.

НООСФЕРЕН РЕГУЛАТОР SOUL ENERGY

СПАСЕНИЕ НА ДУШАТА

КАКВО ВИ ДАВА ОСНОВАНИЕ ДА ВЯРВАТЕ В СИЛАТА НА НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY
ПРОЧЕТЕТЕ СТАТИЯТА

СПАСЕНИЕ НА ДУШАТА ОЗНАЧАВА ДА ЗАПАЗИТЕ ВЯРАТА СИ В БОГ, ДА ПЪТУВАТЕ ПРЕЗ ЖИВОТА ДОКАТО НЕ ДОСТИГНЕТЕ ОБЕЩАНАТА ОТ БОГ ЗЕМЯ, НЕПРЕКЪСНАТО ДА ВЪЗДИГАТЕ ДУШАТА СИ КЪМ ВЕЧЕН ЖИВОТ В ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО.

ДУШАТА СЕ ИЗВИСЯВА КЪМ БОГ ЧРЕЗ ДУХА.

НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ВИДИ ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО ПРЕДИ ДА СЕ ПРЕРОДИ.

НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ВЛЕЗЕ В ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО, БЕЗ ДА СЕ РОДИ ОТ ВОДАТА И ДУХА.

ЧОВЕКЪТ Е РОДЕН ФИЗИЧЕСКИ ОТ СВОИТЕ РОДИТЕЛИ, НО Е РОДЕН ДУХОВНО ОТ СВЕТИЯ ДУХ.

„Защото БОГ обичаше света толкова много, че му даде Единствения си СИН , така че всеки, който вярва в Него, да не умре, но да има Вечен Живот.“

Бог ни e дал своя Единствен и Възлюбен Син от Небето, Господ Иисус Христос, за да бъде наш Спасител, за да се издигне обратно на Небесата, като изтрие греховете ни чрез Неговата смърт и Възкресение.

ТЕЗИ, КОИТО ВЯРВАТ В ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС, СИНЪТ БОЖИЙ, ЩЕ ИМАТ ВЕЧЕН ЖИВОТ.

ВЪВЕДЕНИЕ В СЪЩНОСТТА, ЦЕЛИТЕ И УПОТРЕБИТЕ

Ноосферен Регулатор Спасение на Душата се състои от много специална комбинация от Космология/Геометрични Модели и Слово Божие, които сливат Безкрайната Господна Светлина със Сърцевината на Вашите Тяло, Сърце, Ум и Душа, и чрез нейното осветяване навсякъде над Вас, се въздига целия Ви Дух, който е единственият Ви източник на Истинска Мъдрост и връзка с Ума, с Върховното Съзнание на Бог!

Защото Бог е изцяло Разум. И Той е мисъл и обмисляне, и отразяване, и рационалност, и сила. Всички те са равни сили. Те са източниците на съвкупностите. И цялата им надпревара от първо до последно е била в Неговото предузнание, (това на) безкрайния, непорочен Отец.

Ноосферен Регулатор Спасение на Душата носи Безкрайната Божия Светлина вътре във Вас и чрез пречистване на Вашата Енергийна система и увеличаване на Вашата собствена Енергийна Вибрационна Сила, тя Ви изважда от тъмнината. Вашите лоши дела ще изчезнат с времето (всички ние ги имаме, тъй като всички сме грешници) и Вие ще започнете да правите това, което е правилно, и ще се обърнете към Светлината, за да може Светлината да покаже, че това, което правите, е в подчинение на Бог.

Ноосферен Регулатор Спасение на Душата увеличава силата на Божествената Светлина на Вашия Дух и го прави жив, за да може Бог да Ви говори. Дава Ви вътрешна сила и стабилност, чрез които създавате дълбоко желание да живеете за Бог и за небесните дела. И тогава Вие ще можете да намерите мир във Вашата Душа. Небесните неща са вечни и неизменни. Когато живеете пред Божието лице, Вие сте свободни от хората и вълненията, които идват от това да живеете пред лицето им. Не изпитвате вече Безкрайна Пустота, тъй като сте пълни с Безкрайната Божествена Светлина на своя Спасител.

Ноосферен Регулатор Спасение на Душата въздига Душата Ви изпълвайки я с Енергията на Божествената Светлина, като Ви помага да се борите със страстите вътре във Вас (гняв, егоизъм, самооправдание, надменност, осъждане, липса на търпение и състрадание) и да ги превърнете в сили. Той Ви връща обратно по пътя на Божествената Светлина и Ви предпазва и спасява от греха и неговите последствия.

