ПЛОДЪТ НА ЗНАНИЕТО

Планина Табор, Израел

Вие сте по пътя на истината на Бог.

Ако станете Дух, Дух ще се присъедини към Вас.
Ако се превърнете в Мисъл, Мислите ще се смесват с Вас.
Ако станете Светлина, Светлината ще Ви сподели.
Ако сте от тези Отгоре,
един от тези Отгоре ще почива във Вас.

Светият Дух Ви носи Истината! Истината е благодатта да познаваме Господ чрез Силата на Словото, Който е дошъл от пълнотата и Който е в Мисълта, и в Ума на Отца.

Господ Иисус Христос се нарича Спасител, тъй като това е името на делото, което Той трябва да свърши за изкуплението на онези, които не са познавали Отца.

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете „Иисусовата Молитва” няколко пъти, тъй като молитвата Ви показва пътя към истинското смирение. „Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мен грешния”.

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите 

Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него!

Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy поемете дълбоко въздух, вдишайте въздуха излизащ под формата на Божествена Светлина от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy през носа и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и към Вашето Био Поле и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване.

Вие сте спокойни и готови да позволите на Ума си да започне да слуша Сърцето Ви.

Започнете да четете следните Текстове от Светото Писание, избрани от мен, Стела Каменова, специално за тази Духовна Практика.

Евангелието на Истината (Наг Хамади Кодекс I и XII)

Библиотеката Наг Хамади, която представлява колекция от тринадесет древни книги (наречени „кодици“), съдържащи над петдесет текста, е открита в горен Египет през 1945 г. Това изключително важно откритие включва голям брой първични „гностически евангелия“ – текстове, за които някога се е смятало, че са унищожени по време на раннохристиянската борба за определяне на „православието“ – писания като Евангелието на Тома, Евангелието на Филип и Евангелието на Истината. Откриването и преводът на библиотеката Наг Хамади, първоначално завършена през 70-те години на миналия век, е дала тласък за голяма преоценка на ранната Християнска история.

“ИИСУС Е ПЛОДА НА ЗНАНИЕТО”

Това е Eвангелието на Онзи, Когото търсят, което Той e разкрил на съвършените чрез милостта на Отца като скритата мистерия, Иисус помазания. Чрез него Той е просветлявал онези, които са били в тъмнина поради забрава. Той ги е просветлил и им е дал път. И този път е истината, на която ги е научил. Поради тази причина грешка му се е ядосала, затова тя го е преследвала. Тя се е смутила от него и е била безсилна. Той е бил прикован към дърво. Той е станал Плода на знанието на Отца. Той обаче не ги е унищожил, защото те са яли от него. Той по-скоро предизвика тези, които ядат от него, да бъдат радостни заради това откритие.

А що се отнася до Него, Той ги намерил в себе си и те са Го намерили в себе си, Онзи незабравим, немислим, Онзи съвършен Баща, който е направил всичко, в когото е Царството на всички и на когото Царството на всички липсва, тъй като Той задържа в себе си тяхното съвършенство, което не беше дал на всички. Бащата не е ревнувал. Каква ревност наистина има между него и членовете му? Защото, дори ако вечното същество е получило тяхното съвършенство, те е нямало да могат да се доближат до съвършенството на Бащата, защото Той е запазил тяхното съвършенство в себе си, давайки им го като начин да се върнат към Него и като уникално знание в съвършенство. Той е този, който е наредил всички в ред и в Когото всички съществуват и на Когото всички липсват. Като един от когото някои не познават, Той иска те да Го познаят и да Го обичат. Какво им липсваше, ако не знанието на Отца?

ИИСУС КАТО ТИХ ВОДАЧ

Иисус е станал водач, Той е бил тих и в покой. В училище Той е бил мъдър като учител. Онези, които са били мъдри в оценката си, са дошли да го подложат на изпитание. Но Той ги е дискредитирал като хора с празни глави. Мразели са Го, защото не са били мъдри. В крайна сметка тогава са дошли и малките деца, тези, които притежават знанията на Бащата. Когато са станали силни, са били научени на аспектите на лицето на Бащата. Те са се запознали и били известни. Те са се прославили и придобили слава.

