ОТХВЪРЛЕТЕ ЗАВИСТТА

Манастир „Света Мина“ – Западната пустиня край Александрия, Египет

Завистта е грях от ревност предизвикан от благословиите и постиженията на другите, особено на духовната наслада и напредък към Царството Христово свободно и благосклонно подарени на Божия народ.

Завистта неизбежно води до лична вреда и самоизтощаване, засягайки Вашето Физическо, Духовно и Емоционално благополучие. Без контрол, тя постепенно води до разрушителен и разкаян начин на живот и в крайна сметка до отчуждение от Бог.

Завистта проявява коварството на греха и човешката поквара, независимо от намесата на Божията изкупителна благодат.

Завистта е изброена сред греховете на плътта, които трябва да бъдат победени чрез силата на Светия Дух. Как да се преборим със завистта?

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете „Иисусовата Молитва” няколко пъти, тъй като молитвата Ви показва пътя към истинското смирение. „Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мен грешния”.

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите

Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него! Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy поемете дълбоко въздух, вдишайте въздуха излизащ под формата на Божествена Светлина от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy през носа и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и към Вашето Био Поле и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване.

Вие сте спокойни и готови да позволите на Ума си да започне да слуша Сърцето Ви.

Започнете да четете следните Текстове от Светото Писание, избрани от мен специално за тази Духовна Практика.

Псалм 37 на Цар Давид

„Не се раздразнявай поради злотворците, Нито завиждай на ония, които вършат беззаконие. Защото като трева скоро ще се окосят, И като зелена трева ще повехнат. Уповавай се на Господа и върши добро; Така ще населиш земята и ще се храниш с увереност. Весели се, тъй също, в Господа; И Той ще ти даде попросеното от Сърцето ти. Предай на Господа пътя си; И уповавай се на Него, и Той ще извърши очакването ти; И ще направи да се яви правдата ти като светлината, И съдът ти като пладне. Облегни се на Господа, и чакай Него; Не се раздразнявай поради този човек, който успява в пътя си Като извършва подлости. Престани от негодуванието, и остави гнева; Не се раздразнявай, понеже това води само към злотворството. Защото злотворците ще се изтребят; А ония, които чакат Господа, те ще наследят земята. Защото още малко, и нечестивият не ще го има вече; Да! прилежно ще изследваш мястото му, и не ще се намери;.“

„Не позволявайте на Сърцето Ви да завижда на грешниците, но винаги бъдете ревностни от страха от Господа.“ 23:17

„ А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и тям подобни; за които Ви предупреждавам, както Ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието Царство. А Плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива <неща> няма закон. А които са Иисус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите й. Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим. Да не ставаме тщеславни, един друг да се не дразним и да си не завиждаме един на друг.“ Гал 5:19-26

„Понеже знаеше, че от завист го предаваха’’ Матей 27:18

„ Но всеки нека изпитва своята работа, и тогава ще може да се хвали само със себе си, а не с другиго. ” Галатяни 6: 4

“ Някои наистина проповядват Христа дори от завист и от препирлив Дух, а някои и от добра воля.” Филипяни 1:15

“ Тихо Сърце е живот на тялото, А разяреността е гнилост на костите..“ Притчи 14:30

„ Защото отвътре, от Сърцето на човеците, излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство.“ Марк 7: 21-22

„ Сърцето ти да не завижда на грешните, Но да пребъдва в страх от Господа цял ден, защото наистина има бъдеще, И надеждата ти няма да се отсече. “ Притчи 23: 17-18

„ Мислете за горното, а не за земното;.“ Колосяни 3: 2

Сега прочетете Божието Слово отново. Помислете над Думите на Бог и затворете очи.

Трябва да бъдете внимателни и сигурни, че вършите дела за слава на Бог, а не за слава на човека.
Хората искат да спечелят от Бог и да Го използват. Те искат това, което нямат. Те искат голямо служение, признание, пари и т.н. Много пъти Бог дава на хората това и след това, ги хвърля в Ада. Попитайте себе си защо правите нещата, които правите?

Завистта Ви наранява! Когато завиждате, ще се почувствате депресирани. Ще се почувствате изморени. Сърцето Ви няма да бъде в мир. Завистта Ви унищожава отвътре.

Сега почувствайте как Божията Светлина Ви озарява и чрез пречистване на Вашата Енергийна Система, и чрез увеличаване на Вашата собствена Енергийна Вибрационна Сила ще Ви извади от тъмнината.

Точно сега в този много специален момент вдишайте въздух от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и визуализирайте как Божествената Вечна Господна Любов навлиза във Вашето тяло през пъпа Ви и след това изпълва всеки Ваш Енергиен Център, докато все още задържате вдишания въздух в тялото си за 3 секунди.

Вижте и почувствайте положителните неща, които трябва да поставите на мястото на завистта в емоциите си – доверие, наслада, ангажираност. В Сърцето Ви няма повече завист и можете да видите и почувствате само вяра, доверие или наслада в Бог или прехвърляне на бремето Ви към Господ.

След това издишайте въздуха от устата си, визуализирайки как той изпълва Сърдечния Ви Енергиен Център и цялата Ви Аура!

Кажете „В Сърцето ми живее Светлината на правдата, която не погива“.

Сега се помолете за милост и отворете Сърцето си за Бог, като кажете следната молитва:

„Господи Иисусе Христе имам нужда от теб. Благодаря ти, че умря на Кръста за греховете ми! Отварям вратата на живота си и те приемам като мой спасител и Господ. Поеми контрол върху живота ми. Направи ме такъв човек, какъвто искаш да бъда. Амин!“

Божествената Светлина на Господ е във Вашето Сърце. Вашето Съзнание е част от Върховното Съзнание на Бог!

Практикувайки по време на Молитва и Медитация с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy, Вие увеличавате Божествената Светлинна Сила на Вашата Душа и я оживявате, за да може Бог да Ви говори.

Хората започват да гледат на живота на другите и негодуват спрямо Бог. Понякога лоши хора, които познаваме, могат да просперират и ние като Християни може да изпитваме вътрешна борба. Не трябва да завиждаме. Трябва да се уповаваме на Господ. Не завиждайте на тези, които имат повече материални неща, тъй като често те са извършили някаква форма на зло, за да стигнат до мястото, където са. Доверете се на Господ.

Трябва да свалим очите си от света. Изпълвате ли се с неща от плът или с Духовна Вяра? Трябва да върнем Ума си отново върху Господ Иисус Христос.

Истинската, неподправена любов към Бог и Неговото Слово подтиква Христовите ученици да провъзгласяват и защитават пълния съвет на Божията Истина. Любовта и посветената преданост към Господ Иисус Христос и Неговото Царство разсейват греховете на завистта и ревността.

Pin It on Pinterest

Share This