.

НООСФЕРЕН РЕГУЛАТОР КОЛИЕ

БОЖЕСТВЕНО ЩАСТИЕ

КАКВО ВИ ДАВА ОСНОВАНИЕ ДА ВЯРВАТЕ В СИЛАТА НА НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY
ПРОЧЕТЕТЕ СТАТИЯТА
ВЪВЕДЕНИЕ В СЪЩНОСТТА, ЦЕЛИТЕ И УПОТРЕБИТЕ

Основната роля на Ноосферен Регулатор Божествено Щастие е да повиши Eнергийното Ви Ниво и количеството Божествена Светлина в Душата Ви до такава степен, че да поставите Бог на първо място в живота си! Само тогава можете да почувствате Божествено Щастие, което ще Ви донесе и всичко останало (материално), от което се нуждаете в живота Ви по Божията Воля.

Ноосферен Регулатор Божествено Щастие Ви дава щастието на живата Вяра и радостната надежда. Ще Ви помогне да изпитвате пълна наслада от Бог, въпреки Вашата скръб. Радостта Ви ще се увеличава всеки ден и ще бъдете щастливи заради Бог. Той Ви е създал и Ви е свързал със Себе си, за да бъдете щастлив!
„Щастлив е човекът, чиито грехове са простени, чиито прегрешения не му се зачитат”.

Ноосферен Регулатор Божествено Щастие увеличава Божествената Светлинна Сила на Вашето Енергийно Поле по начин, който Ви провокира да преследвате своето най-голямо удоволствие – да намерите съкровището на личното щастие, като опознаете Бог на дълбоко ниво! Да се борите за правилната радост, да осъзнаете, че има по-голяма радост в Бог, отколкото все още сте познали, да не се отказвате, да не се примирявате с по-малките радости. Ще започнете да търсите своето удоволствие в Бог – най-голямото Съкровище, което съществува, с цялото си Сърце! ‘‘Защото, където е Вашето съкровище, там ще бъде и Сърцето Ви“ (Матей 6:21).

Атеистът също вижда красотата на света, но няма на кого да благодари, като по този начин няма и в кого да се зарадва.

Работейки с Ноосферен Регулатор Божествено Щастие Сърцето Ви ще усети и ще разбере, че радостта не е емоция, която може да бъде принудена, измислена или фалшифицирана, че не зависи от Вашето обстоятелство. Щастието е възможно, когато се чувствате сигурни в Господ Иисус Христос и живеете в Неговото присъствие. Времето Ви за Медитация с тази Уникална Технология Ви позволява да имате ясна посока на живота си, защото сте водени от Божествената Светлина съдържаща се във Вашата Човешка Енергийна Структура.

Ноосферен Регулатор Божествено Щастие повишава Духовното Съзнание на човешкия род и осигурява любяща и естествена връзка с цялото Сътворение. Той насърчава Съзнателното Осъзнаване на значението на случайните събития в живота Ви, които Ви насочат по правилния път и в усещането на същността на Бог, красотата на природата и добротата.

 УПОТРЕБА

Ноосферен Регулатор Божествено Щастие е особено регенериращ, не само за препрограмиране на клетките на тялото Ви за непрекъснато обновяване, но и за съживяване на Ума Ви. Той инициира по-високо ниво на креативност, изчиствайки Енергийният Център на Третото Око и Коронният Енергиен Център от конвенционалните мисли и ограничения. Той предоставя на човечеството нови идеи и иновации.

Ноосферен Регулатор Божествено Щастие разширява Съзнанието Ви, за да разберете, че можете да се свържете с Вашия Дух винаги, когато имате нужда или желание. Неговата вибрация подпомага привеждането в съответствие на вашия  Слънчев Сплит с Духовното, предаване на Личната Воля на Божествената Воля, което улеснява получаването на напътствия и помощ, необходими, за да продължите напред по своя жизнен път.
Насърчава Ви да виждате положителните, полезните и конструктивните сили във всички събития и ситуации, и да използвате дискретността, основана на мъдростта и прозорливостта.

Поставете Ноосферен Регулатор Божествено Щастие на масата по време на хранене и събирания, за да насърчите любезността и да избегнете конфронтации. На работното място насърчава добротата в компания от хора и възпира безскрупулни недобросъвестни тактики.

Във външните Енергийни Слоеве на тялото и за ежедневно носене, Ноосферен Регулатор Божествено Щастие привлича и обосновава най-високата Духовна Светлина. Той внася интензивност и фокус към отварянето на Коронния Енергиен Център, както е и мощна психическа защита.

