ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРОВЕ С БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИННА ЕНЕРГИЯ НА
НОООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Пречистване на Вашите Енергийни Центрове

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете следната част от Псалм 50ти:

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях,

защото беззаконията си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта (Си). Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия Дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния си Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда.“

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната Енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него! Силата да се Молите на Бог идваща от сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте вярата си в Бог чрез молитва, поемете дълбоко въздух през носа си и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. 

Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на практиката зависи от Вас. Няма строго изискване. Колкото повече, толкова по-добре.

Вече сте отпуснати и можете да пречистите, заредите и балансирате Вашата Енергийна Система.

Вие започвате пречистване на Вашите Енергийни Центрове с Бяла Божествена Светлина, излизаща от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и навлизаща във Вашето Енергийно Поле.

Сега затворете очи и си представете красив Диамантен Кристал излизащ от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy. Диамантът е символ на светлината, на съвършенството и просветеността. Той блести с ярка светлина, тъй като представлява и отразява Духовната и Космическа Енергии на Сътворението съдържащи се във Вашия Ноосферен Регулатор. Вдишайте дълбоко и си представете, че Диамантът, с цялата си светлина навлиза във Вашия Коренен Енергиен Център през пъпа, задръжте вдишания въздух в тялото си за 3 секунди и докато го задържате, усетете как силата на Божествената Диамантена Светлина пречиства цялата тъмнина и отрицателна енергия, натрупана в него. След това издишайте през устата си и докато го правите визуализирайте как тази отрицателна енергия излиза от Вашето Енергийно Поле в откритото пространство чрез Божествената Светлина на Диаманта.

Сега направете същата практика за пречистване и детоксикация на всеки един от Вашите останали Енергийни Центрове – Сакрален , Слънчев Сплит , Сърдечен, , Гърлен , Трето Око и Коронен.

Можете да направите пречистването на всеки Енергиен Център 3, 6, 9 пъти воден от вътрешното си желание. В началото дори веднъж ще бъде достатъчно, докато свикнете с тази Духовна Практика.

Pin It on Pinterest

Share This