САМОКОНТРОЛ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ВАШИТЕ СТРАСТИ

Манастир „Мария Магдалена“, Гетсиманска Градина – Йерусалим, Израел

Ако полагаме всички усилия да избегнем смъртта на тялото, то тогава трябва да полагаме още повече усилия за да избегнем смъртта на Душата. Няма пречка за човек, който иска да бъде спасен, освен небрежността и мързела на Душата.

Трябва да се справим с всичките си страсти и да ги преодолеем една по една.

Какви са страстите и как да се борим срещу тях?

Свети Василий Велики обяснява страстите. Той започва първо, с определяне на това какво е добродетел. Добродетелта е налице, когато приемаме способностите и дарбите, които Бог е създал вътре в нас, когато ни е създал по Свой образ, както и когато използваме същите тези способности и дарове, за да можем да се обърнем към Бог и да се превърнем в Негово подобие. Обратното на това са страстите: ние приемаме същите способности и дарове, но ги използваме за да се обърнем към нещо, което е временно, което е създадено, вместо да ги използваме към Създателя. Така нашите страсти и удоволствия растат и се развиват вътре в нас.

След като сме дефинирали добродетели и страсти, трябва да разберем откъде са възникнали страстите. Те никога не са били част от първоначалния образ на Бог, който е бил поставен вътре в човечеството. Следователно това, което Християнинът трябва да осъзнае, е, че

добродетелта е това, което е естествено, а неестественото е да вижда как страстите се развиват в човешкото същество.

За нас не е естествено, нито е нормално да се отдаваме на страстите. Именно когато човечеството е паднало и се отдалечило от Бога и от Неговата доброта, са се появили страстите. Оставяме се изложени на злото, което би могло да се случи вътре в нас.

Какво причиняват страстите на човека и на неговата Енергийна Структура?

Това, което виждаме е, че когато човек е завладян от страстите си, се случва нещо бурно вътре в него. Те се превръщат в зависимост, така че той / тя действа по неестествен начин. Това е борба и по този начин настъпва състояние на заболяване. Бащите на Църквата говорят за страстите, така сякаш те побъркват човек (умопомрачение, безумие).

Защо? Защото страстта тласка хората да правят неща, които естествено самите те не биха направили.

Страстите: самолюбие, лакомия, похот, любов към парите и алчността, тъга, апатия и скука, гняв, страх, тщеславие и гордост. Всички те са свързани помежду си.

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете „Иисусовата Молитва” няколко пъти, тъй като молитвата Ви показва пътя към истинското смирение. „Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мен грешния”.

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите 

Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него! Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy поемете дълбоко въздух, вдишайте въздуха излизащ под формата на Божествена Светлина от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy през носа и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и към Вашето Био Поле и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване.

Вие сте спокойни и готови да позволите на Ума си да започне да слуша Сърцето Ви.

Започнете да четете следните Текстове от Светото Писание, избрани от мен специално за тази Духовна Практика.

„ И недейте се съобразява с тоя век {Или: Свят.}, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, – това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.“ Римляни 12:2

„ Прочее, казвам: Ходете по Духа, и няма да угождавате на плътските страсти. “ Галатяни 5:16

„Как ще очисти младежът пътя си? Като <му> дава внимание според Твоето слово. От все сърце Те потърсих; Недей ме оставя да заблудя от заповедите Ти. “ Псалми 119: 9-11

„Не знаете ли, че, които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Така тичайте, щото да я получите. И всеки, който се подвизава, се въздържа от всичко. Те вършат това за да получат тленен венец, а ние нетленен. И тъй, аз така тичам, не като към нещо неизвестно; така удрям, не като че бия въздуха; но уморявам тялото си и го поробвам, да не би, като съм проповядвал на другите, сам аз да стана неодобрен. “ 1 Коринтяни 9: 24-27

„ Затова умъртвете природните си части, които действуват за земята: блудство, нечистота, страст, зла пощявка и сребролюбие, което е идолопоклонство.“ Колосяни 3:5

„Псалом на Давид, когато се намираше в Юдейската пустиня. Боже, Ти си мой Бог; от ранно утро те търся; Душата ми жадува за Тебе, плътта ми жадува за Тебе в една пуста, изнурена и безводна земя.“ Псалми 63:1

„Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре, и слиза от Отца на Светлините, у Когото няма изменение, или сянка от промяна. От собствената Си воля ни е родил чрез Словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания. Вие знаете <това>, любезни мои братя. Обаче нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи; защото човешкият гняв не върши Божията правда.“ Яков 1: 17-20

„ Но, ако не могат да се въздържат, нека се женят, защото по-добре е да се женят, отколкото да се разженват. “ 1 Коринтяни7: 9

„ Истина, истина Ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши; защото Аз отивам при Отца..“ Йоан 14:12

„ Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни, не само както при мое присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет; Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действува във Вас и да желаете това и да го изработвате.“ Филипяни 2: 12-13

„ Не правете нищо от партизанство или от тщеславие, но със смиреномъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си.. “ Филипяни 2:3

„Дойде ли гордост, дохожда и срам. А мъдростта е със смирените..“ Притчи 11:2

„ Страх от Господа е да се мрази злото. Аз мразя гордост и високоумие, Лош път и опаки уста..“ Притчи 8:13

„между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били чада на гнева, както и другите..“ Ефесяни 2:3

Сега отново прочетете Божието Слово. Помислете над тези откъси.