ФИЗИЧЕСКО ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ ЕНЕРГИЯТА НА
 НООСФЕРЕН РЕГУЛАТОР БОЖЕСТВЕНО ЩАСТИЕ

Ноосферен Регулатор Божествено Щастие е холистичен лечител, лекуващ цялото Ви тяло, като разпознава връзката между всяка неделима част от тялото, Ума и емоциите Ви. Неговата Енергия носи информация както вътре, така и между клетъчните структури и можете да я използвате, за да увеличите обновяването на клетките си, да балансирате хормоналните си реакции и да облекчите стреса, който изпитвате. Подпомага надбъбречната и щитовидната жлези.

Той е от полза за всички видове стомашни неразположения, проблеми с храносмилането и проблеми с усвояването на хранителните вещества. Облекчава дихателните неразположения, настинките и грипа и подпомага лечението на паразити, израстъци и тумори. Изключително полезен е за директно атакуване на физически разстройства, които произтичат от емоционално или психическо страдание.

ЕМОЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ ЕНЕРГИЯТА НА 
НООСФЕРЕН РЕГУЛАТОР БОЖЕСТВЕНО ЩАСТИЕ

Ноосферен Регулатор Божествено Щастие е силно устойчив във времена на емоционални катаклизми, създавайки спокойно пространство, в което да се оттеглите. Той Ви помага да преодолеете страха и да се отделите от причините за стреса. Позволява Ви да забравите емоционални връзки, свързани с взаимоотношения, които вече не служат на Вашата житейска цел, и да заздравите връзката с другите, които по-тясно се съгласуват с Вашето Истинско Аз.

Ноосферен Регулатор Божествено Щастие Ви помага, ако имате затруднения да получите Божията Благодат поради чувство на недостойност и помага да се преодолее погрешното схващане, че финансовото богатство или притежанията са истинската мярка за Вашата Стойност. Този прекрасен инструмент разкрива колко ценни сте за Създателя и когато стигнете до момент, в който получите любовта на Божественото, чувствата за истинско изобилие и непреодолима благодарност ще изместят всички останали нужди.
Животът, фокусиран върху подаръците, които получавате от Бог във всеки момент, създава по-радостен живот.

Този вид Ноосферен Регулатор Soul Energy подпомага идентифицирането на Вашето негативно поведение и текущите модели и Ви носи състрадание и изцеление, самопрощаване, както и разбиране на отговорността на другите за техните действия. Пречистващата му енергия почиства и балансира Вашето Eмоционално Tяло, като носи подобрение, мир и обновление. Той е най-важният съюзник в лекуването на травми придобити в детството.

БАЛАНСИРАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА ЕНЕРГЙНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЧРЕЗ ЕНЕРГИЯТА НА НООСФЕРЕН РЕГУЛАТОР БОЖЕСТВЕНО ЩАСТИЕ

Ноосферен Регулатор Божествено Щастие носи Wисокочестотна Eнергия, която стимулира и отваря всички Ваши Енергийни Центрове, особено Коронният Енергиен Център и Енергийният Център на Третото Око за свързване на Физическото с Духовното Царство.

Неговата вибрация Ви помага да приведете Вашия Енергиен Център на Слънчевия Сплит, волевия център, в съответствие с Божествената Воля, за да изчистите Енергийните Системи от всякакви отрицателни привързаности, които Ви пречат да продължите напред. Когато сте балансирани физически, имате сили да се борите с инфекции, нямате алергични реакции и сте в състояние да усвоявате правилно хранителните вещества, които поглъщате. Когато Слънчевият Сплит е извън Духовно равновесие, изпитвате страх от разочарованието и недоволството на другите или подчинявате живота и удоволствията си на волята на някой друг. Духовно, когато Слънчевият Сплит е в баланс, Вие сте свободни да интерпретирате света чрез собствените си мисли и емоции и да не живеете в страх от нарушаване волята на другите.

Ноосферен Регулатор Божествено Щастие отразява Светлината на Вашето Сърце, любовта Ви и стимулира Вашия Сърдечен Енергиен Център.

ДУХОВНА ЕНЕРГИЯ С 
НООСФЕРЕН РЕГУЛАТОР БОЖЕСТВЕНО ЩАСТИЕ

Ноосферен Регулатор Божествено Щастие повишава Вашето Духовно Осъзнаване чрез Медитация, извършване на различни Духовни Практики и дори само когато го носите като Колие или пък го държите и носите със себе си. Енергията му е приветстваща, предавайки посланието, че носите Божествена искра и може по всяко време да Ви свърже със Създателя, както и с Вашите водачи, ангели пазители и други висши същества, за да получите изцеление и напътствия.

Ноосферен Регулатор Божествено Щастие подобрява Вашата Духовност и Ви настройва към Висшия Ви Аз. Носен като Колие или използван по време на Молитва и Медитация, той разширява Съзнанието Ви, насочвайки Духовното Осъзнаване във Вашето физическо тяло, за да се прояви. Той е чудесна технология, която Ви помага при обмисляне на двойствеността на природата Ви и как тя се отразява на живота Ви.

