ЧИСТО СЪРЦЕ

Кумран, Израел

Задайте си въпроса: Как мога да създам Чисто Сърце в себе си?

Чистото Сърце е много ценно за Бог и колкото повече придобивате сърдечна чистота, толкова повече ще обичате да бъдете с Бог и да следвате Неговия план за Вас.

Основната цел на тази Духовна Практика е да започнете да развивате Чисто Сърце, чрез покаяние и пречистване на Сърцето Ви.

Какво означава да си чист по Сърце? „Блажени чистите по Сърце, защото те ще видят Бога“ (Матей 5:8).

Господ Иисус Христос е казал това по време на прочутата Си проповед на планината.

Kакво е имал Той впредвид под „Чисто Сърце?“

Чистото Сърце се отнася до Духовния център на живота. Там се намират мисли, желания, смисъл, цел, воля, разбиране и характер. Да сме чисти по Сърце означава да бъдем непорочни в това което сме всъщност.

Да сте чисти по Сърце означава да има Единство между Сърцето Ви и Бог. Чистото Сърце няма лицемерие, никаква измама и скрити мотиви. Чистото Сърце се отличава с прозрачност и безкомпромисно желание да угоди на Бог във всичко. Това е нещо повече от външна чистота на поведението. Това е вътрешна чистота на Душата.

По-голяма част от хората по света живеят с целите да получат добро образование, да имат добре платена работа и да живеят щастливо до края на живота си! Те не са мислили за нищо след това. Идеята им за дългосрочно планиране завършва с техните пари и други пенсионни спестявания.

Всички ние желаем много неща, но не можем да получим всичко, което желаем. Защо?

Някои причини могат да включват липсата на ресурси, слабата ни способност да следваме своя план или светските желания в Сърцата ни.
Желаем Чисто Сърце, но не искаме да положим усилия да го придобием. Животът ни е пълен с оправдания, поради изискванията на нашия живот, начина ни на живот и очакванията на другите.

Ние се грижим повече за това как другите ще ни възприемат или какво ще кажат за нас, отколкото за връзката ни с Бог. Хората около нас гледат на религиозен човек, като на някой, който е загубил ума си, слаб, прекалено скучен и т.н. … Затова много хора, особено младежите, не искат да бъдат свързвани с тази негативна представа.

Да обичате Бог с цялото си Сърце и с цялата си Душа, и с цялата си Сила не означава, че сте слаби или безинтересни. Нашият Бог моли да пазим Сърцето си от греховния акт. Можете да покажете любовта на Бог чрез усмивката си, начина, по който се държите честно и почтено, и готовноста Ви да помогнете на другите.

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете „Иисусовата Молитва” няколко пъти, тъй като молитвата Ви показва пътя към истинското смирение. „Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мен грешния”.

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите 

Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната Енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него! Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy поемете дълбоко въздух, вдишайте въздуха излизащ под формата на Божествена Светлина от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy през носа и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и към Вашето Био Поле и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване.

Вие сте спокойни и готови да позволите на Ума си да започне да слуша Сърцето Ви.

Започнете да четете следните Текстове от Светото Писание, избрани от мен специално за тази Духовна Практика.

„Но бягай от младежките страсти; и заедно с тези, които призовават Господа от чисто Сърце, следвай правдата, вярата, любовта, мира.“ 2 Тимотей 2:22

„ Сърце Чисто сътвори в мене, Боже, И Дух постоянен обновявай вътре в мене.“ Псалм 51:10

„ Онзи, който е с чисти ръце и с непорочно Сърце, който не е предал на суета Душата си и не се е клел в лъжа. Той ще приеме благословение от Господа и правда от Бога на спасението си. “ Псалм 24: 4-5

„ Всички пътища на човека са чисти в собствените му очи, но Господ претегля Духовете.‘‘ Притчи 16:2

„И така, възлюбени, като имаме тези обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и Духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост със страх от Бога..“ 2 Коринтяни 7:1

„ И затова се моля, щото любовта Ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна, за да изпитате нещата, които се различават, та да бъдете искрени и незлобни до деня на Христа. “ Филипяни 1: 9-10

„ В заключение, братя и сестри, мислете за нещата, които са добродетелни и заслужават възхвала, които са истински и благородни, праведни, чисти, красиви и достойни за възхищение. “ Филипяни 4: 8

„ За чистите всичко е чисто; а за осквернените и невярващите няма нищо чисто, но и умът им, и съвестта им са осквернени. “ Тит 1:15

„ Нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода;‘‘
Евреи 10:22

„Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна.“ Яков 3:17

„Понеже сте очистили Душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо, от Сърце.“ 1 Петър 1:22

„И всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както Той е чист..“ 1 Йоан:3

„ Дадоха и да облече светъл и чист висон, а висонът означава праведните дела на вярващите.. “ Откровение 19:8

„Не прибързвай да ръкополагаш никого, нито участвай в чужди грехове. Пази себе си чист.. “ 1 Тимотей 5:22

Сега прочетете Божието Слово отново. Помислете над тези откъси.

