ОСИГУРЯВАТ ПОСТОЯННА ВРЪЗКА С БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА НА БОГ

НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY ОСИГУРЯВАТ ПОСТОЯННА ВРЪЗКА С БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА НА БОГ Господ Иисус Христос ясно и многократно говори за себе си като за Светлината. „Аз съм светлината на света; който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на...

ПРЕОБРАЗУВАТ ЧОВЕШКАТА ЕНЕРГИЙНА СТРУКТУРА

НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY ПРЕОБРАЗУВАТ ЧОВЕШКАТА ЕНЕРГИЙНА СТРУКТУРА Ноосферни Регулатори Soul Energy трансформират Вашата Човешка Енергийна Структура, свързвайки я с Божествената светлина на Бог. ЕТАПИ НА СВЪРЗВАНЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ВЛИЯНИЕ ЕТАПИ НА СВЪРЗВАНЕ,...

ВЪВЕЖДАТ В КВАНТОВОТО ЕНЕРГИЙНО ПОЛЕ

НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY ВИ ВЪВЕЖДАТ В КВАНТОВОТО ЕНЕРГИЙНО ПОЛЕ Чрез Квантовата физика, науката показва, че на субатомно ниво ние намираме енергия. Всичко около нас е енергия. Вие, аз, нас, животните, дърветата, Вселената и пространството вътре в нея. Дори...

ПРЕДОСТАВЯТ МОЩНА СПОСОБНОСТ ЗА ОТКЛЮЧВАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛ ЗА САМОЛЕЧЕНИЕ

НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY ПРЕДОСТАВЯТ МОЩНА СПОСОБНОСТ ЗА ОТКЛЮЧВАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ ВИ ПОТЕНЦИАЛ ЗА САМОЛЕЧЕНИЕ Бегликташ, България Лечебният потенциал на човешкото същество се разширява далеч отвъд общото разбиране в света. Съществуват удивителни примери за...

УВЕЛИЧАВАТ ЕНЕРГИЙНОТО НИВО И БАЛАНСИРАТ ЕНЕРГИЙНИТЕ ЦЕНТРОВЕ

НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY УВЕЛИЧАВАТ ВАШЕТО ЕНЕРГИЙНО НИВО И БАЛАНСИРАТ ЕНЕРГИЙНИТЕ ВИ ЦЕНТРОВЕ Бегликташ, България Истинската природа на вярващите се състои в разбирането, че ние сме Божии Деца! Говорим с Годпод като със собствен Баща, защото сме негови Вечни...

ЗАЩИТАВАТ ЧОВЕШКАТА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА ОТ НЕГАТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ ВЛИЯНИЯ

НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY ЗАЩИТАВАТ ЕНЕРГИЙНАТА ВИ СИСТЕМА ОТ НЕГАТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ ВЛИЯНИЯ Докато мнозина знаят че „отрицателната енергия“ се отнася до отрицателна Аура или по друг начин казано, пагубната енергия, която човек излъчва, термина има и научна...

Pin It on Pinterest