Духовна енергия

Истинската природа на вярващите се състои в разбирането, че ние сме Божии деца! Говорим с Годпод като със собствен Баща, защото сме негови вечни деца. В Светото Евангелие, Господ Иисус Христос е представен като Словото, като Живота и като Светлината.
Той е Словото, защото служи като говорител на Бог. Той е Животът, защото самият той е Вечния Живот, който дава живот на всичко, което съществува. Господ е Светлината, защото той е единственият истински Осветител, който осветява цялата Духовна Реалност!

В НАЧАЛОТО БЕШЕ ДУМАТА
В НАЧАЛОТО БЕШЕ ДУМАТА

Словото Божие носи Божествената Духовна Енергия на Сътворението във Вашата Душа!

В началото беше Словото и Словото беше с Бог, и Словото беше Бог. Всичко бе сътворено чрез Него и като част от Него. В Него бе животът и животът беше светлината на хората.

Аз не се срамувам от думите на Светото Евангелие. Никога не превъзнасям интелектуализма над Светото Евангелие.

Мъдростта е основен принцип. Мъдростта е светлината, с която осветявате придобитите от Вас знания. Възможно е да разполагате с много знания, но да не знаете какво да правите с тях и как да ги използвате на практика.

Словото Божие е най-мощната Духовна Енергия необходима за спасението на Вашата Душа!

Ето защо аз не се срамувам от Светото Евангелие, нито от това коя съм аз в Христос. Дълбоко в сърцето си аз вярвам в Божието Слово! Източникът на помазването се намира в Божието Слово. Светото Евангелие е силата на Бог!
Силата е способността да получавате резултати. Светото Евангелие е Вашата способност да получавате резултати. Словото Божие е способността Ви да получавате резултати.

Духовната енергия на Сътворението произвежда съхранение, здравина, изцеление, освобождаване, безопасност и просперитет за тези, които вярват в Божието Слово! Ако не вярвате в него, не можете да го получите.

Словото Божие ни е дадено за да ни покаже как да мислим, как да се изповядваме и как да вярваме.
Бог не ни е дал Духа на страха, а силата на любовта и здравия разум. Здравият ум е процес на мислене, който се синхронизира и подчинява на Словото Божие. Когато Вашето мислене е правилно, Вашата вяра също ще бъде правилна. Вие ще спечелите. Ако Вашето мислене, вяра и изповед са грешни, ще бъдете победени. Болестта ще Ви победи, липсата ще Ви победи, ограниченията и робството на заобикалящия Ви свят ще Ви победят. Докато не разберете жизнената необходимост от Божието Слово, не го възприемете като необходима храна за Вашата Душа, както и като източник на сила, който ще Ви доведе до спасение и изцеление, Вие няма да просперирате истински Духовно.

Това е цялостен процес. Повечето хора биват победени заради това, което не успяват да направят в своето ежедневие. Когато битка или предизвикателство се изправят на пътя им, те не казват „Аз ще се боря чрез вяра“. Поражението идва, когато Вие не живеете, не мислите, не вярвате в Словото Божие и не се изповядвате, дори преди да се случи нещо неприемливо за Вас. Неправилното мислене и погрешното вярване всъщност са причината за предизвикателствата пред Вас.

Не можете да живеете живот изпълнен с вяра без Словото Божие.

Аз съм това, което казва Словото Божие.

Вие не работите за победа, а работите от позицията на победител! Вече сте победили. Вие не работите за правда, вие работите от позицията, където вече сте праведни в очите на Бог. Вие не работите за изцеление, но вече сте изцелени. Трябва да повярвате, че това, което ще получите, вече е направено!

