, те се забавят, т.е. енергията им намалява, следователно дължината на вълната се увеличава.
 • Когато даден обект се нагрява, неговите частици се ускоряват, което причинява промяна в техните електрически и магнитни полета, като по този начин се образува електромагнитна вълна. Като се има предвид, че когато електромагнитна вълна удари обект, той генерира топлина на повърхността, която от своя страна причинява вибрирането на частиците от този обект. Топлината и вибрациите на частиците зависят от дължината на вълната и енергията на електромагнитната вълна.

Електромагнитната Енергия заобикаля и прониква във физическото тяло, включително в Аурата, в Енергийните Центрове, в Меридианната Система, и цялата електромагнитна енергия преминава през и около Физическото тяло.

Всички хора, животни, растения, скъпоценни камъни, кристали, скали, имат енергийни полета. Всички естествени неодушевени или създадени от човека обекти, също имат Енергийно Поле, което ги заобикаля и прониква през тях.

Ние използваме електромагнитната енергия в ежедневния си живот, без да сме наясно относно нейното съществуване. Не е ли интересно да се знае какво е електромагнитна енергия в подробности?

Животът на земята се къпе във всички форми на електромагнитно излъчване постоянно.
След като знаете как да определите електромагнитната енергия, можете да я използвате по-ефективно.

Опознаването на и разбирането за работата на Квантовото, Космическото, Земното, Човешкото и Торсионното Енергийни Полета, е от изключителна важност, тъй като само чрез тяхното разбиране Вие можете да се излекувате и да повишите своята Духовната Сила.

КВАНТОВО ЕНЕРГИЙНО ПОЛЕ

КВАНТОВО ЕНЕРГИЙНО ПОЛЕ

Чрез квантовата физика, науката показва, че на субатомно ниво ние намираме енергия. Всичко около нас е енергия. Вие, аз, нас, животните, дърветата, Вселената и пространството вътре в нея. Дори нашите Мисли.

Тази физическа рамка е отговорна за всякакъв брой причудливи явления – частици, намиращи се на километри една от друга, които въпреки това могат да комуникират моментални и неясни фотони, които по някакъв начин могат да се движат в две посоки едновременно. 

Но Квантовото Енергийно Поле е отговорно и за технологичния напредък, който прави съвременния живот възможен. Без квантова механика нямаше да има транзистор и следователно личен компютър; нямаше да има лазер и следователно Blu-ray плейъри.

Квантовата физика ни казва, че всичко вибрира, че всичко е Енергия, както и че Мислите ни са космически вълни с мощна енергия. Изглежда, че всички сме ЕДНА ЕНЕРГИЯ – всички ние сме част от „море“, изпълнено с енергия.

Нашите мисли са от значение, тъй като ние сме част от Върховното Съзнание на Бог. Като мислим и чувстваме, ние изпращаме извън нас космически вълни, допринасящи за възстановяването на Сътворението, докато вървим напред. Учените ни казват, че Вселената се разширява бързо и никой не може да разбере защо. Ако обаче сме част от Сътворението, използвайки своите мисли и чувства във вътрешния си свят, всичко започва да има смисъл.

Квантовите полета са квантово-теоретичните обобщения на класическите полета. Двете архетипни класически полета са електромагнитното поле на Максуел и метричното поле на гравитацията на Айнщайн.

Имаме две основни теории на физиката: Квантова Теория на Полето и Теория на Обща Относителност.

В Квантовата Теория на Енергийните Полета, те са основни и частици, и техните нематериални двойници са просто начини, по които това поле вибрира.
Квантовата теория на енергийното поле взема впредвид квантовата механика и специалната относителност, и е страхотна теория за всички сили и частици, с изключение на гравитацията. Теорията на Общата Относителност е страхотна теория за гравитацията, но тя пренебрегва квантовата механика.

В днешно време квантовата физика е тази, която се използва в ежедневието ни.

Квантовата физика описва квантови енергийни полета, които съдържат неограничени потенциални честоти под формата на субатомни частици. Всички проявени неща произлизат от квантовите полета, следователно това са полета с неограничени възможности.

Учените са открили, че наблюдаването на една частица мистериозно кара другата, която има съвпадащи свойства да се разкрие.
Този ефект може да се случи в реалния свят.
Например, с частиците на светлината – фотоните. Уравненията предполагат, че източник на фотони би могъл да създаде двойки по такъв начин, че когато измерваме единия, причинявайки излизане от размитото му състояние, другият мистериозно изпада от своето размито състояние в същия миг с еднакви свойства.

Мислете за Квантовото Енергийно Поле като за изпълнено с безкрайно количество енергия, вибрираща извън физическия свят на материята и извън нашите сетива.

Навлизайки в това безкрайно, необятно пространство със Съзнанието, че няма тела, няма хора, няма предмети, няма места, няма време. Вместо безкрайност съществуват неизвестни възможности като Енергийно Поле.

КОСМИЧЕСКО ЕНЕРГИЙНО ПОЛЕ

КОСМИЧЕСКО ЕНЕРГИЙНО ПОЛЕ

Космическото Енергийно Поле може да бъде срещнато под различни наименования, включително Универсален Ум, Колективно Съзнание или Универсално Тяло.

Това е енергията на цялото Сътворение, тази която свързва Земята, всички планети, звезди, целия космос, всички хора, растения и животни, както и всички проявления на живот в Сътворението.

Космическата енергия свързва всички и всичко – минало, настояще и бъдеще. 

Може да бъде сравнена с огромна енергийна паяжина, която се присъединява към всички и всичко.