Ноосферен Регулатор Спасение на Душата обединява Вашата Енергийна Структура с Духовната и Космическата Енергийни Сили на Бог и по този начин Господ Иисус Христос е с Вас и вътре във Вас, както на Земята, така и във всяко Измерение на цялото Сътворение. За да въздигнете Душата си, трябва да се поклоните на Бог, на Господ Иисус Христос и чрез този акт, Вашите Душа и Дух ще станат Божествена Светлина и никога повече няма да ходите сами в тъмнината. За да бъдете Божествена Светлина, трябва да израствате Духовно, като се превръщате в човек, който е пълен със Словото Божие и да изпълвате цялото си създание както с Духовна Енергия, така и с Космическа Енергия.

Ноосферен Регулатор Спасение на Душата въздига и подготвя Душата Ви за Вечен Живот в Царството Небесно, тъй като чрез него Вашите Духовни Енергийни Структури имат дълбока връзка с Бог и това Ви дава силата да увеличите Вярата си в Него до степен, при която всички ангелски воини да са с Вас, защитавайки Ви от демоните на тъмнината.

Молитвата и Медитацията с Ноосферен Регулатор Спасение на Душата Ви помага да станете по смирени, състрадателни, с чисто Сърце, отворено да обичате както Бог, така и другите безусловно. Просперитет, Духовно Израстване, Божествено Щастие, Вътрешна Стабилност, Баланс и Единство, Духовно Богатство, Истинска Мъдрост – вие притежавате всички тези добродетели дълбоко в себе си и живеете ръководени от Господните Заповеди. Ноосферен Регулатор Спасение на Душата Ви помага да се поклоните на Светлината вместо на материалния свят.

Ноосферен Регулатор Спасение на Душата позволява да намерите истината и да опознаете Божията Истина. Помага Ви да разпознаете собствената си Духовна природа и да не грешите, като се отдавате на нисшата човешка природа, която Ви заблуждава и води до болести и смърт. Природата на греха е обвързана с природата на живота в този смесен свят.

Спасението се постига чрез откриване на Истинската Духовна Същност на човечеството и преодоляване на измамните влечения на телесните страсти в нас и в света. Вашият уникален Ноосферен Регулатор Спасение на Душата Ви предоставя възможността, чрез Квантовото си Поле да потърсите детето на човечеството в себе си и да придобиете вътрешен мир. Той Ви помага чрез Божествената Божия Светлина във Вас да спечелите битката срещу нечестивите, тъмни сили, които се стремят да задържат Душата Ви в света и да не осъзнаете нейната истинска Духовна природа.

УПОТРЕБА

ПРЕРОДЕТЕ СЕ! БЪДЕТЕ ПРЕРОДЕНИ ОТ ВОДАТА И ДУХА С ВАШИЯ НООСФЕРЕН РЕГУЛАТОР СПАСЕНИЕ НА ДУШАТА!

Душата е как се отнасяте към другите и как разбирате себе си. Духът е как се отнасяте към Бог. Когато се прераждате, Вие се раждате от Дух (Йоан 3: 5-6). Духът е част от Душата, подобно на Ума.

Душата обаче се състои в това Кой Сте Вие.

Използвайки своя Ноосферен Регулатор Спасение на Душата по време на Молитва и Медитация, Вие вече не се лишавате от Този, който единствено може да Ви излекува- Господ Иисус Христос! Материята ражда страст, която не е правилна, която произхожда от нещо противоречащо на нашата природа. Тогава възниква смущение в цялото Ви тяло.

Ноосферен Регулатор Спасение на Душата Ви помага да бъдете смели. Когато сте обезкуражени Ви помага да бъдете поощрявани в присъствието на различните форми на природата.

Основната роля на Ноосферен Регулатор Спасение на Душата е да Ви помогне да победите – Тъмнината, Желанието, Невежеството си, Страха от смъртта, Царството на плътта, Безумната плътска мъдрост, Гневната мъдрост. Това са седемте големи грехове.

