СВЪРЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРОВЕ И ЦЯЛАТА ВИ ЧОВЕШКА ЕНЕРГИЙНА СТРУКТУРА С ЕНЕРГИЙНАТА СТРУКТУРА НА
НОООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY
Как да свържете Вашите Енергийни Центрове и цялата Ви Човешка Енергийна Структура с енергийната структура на Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy (еднаква практика за всички видове)
Как да свържете Вашите Енергийни Центрове и цялата Ви Човешка Енергийна Структура с Енергийната Структура на Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy (еднаква практика за всички видове)
Когато получите Вашият Ноосферен Регулатор Soul Energy за първи път, го задръжте така, сякаш го прегръщате близо до сърцето Ви, ходете известно време с него и седнете.

Докато все още го прегръщате, кажете „Jesus’s Prayer“ или Молитвата “Отче Наш”.

Иисусова Молитва
„Господи, Иисусе Христе, Сине Божиий, помилуй мен грешния“.

Молитвата “Отче Наш”

„Отче наш, който си на небесата,
да се свети Твоето име.
Да дойде Твоето Царство.
Да бъде Твоята Воля,
както на небето, тъй и на Земята.
Насъщния ни хляб дай ни днес
и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си
и не въведи нас в изкушение, но избави ни от Лукавия.
Защото Твое е Царството и Силата, и Славата,

На Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин!“

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната Енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него! Силата да се Молите на Бог идваща от сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте вярата си в Бог чрез молитвата “Отче Наш” поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, върху коленете си, след това поставете дланите си над него и поемете дълбоко въздух през носа си. Задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди.

Сега издишайте въздуха бавно през устата си и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на практиката зависи от Вас. Няма строго изискване. Колкото повече, толкова по-добре.

Сега затворете очи и си представете как Лъч на Божествена светлина, излиза от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy. Този Лъч блести ярко, тъй като представлява Духовната и Космическата Енергии на Сътворението. Вдишайте дълбоко и си представете, че Лъчът навлиза във Вашия Енергиен Център на Слънчевия Сплит през пъпа, задръжте вдишания въздух в тялото си за 3 секунди и докато го задържате, усетете как 

силата на Божествената Светлина изпълва цялото Ви тяло. След това издишайте през устата си и докато го правите визуализирайте (представете си) как този Лъч на Божествената Светлина заобикаля цялото Ви физическо тяло, като спирала, издигаща се от земята, преминаваща през тялото Ви и през всеки Ваш Енергиен Център, докато достигне над главата Ви и заобгради Вашата Аура и цялото Ви Енергийно Поле.

Това е много хубава и лесна практика и можете да я направите 3, 6, 9 пъти, водени от вътрешното си желание.

Pin It on Pinterest

Share This