БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА НА БОГ В СЪРЦЕТО ВИ

БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА НА БОГ В СЪРЦЕТО ВИ Гробът на Господ Иисус Христос Йерусалим, Израел Тази Духовна Практика Ви помага да се доверите на Бог и на Неговата Божествена Светлина, с която да изпълните Сърцето си! Господ Иисус Христос ясно и многократно говори за себе...

УСПОКОЙТЕ ДУШАТА СИ

УСПОКОЙТЕ ДУШАТА СИ Рилски Манастир, България Това от което се нуждаете за да бъдете здрави на всяко ниво от Човешката Ви Енергийна Структура е да имате най-важната част от нея изцелена, силна и изпълнена с Божествена Светлина – и това е Изцелена Душа! Бог е...

БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ

БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ Планина Табор, Израел Библията е Божието Слово, тя е най-свещената, мощна и променяща живота книга. Божиите Обещания започват с 2 Тимотей 3:16, когато Бог ни казва, че всички Писания в Библията са вдъхновени от Бог. С това Божие Обещание в ръка можем...

СКРОМЕН УМ

СКРОМЕН УМ Залив Естеро – Калифорния, САЩ Господ създава и очаква смирение. Смирението е ключът към запазването на Благодатта. Но какво е Смирение? Смирението не е нещо само по себе си, то принадлежи на любовта. Смирението е чудесно нещо в сравнение с гордостта,...

ВЪТРЕШЕН МИР

ВЪТРЕШЕН МИР Гетсиманска Градина – Йерусалим, Израел Тази Духовна Практика Ви помага да изберете да не се тревожите. “Да се уповаваме на Бог насърчава вътрешния мир и здраве“ Йоан 14:27 Много здравословни проблеми произлизат от хроничното състояние на тревожност...

ЛЮБОВ ЕДИН КЪМ ДРУГ

ЛЮБОВ ЕДИН КЪМ ДРУГ Созопол, България Общият път за запазване на Благодатта на Бог е Смирението. Смирението е това качество на Божествената Любов, което се отдава на любимия човек, без да се връща обратно към себе си. Това „без да се връща към себе си“ означава, че...

Pin It on Pinterest