Ноосферен Регулатор Спасение на Душата Ви помага да изпитате Душевното си Съзнание, но преди това да осъзнаете Духа си. Използвайки го, Вие се запознавате с всичко, което влиза във Вашето тяло. Животът отвътре се състои не само от това, което ядете, но и от цял куп фини неща, които създават както вътрешния, така и външния живот. Този процес се инициира от Ноосферен Регулатор Спасение на Душата, като създава Воля у Вас да насочите вниманието на Ума си навътре, а не навън. Научавате се да не се притеснявате от каквото и да било, което няма отношение към настоящия момент, тъй като имате дълбока Вяра в Бог, който допринася за живота Ви. Увеличавайки Душевното си Съзнание, Вие се отделяте от ума и можете да видите мисловния процес на ума.

Ноосферен Регулатор Спасение на Душата увеличава умствената Ви яснота и помага за вземане на решения. Той осигурява психичен тласък, когато липсва мотивация и може да съживи ума и тялото, ако сте изтощени. Стимулира сънуването и засилва интуицията. Той е чудесен за увеличаване на креативността и култивиране на проект от етапа на идеята до актуализацията. Насърчава благословенията и просперитета.

ФИЗИЧЕСКО ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ ЕНЕРГИЯТА НА
НООСФЕРЕН РЕГУЛАТОР СПАСЕНИЕ НА ДУШАТА

Работата с Ноосферен Регулатор Спасение на Душата активизира Вашата Енергийна Структура, повишавайки Енергийните Ви Нива и увеличавайки издръжливостта Ви при физическа активност. Той е отличен стимулатор на имунната Ви система и може да бъде използван за предпазване от настинки, грип, инфекции и възпаления. Освен това е забележително помощно средство за съживяване и възстановяване на Енергията на тялото след болест, нараняване или физическо изтощение.

Ноосферен Регулатор Спасение на Душата неутрализира и елиминира токсините от тялото. Той облагодетелства богати на кръв органи, регулира и стимулира притока на кръв и подпомага циркулацията. Той е благоприятен за здравия костен мозък и може да се използва за лечение на кръвни заболявания като анемия, левкемия, тумори, остри инфекции и свръхокисляване.

ЕМОЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ ЕНЕРГИЯТА НА
НООСФЕРЕН РЕГУЛАТОР СПАСЕНИЕ НА ДУШАТА

Ноосферен Регулатор Спасение на Душата Ви носи огромната сила да повишишите способността си да функционирате със сила, решителност и смелост. Той осигурява емоционална подкрепа по време на изключително неблагополучие и Ви помага, ако сте били тормозени или изоставени от други хора, за възвръщане на връзката си с Божественото.

Ноосферен Регулатор Спасение на Душата Ви помага да разберете, че самотата и изолацията са просто илюзия. Учи ви, че хаосът често предхожда трансформацията. Насочва Ви към начин на мислене, при който да рабирате кога е целесъобразно да се оттеглите стратегически от ситуации и кога гъвкавостта и правилните действия ще ви помогнат да останете верни на собствения си път. Успокоява емоционалното Ви тяло, разсейва объркването и засилва вземането на решения, подхранвайки чувствата Ви за стойност, самочувствие и самодостатъчност.

За тези, които са сериозно болни, Ноосферен Регулатор Спасение на Душата е отличен инструмент, който да им помогне да се справят с реалността на физическата смъртност и смъртта. Неговите енергийни сили и смелост Ви позволяват да гледате непрекъснато истината, дори ако болестта не може да бъде излекувана, и да продължите напред по най-подходящите начини.

Ноосферен Регулатор Спасение на Душата носи енергия на чистотата на кръвта и по своята същност говори за живота и раждането, жизнеността и силата, страстта и смелостта.

БАЛАНСИРАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА ЕНЕРГЙНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЧРЕЗ ЕНЕРГИЯТА НА НООСФЕРЕН РЕГУЛАТОР СПАСЕНИЕ НА ДУШАТА

Ноосферен Регулатор Спасение на Душата лекува Вашето Енергийно Тяло и Духовната Ви Енергийна Структура. Той пречиства и пренастройва по-ниските Енергийни Центрове със Сърцето Ви и благоприятства балансирането на общото тяло, за да се преодолее всеки стрес или тревожност, свързани с пренастройването на тези Енергии. Той стимулира Коренният и Сърдечният Енергийни Центрове.

Коренният Енергиен Център е разположен в основата на гръбначния стълб и контролира Енергията за кинестетично усещане и движение. Той е основата на физическата и Духовната Енергии за тялото. Когато физически е извън баланс, симптомите се проявяват като летаргия, ниски нива на активност, нисък ентусиазъм и нужда от постоянно стимулиране. Когато Духовните Ви Енергии са извън равновесие, може да се почувствате леки, изключени от реалността или далечни. Енергията на Божествена Светлинa на Ноосферен Регулатор Спасение на Душата изчиства блокажите и възстановява баланса на Коренния Енергиен Център. В равновесие физическото тяло възвръща силата си и Духовната Енергия се възпламенява под формата на сигурност и усещане за собствената Ви сила. Често води до независимост и спонтанно лидерство.

