ПРОСПЕРИТЕТ С БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИННА ЕНЕРГИЯ НА
НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY
(ТОЧКА НА ПУСТОТА)

Просперитетът е сред качествата на Духовния Човек. Всяко благополучие е причина за радост за мнозина.
Радост за този, който успява, радост за семейството и приятелите му, радост за цялата църква и може би радост за обществото като цяло. Радост за Ангелите и Духовете на Светиите и радост за Самия Бог.

Апостол Свети Йоан Богослов, изпратил писмо до своя ученик Гай, казвайки: „Моля се да успееш във всичко и да бъдеш здрав, точно както процъфтява Душата ти“.

Светата Библия представя просперитета, благоденствието като вид Благословия.

Молитвата и Медитацията с Ноосферни Регулатори Soul Energy увеличават Божествената Светлина на Бог в Сърцето Ви, Неговата благодат е върху Вас, Енергийното Ниво на Душата Ви нараства ежедневно (увеличава се Светлината в нея) и просперитетът, Божията Благодат е с Вас във физическата Ви реалност. Силата, която Ви е създала, е поставила всичко пред Вас, но от Вас зависи да заслужите и да приемете, че това, върху което се концентрирате, се увеличава и подобрява.

Точно тук е и ролята на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energyда Ви помогне да се концентрирате например не върху дълг, липса, сметки по отрицателен начин, а като нещо добро, което ви се случва, когато сте получили услуга за това, което сте платили и трябва да сте благодарни.

Тази Духовна Практика (Точка на Пустота) Ви позволява да останете позитивни, да проектирате овластяващи мисли около Вас и да привличате положителна реакция от другите. Тя разширява полето на възможностите за привличане на Просперитет.

Бих казала, че Божиите Чеда често са заобиколени от проблеми, трудности и слабости отвън. Но въпреки това, те успяват да се справят с всички предизвикателства. Те не ги разтърсват отвътре, не ги притискат и не се сриват пред тях, защото дълбоката и чиста вяра и обич в Сърцата им към Бог ги води към упование на Божията Воля за тях!

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете следната Молитва:

„Всеблагий Боже, посочи ми пътя, по който да вървя и ме насочвай да ходя по твоите стъпки, за да се спаси Душата ми. Отвърни очите ми за да не виждам суетни неща, и ме утвърди в пътя на твоя закон. Дай ми докато е ден, да работя и да се трудя според твоята воля, защото иде смъртна нощ, когато никой не ще може да работи и да извърши някакво добро дело. Нека, Всеподателю Господи, всичко, което днес ще мисля или желая, ще говоря или върша, да бъде за Твоя слава. 

И тъй, моля те бъди с мене, днес и винаги, и помагай ми Боже. Амин.”

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната Енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него! Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, поемете дълбоко въздух през носа си и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване. Колкото повече, толкова по-добре.

Вие сте спокойни и готови да позволите на Ума си да започне да слуша Сърцето Ви.

Сега затворете очи и докато ръцете Ви са все още над Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy си представете, че се издигате до Измерение, в което няма абсолютно нищо. Около вас всичко е тъмно точно както е било в началото на Сътворението. Намирате се в Точката на Пустота.

Вие сте тук, тъй като трябва да почувствате собствената си празнота, за да заличите цялата си негативна енергия, основана на страхове и липса на Вяра. Вие сте тук, за да придобиете възглед на оптимизъм, който идва от вярата и надеждата: вярата в Бог е благотворна, и се надявайте на това, което Той ще направи с живота Ви.
Не се страхувате, тъй като Бог е с Вас в Точката на Пустота.

Сега вижте и почувствайте Бог около Вас и вътре във Вас. „Нека бъде Светлина“, казва Господ и има Светлина.

Сега излъчете чувство на признателност към Вашия Господ, тъй като Той е с Вас, за да Ви даде своята Божествена Светлина.

Вижте и почувствайте как Божията Светлина Ви заобикаля и как се намирате в средата на сфера. Божествената Светлина на Бог се слива с Космическата и Духовната Енергии, съдържащи се във Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy.

Вдишайте този мощен Лъч от ярката Божествена Светлина на Бог, който излиза от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и почувствайте как навлиза във Вашия Сърдечен Енергиен Център, преминавайки през Гърления, Трето Око и Коронен Енергийни Центрове, изпълвайки ги с мир. Задръжте вдишания въздух в тялото си за 3 секунди и докато го задържате, почувствайте лечебната енергия на Божествената Светлина на Господ, тази, която е била в началото на Сътворението. Вие сте обновен и без повече страхове.

Издишайте през устата и докато издишвате визуализирайте как Божествената Светлина на Бог Ви заобикаля и изпълва Всеки Слой от Вашата Аура. Приемате Светия Дух с широко отворено Сърце, изпълнено със Светлина.

Имате Вяра в Сърцето си и поради това виждате Просперитет във всичко. Не можете да видите повече сегашната тъмнина, но вместо това поглеждате към Светлината, която ще дойде. С други думи, не виждате какво се случва сега, а това, което Бог е подготвил за Вас на по-късен етап.

Сега вдишайте отново въздух от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и вижте, и почувствайте как огромна Енергийна Спирала на Божествена Светлина се образува в тъмнината, в Точката на Пустота и как започва да заобикаля цялата Ви Пирамидална Човешка Енергийна Структура в цветовете на дъгата. Почувствайте как всичките Ви загуби досега са били само средства, чрез които Бог ви е подготвял за спасението на Вашата Душа. Имайте надежда, че от сега нататък Господ Иисус Христос ще благослови Душата Ви с Духовно израстване и Просперитет на всяко ниво.
Вижте как започвате да поемате отговорност за енергията, която проектирате, като осъзнавате по-добре своите мисли, чувства и нагласи. След това издишайте през устата и докато го правите визуализирайте как Божествената Светлина на Бог Ви заобикаля и изпълва Всеки Слой от Вашата Аура.

Всичко работи за най-доброто, защото Бог присъства. С оптимистичния възглед, означаващ възглед изпълнен с надежда, Вие знаете със сигурност, че Бог ще се намеси. И когато Бог се намеси – което определено ще бъде сторено – всички Ваши проблеми ще бъдат решени, всички трудности ще изчезнат и ситуацията ще се оправи.

Не е това, което виждате, а това, което Бог вижда за Вас. И не е това, което правите, а това, което Бог прави за Вас.

Колкото повече време прекарвате в присъствието на Бог, използвайки Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy толкова по-разпознаваем ще бъде гласът на Неговия Дух за Вас. Тогава зависи от Вас да му се подчините, защото когато Светия Дух говори, Той не Ви прави предложения, той Ви дава команди. Но тъй като до този момент вече сте се смирили и сте предоставили контрол над живота си на Бог, Вие сте готови да се подчините.

Вие сте на пътя на приемането на Божията любов и смирение. Трябва да се чувствате защитени от Божествената Светлина на Бог и да Му се доверявате.

С времето и редовното практикуване ще станете по-спокоен, по-фокусиран индивид, който е повече от способен да се справя с обратите, които са част от живота. Ще фокусирате вниманието си много по-ясно и ще разберете нещата по-добре.

Pin It on Pinterest

Share This