НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

ПРИВЛИЧАТ ЛЮБОВ, МЪДРОСТ, БОГАТСТВО

Троянски Манастир – България

Вярвам, че както духовното, така и емоционалното привличане са свързани с Божествената Светлина на Бог и нивото на нашата Енергия.

Защото Бог е Любов, Мъдрост и само чрез Бог можете да постигнете Духовно Богатство, което ще Ви донесе всичко останало, което Ви е необходимо на физическо ниво, включително овладяване на любовта и сбогуване със самотата.

Мъдростта е сътрудничеството на ума с Божията благодат! Тази безценна добродетел е дълбока, неизмерима, безценна и рядка.

Всички сме направени от Енергия и нашата Енергия работи на различни честоти. Можете да промените честотата на Вашата Енергия, като свържете ежедневната дейност в живота Ви в общение с Бога. Говоря за Духовността.

Тя се отнася не само до дейността на самия Дух на човека, неговия ум, сърце и Душа, но и до целия човешки живот, вдъхновен и ръководен от Божия Дух. Всеки Ваш акт трябва да бъде Духовен Акт. Всяка мисъл трябва да бъде духовна, всяка дума, всяко дело, всяка дейност на тялото и всяко действие на човека. Това означава, че всичко, което човек мисли, казва и прави, трябва да бъде вдъхновено и ръководено от Светия Дух, за да може волята на Бог, Отец, да бъде изпълнена така, както е разкрита и предадена от Господ Иисус Христос, Божият Син.

Тази Божествена Светлина на Духовността (Вашата връзка и единство с Бог) ще Ви донесе положителни мисли, включително благодарност за това, което вече имате. Използвайки благодарни, положителни мисли и чувства, съсредоточавайки се върху мечтите си и вярата си в Бог, а не върху разочарованията си, можете да промените честотата на Вашата Енергия. По-късно Бог ще Ви благослови с положителни резултати в живота Ви. Това, което привличате, зависи от това къде и как фокусирате вниманието си, но трябва да повярвате, че то вече е Ваше, или че скоро ще бъде.

Живеем в натоварен свят, който ни доставя безкрайно отвличане на вниманието от нашата Вяра. Когато се разсейвате от Вярата си, Вие се отделяте от Бог. Всички видове Духовни разсейвания Ви отвеждат по всякакви грешни пътища и далеч от Бог.

Само чрез Вашата чиста любов към Бог и другите можете да отблокирате потока на Духовно и Емоционално Привличане.

Ноосферни Регулатори Soul Energy свързват Вашата Енергийна структура с Божествената Светлина на Бог, част от която е и Истинската Мъдрост и Ви помагат да привлечете Божията БлагодатМъдростта всъщност е божествен дар, който се предоставя от Бог, когато някой вярващ поиска. Ноосферни Регулатори Soul Energy увеличават Вашата енергийна сила, което Ви позволява да повлияете на процеса на Вашето Духовно Привличане, чрез който позволявате на Подсъзнанието и Съзнанието си да осъзнае колко важна е Истинската Мъдрост за Вашия Духовен живот. Трябва да помолите Бог да я получите.

Ноосферни Регулатори Soul Energy Ви позволяват да се обърнете към Бог. Увеличавайки и укрепвайки Вашата Вяра, те Ви дават това вътрешно желание да вярвате в Бог повече от всякога, да Го молите за Мъдрост. Като се Молите и Медитирате с тях, Вие получавате помазването на Мъдростта, което е Духовен акт. Това има много малко общо с когнитивното развитие или образованието. Има много общо с помазването на Бог, за да видите какво е правилно и кое не е, да знаете какво да правите и кога да го правите.

Ноосферни Регулатори Soul Energy не само Ви дават тази специална връзка между Вашето Съзнание и Върховното Съзнание на Бог, но и Ви показват начина да използвате Мъдростта за славата на Бога и доброто на другите. Самата природа на Мъдростта инструктира сърцето Ви да използва своите прозрения, прозорливост, преценка и визия, за да изпълните Божията Воля и да демонстрирате как да обичате ближния си. Мъдростта е обилно благословия, която е достъпна за всички. Трябва само да се обърнете към Бог и да поискате тази Мъдрост.

Ноосферни Регулатори Soul Energy ще Ви помогнат да станете Мъдър човек, който е смирен и не поставя себе си над всички останали. Мъдрите хора не се сравняват с другите, нито се опитват да правят неща с цел да кажат че са по-велики от другите. Ще бъдете по-смирени и няма да е необходимо да се сравнявате с другите.

Ноосферни Регулатори Soul Energy Ви водят до правилни решения и привличането на нови хора около Вас, които са мъдри и могат също да въздигнат Душата Ви.
Ако искате да бъдете мъдри, трябва да ходите с мъдрите и да се учите от мъдрите. Не можете да се учите от глупавите и да бъдете мъдри. Тези, които ходят с глупаци (както ги нарича Писанието), ще претърпят вреда и ще понесат само неприятности.

Молитвата и Медитацията с Ноосферни Регулатори Soul Energy увеличават Божествената Светлина на Бог в сърцето Ви, с Неговата Благодат върху Вас, ежедневно повишават нивото на Вашата Душевна Енергия и Ви помагат да се свържете с Вашата Вътрешна Мъдрост във физическата Ви реалност. Силата, която Ви е създала, е поставила всичко пред Вас, но от Вас зависи да го заслужите и да приемете, че само това, върху което се концентрирате може да бъде постигнато.

Духовните практики Ви помагат да избягвате да се концентрирате върху своите проблеми и да се изгубите в тях и в себе си до степен, в която губите от поглед Бог. Когато станете твърде концентрирани върху себе си, вече не се фокусирате върху Бог. Бог Ви обича и Той иска да се грижите за себе си, но той Ви е проектирал за нещо повече от това просто да се грижите за себе си. Той също иска да се грижите за другите и да Го обичате.

Pin It on Pinterest

Share This