СПАСЕНИЕ НА ДУШАТА

Среден размер

 180.00

Всеки тип Ноосферен регулатор Soul Energy носи ВСИЧКИ ПОЛЗИ на Вашата Енергийна Структура.

НАЧИНИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

КАКВО ВИ ДАВА ОСНОВАНИЕ ДА ВЯРВАТЕ В СИЛАТА НА НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY
ПРОЧЕТЕТЕ СТАТИЯТА

Ноосферен Регулатор Спасение на Душата носи Безкрайната Божия Светлина вътре във Вас и чрез пречистване на Вашата Енергийна Система и увеличаване на Вашата собствена Енергийна Вибрационна Сила, тя Ви изважда от тъмнината. Вашите лоши дела ще изчезнат с времето (всички ние ги имаме, тъй като всички сме грешници) и Вие ще започнете да правите това, което е правилно, и ще се обърнете към Светлината, за да може Светлината да покаже, че това, което правите, е в подчинение на Бог.

Ноосферен Регулатор Спасение на Душата увеличава силата на Божествената Светлина на Вашия Дух и го прави жив, за да може Бог да Ви говори. Дава Ви вътрешна сила и стабилност, чрез които създавате дълбоко желание да живеете за Бог и за Небесните Дела. И тогава Вие ще можете да намерите мир във Вашата Душа. Когато живеете пред Божието лице, Вие сте свободни от хората и вълненията, които идват от това да живеете пред лицето им. Не изпитвате вече Безкрайна Пустота, тъй като сте пълни с безкрайната Божествена Светлина на своя Спасител.

Бял Червен Черен

Научете повече за Правилата за Отстъпки

Научете повече за Приемане/Потвърждаване на Поръчка

Всеки Ноосферен Регулатор Soul Energy се произвежда Специално за Вас
Изпълнение на Вашата поръчка преди Доставка:
ДО 10 (ДЕСЕТ) Работни Дни

Pin It on Pinterest

Share This