НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

ТРАНСФОРМИРАТ, ЛЕКУВАТ И ВЪЗВИСЯВАТ ВАШАТА ДУША ЗА ВЕЧЕН ЖИВОТ В ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО
Гробът на Господ Иисус Христос
Йерусалим, Израел

Въздигнете Душата си за Вечен Живот в Царството Небесно, тъй като Вечният Живот не е просто живот, който никога не свършва, а живот на пълнота, който е безкраен. 

Вечният живот не започва, когато умираме, но веднага след като положим вярата си в Господ Иисус Христос. Въпреки че включва нашето бъдеще в Царството Небесно, Вечният Живот не се отнася изключително до него. Вечният живот е нещо, което вярващите в Господ Иисус Христос притежават в момента.

Вярата в Господ Иисус Христос не е интелектуално познание, но по-скоро лично, основаващо се на дълбока вяра упование. В Библията се казва, че някои хора ще заявят, че познават Господ Иисус Христос, но Той ще каже, че не ги знае (Матей 7:23).

Спасението, опрощаването на греховете и Вечния Живот не се състоят в интелектуално съгласие, а във взаимоотношенията ни с Бог.

Достъпът до Господ Иисус Христос и спасението, което Той предлага за вечността, са отворени за всички. Всички са поканени да имат Вечен Живот.

Ноосферни Регулатори Soul Energy внасят Безкрайната Божествена Светлина във Вас и чрез пречистване на Вашата Енергийна Система и чрез увеличаване на собствената Ви Енергийна Вибрационна Сила, те Ви предпазват от това да останете в тъмнината. Вашите зли дела ще изчезнат с времето (всички ги имаме, тъй като всички сме грешници) и Вие ще започнете да правите това, което е правилно. В крайна сметка ще се доближите до светлината, за да може светлината да покаже, че това, което правите, е в подчинение на Бог. Божествената Светлинна Сила на Вашия Дух се увеличава и става жива, за да може Бог да Ви говори.

Ноосферни Регулатори Soul Energy Ви дават тази вътрешна сила и стабилност, чрез които създавате дълбоко желание да живеете за Бог и за небесните неща. И тогава Вие ще можете да намерите мир във Вашата Душа. Когато живеете пред Божието лице, Вие сте свободни от хората и вълненията, които идват от това да живеете пред лицето им. Няма вече безкрайна пустота, тъй като сте изпълнени с Безкрайната Божествена Светлина на Вашия Спасител.

Спасението на Душата означава, че Вашата Душа се въздига за Вечен Живот в Царството Небесно! Душата се издига към Бога чрез Духа. Никой не може да види Царството Божие, без да се роди отново. Никой не може да влезе в Царството Небесно, без да се роди от Вода и Дух. Човекът се ражда физически от своите човешки родители, но се ражда Духовно от Светия Дух!

„Защото БОГ обичаше света толкова много, че даде единствения си СИН, за да може всеки, който вярва в него, да не умре, но да има вечен живот.“

Бог ни е дал своя Единствен Небесен Син за да бъде наш Спасител, за да се издигне обратно към Царството Небесно, за да заличи греховете ни, чрез неговата смърт и възкресение и за да ни даде възможността да наследим Царството Небесно.

ЗА ТЕЗИ, КОИТО ВЯРВАТ В ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС, БОЖИЯТ СИН, ЩЕ ИМА ВЕЧЕН ЖИВОТ!

Ноосферни Регулатори Soul Energy Ви позволяват да намерите истината и да опознаете Бога на Истината. Помагат Ви да разпознаете своята духовна природа. С тяхна помощ няма да съгрешавате, като обичате нисшата си природа, която ви заблуждава и води до болести и смърт. Защото природата на греха е обвързана с природата на живота в този смесен свят.

Спасението се постига чрез откриване на истинската духовна природа на човечеството и преодоляване на измамните хватки на телесните страсти и на света, в себе си. Вашите уникални Ноосферни Регулатори Soul Energy Ви водят до възможността Квантовото Поле да търси детето на истинското човечество в себе си и да придобиете вътрешен мир. Те Ви помагат чрез Божествената Светлина на Бог, вътре във Вас, да спечелите битката срещу нечестивите, нелегитимни Сили, които се стремят да задържат Душата Ви в света и да не знаете за нейната истинска духовна природа.

Душата е как Вие се свързвате с другите и как разбирате себе си.

Духът е как се отнасяте към Бог. Когато се преродиш, ти се раждаш от Духа (Йоан 3: 5-6). Духът е част от Душата, подобно на ума, който също е част от Душата. Душата обаче се състои в това Кои Сте Вие.

Материята ражда страст, която произтича от нещо, което противоречи на природата. След това възниква смущение в цялото Ви тяло.

Използвайки Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy, по време на Молитва и Медитация, Вие не сте лишени повече от Бог, Единствения който може да Ви излекува.

Pin It on Pinterest

Share This