Господ Иисус Христос е моят лечител, моята победа, моето всичко. Ако Бог е с Вас, кой може да бъде против Вас?
Нашият Небесен Отец е този, който ни пощади, който ни изпрати своя собствен Син, защо тогава Той не би ни дал свободно нещата, за които се борим и в които вярваме?
Бог винаги е зад Вас, независимо от това какво дяволът ще хвърли по пътя Ви. Вие трябва да изберете, чрез Вашата свободна воля, дадена Ви от Бог, да бъдете водени от неговата Божествена Светлина, а не от тъмнината на Вашите страсти.

Вие ще печелите битките в живота, когато осъзнаете, че Всичко идва от Бог. Имате нужда от Божията благодат в живота си.

КАК ДА ВЪЗПРИЕМЕТЕ ДУХОВНАТА ЕНЕРГИЯ
КАК ДА ВЪЗПРИЕМЕТЕ ДУХОВНАТА ЕНЕРГИЯ

Духовната Енергия може да бъде възприета чрез Молитва и Медитация. Осъзнаваме този факт чрез разбирането за себе си, като безсмъртни идеи за Бог.
„Тъй както съществува единство между океан и капка вода, между лъч светлина и слънце, така и Бог и човек, Баща и Син, са единни по същество.“

Борбата за материална енергия се основава по същество върху ограничената представа за човека, направен от материя, нуждаещ се от материя и въпреки това страхуващ се от нея.

По същество материята е ограничена. Докато продължаваме да мислим за материята като за източник на енергия, ние ще продължаваме да я изчерпваме, винаги, като преминаваме от един източник на друг.

Библията е учебник за Енергията – Духовната Енергия. Тя започва с Божието създаване на Светлина. Това просветление е резултат от спонтанния ефект на Божествената Любов в действие, както и на проявената Истина. В последствие Библията продължава да привежда в ред тази енергизираща сила в живота на хората и нациите.

Какво динамо от Духовна Енергия е бил пророк Мойсей! Слушайки Бог и действайки по Неговите заповеди, той е пробудил народа си от апатична мизерия, изправил се е срещу Египетския Фараон правейки чудеса, спасил е един цял народ от робство, превел ги е през всякакви изкушения, запознал ги е с вечните Божии Закони (Десетте Заповеди) и ги е отвел на дълъг път, достигайки до границите на Обещаната Земя.

Духовната Енергия на Библията е насочена към разкриване на дадената от Бога идентичност на човека като дете на Духа, заобиколен и отразяващ безкрайни ресурси. Тази идентичност е факт, който всички ние сме свободни да твърдим и доказваме.

За да осъзнаем този безкраен източник на Духовна енергия, идващ от Божието Слово, ние трябва да водим Духовен живот.

ДУХОВЕН ЖИВОТ
ДУХОВЕН ЖИВОТ

За разлика от смъртта, която е неподвижна и застояла, животът се характеризира с движение и борба. Движението в Духовния живот трябва да бъде насочено напред и нагоре към постигане на богоподобно съвършенство. Когато човек спре да се движи към Бога, започва неговото вътрешно разпадане, което от своя страна е знак за Духовна смърт.

Борбата в Духовния живот е невидима, тъй като именно Духът я води. Тази борба трябва да не е насочена срещу други хора, с които често спорим, а срещу страстите вътре в нас и срещу демоните около нас.

СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ ДЕМОНИ В РЕАЛНОСТТА?

Църквата Христова учи твърдо, че демони съществуват. Подобно на ангелите, демоните са невидими и интелигентни духовни същества, които са се отклонили от доброто поради злоупотреба със своята свободна воля, дадена им от Бог, като по този начин поставят началото на злото в света.
Всеки, който вярва в Господ Иисус Христос, когото не вижда, трябва да повярва в невидимия свят, където съществуват както ангели, така и демони, защото дори и невидими, те съществуват.

Вярата, този чудесен божествен инструмент, вграден в нас, по начин, който е неразбираем за нас, открива и засича демоните, точно както радиото открива неуловими електромагнитни вълни, които не са били възприемани като съществуващи преди да бъдат открити. Но ето това е доказателството, че невидимото всъщност съществува.
Точно така е и с вярата, която долавя вълните на нещата отвъд нашия свят и ни убеждава в съществуването на ангели и демони.
Основната част от Духовния живот е борбата със себе си. Вашето собствено сърце е бойна арена. Вашата собствена Душа е поле за битка.

