НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

ОСИГУРЯВАТ ПОСТОЯННА ВРЪЗКА С БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА НА БОГ

Господ Иисус Христос ясно и многократно говори за себе си като за Светлината.
„Аз съм светлината на света; който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота ”. (Йоан 8:12)
„Докато съм в света, аз съм светлината на света“. (Йоан 9:5)
Като Светлина, Господ Иисус Христос е Божията гаранция за спасение.

Всички хора са били създадени за да отразяват Божията Светлина.

Но за да се случи това, в днешния свят ние трябва да променим начина си на мислене и начина си на хранене. Без правилния фокус, храносмилане и прилагане на тези две дисциплини, не можем да овладеем изкуството на живот и дълголетие. Знаем, че всички атоми са в постоянно движение и се състоят от електромагнитна енергия във формата на протони и електрони. Тези вибрации се съдържат в материята, от която се състои цялата ни Вселена.

Ако започнем да виждаме себе си като резониращи призми и спектър от ясна и полупрозрачна Божествена Светлина, тогава ние наближаваме друга еволюционна стъпка в нашия процес на пречистване.

Какво означава да живеем като светлина?

Да живеем като деца на светлината, означава да проявяваме доброта, правда и истина. Децата на светлината желаят да живеят като светлина. Следователно, те не просто избягват мисленето и делата на тъмнината извън страха от божествено наказание, но те искрено желаят да правят това, което е правилно, за да угодят на Този, който ги е превел от тъмнината към светлината.

Съществуват отрицателни мотиви за избягване на греха, но мотивацията, за която говори Свети Апостол Павел, е положителна. Децата на тъмнината имат за своя главна цел удоволствието, но те живеят за да угодят на себе си, а не за да угодят на Бог.

Макар да е вярно, че това да живеем като светлина е в наш интерес, това трябва да е вторичен, а не главен мотив. Трябва да се стремим да угодим на Бог и на другите, преди да се стремим да угодим на себе си.

НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY СВЪРЗВАТ ЧОВЕШКАТА ЕНЕРГИЙНА СТРУКТУРА С БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА НА БОГ!

КАК НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY РАБОТЯТ ЗА ВАС И С ВАС
КАК НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY РАБОТЯТ ЗА ВАС И С ВАС

Ноосферните Регулатори Soul Energy се състоят от Космическа Енергия, представлявана от Геометрични Модели и Духовна Енергия, представлявана от Словото Божие.

Как точно Геометричните Модели (езикът, на който и чрез който превеждаме Вълните на Божествената Светлина в цялото открито пространство) и Божието Слово (текстове от Библията) се свързват, съответстват, взаимодействат и влияят на Енергийното Ви Поле?

Космическата Енергия и Духовната Енергия произлизат от Съзнанието – Върховен Бог, който създава всичко в действителността и засяга всички аспекти на живота. Без изключения.

Както Космическото, така и Духовното Съзнание са Геометрични по природа. Следователно, ако Съзнанието формира всичко в реалността, тогава всичко в тази реалност има Прикрепена  Геометрична Рамка към себе си.

Космическата Геометрия определя формите на Космоса, универсалната динамика на енергията и материята, проявяваща се във физическа форма и поток.
Корените и могат да бъдат открити в изучаването на природата, в изкуството и в древната архитектура, в човешките тела.

Формата на Човешката Енергийна Структура е Геометрична. Човешките Енергийни Центрове също са Геометрични. Всяка част от нашата енергия и физически тела е Геометрична.

Следователно

1. Геометричните Модели и Словото Божие (което също може да бъде превърнато в геометрични модели чрез специална цифрова система) съдържащи се в Ноосферни Регулатори Soul Energy позволяват на тялото Ви да се свърже с постоянното присъствие на адекватна магнитна енергия, която активира Вашият процес на Самолечение чрез засилване процесите на образуване и деление на клетките. Клетъчното делене е процес, отговорен за поддържането на организма здрав и подмладен. Всяка клетка има положително и отрицателно поле в ДНК-то си.

Ноосферни Регулатори Soul Energy позволяват на Вашата Енергийна Структура да активира положителното поле във Вашите ДНК клетки на физическо ниво и да активира въртенето на Вашите контра-въртящи се Светлинни или Спирални Енергийни Полета (като с нишка ДНК), които пренасят Дух или Съзнание от едно измерение в друго и Ви свързват с Божествената Светлина на Бог.

