ПРЕЧИСТВАНЕ НА ДОМА ВИ ИЛИ ДРУГИ ЗАКРИТИ МЕСТА ОТ НЕГАТИВНА ЕНЕРГИЯ С БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИННА ЕНЕРГИЯ НА
НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

ПРЕЧИСТЕТЕ СВОЯ ДОМ

Отворете прозорците на Вашия дом и дръпнете завесите, за да може слънчевата светлина и чистият въздух да изпълнят Вашето пространство.

Запалете свещите си, пречистете с тамян, дръжте в ръцете си Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и започнете да ходите. Първо влезте в пространството, което пречиствате, а след това спрете и останете прави или седнете, по Ваш избор. Помолете се на Бог дълбоко от сърце, като кажете следната молитва:

“Благослови, Всемилостивий Боже, нашия дом и простри могъщата си закрила върху всички, които живеем в него. Прати ни Ангел да ни закриля. Пази ни от злополуки, земетресение, огън, наводнение, от лишение и болести, от вражеско нападение и от всяко зло. Не допускай да проникне в дома ни Дух лукав и нечист, който всичко осквернява, разстройва добрите нрави и взаимното съгласие, внушава непокорство и безгрижие към Твоите вечни блага, отнема мира и обичта. Царувай Господи, в нашия дом, в нашите сърца, над нашите мисли, чувства и желания. Когато Твоят Дух пребъдва в нас, в дома ни ще грее Твоята Светлина, в която ще намерим нашето щастие, и ще те славим като преблаг наш Бог и Цар. Амин.”

След това помолете Бог да Ви изпрати най-високите вибрации на любовта и Божествената Светлина, които ще се свържат с Вашето Висше Аз чрез Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и чрез сливането на Вашата Енергийна Структура с Неговата, ще изчистите цялата нежелана енергия и всякакви предишни негативни програми.

Молете се на Бог Космическата и Духовната Енергии съдържащи се във Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy да продължат да абсорбират, пречистват и изчистват цялата нежелана енергия във Вашата среда.

Сега затворете очите си и си представете красив Бял Лъч Светлина, излизащ от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy. Белият Светлинен Лъч на Божествена Светлина внася съвършенство и осветление във Вашия дом. Този Лъч на Бяла Светлина свети ярко, тъй като представлява Духовната Енергия и Космическата Енергия на Сътворението обединени в Позитивни Програми съдържащи се в рамките на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy. Вдишайте го през пъпа и след това го издишайте през устата си вътре в пространството, в което се намирате и докато го правите, визуализирайте как тази отрицателна енергия излиза от пространството през прозорците.

Тогава кажете: “Благодаря, Господи” и почувствайте новата Божествена Светлина в дома си.

Можете да направите тази Духовна Практика в офиса, колата или във всяко друго пространство, в което поискате.

Pin It on Pinterest

Share This