ОТКЛЮЧВАНЕ НА ВАШИЯ ЛЕЧИТЕЛСКИ ПОТЕНЦИАЛ С БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИННА ЕНЕРГИЯ НА
НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

Моят личен Кръст на Господ Иисус Христос

Тайнството на изцелението се предлага както на физически здрави хора, така и на физически нездрави хора, защото всички хора са болни по един или друг начин.

Можем да бъдем сигурни във вярата, че Бог е Чудотворец и чува нашите молитви – дори нашите молитви за изцеление. Той е всемогъщ Бог – дори врабче не пада на земята, без волята Му.

Мъж, който е боледувал и е бил инвалид в продължение на 38 години, е вдигнал постелката си и е станал здрав човек. (Йоан 5: 1-17)

Господ Иисус Христос е пъхнал пръстите си в ушите на глухоням човек. Той въздъхнал, казвайки: „Отворете се“ и ушите му се отворили, след което е започнал да говори ясно (Марк 7: 32-35). 

Апостол Петър е казал на човек, който е бил парализиран в продължение на осем години: „Иисус Христос те изцелява. Стани и си оправи леглото.“ Деяния 9: 32-35. Тогава той е станал веднага.

Господ лекува всички болести и всички рани, но ние трябва да имаме Неговото видение. Докато ние виждаме изцелението на физическото тяло, Господ го е грижа повече за изцелението на Сърцето. Всяка болест и всяко изцеление са дадени, за да ни помогнат да се учим, да израстваме Духовно и в крайна сметка да излекуваме Душите си.

Молитвата и Медитацията с Ноосферни Регулатори Soul Energy увеличава Божествената Светлина на Бог в Сърцето Ви, Неговата Благодат е върху Вас, Енергийното Ниво на Душата Ви нараства ежедневно и Вие можете да се излекувате по Воля Божия, водени от дълбока Вяра и чиста Любов към Бог.

Господ работи сред Своите деца според тяхната Вяра. Използвайки Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy Вие се научавате да общувате с Бог чрез молитва и Дух. Започвате да разпознавате Неговия глас и можете да Го различите от гласа на човека или на Сатаната.
Това е процес на обучение като всеки друг. Вярата е такава, трябва да научим „езика на Духа“ с течение на времето, за да разберем Волята на Бог.
Не може да се извърши изцеление без Вяра в Бог, който е Всемогъщ Спасител. Бог е също толкова могъщ да лекува във времената, в които живеем сега. „Защото аз съм Господ, не се променям.“ Малахия 3:6. Същата сила е налична в Него и сега, в наши дни, точно както е била и в древните дни.

Внезапната нужда от Бог, както и явяването в църквата не Ви дават внезапно Вяра.

Понякога е необходимо само да искате да вярвате. Изненадващо е, че мнозина не се обръщат към Господ и не молят за изцеление.

Тази Духовна Практика Ви позволява да видите, че когато се молите за изцеление, Бог често отговаря на Вашите молитви по начини, които не очаквате. Ако имате Вяра, ще можете да разпознаете гласа на Господ и да получите дарбата, която желаете.

За да отключите своя лечебен потенциал, се нуждаете от Чисто Съзнание пред Бог.

Знаете дали можете да застанете с Чисто Сърце пред Божието Лице или дали съзнателно криете нещо, от което не сте били готови да се откажете. Не може да има изцеление, ако има скрит грях. Признаването на греха и отвръщането от греха могат да донесат изцеление. Не е написано като гаранция, че ако се изповядате, Вашите молитви за изцеление ще получат отговор. По-скоро изповедта е условие за изцеление. Ако има нещо, което застава между Вас и отношенията Ви с Бог, нещо, което да пречи на Духа Ви да е чист или невинен, тогава това трябва да се премахне. И това е също толкова вярно и уместно за този, който е в перфектно здраве, както и за онзи, който е болен.
Болестта обаче никога не е причина да обвинявате някого в неправда, най-малко себе си. Това включва както физически, така и психически заболявания. Можете да се борите с въпроса: „Защо Бог ме наказва така? Какво греша?“ Ако сте честни със себе си, ако очистите себе си, ако поставите нещата правилно, значи те са наред.

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете следната Молитва:

“Господи, Ти си източникът на Живота. Изпрати в мен животворната Си сила – Духа, да ми излекува Ума, Сърцето, Духа, Душата, Волята и Тялото. Да ме излекува от всички психически и физически болести и страдания. Да ме дари със здраве, сила и живот, с младост и красота и да развие в мен дарби и способности, за да мога да живея, да се уча и да Ти служа. Господи, помогни ми в този тежък час да се освободя от болестта, за да Ти служа с радост. Искам да посветя живота си на 

служене на Любовта, на изпълнението на Твоята Воля. Амин”

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната Енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него! Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energyпоемете дълбоко въздух през носа си и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване. Колкото повече, толкова по-добре.

Вие сте спокойни и готови да позволите на Ума си да започне да слуша Сърцето Ви.

