МЕДИТАЦИЯ

КАКВО Е МЕДИТАЦИЯ?

Първоначално значението на думата „медитация“ всъщност е било да се мисли дълбоко за нещо. Въпреки това, когато източните съзерцателни практики са били „внесени“ в западната култура, това е бил терминът, който е започнал да се използва за тяхното дефиниране, поради липса на по-добра дума.
В днешно време медитацията има по-голямо значение от това на упражнение за фокусиране на вниманието.

Медитацията е по-скоро дълбоко отражение. Да мислим задълбочено и да наблюдаваме своето мислене.

Медитацията е акт на подчинение и непрекъснато съзнателно разглеждане на Божието Слово в Писанията.

Медитацията е упражняване на тихо размишление, при което повтаряте Божието Слово за известно време. Това е съзнателно отделено време за обмисляне на Божието Слово отново и отново. Нашите мисли са мощни, поради което сме склонни да казваме повече това, което мислим, и да правим това, което казваме.

Медитацията, за разлика от молитвата, включва само Вас, защото само Вие знаете какво мислите.

Когато медитирате мислейки за нещо, Вие го премисляте с ума си и го разглеждате внимателно. Оставяте ума си да се спре върху това, което обмисляте. Изследвате как фразите и връзките се простират до проблемите на живота и с какво се опитвате да се борите в момента.

Медитацията изисква голяма дисциплина. Не дисциплината на потискане или подчинение, а дисциплината, която идва когато наблюдавате Вашето мислене. Когато има наблюдение на мисълта, това наблюдение води до собствена, изключителна, фина дисциплина.

Медитацията извлича мозъка от костите Ви. Дава Ви сила да живеете.

Медитацията е толкова рядка, че хората трябва да се обърнат към трансценденталната медитация и източния мистицизъм, за да обмислят нещата в живота си.

Някога Медитацията е била един от най-големите добродетели на Християните навсякъде. Християните са мислели върху различни Писания.

Мисленето върху Светото Писание, това което позволява на ума да медитира върху богатството което е скрито в Божието Слово, което прониква във Вашето същество, за да Ви направи това което трябва да бъдете. Ето това е, което липсва в съвременния живот.

ПОЛЗИ ОТ МЕДИТАЦИЯТА

Медитацията носи няколко предимства:

• Ставате по-проницателни според Вашите идеали / идеи и желания и може би по-ефективни, когато става въпрос за постигане на целта, която Ви прави щастливи.
• Укрепване на Вярата
• Смелост в застрашаваща ситуация
• Доверие в Господ
• Покорство към Божието Слово
• Да живеете свят живот
• Напълно отдаване на Божията Воля

Съществува поговорка: “Където има раздори и завист, там е всяко зло дело.” И така, много по-вероятно е да бъдете повлияни от злото, не докато медитирате, а когато сте разгневени, когато сте в разногласия или предизвикани от определени обстоятелства и вместо да контролирате Духа си, Вие просто се оставяте на течението.

Но в Молитвата и Медитацията целта е наистина да култивирате вътрешен мир. И когато медитирате върху Божието Слово, Вие каните Бог във Вашата Духовна Практика, така че Бог е с Вас. Медитацията Ви помага да надделеете гнева, безпокойството, страха, стреса, негативизма.

Знам, че съществува погрешно схващане за необходимост от изпразване на ума по време на медитация. Умовете се нуждаят от добро измиване. Но измиване от какво? Негативност, ограничаващи вярвания, срам, гняв, вина, страх, всички тези неща за които може да се захванете и никога не са били излекувани, защото умовете Ви никога не са били наистина обновявани. И така, Медитацията Ви помага да достигнете неподвижност, мълчание и да осъзнаете Вашите грижи.

Понякога по време на Медитация може да изпитате безпокойство, да се появи някакъв страх. И наистина това, което се случва е точно същото както когато правите физически пост и освобождавате токсини от мастните тъкани, които навлизат в кръвта, в резултат на което може да получите главоболие или кожни алергии.

Същото се случва и с Вашите емоции.

Когато включите тишината и спокойствието в живота си, Вашите емоционални токсини започват да излизат на повърхността. И именно този процес на Духовно Пречистване предизвиква Вашите безпокойство и страх.

Но в Християнската Медитация наистина Ви насърчавам да поканите Бог в болката си. Когато медитирате в началото започват да се проявяват Вашите собствени несигурности, които са били заровени и датират понякога още от детството Ви, но както прочиствате тялото си, от още по-голямо значимост е да прочистите Вашите умове и сърца.

Библията казва, че ако окото Ви е пълно със Светлина, тогава цялото Ви Тяло е пълно със Светлина. А това означава, че виждате през филтър. Така, че ако гледате през филтър на негативност и страх, точно така тълкувате и света. Вие искате да почистите този филтър, а това е възможно точно чрез практикуване на Духовни Практики с помощта на Ноосферни Регулатори Soul Energy. Писанието също казва, че не онова което отива в корема на човек, а онова което излиза от сърцето му, го осквернява.  Следователно всеки трябва да бъде наистина загрижен за състоянието на сърцето и ума си.

Бог е Дух и Библията казва, че трябва да му се покланяме с Дух и в Истина. Когато правите Духовни Дисциплини като Медитация, Вие наистина се докосвате повече до Духа.

И да, има Духовен Свят, който произлиза от Дявола, а не от Бог. Но когато Медитирате под ръководството на Бог с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy, Вие сте защитени от Неговата любов, Светлина и сте под Божия Закрила.

Християнин, който се Моли, но не Медитира, е като човек, който подскача с един крак, вместо да ходи с два крака.

Както Молитвата, така и Медитацията Ви правят цялостни, съвършени, утвърдени и стоящи в Божията Воля за Вашия живот. Медитацията е изгубено изкуство за много християни, но практиката трябва да се култивира отново.

ПОДКРЕПЕТЕ МОЯТА РАБОТА

Pin It on Pinterest

Share This