НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

ПОДПОМАГАТ ПРОЦЕСА НА РАБОТА НА ЗАКОНИТЕ НА СЪТВОРЕНИЕТО СПРЯМО ВАШАТА ДУША

Хеопсова Пирамида
Гиза – Кайро, Египет

ЗАКОНИТЕ НА СЪТВОРЕНИЕТО са начин за споделяне на добрите новини за спасението, което е достъпно чрез вярата в Господ Иисус Христос.

Бог е Дух и тези, които Му се покланят, трябва да се покланят в Дух и Истинност.
Тъй като Божията субстанция е Дух, трябва да използвате своя Дух за да „почитате Бог“. Използвайки Вашия Дух, Вие бихте могли да се свържете с Бог, да Го пиете като Жива Вода и да погълнете Бог във Вашето същество.

ЗАКОНИТЕ НА СЪТВОРЕНИЕТО управляват живота и позволяват на отделните Духове да се развиват. Нищо не съществува извън ВЪРХОВНОТО СЪЗНАНИЕ НА БОГ И НЕГОВОТО СЪТВОРЕНИЕ. Цялото Сътворение се стреми към ПЕРФЕКТНОСТ. Само онова, което е съвършено е вечно, несъвършеното е временно.

Съществуват естествени и физически закони, които управляват и контролират нашите резултати. Съществуват и Духовни ЗАКОНИ, които контролират нашата вечна съдба.

Физическите закони, които нашите науки откриват, като законите на физиката, химията, биогенетиката, инженерството и др., образуват подмножество от Духовните Закони на Сътворението, защото Духът контролира материалния свят.

Бог е създал природните обекти като модели за това, което се намира в Духовното Царство. Всяка сутрин се събуждаме и ставаме от леглото и никога не мислим за повечето от тези природни закони, които управляват живота ни. И все пак те влияят върху това, което правим, върху резултатите, които постигаме, независимо дали мислим за тях или не. Законите на движението, законите на гравитацията, законите на термодинамиката и законите на аеродинамиката са само няколко от тези научни системи, от които зависим. Бог е създал тези природни системи, за да можем да разчитаме и да имаме увереност в тях всеки ден чрез Вяра. Независимо дали можете или не можете да разберете как работят тези закони, можете да повярвате в тях и да ги използвате в своя полза или за Ваша вреда, в зависимост от това какво искате да се случи.

Бог е високо организирана Върховна Интелигентност. Всяка организация изисква структура и закони. Това важи и в Божието Духовно Царство. Бог действа съгласно набор от строги ЗАКОНИ НА СЪТВОРЕННИЕТО. Много хора обичат да мислят, че Бог е всемогъщ и това означава, че Той може да прави каквото си поиска, когато пожелае, на всеки, който иска. Не се съмнявам, че Бог е достатъчно мощен и може да направи точно това, но като четем Божието Слово, можем да открием, че Бог е наложил ограничения и върху себе си чрез Своя собствен замисъл. Бог е пренесъл духовната способност, свободната воля, способностите за вземане на решения, разсъжденията, мисловните процеси и дори авторитета в човешката раса.

Времето за това Невидимия Духовен Свят да придобие най-голяма значимост вече настъпи! Но само Невидимият Духовен Свят на Господ Иисус Христос и Света Троица!

Молитвата и Медитацията с Ноосферни регулатори Soul Energy, подготвят ума Ви да попие и разбере Божието Слово и принципите му, наречени ЗАКОНИТЕ НА СЪТВОРЕНИЕТО. Това ще създаде ефективност и липса на празнота в сърцето и в Душата Ви!

Pin It on Pinterest

Share This