НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

РЕГУЛИРАТ ИМУННАТА СИСТЕМА

Имунната Ви Система е един от най-критичните и завладяващи аспекти на връзката ум-тяло.

Дълго време способността на имунните клетки да атакуват нахлуващи болестни организми се е считала за чисто физическа, въпреки че механизмът не е бил напълно разбран.

По-късно, през 80-те години е установено, че Имунната Система е високо интелигентна. Тя става известна като „плаващ мозък“ поради способността на имунните клетки да участват в химичните съобщения, изпратени от мозъка към цялото тяло.

Това означава, че Вашите мисли, настроения, усещания и очаквания се предават на Вашите имунни клетки. Когато се Молите и Медитирате, тези съобщения се променят по важни начини.

Ноосферни Регулатори Soul Energy повишават Вашето Енергийно Ниво, Вярата Ви в Бог и заличават с времето всичките Ви страсти!

Дълбоката Вяра в Бог директно влияе върху ума Ви, като увеличава положителните Ви мисли и способността Ви да блокирате атаките на Сатаната, който винаги се опитва да засегне сърцето Ви, като създава негативни мисли в ума Ви!

Молитвата и Медитирането с Ноосферни Регулатори Soul Energy създава положителна психическа среда, в която Имунната Система може да процъфти. Засилва Вашите антитела и стимулира регионите на мозъчната функция на Имунната Система.

Медитацията показва повишаване на електрическата активност в префронталната кора, дясната предна инсула и десния хипокампус, а именно всички части, които контролират положителните емоции, осъзнаването и тревожността. Това са и областите на мозъка, които действат като команден център за Вашата Имунна Система. Когато са стимулирани, те карат Имунната Система да функционира по-ефективно.

Вашият отговор на потенциално заболяване, управляван от Имунната Система, се подобрява с Молитва и Медитация. Цялата система Ум-Тяло е приведена в естествено състояние на Баланс – ключа към по-високото здраве.

Pin It on Pinterest

Share This