Сега затворете очи и докато ръцете Ви все още са над Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy си представете, че се издигате до Измерение в Откритото Пространство, където има красива Бяла и Зелена Божествена Светлина! Намирате се в средата на Светия Кръст, образуван от четири ромбоиди – нагоре и надолу, наляво и надясно около Вас. Ромбоидите символизират удвоената сила на Света Троицатъй като се състоят от два триъгълника. Вие сте тук по средата на този Свят Кръст на Света Троица, който свети ярко изпълнен с Божествена Светлина, тъй като трябва да чувствате и да Ви напомня, че Господ Иисус Христос е победил Смъртта чрез Кръста. Следователно болестта и смъртта са загубили своята сила, загубили са жилото си и могат да упражняват само мимолетно задържане на Божия народ. В Христос всяка болест и всяка смърт се превръщат в мъченичество, свидетелство за триумфа на Кръста.

Точно със силата на този блестящ Свят Кръст Вие отключвате своя лечебен потенциал в този момент.

Сега вижте и почувствайте най-голямата и вечна любов на Бог около Вас, както и много вибриращи струни, излизащи от ромбоидите, които образуват Светия Кръст. Божествената Светлина на Света Троица се слива с Космическата и Духовна Енергии, съдържащи се във Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и чрез тях с цялата Ви Аура.

Вдишайте тези мощни Вибрирационни Енергийни Струни на Света Троица от Ярко Зелена Божествена Светлина, излизащи от Вашия Ноосферен Регулaтор Soul Energy и почувствайте как изпълват цялото ви Биополе с лечебното обитаване на Светия Дух.

Сега вижте и почувствайте как тези Вибриращи Струни от Зелена Божествена Светлина започват да образуват Свещен кръст, който се слива с Вашия Сърдечен Енергиен Център, което Ви кара да усещате лекарството на безсмъртието!

Задръжте вдишания въздух в тялото си в продължение на 3 секунди, усетете лечебната енергия на божествената светлина на Светия Кръст и как се очиствате от греховете.
Вие сте обновени и с дълбока вяра в Господ.

След това издишайте през устата и докато го правите визуализирайте как Божествената Светлина на Светия Кръст образува отново много Вибриращи Струни, които Ви заобикалят и изпълват всеки слой от Вашата Аура.

Сега вдишайте отново Божествените Светлинни Вибриращи Струни от Вашия Ноосферен Регулaтор Soul Energy и вижте, и почувствайте как те образуват 7 Свети Кръстове, които се сливат едновременно с Вашите 7 основни Енергийни Центрове – Коронен, на Третото Око, Гърлен, Сърдечен, на Слънчевия Сплит, Сакрален и Коренен. Кръстовете ги пречистват от всички страхове, грехове, отрицателни емоции и страсти.

Докато правите тази Духовна Практика, усетете как Вашият потенциал за самолечение се отключва, като истинско изцеления удря в самия корен на Вашите проблеми и по този начин докосва цялата Ви Личност, както тялото, така и Душата. Молете се на Господ да изцели тялото и Душата Ви и докато го правите осъзнайте, че целта на молитвата не винаги е да помолите Бог да ви даде това, което искате, а често да молите, да опознаете Неговата Воля за Вас в живота Ви.
След това издишайте през устата и докато го правите визуализирайте как Божествената Светлина на 7-те Свети Кръстове образува отново много вибриращи струни, които Ви заобикалят и изпълват всеки слой от Вашата Аура.

Болестта може да Ви вкара във всякакви изкушения – нетърпение, вълнения, безпокойство, оплакване и т.н. Ако използвате тези възможности, за да се спасите от тези грехове, Бог може да извърши във Вас дело, което не би било задължително да бъде извършено, когато сте в добро здраве. Изпитанията, които преживявате, могат да засилят връзката Ви с Бог. И по този начин ще бъдете спасени! Спасени от греха, който се крие в цялото човечество и е най-голямата болест на всички.

Можете да се научите да се доверявате на Бога до такава степен, че да сте в идеален мир с Него. Той е Всемогъщ и ще Ви спаси от болест и от грях, което е най-Великото нещо от всички.
Повярвайте, че когато сте в Божиите ръце, тогава всичко е както трябва да бъде. В болест и здраве се стремете да следвате стъпките на Господ Иисус Христос, преодолявайки греха. Използвайте ситуациите, дадени Ви от Бог, за да се преобразите в образа на Неговия Син. И когато дойде времето да се приберете у дома, за да бъдете с Бог, тогава се радвайте! Това не е вечна смърт. Това е Вечен Живот с Господ!

Колкото повече време прекарвате в присъствието на Бог, използвайки Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy толкова по-разпознаваем ще бъде гласът на Неговия Дух за Вас. Тогава зависи от Вас да му се подчините, защото когато Светия Дух говори, Той не Ви прави предложения, той Ви дава команди. Но тъй като в този момент вече сте се смирили и оставили на волята на Бога, Вие сте готови да се подчините.

Вие сте на пътя на приемането на Божията любов и смирение. Трябва да се чувствате защитени от Божествената Светлина на Бог и да Му се доверявате.

С времето и редовното практикуване ще станете по-спокоен, по-фокусиран индивид, който е повече от способен да се справя с обратите, които са част от живота. Ще фокусирате вниманието си много по-ясно и ще разберете нещата по-добре.

Pin It on Pinterest

Share This