ТЪРСЕНЕТО НА БОЖИЕТО ЦАРСТВО КАТО ПРИОРИТЕТ

Катедрала „Свети Александър Невски“
София, България

Господ Иисус Христос ни казва да търсим първо Царството Божие и Неговата правда.

Царството Божие е Царството, в което Бог царува върховно, а Господ Иисус Христос е Цар. В това Царство се признава Божията власт и се спазва Волята Му.

Нашият Господ обеща, че ще дойде отново на Земята в слава, за да установи Царството Си като вечно наследство за своя народ. (Матей 25: 31-34)

Господ Иисус Христос казва в Йоан 18:36: „Моето Царство не е от този свят“. Той не намеква, че неговото царуване няма нищо общо със света, а че господството му идва не от който и да е земен човек, а от Бог. Поради тази причина Господ Иисус Христос е отхвърлил използването на светски битки за постигане на своите цели.

Търсите ли присъствието на Божествената Светлина и осветление? Как правите това и как изглежда културата на Царството Небесно във Вашето ежедневие?

Словото Божие обновява Ума и превръща Сърцето в моделите и пътищата на Бог. Божието Слово е живо и активира Божия Дух, който обитава вътрешността ни.

Да се покланяте истински на Бог, с истинска автентичност, означава да осъзнаете нуждата си от богатата устойчивост на Бог. Това осъзнаване произвежда смирение и Ви предпазва от един от най-големите ни противници – човешката гордост.

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете „Иисусовата Молитва” няколко пъти, тъй като молитвата Ви показва пътя към истинското смирение. „Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мен грешния”.

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите 

Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него!

Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy поемете дълбоко въздух, вдишайте въздуха излизащ под формата на Божествена Светлина от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy през носа и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и към Вашето Био Поле и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване.

Вие сте спокойни и готови да позволите на Ума си да започне да слуша Сърцето Ви.

Започнете да четете следните Текстове от Светото Писание, избрани от мен, Стела Каменова, специално за тази Духовна Практика.

„ Но първо търсете Неговото Царство и Неговата правда; и всичко това ще Ви се прибави.‘‘ Матей 6:33

Безспорно най-известната молитва в Писанието е Господната молитва, където Господ Иисус Христос инструктира как да се молим в Матей 6: 9-13. Ако забележим, Той спомена две неща за Своето царство. Първо, Той каза: „Твоето царство идва. Твоето ще стане на Земята, както е на небето. “ Второ, Той каза: „ Защото Твое е Царството, и силата, и славата, завинаги. Амин!“

Разглеждайки тези два аспекта на Царството Небесно, виждаме, че както е казал Господ Иисус Христос, Царството идва по Божията Воля на Земята, както е на Небето. Това ни казва, че Бог има план да установи Своето Царство на тази земя, както вече е било на Небето. От Писанието можем да видим много препратки към Божието Царство, тъй като то вече съществува на небето. То включва трон. То включва ангелски същества. Царството включва хора (Псалми 11: 4; Псалми 103: 19-22; Откровение 4-5). Всички живеят във вечно състояние на съвършенство и вечно поклонение, в прякото присъствие на Бог. Господ Иисус Христос споменава също, че когато умрем като вярващи, ще бъдем с Него там в Неговото Царство в това, което Той описва като рая (Лука 23: 39-43).

Също така виждаме много препратки в Светото Писание, че Бог ще установи Физическото Си царство на Земята. Началото на което ще бъде, когато Господ Иисус Христос се връща на Земята, за да установи буквално Своето Царство като част от 1000 годишната или хилядолетното Му царуване на Земята (2 Самуил 7: 10-16; Откровение 19-20). Както виждахме в Матей 6: 9-13, Царството и всичко, което върви с него, принадлежат на Христос, пазени от Неговата сила и отразяващи Неговата Слава.

Господ Иисус Христос се помоли на Отца за нас, за да се случат много неща (Йоан 17), Той се моли:

• да получим Вечен живот (Йоан 17: 1-5). Ние вярваме в Господ Иисус Христос, за да бъдем спасени и да не загинем (Йоан 3:17; Деяния 4: 10-12; Деяния 16: 25-34; Деяния 17: 29-31; 2 Петрово 3: 😎 10).
• да получим Познание за Него чрез Неговото Слово (Йоан 17: 6-10).
• да бъдем единни, радостни и да живеем свят живот (Йоан 17: 11-16; Яков 1: 26-27; 1 Петър 1: 13-16; 2 Петър 3:11).
• да бъдем осветени или просветени чрез Неговото Слово (Йоан 17: 17-19).
• да отразим Неговата слава и любов (Йоан 17: 20-26).

