ПОЛЗИ

НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

СА ПОЛЕЗНИ ЗА ВАШЕТО ТЯЛО И ДУША
ПРЕБИВАВАЙТЕ И ИЗРАСТВАЙТЕ В БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА

Всяко човешко същество предтавлява сложна енергийна и информационна структура, която притежава фино полево тяло в допълнение на физическото си тяло. Всяка клетка на Вашето физическо тяло има свой собствен енергиен информационен компонент, точно както и целия Ви организъм. Всички те сформират Вашето Eнергийно Поле.

Именно Вашето Енергийно Поле е първото, което започва да страда от въздействието на околната среда. Вашето физическо тяло е свързано с Вселената, чрез Вашето Енергийно Поле.

Физическото тяло се състои от организирани модели на енергия и информация, които са обединени с всичко в Квантовото Поле. Вие излъчвате отличителен енергиен модел, наричан още отпечатък. Всичко материално винаги излъчва специфични модели на енергия, които носят информация. Колебаещото се състояние на ума, съзнателно или несъзнателно, от момент на момент, променя този подпис, защото вие сте нещо повече от физическо тяло.
Вие сте Съзнание, използващо тяло и мозък, чрез които изразявате различни нива на ума.

Енергийната сила на всеки човешки организъм се поддържа от неговото Енергийно Поле.

Можете да мислите за човешкото си Енергийно Поле като за магнит. Всичко, което правите или мислите, влияе на Аурата, така че тя обикновено е в състояние на поток, непрекъснато променящ се на базата на Вашите умствени нагласи и физическо здраве. Аурата се влияе и от енергиите на околната среда, силовите полета на планетата и радиочестотите, които проникват във всички форми на материята.

Аурата е електронен подпис на това Кой Сте Вие.

Най-важната част от Вашата Човешка Енергийна Структура е Душата!

Тук е и ролята на Ноосферни Регулатoри Soul Energy.

Те увеличават както Космическата, така и Духовната Енергии в рамките на Вашето Енергийно Поле, Енергия и Физическо Тяло. Колкото по-високо е вашето Енергийно ниво, толкова по-здрави ще бъдат умствените, духовните и физически структури на Вашето Енергийно Тяло.

Ноосферни Регулатори Soul Energy свързват Вашата Душа с Божествената Светлина на Създателя чрез Космически Геометрични Mодели и Словото Божие, комбинирани в специални Позитивни Програми, съдържащи се в тях.

Веднъж свързани с Божествената Светлина на Бог, чрез активно носене и използване на Вашите Ноосферни Регулатoри Soul Energy, Вие ще получите всички изброени по-долу предимства и ползи, независимо от това какъв точно вид Ноосферен Регулатор Soul Energy притежавате.

НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

ПОДКРЕПЕТЕ МОЯТА РАБОТА

Pin It on Pinterest

Share This