Откъде започва Вашият духовен живот?
Той започва от Вярата в Бога, който е Духът.

ВЯРА

Както казва Апостол Павел: „Вярата е разкриването на невидимото“.
Трябва да упражняваме интелигентна вяра, вяра, която се моли с разбиране, вяра, придружена от действия, които са началото на нашето единство с Бога.
Действията на нашата вяра са любов, мир, многострадание, милост, смирение, духовен живот и носене на собствения си кръст. Истинската Вяра не може да съществува без добри действия.

Тази вяра е „трансформатор“. Тя променя мисленето. Придържайки се към нея и живеейки от нея, можем да намерим решение на енергийните си нужди, да бъдем по-изобретателни, по-информирани за ресурсите, които са в близост, по-точни и дисциплинирани, по-универсални в нашите проблеми и по този начин по-справедливи.

НАДЕЖДА

Всеки, който има твърда надежда в Бога, се издига до Него и е просветен от блясъка на Вечната Светлина. Надеждата е, когато човек не полага ненужни грижи за себе си и наистина има любов към Бога и към добродетелните дела. Този тип човек знае, че Бог ще се погрижи за него.
Но ако човек повери цялата си надежда на собствените си сили и дела и се обръща към Господ чрез молитва, само когато го сполетят неочаквани нещастия, тогава, когато види, че му липсват средствата да ги предотврати със своите способности, той ще започне да се надява на помощта на Бог. Но този вид надежда е дребна и претенциозна.

Истинската Надежда търси само Царството Небесно и е убедена, че всичко, което е необходимо за този временен живот, ще бъде придадено от Бог. Нашите сърца не могат да бъдат в мир, докато не придобият тази надежда. Тази надежда ни дарява щастие.

ЛЮБОВТА НА БОГ

Този, който е придобил съвършена любов към Бог, живее през този живот, сякаш той не съществува. Защото той смята себе си за чужд на всичко видимо и очаква с търпение онова, което е невидимо.

Този, който истински обича Бог, счита себе си за непознат на Земята, защото в него има стремеж към Бог с Душа и ум, и по този начин го съзерцава, обмисля и очаква.

ЛЮБОВТА КЪМ БЛИЖНИТЕ

Човек трябва да се държи любезно с ближния си и да не показва дори най-малък знак на мъка. Когато обърнем гръб на някого или го обидим, усещаме, тежест в сърцето си.
Човек трябва да се стреми да развесели духа на смутен или унижен човек с духа на любовта. В нашите отношения с ближните, ние трябва да бъдем толкова чисти към всички по света, както в действията си, така и в мислите си.

НЕОСЪЖДАНЕ И ПРОШКА

Не е правилно да съдим другите. Дори ако сме свидетели на някой, който греши и нарушава Божиите заповеди, както се казва в Божието слово: „Не съдете, за да не бъдете съдени“.
Не трябва да изпитваме и да задържаме гняв или омраза в сърцата си към този, който е враждебен към нас.
Точно обратното. Само така се приближаваме до нашия Създател и изцеляваме Душите си.

Защо съдим другите?
Ние не се опитваме да опознаем себе си, на дълбоко ниво. Ако бяхме концентрирани върху собственото си опознаване, разбиране и усъвършенстване, нямаше да разполагаме с време през което да наблюдаваме несъвършенствата на другите.
Съдете самите себе си и ще спрете да съдите другите. Вратата на покаянието е винаги отворена и никога не знаем кой ще влезе пръв – този, който съди или този, който е съден.