Ноосферен Регулатор Божествено Щастие също така повишава Духовното Съзнание на по-широко ниво, обединявайки Колективното Съзнание при изцелението на Земята.

МОЛИТВА, МЕДИТАЦИЯ И ПРАКТИКА С
НООСФЕРЕН РЕГУЛАТОР БОЖЕСТВЕНО ЩАСТИЕ
НАЧИНИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ
НАЧИНИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Ноосферни Регулатори Soul Energy Колиета са изработени специално за Вас, за да ги носите като Колие върху Вашето физическо тяло, за да повлияят положително на Вашите Енергийни Центрове.

Имате възможност да носите Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy Колие физически върху Вашите Сакрален, Слънчев и Сърдечен Енергийни Центрове. Но независимо от това къде точно се намира върху предната част на тялото Ви, Всички Предимства

от използването му стават реалност, тъй като всички Eнергийни Центрове работят взаимосвързани помежду си и добрите положителни промени в един от тях водят до същото в другите.

Горещо препоръчвам за по-добри резултати и постоянно пречистване и балансиране на Вашите Енергийни Центрове, както и за зареждане с Космическата и Духовна Енергии на Вашата Човешка Енергийна Структура и постоянна връзка с Божествената Светлина на Бог, да носите своя Ноосферен Регулатор Soul Energy Колие по всяко време на денонощието.

УПОТРЕБА ПО ВРЕМЕ НА МОЛИТВА И МЕДИТАЦИЯ

Гробът на Господ Иисус Христос
Йерусалим, Израел

УПОТРЕБА ПО ВРЕМЕ НА МОЛИТВА И МЕДИТАЦИЯ

От най-голямо значение за Вас е да носите своя Ноосферен Регулатор Soul Energy Колие или да го държите по време на Молитва и Медитация, без значение дали е ден или нощ.

Можете съзнателно да насочите вниманието и концентрацията си към използването на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy Колие с всички Молитвени и Медитативни Духовни Практики, създадени от мен, Стела Каменова специално за работа с всеки тип Ноосферен Регулатор Soul Energy.

ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА
ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА

През деня можете да носите своя Ноосферен Регулатор Soul Energy Колие както под Вашата блуза, риза, тениска, така и над нея като бижу, което изглежда много красиво и привлича добри вибрации.

Във всички Ваши дейности (ходене, работа,учене, почивка, упражнения, йога, колоездене), с изключение на тези, където можете да намокрите директно своя Ноосферен Регулатор Soul Energy Колие, като плуване или къпане, можете да останете с него, стига да се чувствате комфортно.

През деня, ако се чувствате по-комфортно в зависимост от Вашите дейности, можете също да носите своя Ноосферен Регулатор Soul Energy Колие във Вашите портфейл, раница или чанта.

ПРИ ПЪТУВАНЕ СЪС САМОЛЕТ

При пътуване със самолет носете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy Колие върху Вас или вътре в ръчния Ви багаж, тъй като имате нужда от него по време на полета както за защита, така и за увеличаване на Вашата Енергия.

Преди да влезете под сканиращите детектори, свалете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy Колие от врата си и го поставете в ръчния си багаж. Ще избегнете въпроси относно размера и материала на “голямото си бижу”, тъй като когато минавате под скенера, той ще започне да вдига шум, поради структурата на анодирания алуминий. След като излезете от сканиращата машина, можете отново да поставите Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy Колие върху себе си.

Моят опит при пътуване показа, че това е най-добрият вариант.

НОЩНА УПОТРЕБА
НОЩНА УПОТРЕБА

През нощта можете да спите с Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy Колие върху Вас. Това е начина, по който практикувам аз.

В случай, че предпочитате да не носите Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy Колие докато спите, можете да го поставите до себе си или под възглавницата си.

За причините, поради които трябва да носите Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy Колие по време на нощния Ви сън прочетете тук.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Как да избегнете увреждане на Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy?

Не Мокрете по никакъв начин физическата структура на Ноосферни Регулатори Soul Energy Колиета – без изливане на течности върху тях, без къпане с тях, без плуване с тях.

• Не хвърляйте, не изпускайте върху земята или върху други повърхности Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy Колиета, за да не повредите анодираните алуминиеви повърхности с които са покрити Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energу.

• Не ги драскайте с твърди предмети.

КАК ДА ПОЧИСТВАТЕ НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

Можете да почиствате Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy с мокри кърпи и след това с друга суха кърпа от микрофибър (без гъби). Това се прави, за да се предотврати появата на петна.

Друг начин за почистване на Ноосферни Регулатори Soul Energy е с препарат за стъкла или дезинфектант, напръскан върху микрофибърна кърпа, с която да избършете за да предотвратите появата на петна или надраскване.

 

ПОДКРЕПЕТЕ МОЯТА РАБОТА

Pin It on Pinterest

Share This