Сърдечният Енергиен Център, разположен близо до центъра на гръдната кост, регулира взаимодействието Ви с външния свят и контролира какво прегръщате и на какво се съпротивлявате. Той ви дава способността да балансирате това да бъдете себе си в околната среда. Когато Сърдечният Енергиен Център излезе от равновесие, може да се почувствате или контролирани, или контролиращи във взаимоотношенията си с другите и да станете критични към малките грешки на другите. Може да се окаже, че имате неподходящо силни емоционални реакции на ежедневните външни стимули. Енергията на Ноосферен Регулатор Спасение на Душата се използва за премахване на блокажи и за балансиране на Вашия Сърдечен Енергиен Център, като Ви помага да разберете ясно собствените си нужди и емоции. Можете да се справите с ударите и потоците на емоционални връзки, да разберете тяхната цикличност и да приемете промените.

ДУХОВНА ЕНЕРГИЯ С
НООСФЕРЕН РЕГУЛАТОР СПАСЕНИЕ НА ДУШАТА

Ноосферен Регулатор Спасение на Душата Ви зарежда с Божествената Енергия на Бог, и Ви дава кураж, мъдрост и безусловна любов. Той стимулира порива към откриване на Върховното Съзнание на Господ Иисус Христос в себе си и помага да внесете истинската си Духовност в ежедневието по основен и реален начин. Той осигурява прозрения и Духовна Интуиция на Истините, които надхвърлят обикновеното разбиране.

Ноосферен Регулатор Спасение на Душата защитава Душата Ви на много и различни Енергийни Нива, засилва интуицията, разсейва психическото объркване и предпазва от негативността и от нежеланите същности. Той може да Ви научи да пътувате невидимо между Измеренията на Сътворението, както и да преговаряте в различни области. Едно от най-важните му приложения е да получите достъп до Светия Дух и да вървите в неговите стъпки с дълбока и твърда вяра, независимо от това пред което може да бъдете изправени. Чрез разсейването на негативните модели Ноосферен Регулатор Спасение на Душата Ви позволява да живеете в настоящето, неподправено от миналото. Той е чудесно помощно средство за Съзерцание, Молитва и Медитация, внасящо спокойствие, хармонична енергия, полезно за заземяване и центриране. Този вид Ноосферен Регулатор Soul Energy позволява по-пряко съединение с Божественото и Ви отваря към посланието „бъдете тук сега“. Той дава знанието, че Сътресенията предхождат Съвършенството, както и практически насоки за това как да постигнем хармония, адаптивност и сила.

ПРЕРОДЕТЕ СЕ! БЪДЕТЕ ПРЕРОДЕНИ ОТ ВОДАТА И ДУХА С ВАШИЯТ НООСФЕРЕН РЕГУЛАТОР СПАСЕНИЕ НА ДУШАТА!

МОЛИТВА, МЕДИТАЦИЯ И ПРАКТИКА С
НООСФЕРЕН РЕГУЛАТОР СПАСЕНИЕ НА ДУШАТА
НАЧИНИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ
НАЧИНИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Ноосферни Регулатори Soul Energy За Ръце и Тяло са направени специално за Вас с цел пречистване, зареждане и балансиране на Вашата Човешка Енергийна Структура.

Могат да бъдат успешно използвани и за пречистване на Енергийните Структури на хранителни вещества, течности, лекарства, козметика, както и на пространствата около Вас.

УПОТРЕБА ПО ВРЕМЕ НА МОЛИТВА И МЕДИТАЦИЯ

Пещерата на Пророк Илия
Планина Кармел – Хайфа, Израел

УПОТРЕБА ПО ВРЕМЕ НА МОЛИТВА И МЕДИТАЦИЯ

От най-голямо значение за Вас е да бъдете в близост до своя Ноосферен Регулатор Soul Energy За Ръце и Тяло, като го държите по различни начини по време на Молитва и Медитация, без значение дали е ден или нощ.

Можете съзнателно да насочите вниманието и концентрацията си към използването на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy За Ръце и Тяло с всички Молитвени и Медитативни Духовни Практики,създадени от мен, Стела Каменова, специално за работа с всеки тип Ноосферен Регулатор Soul Energy.

