ЧИСТА ЛЮБОВ В СЪРЦЕТО ВИ С БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИННА ЕНЕРГИЯ НА
НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

Кристали от Египетските и от Босненските Пирамиди.

Сърцето е от основно значение в Духовността.
Това е библейско: ако Сърцето Ви е чисто, действията Ви са чисти. Ако Сърцето Ви е порочно, такива са и Вашите действия.

Сърцето е по-голямо от Ума и Умът е разположен в Сърцето. Сърцето не се идентифицира с физическото Сърце, но се разбира, като центъра на нашето Духовно Съществуване.

Бог пребивава в Сърцето (Галатяни 4: 6; Ефесяни 3:17). Господ Иисус Христос нарича това пребиваване в Сърцето „Царството Божие“, което може да се разбира като царуване или управление. То не е статично, а Енергично. Когато Господ Иисус Христос казва: „Царството Божие е вътре във Вас“ (Лука 17:21), Той има предвид, че ние сме Енергизирани от Божията сила чрез Светия Дух.

Тук ние познаваме „Божия мир, който преминава всякакво разбиране“ (Филипяни 4:7), за което Апостол Павел свидетелства и при Римляните 5:5. В Сърцето си получаваме както Божията благодат, така и просветлението на нашия живот (II Коринтяни 4:6).

Сърцето е мястото за нашите чувства, воля и мислене.

Главната ни цел като Християни е да обединим чувствата, волята и мисловния процес, за да бъде Сърцето ни единно. Грехът прекъсва този процес на обединение. Умът може да е убеден в доброто, но волята да не е в състояние да го следва поради горещината на греховното желание; следователно единството на Сърцето е нарушено.

Когато се появят неприятности, те идват под формата на раздвоено Съзнание. Ние имаме Съзнание, което е разделено. Господ Иисус Христос използва различна метафора за същата идея в Матей 6:22: „Светилникът на тялото е окото. Следователно ако окото Ви е добро, цялото Ви тяло ще бъде пълно със Светлина.” Трябва да бъдем еднозначни и съсредоточени. Понякога ние не виждаме света правилно, защото сме заслепени. Славянската дума за този проблем е „прелест“, което означава духовна заблуда или слепота. По ирония на съдбата думата има положително значение на „прекрасен“ в смисъл на „омайващ“.

Поради динамичния характер на нашия живот в Сърцата ни винаги има борба между доброто и злото, светлината и тъмнината, живота и смъртта (вж. Второзаконие 30:19), злото може също да пребивава в сърцето. Може да сме заблудени; може да сме духовно слепи; може да не мислим правилно!

Сърцето е седалището на страстта. Както казва нашият Господ, „Из Сърце излизат зли мисли“ (Матей 15:19).

Апостол Павел пише: „Тези, които принадлежат на Христос Иисус, разпнаха грешната природа със своите страсти и желания“ (Галатяни 5:24) и продължава да изброява добродетелите на живота в Духа. Но това отново е част от динамиката на живота. Няма гаранция, че ще останем в това състояние; всъщност имаме всички причини да се посветим на Духовна война за цял живот. В основата на това стои борбата за самоконтрол (Галатяни 5:23, Ефесяни 4:22 и други места) и за това, което Преданието нарича апатея, което означава безстрастие. Това не означава, че ставаме апатични, а че виждаме всички неща, без да се вкопчваме в тях.

„Блажени са чистите по Сърце, защото те ще видят Бога“, казва нашият Господ Иисус Христос.

Молитвата и Медитацията с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy увеличават Божествената Светлина на Бог в Сърцето Ви, Неговата Благодат е върху Вас и Нивото на Енергията в Душата Ви нараства ежедневно. Пречистването на Сърцето Ви е възможно, защото започвате да разпознавате, че имате нужда от Божията Сила. Не можете да се пречистите сами. Можете само да поканите този акт на благодат в живота си. Можете да се обърнете към него, но не можете да се пречистите. Започвате да чувствате чиста любов в Сърцето си и можете да се излекувате, водени от Господната Воля и Вашата дълбока, чиста любов към Бог.

Тази Духовна Практика Ви позволява да почувствате чиста любов в Сърцето си, тъй като според Християнската вяра „най-голямата добродетел е любовта“.
Любовта е „изпълнението на закона“ на Бог. Защото самият Бог е Любов.

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете следната Молитва:

“Господи Свети, Ти Сам си казал, че само Чистите по Сърце ще Те видят. Само Те могат да съзерцават Твоята слава и всичките Ти съвършенства. Само с очите на Чистото Сърце може да видим красотата на ангелите, красотата и величието на Душата на Майката Божия, Душевната красота на Божиите Светии. Но то ни е необходимо „да гледаме състоянието на нашите Души, особено нашите грехове. Нечистото сърце, което е изпълнено с пристрастия към земното, 

което храни в себе си похотта на плътта, похотта на очите и житейската гордост“ (св. прав. Иоан Кронщадски) не може да види красотата на Духовния Свят. Помогни ми, Господи щедри и милостиви, да очистя Сърцето си и да се наслаждавам на това най-голямо блаженство, което Ти си обещал на Чистите по Сърце. Дай ми, Боже, чисто сърце, за да Те видя, да Те съзерцавам, славя и Те величая, и да се приобщя и аз към небесното общество на съвършените. Амин.”

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната Енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него! Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, поемете дълбоко въздух през носа си и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване. Колкото повече, толкова по-добре.

