ПЕРФЕКТНА ХАРМОНИЯ С БОГ С БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИННА ЕНЕРГИЯ НА
НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY
(ТОЧКА НА ПУСТОТА)

Вярвам, че основната цел, която трябва да постигнем в живота си, на тази земя, е да бъдем в Пълна Хармония с Бог. Да живеете в съгласие с Божията воля, с Вашата Душа и Неговият Дух, с Хармонията на Вашето същество и Христовата природа.

Не винаги е толкова лесно, колкото изглежда, но въпреки че не грешим безцелно, Бог има план за това, което се случва чрез способността му да прощава, когато се покаем.

„Вие не сте там, където сте случайно’‘… Вие сте в това това време, защото сте избрали да бъдете в него, в съвършена хармония с Волята на Бог.”“
Изберете само любов: Нека бъдете обичани (COL bk.2, 13: III).

В Божието Сътворение няма инциденти.

Можете да подобрите обстоятелствата си, когато пожелаете. Не е нужно да лягате в праха и да приемате, че тъй като нещата може да са лоши, съдбата Ви е да не преминете през тях. Винаги можете да подобрите лошата ситуация, като промените отношението си. Ако депресията е проблем за Вас, можете да направите малки стъпки към излизане от хаоса, в който сте се озовавали. Вие сте в перфектна хармония с волята на Бог, като избирате да бъдете тук и сега. Вие не бихте могли сами да вземете такова решение.
Необходими са Божествени напътствия и помощ.

Молитвата и Медитацията с Ноосферни Регулатори Soul Energy увеличават Божествената Светлина на Бог в Сърцето Ви и Неговата Благодат е върху Вас. Енергийното Ниво на Вашата Душа нараства ежедневно и Хармонията е с Вас във физическата Ви реалност. Силата, която Ви е създала, е поставила всичко тук пред Вас, но от Вас зависи да го заслужите и да приемете, че това, върху което се концентрирате, се подобрява.

Тази Духовна Практика (Точка на пустота) Ви позволява да опознавате себе си по-добре и Ви дава възможност да вървите по пътя на смирението и любовта, докато се стремите да живеете в хармония сами, с Бога и с другите.

Животът в хармония един с друг в ежедневието изисква старание, търпение, смирение и единство между хората.
Нека израстваме в единство и да отворим Сърцата си за делото на Духа, за да ни изпълни с желанието и способността да търсим хармония помежду си и с Бог.

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energyв Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете следната Молитва:

“ В ръцете на Твоето голямо милосърдие, Боже мой, връчвам моята душа и тяло, чувства и думи, съвети и мисли, намерения, работи и всички потреби на моята душа и тяло, моята вяра и целия кръг на мия живот, с неговото преминаване и край, денят и часът на моето издъхване, моята смърт, упокоението на душата ми и възкресението на тялото ми. А ти премилосърдний Боже, приеми мене най-грешния от всички човеци, в ръцете на твоята защота и ме избави от всяко зло. 

Всички страдания и болки, които ми пращаш, аз търпеливо ще понеса. Нека пребъде в мене твоята Воля, и да ти пея със сърдечна възхвала и да възпявам твоето всесвето Име – на Отца, и Сина, и Светия Дух, Во веки веков. Амин.”

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната Енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него! Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез Молитва, поемете дълбоко въздух през носа си и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване. Колкото повече, толкова по-добре.

Вие сте спокойни и готови да позволите на Ума си да започне да слуша Сърцето Ви.

Сега затворете очи и докато ръцете Ви все още са над Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy си представете, че се издигате до Измерение, в което няма абсолютно нищо. Около Вас всичко е тъмно точно както е било в началото на Сътворението. Намирате се в Точката на Пустота.

Вие сте тук, за да почувствате собствената си празнота, за да заличите цялата си негативна енергия, основана на страхове и липса на Вяра. Вие сте тук, за да създадете хармония в себе си, която изисква смирение, благодат, стремеж към мир, а не борба да за собствена справедливост, тук сте и за да благославяте тези, които Ви нараняват. Бог знае, че преследването на живот, живян в хармония един с друг, ще Ви доведе до изобилие от радост, мир и цел, за която сте създадени да изживеете.

Вие не се страхувате, защото Бог е с вас в Точката на Пустота.