Бог е Центъра и Душата на това Космическо Енергийно Поле на Сътворението.

В Космическо Енергийно Поле всичко съществуващо непрекъснато се стреми да бъде в баланс. Нестабилността търси стабилност. Вдишването се балансира чрез издишване. Будността се балансира от съня. Естественото електричество се балансира от естествения магнетизъм. Смъртта е балансирана от самия живот. Това е изворът на познанието, който ни предоставя информацията, прозрението и мъдростта, които получаваме. Можете да наречете това познание – Интуиция.

На междузвездно ниво, космическите магнитни полета играят ключова роля в образуването на звезди, като спомагат процеса на звездната еволюция, чийто начален стадий е образуването на протозвезди. По същество въртенето на протозвездата се забавя чрез магнитно влачене срещу заобикалящият я нарастващ диск, което позволява на протозвездата да продължава да нараства в по-голяма маса, без да се върти на отдалечено разстояние.

На галактическо ниво акреционните дискове намиращи се около черни дупки с размер на звезди, създават струи, които инжектират горещ йонизиран материал в междузвездната среда, докато централните свръхмасивни черни дупки могат да създават струи, които инжектират такъв материал, но в междугалактическата среда. Акреционният диск е структура (обикновено околозвезден диск), образувана от разпръсната материя в орбитално движение около масивно централно тяло. Обикновено централното тяло е звезда.

В рамките на галактиките могат да възникнат „семенни“ магнитни полета в резултат на бурен поток от йонизиран материал, който може да е допълнително раздвижен от експлозии на свръхнови. В дисковите галактики такива семенни полета могат след това да бъдат усилени чрез динамо ефект, произтичащ от привличането и назлизането в ротационния поток на цялата галактика. Такива магнитни полета от галактически мащаб често образуват спираловидни модели през дадена дискова галактика, като в същото време показват и някаква вертикална структура в галактически ореол.

Подобни семенни полета могат да възникнат в междугалактическа среда или най-малко в междуклъстерна среда. Не е ясно дали големите празнини между галактическите струпвания биха съдържали достатъчна плътност от заредени частици, за да генерират значителни магнитни полета.
Семенните полета в междуклъстерна среда могат да се усилват от дадена степен на турбулентно течение, задвижвано от свръхмасивни струи на черна дупка, но при липса на повече данни можем да предположим, че такива полета могат да бъдат по-дифузни и неорганизирани от тези, наблюдавани в галактиките.

Силата на магнитните полета вътре в даден клъстер (обединение на няколко еднородни елемента, притежаващи еднакви свойства) варира средно около 3 х 10-6 гауса (G), което не е много. Магнитните полета на Земята варират средно около 0,5 G, а на хладилник около 50 G. Въпреки това, тези полета в рамките на даден клъстър предлагат възможност за проследяване на минали взаимодействия между галактики или клъстери (например сблъсъци или сливания) – както и може би да се определи каква роля играят магнитните полета в ранната Вселена, особено по отношение на образуването на първите звезди и галактики.

Магнитните полета могат да бъдат индиректно идентифицирани чрез различни явления:

 • Оптичната светлина е частично поляризирана от наличието на прахови зърна, които се изтеглят в определена ориентация чрез магнитно поле и след това се пропускат само през светлината в определена равнина.
 • В по-голям мащаб Законите на Фарадей за електромагнитна индукция влизат в сила, там където равнината на вече поляризирана светлина се завърта в присъствието на магнитно поле.
 • Съществува и ефект на Зееман – разделяне на спектъра на атома под действието на силно магнитно поле. Спектралните линии – които обикновено идентифицират присъствието на елементи като водород – могат да се разделят на светлина, преминала през магнитно поле.

Изследвания с широкоъгълни или небесни източници на източници на синхротронно излъчване (напр. Пулсари и блазари) позволяват измерване на мрежа от точки на данни, която може да претърпи Фарадеево въртене в резултат на магнитни полета на междугалактическа или междуклъстерна скала. Предполага се, че високата разделителна способност, предлагана от SKA, ще даде възможност за наблюдение на магнитни полета в ранната Вселена обратно до червено изместване около z = 5, което ви дава представа за Вселената, каквато е била преди около 12 милиарда години.

земно енергийно поле

земно енергийно поле

Магнитното Поле на Земята ни защитава от радиация от космоса.

Смята се, че магнитното поле на нашата планета се генерира дълбоко в ядрото на Земята.

Никой никога не е предприел митичното пътешествие до центъра на Земята, но чрез изучаване на начина, по който шоковите вълни от земетресенията пътуват през планетата, физиците са успели да изработят вероятната му структура.

Точно в сърцето на Земята е разположено твърдо вътрешно ядро, две трети от размера на Луната и съставено предимно от желязо. При 5 700 ° С това желязо е горещо колкото повърхността на Слънцето, но смачкващия натиск, причинен от гравитацията, пречи на желязото да стане течно.

Вътрешното ядро е заобиколено от външно ядро, което представлява 2000 км дебел слой желязо, никел и малки количества от други метали. По-ниското налягане тук спрямо това от вътрешната сърцевина означава, че металът тук е течен.

Разликите в температурата, налягането и състава във външната сърцевина предизвикват конвекционни токове в разтопения метал, тъй като хладното и плътно вещество потъва, докато топла, по-малко гъста материя се издига. Силата на Кориолис, произтичаща от въртенето на Земята, също предизвиква въртеливи водовъртежи.

