ПРИСЪСТВА ЛИ БОГ В НАШИЯ ЖИВОТ

Бог е Добър, Бог е Светлина, Бог е Любов, Бог е Дух.

И този Дух, Който е Бог, изпълва цялото Сътворение, включително всеки Човешки живот, за да го доведе до съвършенство, прочиствайки го от греховете и освещавайки го.

По този начин Той предлага на Сътворението, както и на нас, възможността да споделим завинаги тази Доброта, тази Светлина и тази Любов.

Ето защо Тринитарната теология е толкова важна – защото тя изразява Бог такъв, какъвто всъщност е – така както Той разкрива, проявява и потвърждава Себе Си в опита на тези, които Го обичат и знаят, че са обичани от Него.

БОГ ВИНАГИ ПРИСЪСТВА, което означава, че Бог вижда, Бог чува и Бог знае какво се случва. Бог ще се справи с всяка ситуация и никога няма да остави нещата такива, каквито са.

Бог присъства навсякъде, с всички и по всеки повод. Свикнали сме да виждаме ясно Божията ръка в живота си и във всичко, пред което сме изправени. Виждаме Бог всеки път, когато стъпва в житейските ни въпроси и това е нашата вяра. Ние не се занимаваме много с хората, но се занимаваме повече със самия Бог.

БОГ E НАСТОЯЩ като Вседържител. Това означава, че всичко е под Неговата ръка, всичко е под Неговия контрол. Всички хора са в Божиите ръце.

Дори Дяволът и всички зли сили се контролират от Самия Бог, Който им определя граници. В противен случай, ако силните изяждаха слабите, хората никога нямаше да живеят на земята, освен ако Бог също не се намесваше силно.

Бог е създал Сътворението и не го е изоставил, защотоТой управлява всички негови въпроси.

Вие не сте сами. Вие живеете живот, в който Бог е с Вас. Той никога не Ви напуска нито за миг, но Вие трябва да отворите Сърцето си за Него и да се подчините на Неговото Слово!

БОГ Е НАСТОЯЩ, защото Той е нашия Пастир.

„Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда. На зелени пасбища ще ме успокоява; При тихи води ще ме завежда. Освежава душата ми; Води ме през прави пътеки заради името Си. Да! И в долината на мрачното сянка ако ходя Няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.“ Псалм 23

Господ казва още в Книгата на Езекил: „Сам Аз ще паса овцете Си, и Аз ще ги успокоя, казва Господ Йехова. Ще потърся изгубената, и ще докарам пропъдената, ще превържа ранената, и ще подкрепя

немощната; но угоените и яките ще погубя; с правосъдие ще ги паса.“ (Ез. 34:15, 16).

Доверяваме се на Божиите грижи за нас. Ние Му вярваме във всичко.

БОГ Е НАСТОЯЩ, защото Той е Пазителят и този, който ни Подкрепя.

„ГОСПОД ще те пази от всяко зло; ще пази Душата ти. ГОСПОД ще пази излизането ти и влизането ти отсега и довека. “ (Псалм 121)

Това е фраза, която Ангелът Пазител казва на всеки Човек, докато се моли. Или молещият си повтаря това, за да се утеши, да се успокои и да се увери.

Господ казал на нашия баща Яков: „Ето, Аз съм с теб и ще те пазя, където и да идеш, и ще те върна пак в тази земя; защото няма да те оставя, докато не извърша това, за което ти говорих.” (Бит. 28:15).

Той е и този, който запазил пророк Йона в корема на рибата и спасил тримата млади мъже в горящата огнена пещ, така че дори косата на главите им не била изгорена (Данаил 3). Той спаси Данаил в леговището, така че той изпял своята любяща песен „Моят Бог прати ангела Си да запуши устата на лъвовете и те не ми навредиха, защото се оказах невинен пред Него; също и пред тебе, царю, не съм извършил никакво прегрешение.“. (Дан. 6:22).

Бог е този, който спасил праведния Йосиф от братята му, когато го хвърлили в кладенеца, спасил го, когато бил продаден като роб и служил в дома на Потифар, спасил го, когато бил хвърлен в затвора и умножил честта му. А Йосиф казал на братята си: „Вие наистина намислихте зло против мене; но Бог го намисли за добро, за да действа така, че да спаси живота на много хора, както и стана днес.“ (Бит. 50:20)

Ние вярваме, че Бог ни спасява от дявола, от греховете и от скръбта.

Божията история, която ни пази, е дълга история и не бива да я забравяме.

Иска ми се всеки от Вас да остане насаме със себе си и да си спомни колко пъти Бог Ви е запазил.

Хвалете Господа, като казвате: „Величай, Душо моя, Господа, както и ти, цяло мое същество, възхвалявай Неговото свято име. Величай, Душо моя, Господа и не забравяй всички Негови благодеяния.”(Псалм 103: 1, 2).

Бог е Този, който се ГРИЖИ ЗА ВСИЧКИ. Също така помним Неговата нежност и доброта.

Поради милостта на Бог към Човечеството Той ни е дарил с Ум, Душа и Воля. Дал ни е и Съвест, Божествени отговор и ни е обещал Вечен Живот. Бог ни е дал благословията, властта, постоянството, това, което не сме поискали и дори повече, отколкото искаме.

Ако плачем, Бог ще изтрие всяка сълза от очите ни.

БОГ ПОЗВОЛЯВА И НА ИЗПИТАНИЯТА ДА ИДВАТ В ЖИВОТА НИ. ЗАЩО?

Бог позволява изпитанията защото те са от полза за Спасението на нашите Души.
Трябва да знаем причините за всяко изпитание, което идва пред нас, и как да се справим с него. Когато настъпи изпитание, ние започваме да се проверяваме отвътре, за да си направим самоанализ и за да се помирим с Бог, ако сме били далеч от Него. И в изпитанията виждаме, че хората през своите пости, молитви и Светото Причастие се помиряват с Бог, така че да Го молят без срам.

Чрез изпитанията получаваме по-ясна визия за нещата в живота си. Придобиваме Духовен опит с Бог. И чрез него виждаме, че те са ни дадени за наше добро.
„Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; но верен е Бог, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.“ (1 Кор. 13)

Лекът за страданието е да полагаме грижи активно и лично, да сме загрижени за хората около нас, точно както прави Господ Иисус Христос.

Неговата съвършена Воля стои пред нас в този и във всеки друг момент, предлагайки ни начин да изпълним Неговата Заповед –

„Обичайте се един друг – наставлява Той, – както аз Ви обичах.“

И така, нашият избор сега е дали да приемем поканата да живеем в или извън Божието Небесно Царство и да направим от себе си или овце, или кози. Ние знаем какво Бог желае. Изборът е наш.

Нека се помолим!

„Събуди се, Душо моя! Събуди се, Душо моя, и стани просветлена. Като познаваш своя небесен Баща, за да не бъдеш обезпокоена и тъжна. Бог те гледа и изпитва състрадание към теб, помага ти всеки ден и иска да те доведе при себе си завинаги. Затова се радвай и бъди доволна Душо моя, без да се страхуваш. По-скоро се довери на Неговата любов и постоянни грижи за теб.“

Това, което нашият небесен Баща иска от нас, е да имаме връзка с Него, за да можем да бъдем пример за Него на Земята и да бъдем ефективен пример в живота на Нашите събратя, така че те да чуят гласа Му в нас. Следователно трябва да продължим да се молим непрекъснато, докато не намерим Благодатта в Божиите очи.

Искрено Ваша,
Стела Каменова

0 Коментари

Изпратете коментар

Pin It on Pinterest

Share This