НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

РАЗКРИВАТ МИСИИТЕ НА ВАШАТА ДУША

Несебър, България

Душата е самото ни съществуване, центърът на цялата ни енергия и на нашите мисли.

Душата се движи и дава живот на тялото. След отделянето от тялото тя продължава да живее, да съществува, да има осъзнаване, „това би било истинско богатство и единствена полза за грешниците“.

Душата се отличава от тялото, но е напълно интегрирана в него. Тя е напълно различна от всичко материално. Свети Апостол Павел ни казва: „Какво печели човек, ако спечели целия свят и загуби собствената си душа?” Или какво ще даде човек в замяна на душата си? “(Мат. 16:26) Друг цитат, който показва разликата между тялото и Душата, но и тяхната свързаност е: „Не се бойте и от тези, които убиват тялото, но не са в състояние да убият душата“. (Мат.10:28)

Думата Душа (ψυχή psychē) на гръцки означава „живот“ или „жизненоважно дишане“, така че можем да мислим за Душата като за Диханието на Бог, което Бог е дал на човека, когато е бил създаден. Свети Григорий, Богослов казва, че Душата е Божият Дъх и докато е небесна, тя издържа да се смесва с това, което е от прах. Смесва се както маята с брашно, за да се образува хляб. При смъртта, тялото и Душата се разделят временно, но това не е окончателно раздяла. При Общото Възкресение ние ще възкръснем в нова обновена форма, обединяваща тялото и Душата.

Душата е безсмъртна и това е един от най-основните аспекти на нашата Християнска вяра. Това мнение предхожда новозаветните времена. „Тогава прахът ще се върне на Земята, какъвто е бил, и Духът ще се върне при Бога, Който го е дал“ (Еккл. 12:7).

Господ Иисус Христос често е посочвал безсмъртието на Душата като основа на благочестивия живот. Той е осъдил садукеите, които са отричали безсмъртието на Душата. Душата е предназначена да управлява тялото.

Ноосферни Регулатори Soul Energy свързват Душата Ви с Божествената Светлина на Бог и увеличавайки Вашето ниво на Космическа и Духовна Енергии, Вие започвате да осъзнавате, че във Вашата Душа има Божественост!

Опознаването на Божествеността на Вашата Душа трябва да бъде Вашата основна мисия в живота!

Трябва да знаете, че съществува разлика между Вашата Житейска Цел и Мисията на Душата.

Мисията на Вашата Душа е много повече от Вашата Житейска Цел. Целта на живота е променлива и се основава на много фактори. Мисията на Душата Ви може да се сведе до няколко думи. Със знанието за Мисията на Вашата Душа Вие сте в състояние да я приложите за създаване на житейска цел, която отговаря на живота Ви сега и във всеки момент от бъдещето. Целта на живота често се приравнява с ролята на работата и тя със сигурност може да бъде използвана в кариерния ви път, но целта на живота може да се променя спрямо житейските Ви обстоятелства и не винаги може да бъде свързана с Вашата кариера.

По време на Молитва и Медитация с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy, Вие ще бъдете в състояние чрез силата на Светия Дух във Вас да получите отговори на важни въпроси за Вашия живот и ще бъдете отведени по пътя на откриване на Мисията на Душата Ви. Мисията ще даде насока на Душата Ви и ще накара сърцето Ви да пее най-сладката песен на Душата Ви в Сътворението. Намирайки Мисиите на Вашата Душа, Вие се привеждате в съответствие с най-високата си сила и креативност, и можете да изпитате колко лесно е да проявите всичко, което искате във Вашия свят. Тази мисия разширява сърцето и ума Ви, и Ви отваря към потенциала Ви да изпитате невероятното многоизмерно същество, което наистина сте.

Ще почувствате, че сте открили основната мисия или мисии на Вашата Душа, защото тя незабавно ще просвети подхода Ви към света и отношението Ви към съществуването. Ще се почувствате неудържими във всичко, което правите, тъй като творческите Ви сокове непрекъснато ще се леят през Вас! Ще се събудите сутрин и небето ще изглежда по-синьо, тревите по-зелени, въздухът по-свеж и сърцето Ви ще се чувства по-леко, по-голямо и преливащо от любов. Мисията на Вашата душа е толкова мощна и тя автоматично ще освети пътя на Вашето бъдеще, така че винаги да виждате кое решение да вземете всеки път, когато попаднете на разклон по пътя на живота.

Когато става въпрос за разкриването на мисията на Вашата душа, напредъкът ще бъде бавен. Бъдете търпеливи към процеса и знайте, че култивирате най-голямото преживяване, което може да бъде животът Ви.

Ще почувствате дълбоко спокойствие в живота си и ще разберете без съмнение защо сте тук. Ще бъдете в непосредствена връзка със силата във Вас, за да проявите всичко, което искате във Вашия свят, чрез Вашата Безусловна Вяра и Любов към Господ Иисус Христос! Мисията на Вашата Душа ще бъде ясно разкрита и най-големият съзнателен източник на енергия във Вас ще премине през живота Ви естествено и пълноценно.

Pin It on Pinterest

Share This