Този поток от течно желязо генерира електрически токове, които от своя страна произвеждат магнитни полета. Заредените метали, преминаващи през тези полета, продължават да създават свои електрически токове и така цикълът продължава. Този самоподдържащ се затворен кръг е известен като гео динамо.

Спиралата, предизвикана от силата на Кориолис, означава, че отделни магнитни полета са грубо подравнени в една и съща посока, като комбинираният им ефект се добавя, за да произведе едно огромно магнитно поле, обгръщащо планетата.

Смята се, че непрекъснато променящото се Магнитно Поле на Земята до голяма степен се генерира от прегряло, въртеливо течно желязо във външното ядро на Земята. Други източници на земен магнетизъм включват минерали в обвивката и кората на нашия свят. Земната йоносфера, магнитосфера и океаните също играят роля.

Магнитното Поле на Земята се описва като:

…огромен балон, предпазващ ни от космическa радиация и заредени частици, които бомбардират Земята, известни още като слънчев вятър.

Смята се, че магнитното поле се произвежда до голяма степен от океан от разтопено, въртеливо течно желязо, което представлява външното ядро на нашата планета, на 3000 км под краката ни. Действайки като въртящия се проводник в велосипедно динамо, то генерира електрически токове и по този начин непрекъснато променящото се електромагнитно поле.

Смята се, че ускоренията в силата на полето са свързани с промените предизвикани от движението на втечненото желязо и колебанията му във външната сърцевина.

Без този защитен щит атмосферата, каквато я познаваме не би съществувала, което би направило живота на Земята практически невъзможен.

Всичко на Земята и във Вселената вибрира с определена честота, но вибрацията на Земята като цяло е различна материя.

Резонансът на Шуман е естествената и постоянна честота на планетата Земя, пулсираща точно със 7,83 Hz в продължение на хиляди години.

Не би било правилно да се каже, че магнитното поле „има честота“; по-правилно би било да се каже, че трептенията на полето имат честота.

Светлината е едно такова трептене на различните видове енергийни полета и както знаете тези трептения могат да имат много различни честоти.
Можем да накараме магнитните полета да вибрират със същите честоти като тези на видимата светлина. Полученото трептене, без да е изненадващо, е видима светлина.

Съществуват множество мощни енергии както в Майката Земя, така и около нея. Земята е изпълнена с минерали, метали, кристали, скъпоценни камъни, лава, вода и много мощни елементи, които действат в единство, за да произвеждат енергия. Тази енергия директно влияе на всичко живо на нашата планета.

На планетата Земя има хиляди точки, с висока енергия, наречена Вортекси (Енергийни Вихри), които са съединени от енергийни линии, наречени Лей линии (те са като нашите вени). Тази енергийна система е основен проводник на енергиите около Земята, както и проводник на енергийни послания към цялото Сътворение. Земята също така е заобиколена от различни енергийни мрежи, които могат да засегнат сериозно всеки един от нас. Две от тези основни мрежи са ‘‘Мрежата на Хартман‘‘ и ‘‘Мрежата на Къри‘‘. Всяка планета във Вселената има своя енергийна система от вортекси, лей линии и заобикаляща енергия. Енергиите на планетите в нашата Вселена влияят пряко върху Майката Земя, както и върху всеки човек и всяко живо същество.

Вибрацията на Земята е свързана с вибрацията на човечеството. Точно както нашите отрицателни, по-ниски вибрационни емоции, ни поглъщат, по същия начин поглъщат и нашата планета, нашата Земя. Това означава, че за да излекуваме наистина планетата, ние трябва да излекуваме себе си.

Признавайки съществуването на Квантовото Поле на Съзнанието, ние променяме неговото поведение, както и връзката ни с него, което ни позволява да започнем да променяме нашите по-ниски вибрационни модели. Ако разпознаем собствените си проблеми и открием корена в тях, чрез съзнателен процес на прошка и освобождаване от „отрицателни“ емоции и привързаности, ние можем да открием смирение и да направим равносметка на всички наши взаимоотношения и травми на многоизмерно ниво.

ЧОВЕШКО ЕНЕРГИЙНО ПОЛЕ

ЧОВЕШКО ЕНЕРГИЙНО ПОЛЕ

Човекът е най-мистериозното създание на планетата.

Човешкото тяло изглежда като перфектна био машина, която изпълнява множество функции не само във външния, но и във вътрешния си свят.

Придвижваме се в триизмерно пространство, извършваме различни задачи, вземаме решения, общуваме.

Но има нещо уникално, невидимо за човешкото око, и това е нашата Човешка Енергийна Структура.

Енергийната система на човешкото тяло се състои от огромна мрежа от енергийни линии, които се движат по цялото тяло и въпреки че са изцяло енергийни, те не се различават значително от начина, по който са съставени във физическото тяло, спрямо например съдовата система (не в точност, но принципно). В резултат на това в крайниците, както и излъчващи се навън от централната сърцевина на тялото се наблюдават фини и по-фини нишки на тези линии. Повечето хора са в пълна неяснота относно съществуването на тази мрежа от енергия по същия начин, по който не сме наясно с кръвта, която тече във вените ни. След като тази система е проектирана и създадена да пренася енергия, тя е система с ниска плътност, направена от енергия, за да пренася енергия. Под ниска плътност имам впредвид това, което не е гъста материя.

Вие можете да се запознаете напълно с тази система и с енергията, която тя пренася чрез Молитва и Медитация, при които изграждаме Своя Вътрешен Човек.

ВАШЕТО БИО ПОЛЕ

ВАШЕТО БИО ПОЛЕ

През 1994 година, Националните Здравни Институти в Съединените Американски Щати приемат нов термин – „Биополе“ – за да опишат нарастваща група от изследвания, показващи фино поле, което прониква и се простира отвъд физическото тяло.