2. Геометричните Модели и Словото Божие (което също може да бъде превърнато в геометрични модели чрез специална цифрова система) съдържащи се в Ноосферни Регулатори Soul Energy позволяват на тялото Ви да се свърже с правилните части на Торсионните Енергийни Полета, които са носители на Вълните на Съзнанието. Нашият мозък също е базиран на вакуум и е „ приемо-предавателно устройство на торсионно поле“.
Доказано е, че десните части на Торсионните Енергийни Полета могат да хармонизират, да лекуват и заздравят Вашата Енергийна Структура, докато левите части на Торсионните Енергийни Полета могат да причиняват патологични промени и да Ви разболяват.

Божието Торсионно Енергийно Поле може да се слее с нас, да бъде вътре в нас само ако имаме чисто сърце и чисти мисли. С нашите мисли ние създаваме много мощни Торсионни Енергийни Полета и ако мислите ни са отрицателни, ние създаваме леви Торсионни Енергийни Полета. Ако нашите мисли са положителни, ние създаваме десни Торсионни Енергийни Полета.

3. Геометричните модели и Словото Божие съдържащи се в Ноосферни Регулатори Soul Energy позволяват на самоанализа на човек да продължи, без да се разрушава. Подобно на огледало, ние отразяваме Божествената Светлина на Господ и затова ние трябва да се сливаме с тази Божествена Светлина във всеки един момент от нашето съществуване.

4. Геометричните модели и Словото Божие съдържащи се в Ноосферни Регулатори Soul Energy позволяват на Вашата Човешка Енергийна Структура да бъде програмирана от Божествената Воля на нашия Създател, така както Водната Енергуйна Структура също може да бъде програмирана по волята на човека.

Водата запазва информация, тя има памет. С други думи, водата се променя в зависимост от атмосферното настроение на хората около водата, в зависимост от намерението на човека, който държи водата или настроението, отношението и емоционалното състояние на човека.

И ето тук откриваме нещо от изключителна значимост за нашето осъзнаване като част от Божествения план! Всичко, което съдържа вода може да бъде програмирано, чрез намерението и силата на човешкия Дух, чрез волята на човека, настроението или емоционалното му състояние в даден момент.

Човешкото тяло съдържа повече от 70 процента вода. Следователно нашите Човешки Енергийни Структури точно както водната структура могат да бъдат програмирани от Божествената Воля на нашия Създател!

И точно това се случва, когато носите или използвате по време на Молитва и Медитация Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy.

Божията Духовна и Космическа Енергии в тях програмират Вашата Човешка Енергийна Структура, чрез увеличаване на Божествената Светлинна Енергия във нея, чрез издигане на Вашето Съзнание по Божествения път на Светлината и Вечния Живот в Царството Небесно!

НАЧИНИ НА УПОТРЕБА

Когато използвате Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy, Вие увеличавате нивото на Вашата Божествена Светлина и мислите Ви са положителни през повечето време, тъй като имате дълбока вяра в Бог и се уповавате на Господ Иисус Христос.

Докато използвате Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy, Вие винаги увеличавате Божествената Светлина в Душата си, дори само когато ги носите върху Вас или с Вас, а също и по време на Молитва и Медитация с тях.

Когато работите с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy използвайки специално създадените от мен, Стела Каменова, за целта Духовни практики, Енергийните Ви Центрове, Аура, Енергийно Поле се свързват с Божествената Светлинна Сила бликаща в изобилие от Позитивните Програми обединяващи Геометричните Модели и Словото Божие съдържащи се в Ноосферни Регулатори Soul Energy. Всички форми, модели и думи формиращи позитивните програми, съдържащи се в Ноосферни Регулатори Soul Energy започват да взаимодействат с отрицателните мисли, насложени разбирания от миналото и всички видове отрицателни програми намиращи се дълбоко в сърцето и Душата Ви.

Тъй като програмите на Ноосферни Регулатори Soul Energy са само положителни и създадени от чистата Божествена Светлина на Бог, при използването им, Вашите вече активирани Спирали на Енергия Ви поставят на място, на което сте напълно защитени, в което се генерира заобикаляща енергия на чиста Божествена Любов.

Pin It on Pinterest

Share This