НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

ПРЕОБРАЗУВАТ ЧОВЕШКАТА ЕНЕРГИЙНА СТРУКТУРА
ЕТАПИ НА СВЪРЗВАНЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ВЛИЯНИЕ
ЕТАПИ НА СВЪРЗВАНЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВЛИЯНИЕ

Божествената светлина на Геометричните Модели и Словото Божие съдържащи се в Ноосферни Регулатори Soul Energy се свързват, взаимодействат и влияят на първо място с основната и най-важна част от Човешката Енергийна Структура Вашата Душа!

Душата непрекъснато изпраща силата на своята Божествена Светлина, идваща само от Бог към Личността чрез сребърна нишка на септонен канал. По този канал Вашата Личност постоянно получава Мисли.

Мислите от своя страна представляват вълни, идващи отвън.

Ето защо Дяволът атакува сърцето Ви чрез Мисли.

И ако прочиствате Вашите Енергийни Центрове и ги зареждате ежедневно с чиста Енергия от Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy, ще имате достатъчно Божествена Светлинна Енергия, за да се преборите точно с негативните мисли на страх, които идват от Дявола.

Процесът на възникване на мислите в човешкото Съзнание може да бъде описан по следния начин:

Моите мисли атакуват или възбуждат мембранната структура на върха на пирамидата (Енергийната Структура на човека има пирамидална форма). Вълна от възбуждане се предава по-нататък в Полето на Съзнанието и този процес е отговор на Съзнанието към външните мисли. Полето на Съзнанието от своя страна предава реактивни импулси за реакция към Личността и Мозъка. Интересното е, че една и съща област на Личността и Мозъка се вълнуват. В същото време активност на Септоните в Полето на Съзнанието се увеличава. На третия и последен етап човешкият мозък изпраща импулс за отговор чрез Личността към Септоновото Поле (Материално съществуване) на Съзнанието.

Личността активира тези програми в сърцето, тя дава силата на вниманието, идващо от Душата! Ако личността обръща повече внимание на Септонното Поле (което означава материално съществуване), тогава Божествената Светлина на Душата се изразходва за поддържане и развитие на материалната система. Ако личността отделя повече внимание на най-дълбоките чувства всеки ден, насочвайки ги към Душата, в резултат на това се извършва качествена промяна в Енергийната Структура на човека и Личността се слива с Душата.

Формира се изцяло ново същество – същество от Духовния свят!

МИСЛИТЕ И НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY
МИСЛИТЕ И НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

Научно е доказано, че тялото може да се лекува само чрез Мисъл!

Можете да видите сами колко важна е силата на Вашите Мисли.

Мислите са Вълни, идващи отвън. Те са вашият Духовен Свят.

Тук искам да разкрия резултата (отговор на мой въпрос) получен по време на един от моите ежедневни моменти на молитва и медитация.

Когато дадено събитие предизвиква действие в Духовния Свят, равна на него сила на действие или противодействие възниква и във физическия вакуум.

Защо действие или противодействие?

Защото ако събитието от Духовния Свят се сблъска със съпротива в ума, започват да се формират негативни мисли на маловерие и мозъкът, който е вакуумно базиран предавател на Торсионно Поле, активира лявата част на Торсионните Полета и Вие започвате да захранвате своето Енергийно Поле със страхове. Това поражда тъмнина във Вашата Човешка Енергийна Структура.

Но ако събитието от духовния свят бъде прието от ума, започват да се формират позитивни мисли на дълбока вяра и мозъкът, който е вакуумно базиран предавател на Торсионно Поле, активира дясната част на Торсионните Полета и Вие започвате да захранвате Енергийното си Поле с щастие, радост и това носи Божествена Светлина във Вашата Човешка Енергийна Структура.

Как да се преборим с възможността Събитието от Духовния свят да бъде прието от ума, без да се образуват страхове и негативни мисли?

Не можете да направите това лесно сами, но с помощта на Ноосферни Регулатори Soul Energy, ще успеете! 

Те осигуряват на Вашата Личност Вълни от Божествена Светлина с определена честота, наречени Мисли! Техните Положителни Програми, състоящи се от Геометрични Модели и Слово Божие, се сливат с Вашето Съзнание и Подсъзнание и носят на ума Ви Божествена Светлинна Енергия. Той повишава вибрациите на Вашите положителни мисли и по този начин мозъкът Ви влияе положително върху тялото и цялата Ви Енергийна Структура, като активира правилните части на Вашето Торсионно Поле.