Биополето е нещо, което вероятно вече сте забелязали: жизненоважна сила, която оживява тялото Ви и захранва Вашето ежедневие.

Когато вашето Био Поле е извън баланс, Вие сте извън равновесие. Болести, умора и апатия отразяват компрометираното Биополе.
Когато разполагате с технология за балансиране на Вашето биополе, каквато са Ноосферни Регулатори Soul Energy, тъй като те свързват Вашата Енергийна Структура с Божествената Светлина на Бог, това може да увеличи умствената и физическата Ви работа, да засили естествения Ви имунитет към стрес и да подобри Вашето чувство за добро съществуване.

Както имате физическа анатомия, така също имате и „енергийна анатомия“. Човешкото енергийно Биополе обгражда и прониква във физическото тяло. Китайците наричат тази енергия или жизнена сила „Чи“, жизнената енергия на Вселената, наричана „прана“ от индусите. Гърците познават това явление като „Pneuma“. Японците я наричат „Ки“. Тя присъства във всяко живо същество.

Здравното състояние на енергията на тялото се измерва по отношение на нейния поток, баланс и хармония. За оптимално здраве енергията на тялото трябва да бъде в състояние на постоянно движение. Положителната енергия се движи свободно в Енергийните Системи, като носи жизненост и здраве. Възпрепятстваната, застояла или небалансирана енергия е резултат от отрицателни Енергийни Полета. Когато енергийните пътища са блокирани, се предотвратява свободният поток от жизненоважна енергия. Това води до дисбаланс в Енергийната Система и може да доведе до заболявания.

ВАШАТА АУРА

ВАШАТА АУРА

Аурата е електромагнитното поле, което заобикаля човешкото тяло, всеки организъм и обект в Сътворението. Нарича се още „Човешко Енергийно Поле“.

Аурата е съвкупност от електромагнитни енергии, които проникват през и се излъчват от физическото тяло на жив човек.

Тези частици енергия се закрепват около здравото човешко тяло в поле с овална форма. Това „аурично яйце“ се излъчва от тялото приблизително на 2 метра от всички страни.

Аурите са свързани с електромагнитното поле на тялото и служат като визуална мярка за нашите психични, емоционални, физически и духовни състояния.

Съществуват 7 основни слоя на Аурата, които предават информация между тялото и непосредствената външна среда.
Всеки един от тях представлява енергийно поле с различна вибрация. Външните слоеве са по-големи и с по-големи вибрации. Всъщност има много повече слоеве, но те не са толкова важни. Всеки слой от аурата съответства на 7-те основни Енергийни Центрове.

Всеки от тези слоеве ще варира в дълбочина и големина, в зависимост от човека и на какъв етап от своето духовно развитие е той.

В здравословно състояние цялата аура се простира на няколко метра и е много ярка на цвят. В нездравословно или отслабено състояние ауричното поле може да бъде малко и тъмно.

Слоевете на аурата пулсират навън от тялото, като първият слой е най-близо до тялото, а 7-мият слой е най-отдалечен от тялото.

Всеки слой увеличава своята вибрация, докато се движи навън, като 7-мият слой се характеризира с най-висока степен на трептене.

Нечетно номерираните слоеве са склонни да бъдат по-структурирани и носят инг тип енергия, докато четно номерираните слоеве са по-течни и носят ин вид енергия. Това ни помага да постигнем баланс и да хармонизираме енергията си.

Слоевете на Аурата са:

Първи Слой: Етеричен или Етерно тяло

 • Разположен в най-голяма близост до физическото тяло
 • Представлява физическото тяло, мускулите, тъканите, костите и др. Eтepнoтo тялo ĸoпиpa фopмaтa нa физичecĸoтo тялo и ce пpocтиpa нa 1 дo 5 cм oĸoлo нeгo. Фopмaтa мy e cъcтaвeнa oт мнoжecтвo eнepгийни ĸaнaли, нapeчeни мepидиaни. Teзи ĸaнaли oбpaзyвaт мpeжa въpxy, ĸoятo ce ĸpeпят тъĸaнитe нa физичecĸoтo тялo. Bceĸи мaтepиaлeн oгpaн ce виждa ĸaтo ĸyxинa в eтepнoтo тялo. Heщo ĸaтo oбpaз-нeгaтив нa физичecĸoтo тялo. Taзи eнepгийнaтa мpeжa e пъpвичнa и ce пoявявa пpeди физичecĸoтo тялo. Tя e ĸaтo шaблoн, в ĸoйтo pacтaт ĸлeтĸитe нa физичecĸoтo тялo.
 • Свързан е с Коренния Енергиен Център
 • Цвят на който реагира – червен
 • Може да се види най-лесно с невъоръжено око
 • Пулсира с 20 цикъла в минута
 • Свързва се със здравето, оцеляване, сигурност, комфорт и удоволствие. По-силно изразен при спортисти и при много активни хора
 • По слабо изразен при хора, които водят заседнал начин на живот или при такива с отпаднал имунитет

Втори Слой: Емоционален или Емоционално тяло

 • Втори по близост до физическото тяло. Простира се от два до пет сантиметра от физическото тяло.
 • Представлява емоциите и чувствата
 • Свързан със Сакралния Енергиен Център
 • Може да бъде представен от всички цветове на дъгата
 • Изглежда ĸaтo мeĸи цвeтни oблaци oт чиcтo вещество в непрекъснато движение, ĸoитo изpaзявaт пълния cпeĸтъp нa нaшитe eмoции.Teзи oблaци променят цвeтa cи cпpямo промяната нa eмoциитe, тaĸa чe тe oпиcвaт предаваните вътрешни нacтpoeния. Във време на емоционален стрес може да потъмнее.
 • Състоянието на Енергийните Центрове може да бъде лесно определено от наблюдаване на този слой

