НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

УВЕЛИЧАВАТ ЩАСТИЕТО

Троянски Манастир – България

Кой от нас не иска щастие и радост? Това е нещо, което всички ние пазим скъпо в сърцето си.

Проблемът ни днес е, че не разбираме какво е истинската радост. Сред този греховен свят радостта е загубила истинското си значение. Имаме на разположение всички традиционни видове забавления и други нови начини на забавление, но все пак откриваме, че радостта отсъства в сърцата ни. Няколкото пъти, когато успяваме да изпитаме някакво щастие, откриваме, че това не е пълноценно щастие, а по-скоро нещо временно, което в крайна сметка избледнява.

Какво е истинската радост?

Намираме описание за нея в Книгата Битие, в която четем, че човекът в Райската градина е бил щастлив, благословен, невинен и съвършено радостен. Източникът на радостта му била истинската и непрекъсната връзка с Бог. Докато е бил близо до Бог, той е бил изпълнен с Божия мир и се е радвал на съвършената и неописуема Божия радост. Когато обаче той е избрал да стане независим, като не се подчинява на Бог, той се е отделил от източника на своята голяма радост.

От времето на падението на човека до наши дни хората търсят тази голяма радост. Някои мислят, че ще я намерят в удоволствията на този свят и в греховния живот. Други мислят, че ще я намерят в разкош и наслада от богатство, като например богатият младеж в Евангелието, който се е отвърнал от Лицето на нашия Спасител, защото не е могъл да се откаже от богатството си. Има и такива, които се стремят да намерят радост в пристрастяващи поведения, които се оказват не повече от самолечение, което ни помага да забравим болката си.

Това, което правим днес е да се забавляваме, но това не означава непременно радост.

Основната роля на Ноосферни Регулатори Soul Energy е да повишите Енергийното си Ниво, Божествената Светлина в Душата Ви на такава висота, че да поставите Бог на първо място в живота си! Само по този начин можете да почувствате божественото щастие, което ще привлече всичко останало, необходимо за живота Ви, по Воля Божия.

Ноосферни Регулатори Soul Energy Ви дават щастието на живата вяра и радостната надежда. Въпреки скръбта си, трябва да изпитвате пълна наслада от Бога. Той трябва да предизвиква пълна радост всеки ден и да бъдете щастливи в Него. Бог Ви е създал за да бъдете щастливи!
Честит е човекът, чиито грехове са простени, чиито престъпления не се броят срещу него.

Ноосферни Регулатори Soul Energy увеличават силата на Божествената Светлина във Вашето Енергийното Поле по начин, който Ви провокира да преследвате най-високото си удоволствие – да намерите съкровището си, като опознаете Бог на дълбоко ниво! Да се борите за правилната радост! Да осъзнаете, че в Бога има по-голяма радост, от тази която Вие познавате. Да не се отказвате. Да не се примирявате с по-малките радости. Да преследвате своето удоволствие в Бога, най-голямото съкровище, което съществува, с цялото си сърце! „Защото, където е Вашето съкровище, там ще бъде и сърцето Ви“. (Матей 6:21)

Атеистът също вижда красотата, но няма на кого да благодари, като по този начин няма на кого и в кого да се зарадва.

По време на Молитва и Медитация с Ноосферни Регулатори Soul Energy сърцето Ви ще почувства и ще разбере, че радостта не е емоция, която може да бъде принудителна, измислена или фалшифицирана. Тя не зависи от Вашите обстоятелства. Щастието е възможно, когато се чувствате сигурни в Господ и живеете в Негово присъствие. Времето Ви за Молитва и Медитация с тази уникална технология Ви позволява да зададете ясна посока на живота си, защото сте водени от Божествената Светлина в рамките на Вашата Човешка Енергийна Структура.

Всеки Ноосферен Регулатор Soul Energy е особено регенериращ, не само за препрограмиране на клетките на тялото Ви, за да може то да се обновява непрекъснато, но и за съживяване на ума Ви. Той инициира по-високо ниво на креативност, изчиствайки Енергийните Центрове на Третото око и Короната от конвенционалната мисъл и ограничения. По този начин предоставя на човечеството нови идеи и иновации „неизмислени досега”.

Ноосферни Регулатори Soul Energy разширяват съзнанието Ви, за да разберете, че можете да се свържете с Духа винаги, когато има нужда или желание. Неговата вибрация подпомага привеждане в съответствие на вашия Център на слънчевата енергия с духовната, предаване на личната Воля на Божествената Воля, което улеснява получаването на напътствия и помощ, необходими, за да продължите напред по своя жизнен път.

Ноосферни Регулатори Soul Energy Ви насърчават да виждате положителните, полезните и конструктивните сили във всички събития и ситуации и да използвате дискретност, основана на мъдростта и прозорливостта.

Радостта идва от това да познавате Бог, да се наслаждавате на това, което Бог е направил за Вас и да вярвате, че Той постоянно се грижи за Вас. Нека истинската радост бъде в сърцето Ви!

ПОДКРЕПЕТЕ МОЯТА РАБОТА

Pin It on Pinterest

Share This