Сега кажете

Молитвата на цар Давид: „Търси ме, Боже, и опознай Сърцето ми; тествай ме и опознавай тревожните ми мисли. Виж дали има някакви греховни мисли в мен и ме води по вечния път ”.

Попитайте се: Как да създам чисто сърце в себе си?

Мога да Ви помогна с отговора – като се молите и медитирате с Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, ще започнете да получавате отговори на Вашите въпроси и молитви. Дори в тишина, като просто почувствате Божествената Светлина на Бог!

Почувствайте Божествената Светлина на Бог, която Ви осветява и как чрез пречистване на Вашата Енергийна Система, и чрез увеличаване на собствената Ви Енергийна Вибрационна Сила спирате да сте в тъмнина.

Точно сега, в този много специален момент, вдишайте въздух от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и визуализирайте как Божественият Мир на Господ навлиза в тялото Ви през пъпа Ви и след това изпълва всеки Ваш Енергиен Център, докато все още задържате вдишания въздух в тялото си за 3 секунди.

Вижте и почувствайте как започвате да достигате Чистотата на Сърцето си чрез Покаянието, тъй като това е начинът да очистите Вашето сърце от греховния акт. Работете върху въздържане от клюки, почистване на ума си от негативни мисли за други хора или мислите за ситуации, които нямат полза във Вашата Духовна Зрялост. Почувствайте как Бог Ви помага и ще Ви даде Плода на Духа, който Ви помага да победите. Почувствайте как Сърцето Ви става милостиво към другите и се молете и им помагайте да преодолеят проблемите си.

След това издишайте въздуха от устата си, визуализирайки как той изпълва Сърдечния Ви Енергиен Център и цялата Ви Аура!

Кажете, че в Сърцето Ви живее в Светлината на Божиите добродетели, която няма да Ви провали.

Сега се помолете за милост и отворете Сърцето си за Бог, като кажете следната молитва:

„Господи Исусе, имам нужда от теб. Благодаря ти, че умря на Кръста за моите грехове! Отварям вратата на живота си и те приемам като мой спасител и Господ. Поеми контрол върху живота ми. Направи ме такъв, какъвто искаш да бъда. Амин ”

Божествената Светлина на Господ е във Вашето Сърце. Вашето съзнание е част от Върховното съзнание на Бог!

Практикувайки по време на Молитва и Медитация с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy, Вие увеличавате Божествената Светлинна сила на Вашата Душа и я оживявате, за да може Бог да Ви говори.

Много хора, които са започнали живота си с Бог, са изпаднали в много изкушения поради гордостта си и вместо да започнат отначало и да благодарят на Бог за тази благодат и милост, те са продължили да грешат и са изоставили своя кръст.

Помнете, че Сатаната е започнал живота си като блестящ ангел и е бил пълен с чистота и е се е превърнал в това, което е сега.

Как да постигнем чистотата на Сърцето, когато живеем на този свят?

Бог иска да живеем в света и да имаме семейство, образование, да се оженим, да имаме деца и кариера. Но Той също така иска от нас, докато храним тялото си, да изпълним и неговите нужди. Следователно трябва редовно да отделяме време, което да прекарваме с Бог всеки ден, да си даваме време да разберем себе си и да се молим Бог да ни помогне да преодолеем изкушенията си.

Трябва да работим върху себе си. Божията благодат ще надмине нашето очакване, ако сме готови да отделим време, усилия и любов към Него и другите. Нека Господ отвори Сърцата ни, за да осъзнаем колко отчаяни сме за Неговата любов и милост.

От самото начало не става въпрос за външно спазване на някои правила и разпоредби. В центъра на вниманието винаги е било отношението на Сърцето ни към Бог. В закона Пророк Моисей казва: „ И така, обрежете краекожието на Сърцето си и не бъдете вече твърдоглави.” (Второзаконие 10:16).

Така че, Чисто Сърце означава да живеете по Божиите правила, да живеете живот, който е приятен за Бог. Има определени физически или природни закони, които човек не може да наруши без последствия, но Бог може. Например, не можете да сложите ръката си в огъня и да не се изгорите. Това е законът на термодинамиката. Също така, трябва да имате много храна, за да нахраните пет хиляди души. Но Бог може да наруши тези закони. Той може да остави хората да минават през огън и дори леко да не изгорят дрехите си. Той може да нахрани пет хиляди души само с няколко хляба. Ние наричаме тези явления чудеса. Думата „чудо“ означава, че се случва нещо, което не може да се обясни с природните закони.

Има и Морални Закони, които човек може да наруши, но Бог не може. Има някои неща, които можем да правим, които Бог не може. Можем да лъжем. Можем да изневяраваме. Можем да крадем. Но Бог не може да наруши Моралните Закони, нито може да игнорира, когато са нарушени. Изключително внимателни сме да спазваме природните закони, защото те имат непосредствени последици, но много пъти пренебрегваме Моралните Закони, които имат далеч по-сериозни последици.

Да имаш Чисто Сърце означава да спазваш Божиите Морални Закони.

Pin It on Pinterest

Share This