Трети Слой: Умствен, Душевен или Ментално тяло

 • Трети по близост до физическото тяло. Простира се на 6 до 10 сантиметра от физическото тяло.
 • Представлява мислите, познавателните процеси и състоянието на ума. Този слой на аурата е енергията, която използваме да възнамеряваме или да променяме обстоятелствата, които ни заобикалят.
 • Ярко жълт на цвят
 • Свързан със Енергийния Център на Слънчевия Сплит
 • Излъчва се най-силно около главата, шията и раменете
 • По-силно изразен при хора, които се занимават с умствени задачи или при тези, които имат свръх aктивен ум
 • Когато се занимавате с творческа дейност, могат да бъдат забелязани цветни искри произлизащи от този слой

Четвърти Слой: Астрален или Астрално тяло

 • Четвърти по близост до физическото тяло. Простира се от 15 до 30 сантиметра от физическото тяло.
 • Астралния слой се нарича мост между по-плътните, нисши вибрации на физическите нива и фините, по-висши вибрации на духовните нива. Дава представа за формираните от нас астрални вьаимодействия с други хора.
 • Розов на цвят. Koгaтo хората се влюбвaт, мoгaт дa се видят ĸpacиви дъги розова cвeтлинa мeждy тexнитe cъpцa и се дoбaвя ĸpacив розов цвят ĸъм нopмaлнитe злaтиcти пyлcaции нa хипофизната жлeзa.
 • Свързан със Сърдечния Енергиен Център
 • Става по-силен чрез любящи, интимни отношения
 • Може да бъде по-слаб по време на раздяла или конфликти с близки хора
 • Състоянието на Енергийините Центрове са лесно видими от този слой

Пети Слой: Етерен Двойник

 • Пети на отстояние от физическото тяло. Пpocтиpa се нa 30 дo 60 caнтимeтpa oт тялoтo и oбиĸнoвeнo ce нaблюдaвa ĸaтo cин цвят нa ĸoбaлтoв фoн.
 • Този слой е като огледало на етерния слой, освен това съдържа и всички форми на физическото тяло.
 • Включва всичко, което създавате на това физическо ниво, включително вашата идентичност, личност и цялостна енергия
 • Свързан с Гърления Енергиен Център
 • Πpи зaбoлявaнe пъpвият cлoй ce дeфopмиpa и излизa извън бaлaнc c физичecĸoтo тялo. Toгaвa eтepния двoйниĸ мoжe ce изпoлзвa зa възcтaнoвявaнe нa пъpвият cлoй.
 • B eтepния двoйниĸ звyĸa мoжe дa cъздaвa мaтepия, зaтoвa изпoлзвaнeтo нa лeчeбни звyци мoжe дa въздeйcтвa нa тoзи cлoй, ĸaтo пpoмeня oпpeдeлeни вибpaции нa двoйниĸa. Taĸa зaбoлявaниятa мoгaт дa бъдaт нaблюдaвaни и лeĸyвaни в тoзи cлoй и тoвa дa ce пpeдaвa нaдoлy ĸъм физичecĸoтo тялo. Излекуван и засилен при изразяване на Вашата истина и чрез познание за това кой сте всъщност.

Шести слой: Небесен или Селестиално Тяло

 • Шести от физическото тяло. Селестиалното тяло се намира на 80 до 90 сантиметра от тялото.
 • Свързан с Енергийния Център Трето Око
 • Носи много силна и мощна вибрация
 • Представлява връзката към Божественото и всички други същества
 • Мястото където безусловната любов и чувствата за единство протичат
 • Перлено бял цвят
 • Когато е силен, човекът може да има способността да общува с духовния свят и да получава ангелски послания
 • Може да бъде излекуван с безусловна любов. Koгaтo гo достигнем ниe достигане тoчĸaтa „дa бъдeш“. Paзбиpaмe нaшaтa вpъзĸa c Бог. Започваме дa виждаме cвeтлинa и любoв във вcичĸo което съществува.

7-ми слой : Каузално Тяло

 • Простира на около един метър около тялото и е съставен от фини златисти нишки светлина.
 • Изгpaждa връзката c Бог
 • Представлява усещането да си едно цяло със Сътворението. Toзи cлoй e нa тaĸoвa нивo, ĸaĸвoтo нe мoжe дa бъдe изпитано oт ограничаващата гледна точка на егото. Тoвa e нaй-cилният и нaй-устойчив cлoй нa Аурата. Съхранява цялата информация за Душата.
 • Вибрира с най-висока честота
 • Свързан с Коронния Енергиен Център
 • Златен на цвят
 • Пулсира бързо
 • Когато е силен, дава способността да се предадете и да тръгнете по пътя на Божественото. Помага за увеличаване на психическите способности.

Жизненоважно за доброто Ви здраве, е потокът на енергия във Вашата Аура да бъде освободен от външна намеса или от застояли, нездравословни и нечисти енергии, които могат да блокират нормалния Ви енергиен поток.

Аурата може да бъде повредена вътрешно от собствените Ви психологически състояния (стрес, настроения, страхове), от болести или дори лекарства. Тя може да бъде засегната външно от отрицателни хора, лоша околна среда и особено от замърсяване на електро магнитните полета, причинено от човека.