Запитайте се: Как мога да победя страстите в себе си?

Мога да ви помогна с отговора – като се Молите и Медитирате с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy. Дори в тишина, като просто чувствате Божествената Светлина на Бог!

Сега кажете
„Скъпи Господи, благодаря ти, че винаги мога да идвам при Теб по някаква причина. Благодарен съм, че когато ти се моля, ти ми отговаряш. Помогни ми да дойда при Теб в началото на моите страхове и тревоги, вместо да чакам, докато не мога да ги понасям повече. Колкото по-бързо стигна до Теб, толкова по-добре. Искаш да ме освободиш от ВСИЧКИ мои страхове. Помогни ми да се обръщам към Теб за помощ по-често, за да мога да се изпълвам с Твоята радост. В Името на Господ Иисус Христос, Амин.“

„Сега произведенията на плътта са ясни: блудство, нечистота, сладострастие, нелепост, идолопоклонство, магьосничество, вражди, раздори, ревност, гняв, егоизъм, завист, пиянство, пирувания и други подобни. Предупреждавам Ви, както Ви предупреждавах преди, че онези, които правят такива неща, няма да наследят Божието царство. “ (Галатяни 5: 19-21)

Почувствайте Божествената Светлина на Бог, която Ви осветява и чрез пречистване на Вашата Енергийна Система, както и чрез увеличаване на собствената Ви Енергийна Вибрационна Сила ще излезете от тъмнината.

Тази Светлина навлиза във Вашия живот точно сега, в този много специален момент, през който вдишвате въздух от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и визуализирате (представяте си) как Божествената Светлина на Господ навлиза във Вашето тяло през пъпа и изпълва всеки Ваш Енергиен Център, докато Вие все още задържате вдишания въздух в тялото си за 3 секунди. 

Вижте и усетете как всички Ваши страсти са изтрити от Божествената Светлина на Бог! Те не идват вече от Сърцето и Ума Ви. Вече не страдате. Не позволявате на желанията на тялото и Ума Ви да контролират живота Ви. Вече не се водите от импулсите за греховност. Вие вече не сте против волята и пътищата на Господ.

След това издишайте въздуха от устата си, визуализирайте го и почувствайте как той изпълва вашите Енергийни Центрове на Слънчевия Сплит и на Сърцето Ви, както и цялата Ви Аура!

В Сърцето Ви живее Светлината на Божиите добродетели, които няма да ви провалят.

Сега се помолете за милост и отворете Сърцето си за Бог, като кажете следната молитва:

„Господи Иисусе Христе, имам нужда от теб. Благодаря ти, че умря на Кръста за моите грехове! Отварям вратата на живота си и те приемам като мой спасител и Господ. Поеми контрол върху живота ми. Направи ме такъв, какъвто искаш да бъда. Амин. ”

Божествената Светлина на Господ е във Вашето Сърце. Вашето Съзнание е част от Върховното Съзнание на Бог!

Практикувайки по време на Молитвата и Медитацията си с Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, чрез неговото влияние върху Вас нараства Божествената Светлинна Сила на Вашата Душа и я прави жива, за да може Бог да ви говори.

Бог знае, че сме слаби и ще падаме много пъти, докато вървим с Господ Иисус Христос. Той знае, че всички ние сме „в процес на работа“ и знае, че е допуснал нашите несъвършенства, докато преминаваме през процеса на трансформация, за да преодолеем страстите на плътта.

И Бог не ни е оставил без нещата, от които се нуждаем, за да победим страстите на плътта. Той ни е дал много неща, за да ни даде възможност да се борим със собствените си страсти, като основният дар е даването на Светия Дух. Работата на Светия Дух ни преобразява в образа на Господ Иисус Христос, а това означава конкретно да ни помогне да преодолеем страстите на плътта, както казва писанието:

„… защото ако живеете според плътта, ще умрете, но ако чрез Духа умъртвите делата на тялото, ще живеете. Защото всички, които са водени от Божия Дух, са Божии синове” (Римляни 8: 13-14).

Ключовата дума в този стих е ВИЕ. Ако вие чрез Светия Дух умъртвите делата на тялото, ще живеете.

Работата на Светия Дух е да Ви преобрази в образа на Господ Иисус Христос, но Вие трябва да активирате силата на Светия Дух, за да се борите, когато е необходимо.

И за да въоръжите Светия Дух, за да може Той да ви помогне във Вашето време на необходимост, ТРЯБВА да изучавате Писанията и да ги поглъщате в Сърцата и Умовете си. Това е от решаващо значение за способността ви да преодолеете страстите на плътта.

Pin It on Pinterest

Share This