НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

НАМАЛЯВАТ СТРЕСА, ПРИТЕСНЕНИЯТА, СТРАХОВЕТЕ

Приморско, България

Ако полагаме всички усилия за да избегнем смъртта на тялото, още повече, трябва да се стремим да избегнем смъртта на Душата.

Стрес, тревожност, страхове – всички те представляват страсти. Трябва да се справим с всичките си страсти и да ги преодолеем една по една.

Какви са страстите и как да се борим срещу тях?

Свети Василий Велики обяснява страстите. Той започва първо, като дефинира какво представлява добродетелта. Тя е налице, когато приемате способностите и дарбите, които Бог е създал вътре във Вас, когато Ви е създал по свой образ и използвате същите тези способности и дарове, за да можете да се обърнете към Бог и да се превърнете в Негово подобие.

Противно на това са страстите: приемате същите способности и подаръци от Бог и се насочвате към нещо временно, което е създадено, вместо да ги използвате за да се обърнете към Създателя. Така нашите страсти и удоволствия растат и се развиват вътре в нас.

След като сме дефинирали добродетели и страсти, трябва да разберем откъде са възникнали страстите. Те никога не са били част от първоначалния образ на Бог, който е бил поставен вътре в човечеството. Следователно това, което християнинът трябва да осъзнае, е, че добродетелта е това, което е естествено, а неестественото е да вижда как страстите се развиват в човешкото същество.

За нас не е естествено, нито е нормално да се отдаваме на страстите. Именно когато човечеството е паднало и се е отдалечило от Бог и Неговата доброта, са се появили страстите. Оставяме се изложени на злото, което би могло да се случи вътре в нас.

Какво причиняват страстите на човека и на неговата Енергийна Структура?
Това, което виждаме е, че когато човек е завладян от страстите си, се случва нещо бурно вътре в него. Те се превръщат в зависимост, така че той / тя действа по неестествен начин. Това е борба и по този начин настъпва състояние на заболяване. Бащите на Църквата говорят за страстите, така сякаш те побъркват човек (умопомрачение, безумие).
Защо? Защото страстта тласка хората да правят неща, които естествено не биха направили.

Страстите: самолюбие, лакомия, похот, любов към парите и алчността, тъга, апатия и скука, гняв, страх, тщеславие и гордост. Всички те са свързани помежду си.

Как тогава можем да се борим с тези страсти?

Използвайки Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy по време на Молитва и Медитация, Вие можете да победите всичките си страсти по волята на Бог, с времето! Дори и в мълчание, само като почувствате Божията светлина!

С Ноосферни Регулатори Soul Energy Вие сте в състояние да балансирате нивата на стрес и да сведете до минимум отрицателния физически ефект в тялото си. Тъй като стреса започва в Съзнанието Ви, Молитвата и Медитацията са идеалната противоотрова, за справяне с него. Чрез съзнателност, стресът и тревогите от миналото или настоящето започват да избледняват, докато си позволявате да видите по-голямата картина. Ставате по-ангажирани в настоящето и избирате да насочите вниманието си към спасението на Душата си.

Ноосферни Регулатори Soul Energy заличават всички Ваши страсти чрез Божествената Светлина на Бог! Те не излизат вече от сърцето и ума Ви. Вече не страдате. Не позволявате на желанията на тялото и ума Ви да контролират живота Ви. Вече не се водите от импулсите за греховност. Спиратеда се противопоставяте на Волята и пътищата на Господ.

Бог знае, че сме слаби и ще паднем много пъти, докато вървим с Господ Иисус Христос. Той знае, че всички ние сме „в процес на работа“ и знае, че е допуснал нашите несъвършенства, докато преминаваме през процеса на трансформация, за да преодолеем страстите на плътта.

И Бог не ни е оставил без нещата, от които се нуждаем, за да победим страстите на плътта. Той ни е дал много неща, за да можем да преборим страстите си, като основният дар е даването на Светия Дух. Работата на Светия Дух ни преобразява в образа на Господ Иисус Христос, а това означава конкретно да ни помогне да преодолеем страстите на плътта, както казва писанието:

„… защото ако живеете според плътта, ще умрете, но ако чрез Духа умъртвите делата на тялото, ще живеете. Защото всички, които са водени от Божия Дух, са Божии синове”. (Римляни 8: 13-14)

Ключовата дума в този стих е ВИЕ. Ако ВИЕ, чрез Светия Дух, умъртвите лошите дела на тялото, ще живеете.

Работата на Светия Дух е да Ви преобрази в образа на Господ Иисус Христос, но трябва да активирате силата на Светия Дух, за да се борите, когато е необходимо.

И за да въоръжите Светия Дух, за да може да Ви помогне във време на необходимост, ТРЯБВА да изучавате Светото Писание и да го поглъщате в сърцата и умовете си. Това е от огромно значение за способността Ви да преодолеете страстите на плътта.

Pin It on Pinterest

Share This