НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

ПРЕДОСТАВЯТ МОЩНА СПОСОБНОСТ ЗА ОТКЛЮЧВАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ ВИ ПОТЕНЦИАЛ ЗА САМОЛЕЧЕНИЕ

Бегликташ, България

Лечебният потенциал на човешкото същество се разширява далеч отвъд общото разбиране в света.

Съществуват удивителни примери за хора, които са преодолели „нелечимо” физическо заболяване и изключително големи травми, чрез отворен ум и решителен Дух.

Вярвам, че по волята на Бог можете да започнете пътешествие навътре в себе си чрез Молитва и Медитация, които ще Ви доведат до пробуждането на първичната лечебна сила, която лежи спяща във Вас, в очакване да бъде активирана.

Ноосферни Регулатори Soul Energy се състоят от Космическа Енергия, представлявана от Геометрични Модели и Духовна Енергия, представлявана от Словото Божие.

Как точно Геометричните Модели (езикът, на който и чрез който превеждаме Вълните на Божествената Светлина в цялото открито пространство) и Божието Слово (текстове от Библията) се свързват, съответстват, взаимодействат и влияят на Енергийното Ви Поле?

Космическата Енергия и Духовната Енергия произлизат от Съзнанието – Върховен Бог, който създава всичко в действителността и засяга всички аспекти на живота. Без изключения.

Както Космическото, така и Духовното Съзнание са Геометрични по природа. Следователно, ако Съзнанието формира всичко в реалността, тогава всичко в тази реалност има Прикрепена Геометрична Рамка към себе си.

Космическата Геометрия определя формите на Космоса, универсалната динамика на енергията и материята, проявяваща се във физическа форма и поток.
Корените и могат да бъдат открити в изучаването на природата, в изкуството и в древната архитектура, в човешките тела.

Формата на Човешката Енергийна Структура е Геометрична. Човешките Енергийни Центрове също са Геометрични. Всяка част от нашата енергия и физически тела е Геометрична.

Геометричните Модели и Словото Божие (което също може да бъде превърнато в геометрични модели чрез специална цифрова система) съдържащи се в Ноосферни Регулатори Soul Energy позволяват на тялото Ви да се свърже с постоянното присъствие на адекватна магнитна енергия, която активира Вашият процес на самолечение чрез засилване процесите на образуване и деление на клетките. Клетъчното делене е процес, отговорен за поддържането на организма здрав и подмладен. Всяка клетка има положително и отрицателно поле в ДНК-то си.

Ноосферни Регулатори Soul Energy позволяват на Вашата Енергийна Структура да активира положителното поле във Вашите ДНК клетки на физическо ниво и да активира въртенето на Вашите контра-въртящи се Светлинни или Спирални Енергийни Полета (като с нишка ДНК), които пренасят Дух или Съзнание от едно измерение в друго и Ви свързват с Божествената Светлина на Бог.

Геометричните Модели и Словото Божие (което също може да бъде превърнато в геометрични модели чрез специална цифрова система) съдържащи се в Ноосферни Регулатори Soul Energy позволяват на тялото Ви да се свърже с правилните части на Торсионните Енергийни Полета, които са носители на Вълните на Съзнанието. Нашият мозък също е базиран на вакуум и е „ приемо-предавателно устройство на торсионно поле“.

Доказано е, че десните части на Торсионните Енергийни Полета могат да хармонизират, да лекуват и заздравят Вашата Енергийна Структура, докато левите части на Торсионните Енергийни Полета могат да причиняват патологични промени и да Ви разболяват.

Божието Торсионно Енергийно Поле може да се слее с нас, да бъде вътре в нас само ако имаме чисто сърце и чисти мисли.

С нашите мисли ние създаваме много мощни Торсионни Енергийни Полета и ако мислите ни са отрицателни, ние създаваме Леви Торсионни Енергийни Полета. Ако нашите мисли са положителни, ние създаваме Десни Торсионни Енергийни Полета.

Геометричните Модели и Словото Божие съдържащи се в Ноосферни Регулатори Soul Energy позволяват на самоанализа на човек да продължи, без да се разрушава. Подобно на огледало, ние отразяваме Божествената Светлина на Господ и затова ние трябва да се сливаме с тази Божествена Светлина във всеки един момент от нашето съществуване.

Молитвата и Медитацията с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy ще позволят на Вашето Съзнание да излезе от всяко състояние на страх или безнадеждност по време на здравна криза. Умът Ви ще се разшири в царство, където ще почувствате абсолютен мир, съдържание и усещане за необятната, мощна и вечна природа на Вашата Душа, където Господ ще бъде с Вас! Силни вълни от Божествена Светлинна Енергия ще нахлуят в тялото Ви и ще Ви свържат отново с Вашия изначален източник на Енергия – Върховното Съзнание на Бог. Ще зърнете спомена за Вашата истинска същност – спомена, че сте вечен, че всичко е добре в Сътворението и че сте влезли в този физически свят, за да изследвате, да се развивате, да създавате, да обичате и да бъдете полезни на другите.

Нашата творческа сила е основната цел на това да бъдем хора. Когато насочваме тази сила към преодоляване на личните предизвикателства и към това да бъдем полезни един на друг, ние подпомагаме творческата еволюция на Сътворението.

Бог е Единствения Лечител на Вашата Душа! А здравата, спасена Душа е способна да побеждава страстите, които ни превземат и които най-често са причината за боледуване и на физическото ни тяло.

Pin It on Pinterest

Share This