ЖИВАТА КНИГА В СЪРЦАТА НА МАЛКИТЕ ДЕЦА

В сърцето им се проявила живата книга на живите, книгата, написана в мисълта и ума на Отца и от преди основаването на всички, е в тази неразбираема, част от него.

Това е книгата, която никой не е намерил за възможно да вземе, тъй като е била запазена за Него, Който ще я вземе и ще бъде убит. Никой не е можел да се появи сред онези, които са вярвали в спасението, докато тази книга не се е появила. Поради тази причина състрадателният, верен Иисус е бил търпелив в своите страдания, докато не е взел тази книга, тъй като е знаел, че смъртта Му означава живот за мнозина. Точно както в случая със завещание, което все още не е отворено, късметът на починалия господар на къщата е скрит. В случая всичко е било скрито, докато Бащата на всички е бил невидим и уникален в себе си, в Когото всяко пространство има своя източник. Поради тази причина Господ Иисус Хрустос се е появил. Той е сложил тази книга. Той е бил прикован към Кръст. Той е прикрепил едикта на Бащата към Кръста.

О, такова страхотно учение! Той е допуснал смъртта, въпреки че е облечен във Вечен живот. След като се освободил от тези тленни парцали, Той се облякъл в нетленност, която никой не може да вземе от Него. Влязъл е в празната територия на страховете, преминал пред онези, които са били съблечени от забравата, бидейки едновременно знание и съвършенство, обявявайки нещата, които са в сърцето на Отца, така че Той е станал Мъдростта на онези, които са получили наставление. Но тези, които трябва да се учат, живите, които са вписани в книгата на живите, се учат сами, получавайки инструкции от Отца, обръщайки се отново към него.

Тъй като съвършенството на всичко е в Отца, всички трябва да се издигнат до Него. Следователно, ако човек знае, той получава това, което му принадлежи и го привлича към себе си. За този, който е невеж, това е голям дефицит, тъй като му липсва това, което ще го направи перфектен. Тъй като съвършенството на всички е в Отца, е необходимо всички да се издигнат до него и всеки да получи нещата, които са негови. Той първо е написал тези неща, като ги е подготвил да бъдат дадени на тези, които са дошли от Него.

ОТЦА ПРИЗОВАВАЩ ВСИЧКИ КОИТО СА ЗНАЕЩИ

Онези, чиито имена Той е познавал първо, са били наречени последни, така че този, който знае, е този, чието име е произнесъл Отец.
Човек, чието име не е казано, е невеж. Всъщност как ще чуе човек, ако името му не е изречено? Защото, който остане невеж до края, е създание на забравата и ще загине с нея. Ако това не е така, защо тези нещастници нямат име, защо нямат глас? Следователно, който знае, е Отгоре. Ако бъде повикан, този човек чува, отговаря и се обръща към този, който го е повикал. Този човек се издига до Него и знае как е призован. Знаейки, този човек изпълнява волята на Онзи, Който го е повикал. Този човек желае да Му угоди, намира почивка и получава определено име. Тези, които по този начин ще имат знания, знаят откъде са дошли и накъде отиват. Те го знаят като човек, който, опиянявайки се, се е обърнал от пиянството си и стигнал до себе си, е възстановил това, което е негово.

Той е обърнал мнозина от грешка. Той е отишъл пред тях на техните места, от които те се оттеглили, когато сгрешили поради дълбочината на Този, който заобикаля всяко място, докато няма нищо, което го заобикаля. Страхотно е чудото, че те са в Отца, без да го познават, и че са успели да си тръгнат сами, тъй като не са били в състояние да го задържат и да познаят в кого са, защото наистина волята им не е произлязла от него, защото той го е разкрил като знание, с което са съгласни всички негови излъчвания, а именно знанието за живата книга, която той е открил накрая на вечните същества като свои писма, показвайки, че това не са просто гласни или съгласни, така че човек може да ги прочете и да помисли за нещо без значение. Напротив, това са писма, които предават истината. Те се произнасят само когато са познати. Всяка буква е съвършена истина като перфектна книга, тъй като те са писма, написани от ръката на единицата, тъй като Отца ги е написал за вечните същества, така че те, използвайки писмата му, да могат да го опознаят.”

