ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни
/В сила от 21.10.2020 г./

На уебсайта и онлайн магазин https://www.soulenergylife.com се обработват лични данни на посетители и регистрирани потребители за целите на продажбата и доставката на продуктите, предлагани от СОУЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД, за спомагателните дейности, свързани с тях, както и за целите на онлайн реклама, свързана с предлаганите продукти.

Настоящата информация има за цел да Ви информира за всички аспекти на обработката на личните Ви данни от Администратора и правата, които имате във връзка с тази обработка.

ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО “АДМИНИСТРАТОРА” НА ЛИЧНИ ДАННИ –
ДРУЖЕСТВОТО, КОЕТО ОБРАБОТВА ДАННИТЕ ВИ:

Наименование: „СОУЛ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 205682101
Седалище и адрес на управление:
гр. София,
район Изгрев, п.код 1113,
ул. „Антон Павлович Чехов“ 69, ет. 1, ап. 2
Адрес за кореспонденция:
гр. София,
район Изгрев, п.код 1113,
ул. „Антон Павлович Чехов“ 69, ет. 1, ап. 2
Email: soulenergylife@outlook.com
Уебсайт: https://www.Soulenergylife.com

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Наименование: “Комисия за защита на личните данни”
Седалище и адрес на управление:
гр. София 1592,
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция:
гр. София 1592,
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: +359 2 915 3 518
Email: kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg
Уебсайт: https://www.cpdp.bg

ВИДОВЕТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ И ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКАТА ИМ

I. НИЕ ОБРАБОТВАМЕ НА ДОГОВОРНО ОСНОВАНИЕ СЛЕДНИТЕ КАТЕГОРИИ ДАННИ:
1. Данни за профила Ви в онлайн магазин https://www.soulenergylife.com  , който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на уебсайт и онлайн магазин https://www.soulenergylife.com
• Лично и Фамилно име, Електронна поща, Данни за контакт: Телефон
• Фирма
• Адрес (населено място, адрес, област, пощенски код, държава)
• Парола

2. Данни за онлайн поръчка през онлайн магазина https://www.soulenergylife.com/ направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:
• Лично и фамилно име на лицето за доставка;
• Адрес за доставка – държава, град, област, пощенски код, адрес;
• Телефон за доставка;
• Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
• Начин на доставка;
• Начин на плащане;
• Номер на поръчка;
• Сума за плащане;
• Статус на плащане;
• Статус на доставката;

II. ОБРАБОТВАМЕ СЛЕДНИТЕ ДАННИ НА ОСНОВАНИЕ ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ, ИЗРАЗЕНО ЧРЕЗ НАРОЧНО ДЕЙСТВИЕ – САМОСТОЯТЕЛНО ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДАННИ И/ИЛИ СВОБОДНО ИЗБИРАНЕ НА КОНКРЕТНИ ОПЦИИ:
1. Данни за профила Ви в онлайн магазин https://www.soulenergylife.com
• Лично и фамилно име;
• Електронна поща;
• Телефон за контакт
• Фирма
• Адрес (населено място, адрес, област, пощенски код, държава)
• Парола

2. Данни за контакт и изпратено съобщение или коментар, предоставени при попълване на контактна форма на онлайн магазина https://www.soulenergylife.com  при изпращане на имейл до нас, конвенционална поща, факс, обаждане по телефон, изпращане на SMS, публикуване на коментар в сайта, използване на онлайн чат, както и други форми на комуникация и/или изразяване:
• Лично, фамилно име или псевдоним (измислено име);
• Имейл адрес;
• Телефонен номер;
• Адрес;
• Съдържание на коментара / съобщението;
Различните форми за контакт изискват различни от гореизброените данни.

3. Данни за онлайн поръчка през онлайн магазин https://www.Soulenergylife.com:
• Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;
• Начин на доставка;
• Начин на плащане;
• Номер на поръчка;
• Сума за плащане;
• Статус и история на плащанията;
• Статус и история на доставките;
• История на поръчките;

Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия чрез настройките на профила си или съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

III. ОБРАБОТВАМЕ СЛЕДНИТЕ ДАННИ НА ЗАКОНОВО ОСНОВАНИЕ, СЪГЛАСНО МЕСТНОТО И СЪЮЗНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:
1. Данни за профила Ви в https://www.soulenergylife.com
• Лично и фамилно име
• Електронна поща
• Телефон за контакт
• Фирма
• Адрес (населено място, адрес, област, пощенски код, държава)
• Парола
2. Данни за онлайн поръчка през онлайн магазина https://www.soulenergylife.com:
• Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;
• Телефон за доставка;
• Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
• Начин на доставка;
• Начин на плащане;
• Номер на поръчка;
• Сума за плащане;
• Статус и история на плащанията;
• Статус и история на доставките;
• История на поръчките;

IV. ОБРАБОТВАМЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ЛЕГИТИМЕН ИНТЕРЕС, СЛЕДНИТЕ ДАННИ:
1. Данни за профила Ви в онлайн магазин https://www.soulenergylife.com
• Лично и фамилно име
• Електронна поща;
• Телефон за контакт
• Фирма
• Адрес (населено място, адрес, област, пощенски код, държава)
• Парола
2. Данни за онлайн поръчка през е-магазина https://www.soulenergylife.com:
• Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;
• Телефон за доставка;
• Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
• Начин на доставка;
• Начин на плащане;
• Номер на поръчка;
• Сума за плащане;
• Статус и история на плащанията;
• Статус и история на доставките;
• История на поръчките;

V. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Данните за профила Ви в е-магазина https://www.soulenergylife.com се обработват за целите на:
• Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи – технически логове;
• Създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
• Доставка на поръчани продукти;
• Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти във връзка с техни поръчки или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
• Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;
• Автентификация при влизане в профила Ви;
• Изпращане на съобщения чрез имейл и/или push нотификации и/или онлайн чат за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна;
• Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
2. Данните за онлайн поръчка през е-магазина https://www.soulenergylife.com се обработват за целите на:
• Доставка на поръчани продукти;
• Сключване и изпълнение на договор от разстояние;
• Индивидуализация на страна по договора;
• Счетоводни цели;  Статистически цели;
• Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти във връзка техни поръчки или рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
• Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами;
• Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
• Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни;
3. Данните за контакт и изпратено запитване, съобщение или публикуван коментар се обработват за целите на:
• Идентификацията Ви като изпращач/автор на съобщение или на публикуван коментар;
• Осъществяване на комуникация с Вас;

VI. ТРЕТИ ЛИЦА С ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ И ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ СЪВМЕСТНО С https://www.Soulenergylife.com
1. Използваме следните доставчици на хостинг, облачни услуги и сървъри:
• Super Hosting – предоставят хостинг за резервирана свързаност. Можете да се запознаете с тяхната политика за поверителност на следния адрес: https://www.superhosting.bg
2. Използваме услугите на Куриерска фирма Еконт за доставка на поръчани от Вас продукти до офис или адрес. Можете да се запознаете с политиката за поверителност на Еконт на следния адрес: https://www.econt.com

3. Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;

По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

VII. ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
1. 1. Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

2. При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
• изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

3. Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
• разкриват расов или етнически произход;
• разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
• генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

4. Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

5. Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

6. Администраторът може да използва т.нар. „бисквитки“ за целите на предоставяне на пълна функционалност на уебсайта, подобряване на потребителското преживяване, статистически цели, улеснен достъп и др., с което Вие се съгласявате чрез използването на нашия уебсайт. Вие можете по всяко време да контролирате и/или изтривате „бисквитките“ чрез настройките на използвания от Вас браузър. „Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите и ползвателите на електронния магазин.

VIII. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
1. Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазина. След заличаване на профила, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

2. Администраторът обработва Вашите лични данни, които сте предоставили при извършване на поръчка без регистрация в електронния магазин, до приключване на поръчката, освен ако сте дали своето изрично съгласие при извършване на поръчката данните Ви да се обработват за целите на подобряване на услугата, предоставяне на препоръчано съдържание за Вас, индивидуални условия, промоции, както и за статистически цели.

3. Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина.

4. Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.
5.  Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката.
6. Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

IX. ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

1. Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
2. Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

X. ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
1. Ако не желаете предоставените от Вас лични данни да се обработват за маркетингови цели и получаване на бюлетин, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст, което изпращате по имейл.
2. След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте посочили за получаване на бюлетини и рекламни съобщения, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като получател на бюлетини и субект на личните данни, за които е заявено оттегляне на съгласието.

3. Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

Право на достъп

1. Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане в свободен текст по имейл.
2. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
3. След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, до които е заявен достъп.
4. След извършване на верификацията, съгласно т. 3, Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

5. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

1. Вие можете по всяко време да коригирате или да попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, през опцията „Редакция на профила“.
2. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Администратора по имейл чрез искане в свободен текст.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

1. Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
• Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
• Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
• личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
• личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

2. Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
• за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
• за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

3. За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите по имейл искане за изтриване на личните Ви данни, които Администраторът обработва, след което Администраторът ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за изтриване.

4. След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с изпратените Ви инструкции, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с т. 3.
5. 5. Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

Право на ограничаване

1. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, като ни изпратите искане в свободен текст по имейл, когато:

• оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
• обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
• Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
• Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

2. След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за ограничаване на обработването.
3. След извършване на верификацията съгласно т.2, Дружеството ще преустанови обработката на Вашите данни, но няма да премахне публикациите, които сте направили в онлайн магазина, ако има такива.

Право на преносимост

1. Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете:
• да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
• да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

2. Вие можете да упражните правото на преносимост като ни изпратите по имейл попълнена формата искане в свободен текст, след което Администраторът ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за преносимост.

3. След извършване на верификацията съгласно т 2, Дружеството изпрати на посочения от Вас имейл данните, които обработва за Вас.

Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

1. Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
2. Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:
• е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
• е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
• уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

1. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предостави данните на на трети лица само с оглед целите за сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба от разстояние, за доставка на стоките до посочен от потребителя адрес, на счетоводна компания и лицензиран пощенски оператор (куриерска компания), като спазваме всички процедури за конфиденциалност.

2. Обработващите лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

3. Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

4. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
Наименование: Комисия за защита на личните данни.
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Администраторът може да изменя Политиката за поверителност, като публикува съобщение за това на сайта си.

 

Pin It on Pinterest

Share This