Когато разполагате с Ноосферни Регулатори Soul Energy, те:

1. Активират събитията и възможностите на Духовната Сфера, особено за Вашата Душа, тъй като Вашата Енергийна Структура вече е свързана, слята в единство и общуваща с Енергийната Структура на Ноосферните Регулатори.

2. Ви помагат да се изправите пред настъпилите Духовни Събития с положителни мисли или да преодолеете силата на негативните си мисли и да заличите страховете си с времето.

Ноосферни Регулатори Soul Energy трябва да се използват само от Вас, защото Те са Живи Енергийни Структури (тъй като представляват и са Съзнанието на самия Бог), които са се слели с вибрациите на Вашата Лична Човешка Енергийна Структура.

Енергийната Структура на Вашите собствени Ноосферни Регулатори Soul Energy,се слива с Вашата и започва процес на комуникация между тях. В този процес на общуване, по време на Вашето време за Молитва и Медитация (Духовни Практики) се свързвате с Космическата и Духовна Енергии на Сътворението и започвате да получавате специални Събития от Духовния Свят – от Бог по Негова Воля и Вашата Човешка Енергийна Структура започва да ги получава и анализира. И начина, по който се сблъсквате с тези нови възможности, които идват при Вас по Воля Божия е различен в зависимост от Вашето Енергийно Ниво. Колкото по-високо е Енергийното Ви Ниво, толкова повече положителни мисли ще натрупате и дори ако духовното събитие, изпратено до Вас, се сблъска с негативни мисли, които пораждат страхове, Вие ще бъдете в състояние да ги преодолеете, тъй като Геометричните Модели и Словото Божие ще работят за Вас и ще улеснят процеса на преодоляване на страховете Ви по-лесно.

Чрез свързване, положително взаимодействие и влияние върху Вашата Душа, дори ако още не сте запознати със специални Духовни Практики, Ноосферни Регулaтoри Soul Energy вече работят за Вас, тъй като свързват Душата Ви с Квантовото Поле на всички уникални нови безкрайни възможности. С течение на времето Електромагнитният Ви Подпис се променя, за да съответства на този, който вече съществува в Квантовото Поле. Тялото Ви ще бъде привлечено към това събитие, ще преминете в нова времева линия или събитието ще Ви открие във Вашата нова реалност.

Важното, което трябва да знаете е, че според вида на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy (например „Самоусъвършенстване“), Божествената Светлина във Вашата Душа се изразходва за поддържане и развитие на системата за саморастеж вътре във Вас, респективно за други видове системи във Вас, в зависимост от различните видове Ноосферни Регулатори.

Разполагайки с Геометрични и Словесни Позитивни Структури съдържащи се във Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy в близост до Вашето Био Поле, Вие привличате много специални енергийни потоци. Те преминават през Енергийните Ви Центрове и лекуват Вашата Аура. Те ви дават възможност за Духовно Спасение.

Когато сте в пряк контакт с Геометрични Структури, те привличат и увеличават силата на енергийните потоци от Земята и от Вселената към Вас. Енергийният баланс на Земята влияе на човешкия енергиен баланс.

ВАЖНA ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНA ИНФОРМАЦИЯ

Ноосферни Регулатори Soul Energy могат да внесат в Човешката Ви Енергийна Структура само ПОЗИТИВНА Божествена Светлина Електромагнитна Енергия!

Божествената Светлина на Бог не е като еманация (излъчване) от Бог – тя е самият Бог, по-точно Неговата Енергия. Бог е абсолютно недостъпен по своята природа, но съвършено комуникативен в своите енергии. Това е неизказана разлика в чистата простота на Бога, която надминава всяка известна на нас сложност!

Никой не може да направи нищо, с което да навреди или да повлияе по някакъв отрицателен начин на Енергийните Центрове на друга Човешка Душа, докато използва Ноосферни Регулатори Soul Energy!

Ноосферни Регулатори Soul Energy трябва да се използват САМО ОТ ВАС, защото Те са Живи Енергийни Структури (тъй като представляват и са Съзнанието на самия Бог), които са се слели с вибрациите на Вашата Лична Човешка Енергийна Структура.

Ноосферни Регулатори Soul Energy могат да излекуват Вашата Душа и да я издигнат по пътя на Божествената Светлина на вярата, надеждата, любовта на нашия Създател, и да я отделят по този начин от всички демони и отрицателни енергийни сили във всички видими и невидими измерения на Сътворението!

Pin It on Pinterest

Share This