ОТБЛОКИРАНЕ НА ПОТОКА НА ДУХОВНОТО И ЕМОЦИОНАЛНО ПРИВЛИЧАНЕ С БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИННА ЕНЕРГИЯ НА
НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

Китай

Какво представляват Духовното и Емоционалното привличане?

Вярвам, че и Духовното, и Емоционалното привличане са свързани с Божествената Светлина на Бог и нивото на нашата Енергия.

Всички сме направени от Енергия и нашата Енергия работи на различни Честоти.

Можете да промените Честотата на Вашата Енергия, като свържете ежедневната дейност в живота Ви в общение с Бога. Говоря за Духовността. Тя се отнася не само до дейността на самия Дух на човека, неговия Ум, Сърце и Душа, но също така и до целия човешки живот, вдъхновен и ръководен от Божия Дух.

Всеки Ваш акт трябва да бъде Духовен Акт. Всяка мисъл трябва да бъде Духовна, всяка дума, всяко дело, всяка дейност на тялото, всяко действие на човека.

Това означава, че всичко, което човек мисли, казва и прави, трябва да бъде вдъхновено и ръководено от Светия Дух, за да може Волята на Бог Отец да бъде изпълнена така, както е разкрита и научена от Господ Иисус Христос, Сина Божий.

Тази Божествена Светлина на Духовността (Вашата връзка и единство с Бог) ще Ви донесе положителни мисли, особено благодарност за това, което вече имате. Използвайки благодарни, положителни мисли и чувства, и съсредоточавайки се върху мечтите си и вярата си в Бог, а не върху дразнителите около Вас, можете да промените Честотата на Вашата Енергия и Бог ще Ви благослови с положителни резултати във всеки аспект на живота Ви. Какво привличате, зависи от това къде и как фокусирате вниманието си, но трябва да вярвате, че обектът на желанието Ви е вече Ваш, или скоро ще бъде.

Живеем в натоварен свят, който ни доставя безкрайно отвличане на вниманието от нашата Вяра.
Когато се разсейвате от Вярата си, Вие се отделяте от Бог. Всички видове Духовни разсейвания Ви отвеждат по всякакви грешни пътища и далеч от Бог.

Само чрез Вашата чиста Любов към Бог и другите можете да отблокирате потока на Духовното и Емоционалното привличане.

Молитвата и Медитацията с Ноосферни Регулатори Soul Energy увеличава Божествената Светлина на Бог във Вашето Сърце, Неговата Благодат е върху Вас, което води до ежедневно нарастване на Енергийнито Ниво на Вашата Душа. Вие също ще се свържете със своята Вътрешна Мъдрост във физическата реалност. Силата, която Ви е създала, е поставила всичко пред и за Вас, но от Вас зависи да заслужите и да приемете, че можете да постигнете само това, върху което се концентрирате.

Тази Духовна Практика Ви помага да избегнете да се фокусирате прекалено много върху себе си, да се изгубите в своите проблеми до степен, в която губите от поглед Бог. Когато станете твърде фокусирани върху себе си, вече не се концентрурате върху Бог. Очевидно Бог Ви обича и Той иска да се грижите за себе си, но Той Ви е проектирал за нещо повече от това просто да се грижите за себе си. Той също иска да се грижите за другите и да Го обичате.

С тази Духовна Практика можете да отблокирате потока на Духовното Привличане, което ще Ви донесе Божествената Светлина на Бог. Можете също да го използвате, за да отблокирате потока на Емоционалното Привличане и да почувствате любовта, Сърцето и енергията, които идват от Вашите близки (партньор, деца и др.).

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете следната Молитва:

“О, Всеблаги Господи! Моето велико щастие е да те обичам от дън Душа и Сърце. Нека се изпълнява днес и завинаги Твоята Свята Воля. Ти направлявай Душата и Сърцето ми, Господи. Искам единствено на Тебе да угодя, като Създател и Бог мой! Запази ме от гордост и самолюбие, дай ми разум, скромност и целомъдрие. Нека Твоите добродетели ме красят! Самотата е противна на волята ти, Господи, и поражда пороци. Дай ми дълготрайна любов и ме благослови!”

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната Енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него! Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy поемете дълбоко въздух, вдишайте въздуха излизащ под формата на Божествена Светлина от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy през носа и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и към Вашето Био Поле и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване.

Вие сте спокойни и готови да позволите на Ума си да започне да слуша Сърцето Ви.

Сега затворете очи и докато ръцете Ви са все още над Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy си представете, че се въздигате (пренасяте) до много красив парк с Езеро от Светена Вода и невероятно Водно Колело в него (вижте снимката при заглавието за по добра визуализация).

Тук сте изправени пред това Водно Колело, тъй като трябва да почувствате собствената си нужда да балансирате тялото, сърцето, ума и Духа си, така че да можете да се свържете със Светия Дух, като отворите Сърцето си за Духовната Божествена Светлина на Бог. Точно по същия начин, Водното Колело се завърта бавно, като внимателно вдига вода от езерото, в което стои, носейки водата и въртейки се. След това пренася водата до върха и след това процеса се повтаря докато водата не попадне обратно в езерото от другата страна.

