НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

ПОДПОМАГАТ РАЗРЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМИ

Маслинова Планина
Йерусалим, Израел

Животът е пълен с възходи и падения. Неминуемо ще се сблъскате с моменти в живота, които ще Ви предизвикват сериозно. Тези тъмни моменти могат да Ви накарат да се чувствате разочаровани, уплашени и пречупени. Може да започнете да губите част от Вярата си в Бог.

Бог не бива да бъде обвиняван за съществуването на страданието!

Всички хора страдат независимо дали са праведни или не. Трябва да очаквате че страданието ще дойде, така че Вярата Ви няма да се разклати, когато това се случи.

Крайната и основна вина за страданието е на Сатаната, който подтиква хората да грешат и по този начин носи греха в света. Вторичната вина е на хората, включително и на нас самите, които са се поддали на изкушението и са извършили греха, довел до страдание.

Да, Бог е създал страданието като наказание за греха, но само след като е дал живот на хората без проблеми и ги е предупредил за последствията от греха. Когато са избрали да съгрешат, Той вече не е можел да бъде обвиняван, че ги е наказал.

Помнете – ако обвинявате Бог и го отхвърляте, защото страдате, значи правите точно това, което Сатаната иска от Вас! Той Ви е победил!

Единственият начин да победите Сатаната и да преодолеете мъките е да запазите своята вярност в Бог въпреки това!

Ноосферни Регулатори Soul Energy Ви помагат да видите решенията на Вашите проблеми, тъй като те увеличават дълбоката ви Вяра в Господ Иисус Христос и Ви свързват с Неговата Космическа и Духовна Сили.

По време на Молитва и Медитация с Ноосферни Регулстири Soul Energy Вие се сливате с Бог, той е във Вас и с Вас и ще можете да превърнете най-големите си неуспехи в най-големите завръщания. С Бог можете да се превърнете от жертва в победител. С Бог можете да се ориентирате в най-дълбоките и мрачни низини на живота и да вървите високо по планината. Важно е да не позволявате на препятствията в живота Ви да Ви откъснат от Вашата Вяра. Вместо това, именно това са моментите, в които най-много се нуждаете от чиста и дълбока Вяра в Господ Иисус Христос. Ако сте затънали в яма на отчаяние, не си позволявайте да се откажете.

Протегнете ръка и извикайте Божието Име. Бог е тук, точно до Вас.

Ноосферни Регулатори Soul Energy Ви помагат да разберете, че само доброто може да бъде резултат от Вашето страдание. Те внасят във Вашия дух Божията Мъдрост, Сила, Истина и Познанието на Господ Иисус Христос. Те Ви помагат да разкриете как да преодолеете всички предизвикателства в живота си, водени от дълбока вяра, любов и търпение.

Pin It on Pinterest

Share This