Можете също и да ПОСТИТЕ с помощта на Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy.

Съществуват 3 основни Енергийни Полета, за които можете да използвате Ноосферни Регулатори Soul Energy За Ръце и Тяло Човешко Енергийно Поле, Енергийно Поле на хранителни вещества, лекарства и течности, и Енергийно Поле на Пространства.

Човешко Енергийно Поле

Можете да използвате Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy За Ръце и Тяло по два начина:
Поставяйки ръцете си върху Ноосферен Регулатор Soul Energy За Ръце и Тяло
• Поставяйки Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy За Ръце и Тяло върху различни части на Вашето физическо тяло, по различни начини.

И двата начина на използване на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy За Ръце и Тяло носят на Вашата Енергийна Структура Всички Предимства на Ноосферни Регулатори Soul Energy, както и ползите от конкретния вид Ноосферен Регулатор Soul Energy За Ръце и Тяло избран от Вас самите.

РЪЦЕ
РЪЦЕ

Защо използването на ръцете Ви, чрез поставянето им върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy За Ръце и Тяло е най-важният начин за работа с него?

Когато се Молите и Медитирате е от изключителна важност за Вас да използвате Вашите ръце!

Когато поставите ръцете си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy За Ръце и Тяло това действие помага на Ума Ви да се концентрира, използвайки чувството Ви за допир, най-чувствителното Ви сетивно възприятие.

Въпреки че 90% от информацията, предавана на човешкия мозък е визуална, осезаемите стимули имат свойството да създават по-дълбоко впечатление.

Ето защо монасите използват молитвени въжета, докато се молят казвайки Иисусовата Молитва.

Докосвайки Ноосферни Регулатори Soul Energy Колие и За Ръце и Тяло – Вие се свързвате директно с техните Енергийни Структури, които излъчват Вибрациите на Божествената Светлина на Бог. Можем също така да се научим да бъдем постоянни, като преодоляваме нисшата си природа, която обикновено става жертва на ежедневните влияния.

Енергийните Центрове, разположени в дланите на ръцете Ви, представляват мощни инструменти за възприятие и изцеление.

Енергийните Центрове на дланите Ви са концентрирани Енергийни Полета, които отговарят за предаването на енергия от и между другите Енергийни Центрове на Вашата Енергийна Структура.

Работата Ви свързана с Вашето Самолечение включва ръцете като основно средство за усещане, даване и получаване на енергия. Енергията на Ноосферни Регулатори Soul Energy се насочва към дланите Ви и през тях към основните Ви 7 Енергийни Центрове и към цялата Ви Човешка Енергийна Структура.

ТЯЛО
Използвайки енергията на Ноосферни Регулатори Soul Energy За Ръце и Тяло можете да пречиствате, зареждате и балансирате Енергийните Центрове на Вашето тяло и чрез стъпалата, краката, гърба и главата.
ТЯЛО
Използвайки енергията на Ноосферни Регулатори Soul Energy За Ръце и Тяло можете да пречиствате, зареждате и балансирате Енергийните Центрове на Вашето тяло и чрез стъпалата, краката, гърба и главата.
СТЪПАЛА
СТЪПАЛА

Енергийните Центрове на стъпалата и краката са физическата връзка на нашето тяло със земята. Те ни свързват енергийно с планетата и с енергийната честота на Земята, и в крайна сметка на Вселената и на цялото Сътворение. Това е мястото, на което стъпили върху Ноосферни Регулатори Soul Energy За Ръце и Тяло ( но само и единствено докато сте в седнала позиция за да предпазите Вашите Ноосферни Регулатори от повреда) можете да създадете всякакъв вид техника на заземяване, която Ви подхожда.

КРАКА

Енергийни Центрове на Глезени и Прасци

Енергийни Центрове на Колена

Енергийни Центрове на Бедра и Ханш

ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРОВЕ НА ГЪРБА
ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРОВЕ НА ГЪРБА

Всеки главен Енергиен Център на тялото Ви има предна и задна страна. Предната част на Вашите Енергийни Центрове е разположена в предната страна на тялото. А гърба на Вашите Енергийни Центрове е обърнат към задната част на тялото Ви. Предната страна Ви дава възможност да отдавате от Вашата Енергия на света, тя показва и как възприемате света. Вашият Гръб отразява Вашата способност да получавате. Това е всичко, което получавате от света, както и как светът Ви възприема.