Вижте и почувствайте как Господ Ви заобикаля, докато сте изправени пред въртящото се Водно Колело и как Божията Светлина се слива с водата, циркулираща във Водното Колело.

А сега си представете същото Водно Колело, но по-малка версия, която излиза от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy. Водата, която циркулира през Водното Колело, е пълна с Божествената Светлина на Бог.

Вдишайте и усетете как Водното Колело, пълно с Божествената Светлина на Бог, навлиза във Вашия Срдечен Енергиен Център. Водното Колело е точно до гърдите Ви, точно срещу тялото Ви, обръщащо се в посока ДАЛЕКО от Вас.

Задръжте вдишания въздух в тялото си за 3 секунди. Сега вижте и почувствайте как Водното Колело улавя Вашата любов, Сърце и Енергия (точно както взима вода), докато се отклонява от Вас. То получава цялата Ви Енергия от Сърцето и тялото Ви, след това я издига и я разпространява към Бог (или любимия човек), стоящ на няколко крачки пред Вас, но от другия край на колелото.

Сега издишайте цялата Божествена Светлина от сърцето си към Господ или към любимия човек и почувствайте как колелото се отвръща от Вас – носейки любовта, Сърцето и Енергията Ви, а след това я разлива върху Бог или любимия човек.

Сега вдишайте и почувствайте как Водното Колело, пълно с Божествената Светлина на Бог, навлиза във Вашия Сърдечен Енергиен Център. Водното Колело е точно до гърдите ви, обръщайки се КЪМ ВАС.

Задръжте вдишания въздух в тялото си за 3 секунди. Сега вижте и почувствайте как Водното Колело прибира цялата Божествена Любов и Енергия на Господ или на любимия Ви човек (точно както взема вода), като се обръща към Вас. Вие получавате цялата енергия от Божията Светлина на Бог или от Сърцето и тялото на любимия човек, след което се обръщате, за да позволите на цялата Енергия на Божествена Любов да навлезе във Вас.

Сега издишайте цялата Божествена Светлина от Сърцето си към Господ или любимия човек и почувствайте как колелото се обръща към Вас – носейки Божията любов и любовта на любимия човек.

Вече естествено течете с Водното Колело и Вашата Енергийна Система е отблокирана, и отдава и приема Божествената Любов на Бог и на любимия човек. Духовните и Емоционални потоци на привличане са отблокирани и Вие сте готови да израствате и да се развивате както Духовно, така и Емоционално.

Сега вижте и почувствайте най-голямата и Вечна любов на Бог около Вас, както и това невероятно чувство за отблокиране на себе си. Това Ви позволява отново да получите своя Духовен и Емоционален баланс, изпратен до Вас от Божествената Светлина на Господ.

Докато пречиствате Енергийните си Центрове и цялата си Енергийна Структура, като се зареждате с Божествената Светлина на Бог във Водното Колело, усетете как зареждането с Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy Ви дава специалната връзка на Вашето Съзнание с Върховното Съзнание на Бог. Почувствайте, как това Ви помага да намерите корена на проблемите си и да детоксикирате (пречистите) тялото, ума и Душата си от пристрастяващи грехове чрез Божествената Светлина на Бог – щом стигнете до него, Вие сте свободни.

Няма да живеете свободно, докато определени области от живота Ви, постоянно в робство не бъдат осветени и пречистени от греха. Именно Молитвата и Медитирането с Вашия уникален Ноосферен Регулатор Soul Energy ще Ви помогнат да постигнете свобода на Духа с времето.

Изчистванеро от греха е болезнено, но болката е това, което често Ви преобразява и Ви носи Духовен и Естествен Баланс.

Помолете Господ да Ви просветли и да Ви даде нов път в живота, пътят на истинската мъдрост, помолете да продължите да израствате Духовно в щастие.

„Попитайте, и ще Ви бъде дадено; търсете и ще намерите; почукайте, и ще Ви се отвори: Защото всеки, който иска, получава; и който търси намира, и на този, който почука, ще се отвори.“

Докато непрекъснато усвоявате и задържате Мъдростта, ще продължите да израствате в щастие.

Колкото повече време прекарвате в присъствието на Бог, използвайки Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy толкова по-разпознаваем ще бъде гласът на Неговия Дух за Вас. Тогава зависи от Вас да му се подчините, защото когато Светия Дух говори, Той не Ви прави предложения, той Ви дава команди. Но тъй като в този момент вече сте се смирили и оставили на волята на Бога, Вие сте готови да се подчините.

С времето и редовното практикуване ще станете по-спокоен, по-фокусиран индивид, който е повече от способен да се справя с обратите, които са част от живота. Ще фокусирате вниманието си много по-ясно и ще разберете нещата по-добре.

Pin It on Pinterest

Share This