И накрая, когато Христос създава Своето царство на Земята, ние имаме роли от самото начало. Ние идваме с Него от небето, за да установим Неговото Царство на Земята (Откровение 19: 1-20: 4). Бог ще ни събере всички заедно, за да служим в Неговото Царство с Цар Давид, който служи като Княз (Езекил 27: 21-27; Матей 24: 29-51; Матей 25: 31-34). И нашата роля тогава ще бъде да се покланяме на Господа, да строим къщи, да засаждаме лозя и да се радваме на плодовете на нашите трудове с Него завинаги (Исая 65: 17-66: 14; Откровение 21-22).

Вашата роля в Божието Царство е да демонстрирате любовта си към Христос, като споделяте Евангелието на спасението със целия свят. Правим това, като се доверяваме на Христос като на нашия Спасител и правим всичко възможно, за да позволим на Бог да ни промени в образа на Неговия Син (Римляни 8: 28-31).

Превръщайки се в Неговия образ, ние сме най-добре подготвени да постигнем успех в изпълнението на нашата роля в Неговото Царство.

Сега прочетете Божието Слово отново. Помислете над Него и затворете очи.

Направете бърз преглед на Сърцето си. Какво е в основата на Вашата наслада? Какво Ви разстройва или предизвиква гняв и безсилие? Тези мотивации дават представа за основните Ви сърдечни проблеми. Трябва да изгоните и разрушите всякакви идоли, които се опитват да пребивават в Сърцето Ви, като алчност, завист, похот, гордост и ревност.

Дръжте Бог на първо място в живота си и всичко останало ще поднови реда си.

Почувствайте Божествената Светлина на Бог, която Ви осветява и чрез пречистване на Вашата Енергийна Система, и чрез увеличаване на собствената Ви Енергийна Вибрационна Сила излизате от тъмнината.

Точно сега, в този много специален момент, вдишайте въздух от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и визуализирайте как Божествената Светлина на Господ навлиза във Вашето тяло през пъпа Ви и след това изпълва всеки Ваш Енергиен Център, докато все още задържате вдишания въздух в тялото си за 3 секунди.

Вижте и почувствайте как позволявате на Светия Дух да ръководи и насочва живота Ви като дар от Господ Иисус Христос към вярващите, което им позволява да живеят „на земята, както е на небето“.

Умишлено се съсредоточете върху и напълно изживейте отношенията си с Бог. След това издишайте въздуха от устата, визуализирайки как той изпълва Вашия Сърдечен Енергиен Център!

Сега повторете същата Дихателна Практика още веднъж, но издишайте въздуха от устата до Вашия Коронен Енергиен Център!

Сега повторете същата Дихателна Практика още веднъж, но издишайте въздуха от устата си до Вашия Енергиен Център на Третото Око!

Кажете, че в Сърцето Ви живее Светлината, която не се проваля.

Сега се помолете за милост и отворете Сърцето си за Бог, като кажете следната молитва:

„Господи Иисусе Христос, имам нужда от теб. Благодаря ти, че умря на Кръста за греховете ми! Отварям вратата на живота си и те приемам като мой спасител и Господ. Поеми контрол върху живота ми. Направи ме такъв, какъвто искаш да бъда. Амин! ”

Божествената Светлина на Господ е във Вашето Сърце. Вашето Съзнание е част от Върховното Съзнание на Бог!

Практикувайки по време на Молитва и Медитация с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy, Вие увеличавате чрез тях Божествената Светлинна Сила на Вашия Дух и го оживявате, за да може Бог да Ви говори.

Вече почивате в Господ, без да сте объркани за истината! Вие наистина сте истината, тъй като Господ е във Вас и сте в Бога и вече сте неразделни от Нашия Създател.

Търсенето на Божието Царство не означава, че останалата част от живота Ви ще бъде „поправена“, но това означава, че можете да имате сигурността, необходима, за да запазите в перспектива силата на Бог над живота Ви, намалявайки нуждата си да се тревожите.

Pin It on Pinterest

Share This