БОЛЕСТ

Тялото е слуга на Душата, а Душата е неговата кралица. Ето защо тялото често се изтощава от болести, като резултат от волята Божия. Страстите отслабват по време и в следствие на болестите. Понякога самата болест е резултат от нашите страсти. Трябва да сме търпеливи и благодарни дори във времена на страдания, тъй като те са ни дадени само за да можем да осъзнаем, че сме на грешен път, че трябва да се променим. Това е начина да въздигнете Душата си по божествения път на Божията любов, надежда и светлина.

В крайна сметка Душите ни играят голяма роля в нашия живот. Именно Вашата Душа Ви осигурява един вид вътрешен глас, морален компас на състрадание и посока, които ръководят живота Ви. Точно Вашето ниво на душевна чувствителност или интуитивно чувство, Ви напомня, че съществуват задълбочени неща в живота, които можете да видите, преживеете и реализирате. Вашата Душа страда, когато не я подхранвате със смисъл, цел или духовно значение.

Когато има липса на вяра, повече от вероятно е да не се случват чудеса, защото Бог не иска да наруши правото ни на свободна воля и по този начин да наложи Себе Си на своето творение, което не иска да Го приеме в личния си живот.

Това е причината поради която нашият възкръснал Господ Иисус Христос не се явява на всички или на Неговите врагове с оглед доказване на божествеността си, а се показва на души, които са били възприемчиви към Неговата любов. Тези Души, вярват безусловно в Него, като истинския Месия.

Нещо, което е доста забележимо особено в наше време, е, че Бог подбира неочаквани личности чрез Своето провидение като обекти на Неговата божествена намеса чрез извършването на чудеса. Това се случва, за да се превърнат такива Души в мисионери в различни области на обществото и да се избегне тенденцията да се преценяват чудесата като нещо „поставено”, „предубедено” и / или „със скрити интереси”.

ДУХОВНИ ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРОВЕ НА ЗЕМЯТА
ДУХОВНИ ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРОВЕ НА ЗЕМЯТА

Съществува ли място на планетата, където вярата, надеждата, силата на смирението, самоосъждането, решимостта да не се повтарят греховете, молитвата, истината, нетленната памет на Бог, делата извършени в името на Бог, да бъдат най-важните принципи?

Местата под небето, които ни даряват с жизнена енергия, с енергията на любовта и свързаността с Бог?

За щастие такива места съществуват. Това са манастирите, храмовете и църквите по целия свят, изпълнявайки ролята на Божия дом на Земята.

Духовните енергийни центрове на Земята са местата, където можем да научим и да усетим изкуството да живеем с Бог, да Го видим чрез сърцето си, да се научим да бъдем истински, да побеждаваме егото си и да се зареждаме с Божествената Светлина на силата на Словото Божие. Можем да приемем и тайнството на Светото Причастие. Това е начинът да усетим и да изживеем Мъдростта на нашия Създател.

Манастирите са центрове за духовно изцеление и застъпническа молитва.

Монашеството е неразделна част от Църквата и не трябва да се разглежда като независимо от Вселенската Църква. Въпреки че основна роля на монашеството трябва да бъде открита в богослужението и съзерцателната молитва, монасите също имат дълга история като мисионери.

Много от големите манастири са били открити в отдалечени места, но са станали поклоннически центрове, привличащи безброй хора. Градовете често са се сформирали около манастири, точно защото монасите са се свързвали със Светото Евангелие и са работили сред хората. Там, където е имало нужда, монасите са отговорили с милосърдие и евангелско свидетелство.

В тези трудни времена, в които хората страдат от икономически затруднения, загуба на работа и възбрани за домовете, монасите могат да предложат различна перспектива, която може да даде вдъхновение на онези, които са загубили всякаква надежда. Манастирите стават средища за духовно изцеление и овластяване. Хората, които се борят да намерят смисъл в живота си, могат да си тръгнат от манастирите с нова визия, придобита след като са видели вътрешната работа на монасите, които са били като терапевти за тези, които са наранени.

