НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

СЪЗДАВАТ ВЗАИМОВРЪЗКА И ЕДИНСТВО
МЕЖДУ СЪРЦЕ И УМ

По време на Молитва и Медитация с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy се създава тясна връзка между сърцето и ума Ви, така че да можете да изпитате Перфектно Единство на всички Ваши мисли и емоции. Тази връзка Ви позволява да синхронизирате сърцето и мозъка си с Върховното Съзнание на Бог.

Вие се доверявате на Бог и на факта, че Той контролира Вашия живот.

Сърцето Ви общува с ума Ви, като постоянно изпраща сигнали до него и обратно, благодарение на което изпитвате мисли и емоции. Въпреки че може би не разбирате съзнателно това единство, именно тази комуникация между сърце и мозък, се отразява на всеки аспект от живота Ви.

Когато почувствате негативни емоции като гняв или ревност, сърцето Ви изпраща сигнал до мозъка, който отразява емоцията. Тъй като негативните емоции са неуравновесени и променливи, точно по този начин чрез тях, сигнала се проявява в мозъка.

Когато изпитвате позитивен подем, сърцето Ви възприема емоции като признателност, радост, грижа и любов. Поради това ритъмът на сърцето Ви става равномерен и започва да изглежда като гладка, хармонична вълна.

Това се нарича модел на последователност, свързаност на сърдечния ритъм. Когато генерирате съгласуван сърдечен ритъм, системите на тялото работят с повишена ефективност и в хармония.

По време на Молитва и Медитация с Ноосферни Регулатори Soul Energy Вие увеличавате Божествената Светлинна Енергия във Вашето Енергийно Поле и започвате да привличате светлинни вълни, които са положителни мисли, дадени Ви от Създателя. Колкото по-голяма е силата на Божествената Светлина във Вас, толкова по-силно ще бъде проявлението на Вашата собствена сила, основана на дълбоката Ви Вяра в Бог. По този начин блокирате негативните мисли, с които Сатаната атакува сърцето Ви.

Винаги трябва да бъдете внимателни, както в моменти на щастие, така и в моменти на тъга. Когато сте щастливи, не трябва да губите контрол чрез жизненост и смях, а когато сте тъжни, не трябва да сте толкова мрачни, че да си личи.

Причината за това е, че Сатаната стреля към Вас лоши мисли като стрели, но не може да разбере дали сърцето Ви ги възприема. Но тъй като той е експерт, след като стреля със стрела – тоест, след като Ви нападне със зла мисъл – наблюдава лицето Ви и всички движения на тялото Ви и въз основа на тях той преценява колко добре стрелата е ударила сърцето Ви. Ако види, че Душата е ударена, тогава стреля повече стрели към това слабо място, за да я убие. Но ако заключи от външните знаци, че Душата не е ранена, той променя атаката си и т.н.

Скедователно, когато сте щастливи, трябва да го скриете в себе си, за да не го открие той чрез вашата небрежност. В случай, че го направи, той ще се опита да Ви ограби с някое изкушение. По същия начин, когато сте тъжни, не позволявайте да си личи, за да не увеличи Сатаната мъката Ви, след като разбере причината за Вашата тъга.

Ноосферни Регулатори Soul Energy Ви позволяват да поддържате балансирано състояние, когато сте щастливи и когато сте тъжни, така че Дяволът не знае какво точно се случва вътре във Вас и по този начин не знае как да се бори с Вас.

Знайте, че сърцето Ви генерира най-голямото Електромагнитно Поле във Вашето тяло, което прониква във всяка клетка и може да действа като синхронизиращ сигнал за тялото. Енергията на биоелектромагнитното поле на сърцето не само се предава вътрешно към мозъка, но също така може да бъде засечена и от другите в неговия обхват на комуникация.

Когато сте в състояние на съгласуваност, е по-вероятно да се изправите пред предизвикателствата си творчески и интуитивно.

Pin It on Pinterest

Share This