Човешката Аура, известна още като Духовна Аура, излъчва енергия от гръбначния стълб. Енергията се получава от комбинацията от тяло, сърце, Душа и ум, които работят заедно в човека.
Всичко, което сте, което сте направили и дори това, което бихте могли да направите, всичко е излъчено във Вашето Духовно Силово Поле.

Можете да мислите за Вашето човешко енергийно поле като за магнит. Магнитът има енергийно поле около себе си, което позволява близки предмети, съдържащи желязо, да бъдат притеглени към него. Можете да почувствате силата на това енергийно поле, когато се опитате да разделите два магнита, които са слепени (привлечени). Можете също така да почувствате отблъскващото действие, когато магнитът изтласква същия край (полюс) на друг магнит.

Всичко, което правите или мислите, влияе на аурата, която обикновено е в състояние на непрекъснато променящ се енергиен поток, на базата на нашите психични критерии и физическо здраве. Аурата се влияе и от енергиите на околната среда, силовите полета на планетата и радиочестотите, които проникват във всички форми на материята.

Аурата е електронен подпис на това Кои Сте Вие.

ВАШЕТО ЕНЕРГИЧНО ТЯЛО

ВАШЕТО ЕНЕРГИЧНО ТЯЛО

Тялото ви е енергично. То има електрическа природа. Ако потъркате краката си през килим и след това докоснете нещо, направено от метал, получавате малък шок от електричество.

Освен това, ако стъпите върху парче стъкло, ще почувствате болка моментално, защото тя се предава електрически по нервите към мозъка Ви.

В сърцето си имаме „електрически цикли“ и можем да измерим тяхната електрическа активност с помощта на електрокардиограф.

Човешкото тяло е изградено от тъкани и органи, а тъканта и органите са изградени от трилиони клетки. Никой не знае със сигурност колко са на брой.

Всяка от тези клетки в тялото Ви съдържа по-малка подструктура, наречена органели („Малки органи“), всеки от които изпълнява различна задача, свързана с предназначението и функцията на клетката.

Кръвните клетки имат различна задача от тази на клетките на кожата, които имат различна предназначение от това на мозъчните клетки и т.н. Всички те са необходими за работния процес на физическото тяло.
В анатомията на клетките откриваме много „малки органи“ като клетъчната мембрана, ядрото, цитоплазма, ендоплазменият ретикулум, апарата на Голджи, митохондриите.

Митохондриите са „двигателите“ на клетката. Те действат като източник на енергия за клетката.
Митохондриите понякога се описват като „клетъчни електроцентрали“, защото те генерират по-голямата част от клетъчното снабдяване на аденозин трифосфат (АТФ), използван като източник на химическа енергия.

Вашето човешко тяло е изпълнено с клетки, съдържащи тези „силови двигатели“.
Освен това всяка клетка е изградена от молекули и тези молекули са съставени от атоми с протони, неутрони и електрони.

Но от какво са направени атомите?

Космически и суб-атомни частици. Атомът се състои от 99, 9999% пространство, но това пространство не е празно. То е пълно с чиста енергия.

Това означава, че ние сме енергийни същества. Ние сме вибрационни енергийни същества, които вибрират със собствена честота. Това месесто, костеливо „нещо“, което наричаме нашето тяло, е енергийно тяло, което се движи в океан от енергия.

ВАШЕТО ЕНЕРГИЙНО ТЯЛО

ВАШЕТО ЕНЕРГИЙНО ТЯЛО

От духовна гледна точка ние сме безсмъртни души, които използват физическо, енергийно тяло, за да придобием опит, тук на Земята. Тялото е съдът, използван от Душата.

Тъй като Вие и всичко около Вас е Енергия, Вие също трябва да сте свързани с всичко. 

Ако направите още една стъпка напред, ще осъзнаете, че начинът, по който мислите и се чувствате, може да промени света към по-добро.

Защото Бог е изцяло Разум и Разумът идва от Бог. Той е Мисъл, което означава, че Той обмисля и разсъждава върху рационалността и силата. Те са равни сили, както и източници на цялото Сътворение. Цялата им надпревара от началото до края е заложена в Божия план, този на безкрайния, изначален Отец.

Положителното мислене може да повлияе на тези около вас – да предизвика пулсация в този енергиен етер.
Мислите предизвикват енергийни вълни в това поле, в което дори изместването на една част от него пулсирайки, причинява размествания в частите до него. Впоследствие те причиняват размествания в частите до тях и пулсацията продължава завинаги.

Тъй като сте част от Сътворението, енергийните вълни се връщат при Вас и Ви придават сходна същност като тази на Цялото Сътворение.

ФОРМА НА ЧОВЕШКАТА СТРУКТУРА

ФОРМА НА ЧОВЕШКАТА СТРУКТУРА

Формата на човешката структура е пресечена пирамида с връх.

Квадратната основа на пирамидата е разделена на 4 части от диагонален кръст.

Човешкото същество е разположено в центъра на диагоналния кръст, който разделя пространството около човека на 4 части, които имат обем, което означава, че пред него, зад него и от ляво и от дясно има 4 пространства с триъгълна форма. Тези зони са зони на аспекти (същности).

Човешкото тяло също излъчва така наречената Биосфера. Биосферата е нееднородна, защото честотите излъчвани от мозъка, се различават от честотите на други органи, като бъбреците или черния дроб. Това е причината за многоцветната биосфера на хората.