Монашеството не е нещо, което се овладява чрез академични стремежи, а е по-скоро придобито по време на дълги години на вътрешна борба, на страдания, чрез послушание, дълги нощи на молитва, аскетична практика и общинен живот. Монах, който е верен на призванието си, често ще възприема себе си само като начинаещ, въпреки че е монах от четиридесет години, защото е осъзнал колко далеч е от съвършенството, което идва с пълното отдаване на Господ Иисус Христос.

Мнозина имат романтична представа за монашеството, при което монасите тихо и безшумно живеят самотен и скрит живот, но въпреки тива някои монаси работят с хора като духовни бащи, проповедници, учители, участващи активно, служейки на света. Всеки монах и всеки манастир са призвани поотделно за служба на Бог и Неговата Църква, по воля Божия. Следователно е опасно, когато съдим за манастир или монах от фантастичния си образ за това, което смятаме, че трябва да бъдат, тъй като дори на Света гора на Атон има много разновидности на монашески израз, като никой не е по-добър от другия. Всичко това се основава на подтикване от страна на Светия Дух, тъй като монахът се опитва да изживее евангелския живот на Светото Евангелие.

Най-общо казано, някои манастири могат да бъдат по-богослужебно ориентирани, докато други могат да бъдат по-аскетични, да имат определена мистична традиция или да са по-склонни към духовни напътствия и откритост към света с цел грижи и съвети. Тези различни стилове на монашество, които приемат както лична, така и корпоративна форма, не са формално предварително определени или официално законодателни. Те са резултат от естественото развитие на събитията, под въздействието на живата Божия благодат.

И все пак всички монашества споделят общите обети на бедност, целомъдрие, стабилност и покорство, винаги следвайки думите на Господ Иисус Христос, които са крайъгълен камък на този живот, „бъдете толкова съвършени, колкото е съвършен Вашият Небесен Отец.“

Независимо дали следваме монашеския път или не, може да ни се даде сила постепенно да прераснем в приемане на ограниченията на нашия живот, както и на страданието и кръста, които е отредено да носим.

Нека видим, че злото, грехът и страданието около нас и в нашия собствен живот могат да бъдат поети доброволно, чрез любовта и да станат средство за изцеление на Вечния Живот в Божието Царство на любовта.

Вярвам и чувствам, че древните манастири и храмове са много мощни Духовни Енергийни Центрове на Земята.

Света гора на Атон е най-старата оцеляла монашеска общност в света. Датира от повече от хиляда години, до Византийски времена.

Въпреки че е забранено посещението от жени, все още има невероятна възможност за нас жените да сме близо до бреговете на Светата земя на Света Богородица.

Всяко лято пътувам с кораб около Атон. Монасите от някои от манастирите идват с лодки до кораба и носят със себе си Свети мощи на Светци, както и части от Светия Господен кръст, като по този начин дават на поклонниците уникалния шанс да целунат и да се поклонят на мощите на Светците. 

Можете да научите повече за моя опит и за моето пътуване около Атон тук.

Другото много специално място за моята Душа е храма Карнак в Луксор, както и храма Луксор, Египет.

Духовните енергийни центрове на Земята представляват мощни генератори на енергия от божествена светлинна енергия, които резонират с вибрациите на нашата душа и които увеличават честотите на нашите енергийни системи.
Всички манастири и храмове създават мощна духовна енергийна мрежа на Земята.

Молитвата и медитирането на такива силни енергийни вортекси с Ноосферни Регулатори Soul Energy увеличават изключително много всички ползи, които можете да получите от използването на тази уникална технология.

Духовните Енергийни Центрове ни дават тази много специална и уникална връзка с Бог.

Съвършеното Единство с Бог е тайната на неограничената енергия. Ние не консумираме тази енергия. Ние я отразяваме. Тя никога не е разрушителна, тъй като нейният източник е Любовта. И е приспособима към всяка нужда на човечеството.

ПОДКРЕПЕТЕ МОЯТА РАБОТА

Pin It on Pinterest

Share This