МОЛИТВА И МЕДИТАЦИЯ С
НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

Храм Карнак – Луксор, Египет

Молитвата и Mедитацията с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy чрез изпълняване на Духовните Практики, създадени от мен, Стела Каменова, имат определена цел:

По време на Молитва и Медитация с Ноосферни Регулатори Soul Energy, Вие размишлявате задълбочено и се опитвате да придобиете по-задълбочено разбиране за това какво представляват Текстовете на Светото Писание и как те Ви влияят позитивно и Ви помагат да преодолеете ежедневните си предизвикателства.

Като се зареждате с Божествената Светлина на Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy, особено докато четете и обмисляте Текстовете от Светото Писание, Вие ангажирате активно префронталния си кортекс, карайки Ви да придобиете мъдрост, разбиране и самоконтрол, като същевременно укрепвате ума си срещу атаката на врага. Подготвяте ума си за успех.

Размишляването върху Божието Слово докато използвате Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy, отключва цялата Ви Енергийна Структура, така че тя да приеме Мисълта на Самия Бог, която от своя страна отваря и обновява ума и сърцето Ви.

Практикуването ще Ви доведе до ново поведение, което ще Ви позволи да правите всичко, което е написано в текста, който четете.

Медитацията включва и вътрешния диалог, който имате със себе си. Говорите ли Божието Слово за себе си или изпълвате ума си с отрицателни мисли?

Вярата се произвежда в сърцето Ви!

Балансът, който идва от Писанието, не е само интелектуален, академичен баланс. Той е Сърдечен Балансбалансът на поставянето на Бог на мястото в живота, където Той трябва да бъде, и поставянето на себе си в по-ниско положение.

Това е мислене относно това какво казва Библията за мен, как мога да се подобря и как мога да стана по-добър чрез това, което казва Библията или текста.

Когато започнете да мислите по този начин, ще откриете много неща, за чието подобрение можете да поработите. Но кой мисли за това? Ние сме заети. Имаме какво да правим. Винаги бързаме.

Нуждаем се от баланс. Трябва да мислим за различни Писания, защото именно те трябва да ни контролират, да ни преобразят и да ни направят по-близки до Бог, отколкото сме били досега, с по-дълбоко разбиране за това, каква е Неговата Воля. В крайна сметка това е разкрито в Писанието и в сърцата си, ние сме привлечени към това.

Не забравяйте, че всички ние можем да изучаваме Библията. Въпросът не е в това колко дълго сме я изучавали, а по-скоро дали вярваме на Словото Божие? Приехме ли истината, която е там, приложихме ли я към сърцата си, направихме ли я своя собствена, оставихме ли я да ни промени? Това е най-важното. Не е важно колко пъти сте чели Библията. Важното е колко голяма част от тази Книга е останала в сърцето Ви и каква част от търсенето, сравняването и Медитацията са променили начина, по който живеете днес.

В Йоан 15:14 Господ Иисус Христос казва: „Вие сте мои приятели, ако вършите всичко, което Ви заповядвам.“ Колко милостиво! Той не ни нарича роби; той ни нарича приятели. „И вие сте ми приятели“, казва той, „ако правите каквото Ви кажа“. Това означава подчинение на сърцето на всичко, което казва тази Книга. Ако учи на това, аз го правя. Ако казва това за моя живот, аз го правя. Тогава Вие сте истински приятел, защото цените това, което Бог иска.

Господ Иисус Христос ни иска по-добри от това, което сме. Той иска да бъдем по-добри в молитвения си живот, по-добри в познанието ни на Писанието, по-добри в службата си към Него. Библията ни казва, от началото до края, как можем да направим това. Трябва да вземем това, което е там, да го направим свое и да го оставим да контролира живота ни.

Най-важното за християните не е колко пари имат, колко материални притежания имат или дори кои са техните приятели. Най-важното за всеки християнин е колко Бог има от него, колко Бог контролира живота му и доколко тази Книга доминира над неговото мислене, живот, молитва и служба.

Балансът е това, на което учи Писанието, позволявайки на посланието да контролира живота ни и да дава приоритет на това, което правим. Балансът означава, че ценим толкова много това, което казва Библията, че ще приемем това, което казва, ще проследим всяка последна препратка към нея, ще преценим колко такива думи има в Библията и до колко те са сплетени заедно, за да ни направят това, което трябва да бъдем. Можем да изучаваме Библията през всичките си дни на Земята и все още да не знаем всичко и все още да не я познаваме. Каква радост би било да разберем какво има в Библията и след това да и се подчиним, и да и дадем контрол над живота ни.

По време на Молитва и Медитация, с Ноосферни Регулатори Soul Energy получавате всички ползи от работата Ви с тях, които могат да бъдат обобщени като подобряване на Вашето здраве, благополучие, работа, фокус. Изпълнението на Духовните Практики Ви носи емоционално изцеление, самопознание и самодисциплина (способността ви да избирате това, което е във Ваш интерес). Помагат Ви да имате предвид целите и ценностите си, докато ги проявявате в мислите, думите и действията си. Ден след ден научавате все повече и повече как да забравяте болката на миналото (да се движите напред и да живеете живот с повече свобода, лекота и присъствие).

Духовното израстване се постига чрез Молитва и Медитация с Ноосферни Регулатори Soul Energy, които Ви свързват с Бог и Духа на нашия Спасител.

Молитвата и Медитацията с Ноосферни Регулатори Soul Energy Ви носят вътрешен мир, истинска мъдрост и спасение на Душата.

ПОДКРЕПЕТЕ МОЯТА РАБОТА

Pin It on Pinterest

Share This