Сега вижте и почувствайте най-голямата и Вечна Любов на Бог около Вас, както и красивата Светлина на много Божии Ангели, които са в Точката на Пустота с Вас и вътре във Вас.

Вижте и почувствайте как 9 Ангели Господни Ви заобикалят, докато сте в средата и как Божествената Светлина на Бог над Вас се слива с Космическата и Духовна Енергии, съдържащи се във Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и чрез него с цялата Ви Аура.

Вдишайте тези мощни Лъчи от Кристална Божествена Светлина, дадени Ви от Бог и неговите Ангели, излизащи от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и почувствайте как изпълват цялото Ви Биополе с хармония. Сега вижте и почувствайте как тази Кристална Божествена Светлина започва да се движи от Вашия Коронен Енергиен Център надолу през Енергийните Центрове на Третото Око, Гърлото, Сърцето, Слънчевия Сплит, Сакрален, Коренен, и през Енергийните Центрове на краката и стъпалата, и как ги пречиства от всички страхове и негативни емоции.
Задръжте вдишания въздух в тялото си за 3 секунди и докато го задържате, почувствайте Лечебната Енергия на Божествената Светлина на Господ, тази, която е била в началото на Сътворението. Вие сте обновени и без повече страхове. След това издишайте през устата и докато го правите визуализирайте как Божията Светлина Ви заобикаля и изпълва Всеки Слой от Вашата Аура. Приемате Светия Дух с широко отворени Сърце, изпълнено със Светлина.

А сега си представете, че вървите към всеки един от 9-те Ангела и усещате Кристалната им Светлина, която Ви носи топлина и мир. Можете да направите това чрез вдишване, зареждане на Вашата Аура с Ангелските и Божиите лъчи на кристалните Светлини и от там да пречистите всички Ваши Енергийни Центрове, както беше споменато по-рано. Заредете Вашия Сърдечен Енергиен Център с Ангелските и Божии Лъчи на Кристалната Светлина.

Докато го правите смирено, помолете Бог и Ангелите да Ви оформят в човек, който живее с единство на ума, съчувствие, братска любов, нежно сърце и смирен ум.

Сега попитайте Светия Дух за конкретни начини, по които можете да постигнете хармония с другите.
• Кого бихте могли да поканите на вечеря, за да чуете тяхната история?
• Кой е човекът, който можете да благословите, от тези които са ви наранили в миналото?
• С кого бихте могли да се свържете, който е определян от света като „долен“?
• Как можете да уважавате този човек, с когото винаги сте несъгласни?

Сега почувствайте как най-голямата и Вечна Любов на Бога и Ангелите премахват тежестта от Вас, как започвате да изпитвате радост и мир, които не могат да бъдат намерени в друг начин на живот освен в живот изпълнен със смирение. Изберете да преследвате хармония, единство и любов с тези около Вас. Изберете да простите на всички които са Ви наранили в живота Ви. Както Господ Ви е простил, така и Вие трябва да прощавате на другите.

Единството и хармонията не само осигуряват по-добър живот на всички участващи, но и прославят Господ Иисус Христос.
Прекарвайте време в Божието Присъствие. Това Му позволява да Ви изпълни с желанието и способността да преследвате хармония с другите. Стремете се към единство с хората, поставени от Бога във Вашия живот. Изживейте трансформацията във Вашите взаимоотношения, тъй като Бог работи за създаване на единство и радост.

Колкото повече време прекарвате в присъствието на Бог, използвайки Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy толкова по-разпознаваем ще бъде гласът на Неговия Дух за Вас. Тогава зависи от Вас да му се подчините, защото когато Светия Дух говори, Той не Ви прави предложения, той Ви дава команди. Но тъй като до този момент вече сте се смирили и сте предоставили контрол над живота си на Бог, Вие сте готови да се подчините.

Вие сте на пътя на приемането на Божията любов и смирение. Трябва да се чувствате защитени от божествената Светлина на Бог и да Му се доверявате.

С времето и редовното практикуване ще станете по-спокоен, по-фокусиран индивид, който е повече от способен да се справя с обратите, които са част от живота. Ще фокусирате вниманието си много по-ясно и ще разберете нещата по-добре.

Pin It on Pinterest

Share This