Вие сте спокойни и готови да позволите на Ума си да започне да слуша Сърцето Ви.

Сега затворете очи и докато ръцете Ви все още са над Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy си представете, че се издигате към измерението на “Тихата Светлина на Кристалите на Сътворението”.

Вие сте заобиколени от 12 красиви Кристала в различни цветове и форми. Това са Кристалите на Библията, споменати в Стария Завет – Рубин, Топаз, Изумруд, Карбункул, Сапфир, Диамант, Опал, Ахат, Яспис, Аметист, Хризолит и Оникс.

Вие сте тук, в средата на този Кръг от Кристали, блестящи ярко и изпълнени с Божествена Светлина.

Точно със силата на 12-те Кристала на Господ ще се заредите с Енергия, ще се успокоите, очистите, излекувате и ще трансформирате Енергийното си Поле. Господ Иисус Христос ще пречисти Сърцето Ви, което ще Ви накара да се почувствате изпълнени с чиста любов.

Сега вижте и почувствайте най-голямата и Вечна любов на Бог около Вас, както и множеството Вибриращи Цветни Лъчи от Кристална Светлина, излизащи от 12-те Кристала на Сътворението. Те ви заобикалят и Ви сливат с Космическата и Духовната Енергии, съдържащи се във Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и чрез тях с цялата Ви Аура.

Вдишайте тези мощни Вибриращи Цветни Светлинни Лъчи от 12-те Кристала, излизащи от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy. Почувствайте как високите им честоти пречистват Вашата Аура от всяка отрицателна енергия или привързаности и създават защитен щит от Светлина около цялото Ви Енергийно и Физическо Тяло.

Сега вижте и почувствайте как тези Вибриращи Цветни Лъчи от 12 Кристала се сливат едновременно с Вашия Сърдечен Енергиен Център и с Вашия Енергиен Център на Третото Око. Те навлизат в Сърцето и в Ума Ви, които вече са едно, чрез силата на Светата Троица.

Кристалите са основният източник на съгласуваност между Сърцето и Мозъка. Пречистването на Сърцето Ви е възможно само чрез тази Сърдечно-Мозъчна Съгласуваност.

Задръжте вдишания въздух в тялото си за 3 секунди и докато го задържате, усетете спокойната енергия на вибриращите цветни лъчи на 12-те кристала и как се очиствате от греховете си. Вие сте обновени и с дълбока вяра в Господ Иисус Христос.

След това издишайте през устата и докато го правите визуализирайте как Вибриращите Цветни Лъчи от Кристалите на Светлината образуват множество вибриращи струни, които ви заобикалят и изпълват всеки слой от Вашата Аура.

Повторете този процес на вдишване и издишване 3 пъти.

Сега отново вдишайте Вибриращите Цветни Лъчи на 12-те Кристала от Светлината на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy. Вижте и почувствайте как можете да се издигнете и да се носите върху всеки един от тези 12 кристала на Господ Йехова. Вие се сливате с тях (един по един или в групи по 3 кристала), чрез Вашите 7 основни Енергийни Центрове.

Представете си, че се носите над Кристала Оникс и вдишвате Вибриращите му Лъчи чрез Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy във Вашите Енергийни Центрове. Те са Коронния, Центъра на Третото Око, Гърлен, Сърдечен, Слънчев Сплит, Сакрален, и Коренен Енергийни Центрове. Усетете как те Ви пречистват от всички страхове, грехове, негативни емоции и страсти.

Докато го правите, почувствайте как сте изпълнени с висока Духовна Вибрация на смирение и преданост към Божественото. Почувствайте как в Сърцето Ви няма лицемерие, няма нечестност, няма скрити мотиви. Вашето Чисто Сърце е белязано от прозрачност и безкомпромисно желание да угодите на Бог по всякакъв начин. Почувствайте и знайте, че Чистото Сърце е повече от външна чистота на поведение; то е вътрешна чистота на Душата.
След това издишайте през устата и докато го правите, визуализирайте как Божествената Светлина на Оникса или някой друг Кристал от 12-те пречиства Сърцето Ви до степен където е напълно пречистено, точно както Господ е създал хората в началото на Сътворението.

Да пречистиш Сърцето си и да го изпълниш с чистата Божия Любов означава да бъдеш свободен от всякакви нечестиви мотивации и греховни намерения и да нямаш недостойни интереси, и желание за самоизпълнение. Това означава да бъдеш освободен от всичко, което заслепява и помрачава ума, така че да можеш да виждаш нещата ясно и чисто. Това означава да се освободите от всичко, което пленява и потъмнява душата Ви, така че тя да може да отразява и да свети с чистата Божия Светлина.

Колкото повече време прекарвате в присъствието на Бог, използвайки Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy толкова по-разпознаваем ще бъде гласът на Неговия Дух за Вас. Тогава зависи от Вас да му се подчините, защото когато Светия Дух говори, Той не Ви прави предложения, той Ви дава команди. Но тъй като до този момент вече сте се смирили и сте предоставили контрол над живота си на Бог, Вие сте готови да се подчините.

Вие сте на пътя на приемането на Божията любов и смирение. Трябва да се чувствате защитени от Божествената Светлина на Бог и да Му се доверявате.

С времето и редовното практикуване ще станете по-спокоен, по-фокусиран индивид, който е повече от способен да се справя с обратите, които са част от живота. Ще фокусирате вниманието си много по-ясно и ще разберете нещата по-добре.

Pin It on Pinterest

Share This