Вашето тяло и Земята са във взаимовръзка, независимо от времето което ще прекарате на земята, като същество действащо чрез тяло.

ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРОВЕ НА ГЛАВАТА

Можете да поставите Ноосферни Регулатори Soul Energy и върху главата си, за прочистване и зареждане на Коронен Енергиен Център.

ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРОВЕ НА ГЛАВАТА

Можете да поставите Ноосферни Регулатори Soul Energy и върху главата си, за пречистване и зареждане на Коронен Енергиен Център.

ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА

През деня можете да носите своя Ноосферен Регулатор Soul Energy За Ръце и Тяло със себе си винаги и да го използвате във всички Ваши дейности.

ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА

През деня можете да носите своя Ноосферен Регулатор Soul Energy За Ръце и Тяло със себе си винаги и да го използвате във всички Ваши дейности.

Вътре в чантата Ви, докато се разхождате в града или сред природата (дамска чанта, раница, чанта за плаж).

Върху бюрото Ви по време на работа в офиса.

Върху бюрото Ви или бюрото на децата Ви по време на учене – подходящо за всяка възраст.

Върху Вашето пиано или до Вас, ако и докато свирите на друг музикален инструмент.

Около Вас или над Вас, докато тренирате, играете футбол, вдигате тежести, докато практикувате йога и др.

Докато си почивате независимо дали сте на закрито или на открито.

НОЩНА УПОТРЕБА
НОЩНА УПОТРЕБА

През нощта можете да спите с Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy За Ръце и Тяло върху Вас. Това е начина, по който практикувам аз. В случай, че се чувствате по-комфортно докато спите, можете да го поставите и до себе си на леглото или върху нощното Ви шкафче.

Накарайте всяка клетка в тялото Ви да се събуди и да се зарадва обляна в Божествената Светлина на Бог сливаща се с Вашата Енергийна Структура, и идваща от Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy.

ВЕЩЕСТВА И ТЕЧНОСТИ

Ноосферни Регулатори Soul Energy имат уникалната способност да пречистват и структурират не само Вашето Човешко Енергийно Поле, но и Енергийното Поле на Вашите храна, вода и други видове течности, на Вашата козметика и на Вашите лекарства.

Как Ноосферни Регулатори Soul Energy могат да пречистят и структурират Вашите вода, други видове напитки, храни, козметика и лекарства, прочетете тук.

ХРАНА – Сурова или варена

Зеленчуци, плодове, хляб, сирене, месо

Вода

Козметика

Лекарства

ЕНЕРГИЙНО ПОЛЕ НА ПРОСТРАНСТВА

Ноосферни Регулатори Soul Energy могат да пречистват отрицателните енергийни потоци и вибрации на затворените пространства, в които живеете, работите или прекарвате време на закрито.

Въпреки че, енергията на Вашия дом, офис, автомобил, самолети, влакове, ресторанти, зали или други затворени пространства не може да се види, то тя определено може да се усети.

Случвало ли Ви се е да влезете в дом, в който се чувствате като че сте в тъмнина и мръсотия, въпреки че е било подредено?

Първите впечатления от дадено пространство са силно повлияни от енергията на пространството. Местата с добра енергия се чувстват топли и гостоприемни, докато местата с отрицателна или застояла енергия се чувстват сякаш сте неканени.

Когато разполагате със собствени Ноосферни Регулатори Soul Energy и ги държите за първи път, разходете се с тях във всяка стая на Вашия дом или работната си зона, както и в колата си и ги пречистете от всички отрицателни вибрации.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Как да избегнете увреждане на Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy?

Не Мокрете по никакъв начин физическата структура на Ноосферни Регулатори Soul Energy За Ръце и Тяло – без изливане на течности върху тях, без къпане с тях, без плуване с тях.

• Не хвърляйте, не изпускайте върху земята или върху други повърхности Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy За Ръце и Тяло, за да не повредите анодираните алуминиеви повърхности с които са покрити Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energу.

• Не ги драскайте с твърди предмети.

КАК ДА ПОЧИСТВАТЕ НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

Можете да почиствате Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy с мокри кърпи и след това с друга суха кърпа от микрофибър (без гъби). Това се прави, за да се предотврати появата на петна.

Друг начин за почистване на Ноосферни Регулатори Soul Energy е с препарат за стъкла или дезинфектант, напръскан върху микрофибърна кърпа, с която да избършете за да предотвратите появата на петна или надраскване.

 

Pin It on Pinterest

Share This