Горната част на пирамидата е обособена самостоятелно. Разположена е на разстояние около половин метър над главата. Това разстояние е различно за всеки човек, тъй като всички ние сме уникални. Точно тук, на върха на пирамидата, се раждат нашите Мисли.

Личността на човешкото същество е в центъра на върха. Личността е тази, която избира между духовната и животинската природа, прави изводи, извършва аналитична работа и натрупва личен опит на чувствено емоционално господство.

Между върха и пресечената пирамида съществува Поле на Съзнанието, което се състои от Септони. Горната част на пирамидата е вид антена, която постоянно приема мисли. Мислите от своя страна представляват вълни, идващи отвън.

Процесът на възникване на Мисли в Човешкото Съзнание може да бъде описан по следния начин:
МоитеМисли атакуват или възбуждат мембранната структура на върха на пирамидата. Вълна от възбуждане се предава по-нататък в Полето на Съзнанието и този процес е отговор на Съзнанието към външните мисли. Полето на Съзнанието от своя страна предава реактивни импулси за реакция към Личността и Мозъка. Интересното е, че една и съща област на Личността и Мозъка се вълнуват. В същото време активност на Септоните в Полето на Съзнанието се увеличава. На третия и последен етап човешкият мозък изпраща импулс за отговор чрез Личността към Септоновото поле (Материално съществуване) на Съзнанието.

ДУШАТА

ДУШАТА

Бог е Единственият Върховен Лечител на Вашата Душа! Здравата Душа е равна на здрава Човешка Енергийна Структура, включително на Вашето физическо тяло!

„Душата ми величае Господа, а духът ми е възнесен в моя Бог, моя Спасител.“ (Лука 1: 46-47)

Душата е Вашата психологическа част, съставена от Вашия ум, воля и емоция. Това е частта от Вашето вътрешно същество, създадена от Бог, за да Го отрази и изрази.

Вашият Дух е Вашата най-съкровена част, с която се свързвате с Бог и обосновавате всички неща в Духовното Царство.

Вашето Физическо Тяло е външната Ви част, съдържаща Вашите пет сетива, с които контактувате с всички неща от физическата, материална сфера.

Духът винаги е посочен като нематериална част от човека. Човекът не е Дух, той има Дух.

Душата е как се отнасяте към другите и как разбирате себе си.

Духът е как се отнасяте към Бог.

Когато се преродиш, ти се раждаш от духа (Йоан 3: 5-6). Духът е част от Душата, подобно на ума, който също е част от Душата. Душата обаче се състои в това Кой Сте Вие.

Животните нямат дух и не търсят Бог. Растенията имат тяло, животните имат тяло и душа (те са способни да се свързват с човека и други животни), но единствено човекът има Дух. Както Душата, така и Духът остават живи, когато човек умре. По този начин Вие ще бъдете разпознаваеми в настъпващото възкресение (Мат. 17: 3) и като вярващ, завинаги ще можете да общувате с Бог. Ще Ви бъде дадено ново тяло (1 Кор. 15: 51-55), но вие ще си останете вие.

Психиката е човешката Душа и описва всичко съзнателно, какво „мислим“ и всичко несъзнавано или непознато в даден индивид. С други думи, психиката е цялостта на нематериалните аспекти на едно същество.

Да разгледаме основната и най-важната част от Човешката Енергийна Структура – Душата!

Душата е истинска антиматерия. Останалата част от енергийните структури в шестте измерения е изградена около нея. Между Душата и Личността съществува така наречената Сребърна нишка.
Душата непрекъснато изпраща силата на своята Божествена Светлина към Личността, чрез канал от Септони. Тази сила е силата на вниманието. Личността активира тези програми чрез сърцето и му дава силата на вниманието, идващо от Душата! Ако личността отделя повече внимание на Полето от Септони (означаващо материалното съществуване), тогава Бжествената Светлина на душата се използва за поддържане и развитие на материалната система. Ако личността отделя повече внимание на най-дълбоките чувства, всеки ден, насочвайки ги към Душата, в резултат на това се случва качествена промяна в Човешката Енергийна Структура и Личността се слива с Душата.
Формира се изцяло ново същество – същество на Духовния Свят.

ТОРСИОННО ЕНЕРГИЙНО ПОЛЕ

ТОРСИОННО ЕНЕРГИЙНО ПОЛЕ

Всичко е направено от вакуум. Енергията му ражда, прониква и захранва целия свят на съществуването.

Вакуумът е свободно пространство, лишено от материя.

Вещество е всяко субстанция, която има маса и заема място по обем.

Всички ежедневни предмети, които могат да бъдат докоснати, в крайна сметка са съставени от атоми, които са съставени от взаимодействащи субатомни частици, които в ежедневието, както и в научната употреба се наричат „материя“.

Тя обикновено включва атоми и всичко, съставено от тях, както и всякакви частици (или комбинация от частици), които действат, сякаш имат маса на покой и обем.

Материята обаче не включва безмасови частици като фотони, както и други енергийни явления или вълни, като светлина или звук.

Торсионните или въртящи се полета са присъщи на функцията на много планетарни системи на портали, включително нашето Слънце, което също е портал. Торсионно или ротационно поле е енергийно поле, в което квантовото завъртане на частици може да се използва за предизвикване на изхвърлянето им, за пренасяне на информация през вакуум движеща се със скорост по-бърза от скоростта на светлината.
Излъчванията на торсионното поле могат да пътуват със скорост най-малко до 109 пъти по-голяма от скоростта на светлината.

