НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

УВЕЛИЧАВАТ ВАШЕТО ЕНЕРГИЙНО НИВО И БАЛАНСИРАТ ЕНЕРГИЙНИТЕ ВИ ЦЕНТРОВЕ

Бегликташ, България

Истинската природа на вярващите се състои в разбирането, че ние сме Божии Деца! Говорим с Годпод като със собствен Баща, защото сме негови Вечни Деца.

В Светото Евангелие, Господ Иисус Христос е представен като Словото, като Живота и като Светлината.
Той е Словото, защото служи като говорител на Бог. Той е Животът, защото самият Той е Вечния Живот, който дава живот на всичко, което съществува. Господ е Светлината, защото Той е единственият истински Осветител, който осветява цялата Духовна Реалност!
Светлината свети в тъмнината и тъмнината не може да я победи.

Божествената Светлина на Господ осветява истинската природа на вярващите!

ТАЙНАТА НА СВЕТЛИНАТА

Тайната на Светлината е, че символът на любовта е двойна вълна от Светлина. И тази вълна от Двойна Светлина отдава отново и отново, еднакво и ритмично.
Любовта е безусловна и се основава на желанието да се дава.

Светлината е в основата на Любовта, а Бог е Любов. Нашите Души се нуждаят от увеличаване на Божествената Светлина в тях.

Божествената Светлина на Бог достига до нашите Души, чрез Космическата и Духовната Енергии, които са внедрени в Ноосферни Регулатори Soul Energy чрез Пoзитивни Програми обединяващи Словото Божие и Геометрични Модели.

Именно тази Божествена Светлина на Бог, съдържаща се в Ноосферни Регулатори Soul Energy зарежда и балансира Вашите Енергийни Центрове, като по този начин Вие имате възможността да увеличите потенциала си за самолечение.

Като използвате Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy по време на Молитва и Медитация, Вие увеличавате своята божествена светлинна енергия и тя Ви изцелява чрез силата на Бог, който е Единственият Лечител на Вашата Душа, следователно и на Вашето умствено, емоционално, физическо тяло. Господ Ви дава ПЪЛНОТАТА на Сътворението, заличавайки Вашите недостатъци.

Изпитвали ли сте нуждата от баланс в живота си?

Балансът винаги е ключов за наличието на спокоен и щастлив живот. Бог единствен представлява перфектния баланс. Хората са склонни да бъдат или от едната, или от другата страна по всеки въпрос. Сатаната се опитва да ни подтикне до крайност, но Бог често е в средата.

Вашият успех ще зависи много от това дали поддържате или не правилен баланс. Двете неща, които трябва да поддържате в баланс, са Естественото и Духовното. И двете са жизненоважни за Вас. Естественото и Духовното донякъде са като тялото и Душата. Двете трябва да вървят заедно.

Двете велики заповеди, които Господ ни дава, илюстрират много добре Духовното и Естественото. Ние сме инструктирани да обичаме Господ с цялото си сърце, Душа и ум. Но веднага след това следва нова заповед – да обичаме ближните си като себе си (Мат. 22:39). Едната е духовна; другата е естествена. Заедно те създават чудесен баланс.

Можем да изкачваме планините на живота, когато сме балансирани само с Божията сила на Благодатта.

Молитвата и Медитацията с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy увеличава Божествената Светлина на Бог в сърцето Ви. Когато Божията благодат е над Вас, нивото на Вашата Душевна Енергия се увеличава ежедневно и Вие можете да се свържете със вътрешната си мъдрост и да я проявите във Вашата физическа реалност. Силата, която Ви е създала, е поставила всичко пред Вас, за да успеете. От Вас зависи да заслужите и приемете реалността, че върху каквото и да се концентрирате, може да бъде постигнато.

Духовните практики, създадени от мен, Стела Каменова, Ви позволяват да станете уравновесени, разчитайки на Светия Дух да ръководи живота Ви. Вие започвате да се свързвате с ума си по много специален начин, който носи спокойна, стабилна честота, която въвежда ред в хаоса, а разпръснатите и разминаващи се енергии превръща в сплотеност и хармония.

Ноосферни Регулатори Soul Energy поддържат Вашата Духовност и Вашите мисли, фокус, концентрация и баланс във всички аспекти на живота Ви.

Pin It on Pinterest

Share This