Сега прочетете Думите на нашия Господ Иисус Христос отново и отново, тъй като Той е този, който говори тук.

Помислете над тях и затворете очи.

Нивото на тези знания е по-високо и по-трудно за разбиране. Но трябва да израствате в спасението на Душата си и да мислите, как Ви харесва получаването на знания на по-дълбоко ниво.

Почувствайте Божествената Светлина на Бог, която Ви осветява и пречиства Енергийната Ви система, и като увеличава Енергийната Ви Вибрационна Сила, се измъквате от тъмнината.

Точно сега, в този много специален момент, вдишайте въздух от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и визуализирайте как Божествената Светлина на Господ навлиза във Вашето тяло през пъпа Ви и след това изпълва всеки Ваш Енергиен Център, докато все още задържате вдишания въздух в тялото си за 3 секунди.

Вижте и усетете как от този момент няма да претърпите загуба на Душата си. Как няма недостиг във Вас, тъй като имате ПЪЛНОТАТА на Бог в себе си. Това ще Ви направи още по-смирени, тъй като ще осъзнаете силата на истината на Нашия Създател.

След това издишайте въздуха от устата, визуализирайки как той изпълва Вашия Сърдечен Енергиен Център!

Сега повторете същата Дихателна Практика още веднъж, но издишайте въздуха от устата до Вашия Коронен Енергиен Център!

Сега повторете същата Дихателна Практика още веднъж, но издишайте въздуха от устата си до Вашия Енергиен Център на Третото Око!

Сега се помолете за милост и отворете Сърцето си за Бог, като кажете следната молитва:

„Господи Иисусе Христос, имам нужда от теб. Благодаря ти, че умря на Кръста за греховете ми! Отварям вратата на живота си и те приемам като мой спасител и Господ. Поеми контрол върху живота ми. Направи ме такъв, какъвто искаш да бъда. Амин! ”

Божествената Светлина на Господ е във Вашето Сърце. Вашето Съзнание е част от Върховното Съзнание на Бог!

Практикувайки по време на Молитва и Медитация с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy, Вие увеличавате Божествената Светлинна Сила на Вашата Душа и я оживявате, за да може Бог да Ви говори.

Вече почивате в Господ, без да сте объркани за Истината! Вие наистина сте Истината, тъй като Господ е във Вас и Вие сте в Бога и вече сте неразделни от Нашия Създател.

Призовани сте от Бог, можете да чуете, да отговорите и да се обърнете към Онзи, който Ви е повикал. Изкачвате се към Бог и знаете как сте призовани. Като знаете, Вие имате Божията Воля, която Ви е призовала. Вече желаете да Му угодите, намирате почивка. Вече имате Плода на Знанието в себе си и знаете накъде отивате. Вече сте в нетрезво състояние, където изпитвате ПЪЛНОСТ както Господ Ви е създал в началото на Сътворението. Няма повече тъмнина, когато сте се обърнали към Него. Идвате при себе си, възстановявате това, което е дълбоко в Душата Ви.

Няма вече Безкрайна Пустота, тъй като сте изпълнени с Безкрайната Божествена Светлина на Вашия Спасител.

Можете да се борите със страстите вътре във Вас (гняв, егоизъм, самооправдание, надменност, преценка, липса на търпение и състрадание) и да ги превърнете в Сили.

Ноосферни Регулатори Soul Energy Ви връщат обратно по пътя на Божествената Светлина на Господ Иисус Христос и Ви предпазват и спасяват от греха и неговите последствия.

„Просветлих онези, които бяха в тъмнина поради забрава. Просветлих ги и им дадох път. И този път е истината, на която ги научих. “ Господ Иисус Христос

Pin It on Pinterest

Share This