Торсионните полета също имат важната характеристика да бъдат засегнати от специфичната топология / геометрия на макроскопични обекти и биологични полета, характеристика, която се потвърждава от работата на Глен Рейн върху ДНК, облъчена от нехерцова енергия, произтичаща от различни геометрични модели.

Торсионните полета могат да взаимодействат с лазерни лъчи (промяна на честотата); влияят върху биологичните процеси; се генерират чрез топене или втвърдяване на някои материали; влияят на кварцови кристали; влияят върху някои електронни компоненти; могат да променят благоприятно някои напитки и е отбелязано, че влияят на гравитацията.

Торсионното поле се върти и в действителност действа като помпа, която може да излъчва и насочва енергия навън от централната си точка. Това действие на помпата е това, което разтоварва и разпределя енергийното поле от нулева точка чрез други енергийни системи, които изпълняват специфични дължини на вълната на енергиен ток. Когато торсионните полета променят своето завъртане, това се отразява на всички портали, звездни врати и черни дупки, тъй като по същество те са торсионни полета, които по своята същност взаимодействат с всички форми на въртящи се полета.

Според А. Акимов, торсионните полета, съчетани със стандартните електрически, магнитни и гравитационни полета, трябва да осигурят средства за единната теория на полето, която ще разшири сферата на науката, така че да включва ефектите на съзнанието.

Акимов разглежда вакуума като физическа среда, която може да приема различни състояния на поляризация. При дадена поляризация на заряда, вакуумът се проявява като електромагнитно поле. При дадена поляризация на материята, физическста среда се проявява като гравитационно поле. При дадена въртяща се поляризация, Вакуумът се проявява като въртящо поле. Всички основни области, известни на физиката, съответстват на специфични състояние на вакуумна поляризация.

Следователно горепосочената „теория на торсионното поле на физическия вакуум“ може да твърди, че всички обекти, от кванти до галактики, създават вортекси (вихри) във вакуума. Вихрите, създадени от частици и други материални обекти, са носители на информация, които свързват физическите събития бързо. Груповата скорост на тези „торсионни вълни“ е от порядъка на 109 Cone милиард пъти по-голяма от скоростта на светлината. Тъй като те не са само физически обекти, невроните в нашия мозък създават и получават торсионни вълни. Не само частиците са „информирани“ за присъствието си една на друга (както в известните EPR експерименти), но така и хората могат да бъдат толкова информирани: мозъкът ни също е базиран на вакуум „приемо-предавател на торсионно поле“.

Един от енергийните модели около тялото е във формата на торус или повърхност във формата на поничка, като енергията преминава през тялото и се привързва около него, за да се свърже към краката и главата. Все едно сме в средата на поничка. Потокът, който навлиза през главата и краката е двупосочен. С други думи, тече като приливи и отливи. В матрицата на този поток са взаимоотношенията на вълната и частиците, които структурират и управляват подхранващата Космическа енергия, от която сме кристализирани.

Дори се предполага, че че торусът може да се използва за определяне на действието на самото Съзнание. С други думи, Съзнанието има Геометрия! Геометричната форма, използвана за описание на саморефлексния характер на Съзнанието, е торуса. Торусът позволява да се образува вихър от енергия, който се огъва заедно със себе си и отново навлиза в себе си. Посоката е „отвътре-навън“, като непрекъснато се влива обратно в себе си. По този начин енергията на торуса непрекъснато се освежава, непрекъснато влияе върху себе си.

Нашата ДНК е спирала, образувана от 2 въртящи се геометрични фигури, наречени икосаедри и додекаедри. Торусът изглежда е общият знаменател, самоорганизиращ се начин на проектиране на Съзнанието.

Торусът дава възможност за формиране на вихри. Всички торуси създават Енергийни Вихри (вортекси). Енергията може да се движи нагоре или надолу през него. Ротационният характер на торуса генерира поток от енергия през него, в зависимост от скоростта на въртене на торуса и на неговия вид.

Торсионните полета са свързани с антигравитацията и скоростта на въртене, които могат да променят материята, тъй като те се разпространяват със свръхсветлинни скорости в бъдещото време, като в същото време влияят и на минали времеви периоди. Те могат да бъдат използвани за промяна на състоянията на Съзнанието, като например съпоставянето на скоростта на въртене с мозъчните вълни на човека. Това усилва онези въртящи се полета и променя състоянието на нашето Съзнание. Ние получаваме и предаваме електромагнитни сигнали или информация в нашия мозъчен приемник под формата на торсионни или въртящи се полета.

По същество торсионните полета са носители на вълни за Съзнанието. Във физиката формата на поничка, известна като торус, осигурява най-добрата среда, в която да се ускорят частиците, тъй като могат да задържат и насочват плазмените разтоварвания. Това би било поле на торус във въртене. Тези Торсионни полета на електромагнитна енергия създават антигравитационни ефекти и също така отделят изобилие от енергията на нулевата точка. Ако една частица абсорбира или излъчва електромагнитна енергия (например фотони), нейната гравитационна маса се променя. Гравитацията е пропорционална на гравитационната маса и така гравитацията също се променя, което се отнася до създаването на силите на антигравитация.

Въпросът е да внесем тази информация в нашето по-дълбоко осъзнаване, тъй като ние сме изложени на междугалактически и космически източници на плазма и това пряко променя планетарните, слънчевите и други нива на портални системи, на които сме изложени в този момент. Това променя скоростта на въртене на Въртящите се или Торсионни Полета в нашата локална и нелокална среда и това отваря съзнанието ни за достъп до други измерения на времеви линии.

ПОДКРЕПЕТЕ МОЯТА РАБОТА

Pin It on Pinterest

Share This