НАЙ-ВЕЛИКОТО СЪКРОВИЩЕ

Созопол, България

Тази Духовна Практика Ви помага да осъзнаете, че никой не може да донесе материално богатство със себе си във Вечността. Нито едно притежание не може да Ви даде това, за което Душата Ви наистина копнее. Открийте Най-Великото Съкровище за Вашата Душа!

„Защото, където е съкровището ти, там ще бъде и Сърцето ти.“ Матей 6:21

Има много прекрасни неща, тук на Земята, които можем да оценим, но най-голямото съкровище, което някога бихме могли да получим, е Царството Небесно. Като Християни трябва да сме задоволени от избора да се откажем от земните съкровища, за да можем да достигнем мястото си на Небето.

Проповедниците използват тази стара поговорка от години, за да обяснят един прост факт: „ Не можеш да вземеш нищо със себе си, когато умреш.‘‘

Никой не може отнесе със себе си материално богатство във Вечността. Раят и Адът нямат банки или гаражи. Парите и вещите не са от полза за никой под земята. Това, което нямаме, няма да промени обстоятелствата ни, когато умрем. Количеството на материалните ни придобивки не ни дава по-добра или по-лоша позиция в отвъдния живот.

Защо Господ Иисус Христос е най-доброто Съкровище, което имаме?

Ние трябва да ценим най вече Господ Иисус Христос. Kогато Той е Вашето Съкровище, Вие ще отдадете своите ресурси – пари, време и талантите ви – за Неговата работа в този свят. Вашата мотивация за това, което правите е важна (1 Коринтяни 10:31).

Апостол Павел насърчава Божиите служители, като им казва за вечната награда за онези, които са мотивирани да служат на Господ Иисус Христос: „ Каквото и да вършите, работете от Сърце, като на Господа, а не като на човеци; понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството. Слугувайте на Господа Христа.‘‘ Колосяни 3: 23–24

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете „Иисусовата Молитва” няколко пъти, тъй като молитвата Ви показва пътя към истинското смирение. „Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мен грешния”.

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите 

Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него! Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy поемете дълбоко въздух, вдишайте въздуха излизащ под формата на Божествена Светлина от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy през носа и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и към Вашето Био Поле и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване.

Вие сте спокойни и готови да позволите на Ума си да започне да слуша Сърцето Ви.

Започнете да четете следните Текстове от Светото Писание, избрани от мен специално за тази Духовна Практика.

„ Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат;” Матей 6:19-20

„Богатството Ви изгни, и дрехите Ви са изядени от молци. Златото Ви и среброто Ви ръждясаха; и ръждата им ще свидетелствува против Вас и ще пояде месата Ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни! ” Яков 5: 2-3

„ Плодовете, за които Душата ти копнееше, изчезнаха от теб и всичко изящно и разкошно загина от теб, и няма вече да ги намериш..“ Откровение 18:14

Сега прочетете Божието Слово отново. Помислете над думите на Бог и затворете очи.

Няма нищо по своята същност в богатството. Бог е този, който щедро дава на хората успех с ресурси и пари (Еклисиаст 5:19). Но когато ставаме по-загрижени за даровете, а не за даряващите, притежанията стават токсични и безсмислени (Еклисиаст 5:10). Обсебеността от богатството руши връзката ни с Бог и с другите хора.

Бог се интересува повече от състоянието на нашите Сърца, отколкото от състоянието на портфейлите ни. Ето защо Той ни е показвал кое е най-доброто за нас и нашите притежания.

Почувствайте Божията Светлина, която ви осветява. Тя пречиства Вашата Енергийна Система и увеличава Внергийната Ви Вибрационна Сила, което ще Ви извади от тъмнината.

Точно сега, в този много специален момент, вдишайте въздух от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и визуализирайте как Божествената Вечна Господна Любов навлиза във Вашето тяло през пъпа Ви и след това изпълва всеки Ваш Енергиен Център, докато все още задържате вдишания въздух в тялото си за 3 секунди.

Вижте и усетете как ще започнете да просперирате и как ще Ви се даде това, което искате в името на Господ Иисус Христос! От днес ще имате надежда и бъдеще! Ще помогнете на другите да просперират в Божията Истина и Вие също ще просперирате, както и децата Ви! Бъдете много внимателни, като следвате Божиите Принципи, а не икономиката.

Следвайки Бога, ще имате надежда при всякакви обстоятелства, докато не се издигнете в Царството Небесно със спокойно Сърце, истинска любов и че сте живели безкористен живот!

След това издишайте въздуха от устата си, визуализирайки как той изпълва Вашия Енергиен Център на Слънчевия Сплит и цялата ви Аура!

Кажете си, че в Сърцето Ви живее Светлината на Най-Голямото Съкровище.

Сега се помолете за милост и отворете Сърцето си за Бог, като кажете следната молитва:

„Господи Иисусе, имам нужда от теб. Благодаря ти, че умря на Кръста за греховете ми! Отварям вратата на живота си и те приемам като мой спасител и Господ. Поеми контрола върху живота ми. Направи ме такъв, какъвто искаш да бъда. Амин! ”

Божествената Светлина на Господ е във Вашето Сърце. Вашето Съзнание е част от Върховното Съзнание на Бог!

Практикувайки по време на Молитва и Медитация с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy, Вие увеличавате Божествената Светлинна Сила на Вашата Душа и я оживявате, за да може Бог да Ви говори.

Ако нашите неща останат тук, какво Съкровище ще имаме в Рая? Трябва да има разлика между нашите притежания и ценното в Божията икономика.

Времето ни на Земята е временно и всички сме се насочили към Вечността някъде. Сега можем да се възползваме максимално от всичко и да се подготвим за Вечността с Бога по-късно, като слушаме Господ Иисус Христос и правим това, което Той казва.

Нашата Вечна перспектива засяга нашите земни приоритети.
Това, което е ценно както сега, така и във вечността, е това, за което Бог се грижи: да се отнасяме правилно към хората, да прощаваме и вярваме (Матей 23:23; Михей 6:8). Ние сме предназначени да използваме притежания и да обичаме хората, а не да обичаме притежанията и да използваме хората. Нашата вечна перспектива засяга нашите земни приоритети.

Можем да изберем да съсредоточим живота си върху временно богатство, но Бог ни предлага съкровище, което трае вечно: връзка с Него, която започва тук и продължава във Вечността на небето. От какво ще се възползваме, ако се откажем от това, което наистина има значение, за да получим още няколко притежания? Нищо не струва повече от познаването на Господ Иисус Христос.

Съкровищата, които очакват Божието Дете, ще надминат всички неприятности, неудобства или преследвания, с които можем да се сблъскаме. Можем да служим на Господ от все сърце, знаейки, че Бог е единственият, който пази резултата, и наградата Му ще бъде изобилно благодатна. „Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими и преизобилвайте винаги в Господнето дело, понеже знаете, че в Господа трудът Ви не е напразен.” (1 Коринтяни 15:58)

Pin It on Pinterest

Share This