НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

СЪЗДАВАТ ЖЕЛАНИЕ ЗА ПРОМЯНА И НОСЯТ ДУХОВНО БОГАТСТВО

Несебър, България

Искали ли сте някога да изпитате лично Духовното Богатство?

Вярвам, че само чрез него можете да имате това, от което се състои Реалното Богатство – физическо, финансово, емоционално богатство, добри взаимоотношения, Духовна хармония и пълнота в живота Ви.

Духовното Богатство започва отвътре и не зависи от придобиването или натрупването на нещо външно за Вас. Точно тази вътрешна сила започва да се развива във Вас чрез работа с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy!

Бог иска да бъдете Духовно Богати!

Библията учи, че Бог е Любов. 

Бог Ви обича. Той иска да се насладите на Неговата любов. Най-голямото удовлетворение, което всеки може да изпита, е да дава и да получава Божията Любов. Ние сме били направени от Бог за това.

Казано е, че Божията Любов е безусловна, но Неговите Благословии не са безусловни! Божиите Благословии идват, когато живеете в хармония с Божиите принципи. Благословията може да спре, когато започнете да мислите и да действате глупаво. Не бъркайте Божиите Благословения с Божията Любов. Ако нещата не работят добре за Вас в момента, това не означава, че Бог не Ви обича. Това означава, че или трябва да промените мисленето си, или да сте търпеливи, или и двете.

Всички ние имаме трудни моменти. Понякога са объркващи. Но поглеждайки назад, обикновено можем да видим как ако сме били по-малко невежи и ако сме имали повече търпение, всичко би било много по-добре за нас. Бог иска да имаме повече знания и търпение сега. Той иска да бъдем Духовно Богати.

Божията Воля е да сме изпълнени с Божията Любов и да опознаем Божията Мъдрост.

Призовавам Ви да се обърнете към Бог чрез Господ Иисус Христос, да положите живота си в Неговите ръце и да се доверите в това, че Неговото дело на кръста, Ви дава възможност да имате нов живот. След това разберете какви неща Бог ненавижда в живота Ви, нещата, които блокират потока на Божията любов, и се отървете от тях. Продължавайте да търсите и продължавайте да правите онова, което Бог Ви показва, и ще се радвате на Духовно Богатство, без значение каква е настоящата Ви ситуация.

Можете да промените и да се насладите на Духовното си Богатство, по време на Молитва и Медитация, с Ноосферни Регулатори Soul Energy!

Pin It on Pinterest

Share This