ПОДАРЪКЪТ НА ВЕЧНИЯ ЖИВОТ
Коптски Православен Параклис
в Храм Карнак – Луксор, Египет

Вечният Живот е дар от Бог за тези, които влагат вярата си в Господ Иисус Христос и се молят за спасение. Този дар е в контраст със смъртта, която е естествения резултат от греха.

Вечният Живот не е просто живот, който никога не свършва, а пълнота на живот, който е безкраен.

Библията ни казва, че всеки ще съществува вечно, но качеството на това съществуване е това, което ни разделя. За тези, които приемат Дара на спасението “Чрез Иисус Христос, нашия Господ” Римляни 6:23, това качествено съществуване ще бъде с Бог.

За тези, които отхвърлят Божия път и остават в бунт срещу Него, същата вечност е описана като вечен живот в Ада.

“Който вярва в Сина, има Вечен живот”. Йоан 3:36

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете „Иисусовата Молитва” няколко пъти, тъй като молитвата ви показва пътя към истинското смирение. „Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мен грешния”.

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата 

Душа ще започне да общува с Духовната Енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него! Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy поемете дълбоко въздух, вдишайте въздуха излизащ под формата на Божествена Светлина от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy през носа и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и към Вашето Био Поле и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване.

Вие сте спокойни и готови да позволите на Ума си да започне да слуша Сърцето Ви.

Започнете да четете следните Текстове от Светото Писание, избрани от мен специално за тази Духовна Практика.

Думите на Господ Иисус Христос

„Това, което Отца прави и Синът го прави. Отца обича Сина и му показва всичко, което Той самият прави. Той ще Му покаже още по-големи неща от тези и всички Вие ще се изумите. Точно както Отца възкресява мъртвите и им дава живот, по същия начин Синът дава Светлина на онези, които искат да ги забележи. Самият Отец е дал на Сина си пълното право да съди, така че всички трябва да почитат Сина по същия начин, по който почитат и Бащата. Който не почита Сина, не почита и Отца, който го е изпратил.

Казвам Ви истината, тези, които чуват думите ми и вярват в Този, Който ме е изпратил, имат Вечен Живот! Те няма да бъдат съдени, но аз вече съм преминал от смърт в живот. Казвам Ви истината, че времето идва, времето вече е дошло, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син, а онези, които го чуят, ще оживеят така, както Самият Отец е източник на Живота по начина по който Той е направил и Сина си източник на живот. И е дал право на Сина да съди, защото Той е Човешкият Син.

Идва времето, когато всички мъртви ще чуят гласа му и ще излязат от гробовете си, тези, които са направили добро, ще възкръснат и ще живеят, а онези, които са сторили зло, ще станат и ще бъдат осъдени.

“Не търся човешки похвали. Ако ме помолите за нещо от мое име, ще го направя. Ако ме обичате, ще се подчинявате на моите заповеди. Ще помоля Отца и Той ще Ви даде друг Помощник, който ще остане с Вас завинаги. Той е Духът, който разкрива истината за Бог. 

Ще ме видите и понеже аз живея, вие също ще живеете и когато дойде този ден, ще знаете, че аз съм в моя Отец и Вие сте в Мен, както и Аз във Вас. Тези, които приемат заповедите ми и се подчиняват на тях, са тези, които ме обичат. Отец ми ще обича тези, които ме обичат и аз също ще ги обичам и ще се разкрия пред тях.‘‘

Сега прочетете Думите на нашия Господ Исус Христос отново и отново.

Помислете над тях и затворете очи.
Почувствайте Божествената Светлина на Бог, която Ви осветява и чрез пречистване на Вашата Енергийна Система, както и чрез увеличаване на собствената Ви Енергийна Вибрационна Сила ще излезете от тъмнината.
Точно сега, в този много специален момент, вдишайте въздух от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и визуализирайте как Божествената Светлина на Господ навлиза във Вашето Тяло през пъпа Ви и след това изпълва всеки Ваш Енергиен Център, докато все още задържате вдишания въздух в тялото си за 3 секунди. След това издишайте въздуха от устата, визуализирайки как той изпълва Вашия Сърдечен Енергиен Център!

Сега повторете същата Дихателна Практика още веднъж, но издишайте въздуха от устата до Вашия Коронен Енергиен Център!

Сега се помолете за милост и отворете Сърцето си за Бог, като кажете тази молитва:

„Господи Исусе Христе, имам нужда от теб. Благодаря ти, че умря на Кръста за моите грехове! Отварям вратата на живота си и те приемам като мой Спасител и Господ. Поеми контрол над живота ми. Направи ме такъв, какъвто искаш да бъда. Амин „

Божествената Светлина на Господ е в сърцето Ви и увеличава вътрешния мир и хармония, като балансира и Вашия Коронен Енергиен Център!

Вашите зли дела ще си заминат с времето (всички ние ги имаме, тъй като всички сме грешници) и вие ще започнете да правите това, което е истина, и ще достигнете до Светлината, за да може Светлината да покаже, че това, което правите, е в подчинение на Бог.

Изпълнявайки Духовните Практики по време на Молитва и Медитация с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy, Вие увеличавате Божествената Светлинна Сила на Вашата Душа и я правите жива, за да може Бог да ви говори. Той Ви дава тази вътрешна сила и стабилност, чрез които създавате дълбоко желание да живеете за Него и небесните неща. И тогава Вие ще можете да намерите мир във Вашата Душа. Небесните неща са вечни и неизменни. Когато живеете пред Божието лице, Вие сте свободни от хората и вълненията, които идват от това да живеете пред лицето им. Няма вече безкрайна пустота, тъй като сте пълни с Безкрайната Божествена Светлина на нашия Спасител.

Можете да се борите със страстите вътре във Вас (гняв, егоизъм, самооправдание, надменност, преценка, липса на търпение и състрадание) и да ги превърнете в сили. Ноосферни Регулатори Soul Energy Ви връщат обратно по пътя на Божествената Светлина и Ви предпазват и спасяват от греха и неговите последствия.

„ Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е Вечен живот в Христос Иисус, нашия Господ..“ Римляни 6:23

Pin It on Pinterest

Share This