ЛЮБОВ ЕДИН КЪМ ДРУГ

Созопол, България

Общият път за запазване на Благодатта на Бог е Смирението.

Смирението е това качество на Божествената Любов, което се отдава на любимия човек, без да се връща обратно към себе си.

Това „без да се връща към себе си“ означава, че скромен човек не мисли за себе си, а се стреми към любимия човек. И все пак смирението не означава самоунижение или небрежност към унижението, но и грижа за удовлетворението на любимия човек. Защо? Защото смирените живеят чрез любимия човек. Те търсят в любимия човек, те се разтоварват чрез любимия човек, и веднъж щом елиминират егото си приемат любимия човек, като те намират покой в смирението. И това е същността на Вечната любов.

На Тайната Вечеря Господ Иисус Христос инструктира учениците Си да се обичат един друг.

Той иска да се грижим един за друг на най-дълбоките нива. Отличителна черта на Християните трябва да бъде любовта им един към друг.
Любовта ни един към друг произтича от нашата любов към Бог, която е резултат от Божията любов към нас (1 Йоан 4:19).

Господ Иисус Христос иска неговите последователи да бъдат обвързани преди всичко не със служба, заповед, семейство, националност, залог, раса, интерес или нещо друго, а с ЛЮБОВ.

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете „Иисусовата Молитва” няколко пъти, тъй като молитвата Ви показва пътя към истинското смирение. „Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мен грешния”.

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите 

Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната Енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него!

Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy поемете дълбоко въздух, вдишайте въздуха излизащ под формата на Божествена Светлина от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy през носа и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и към Вашето Био Поле и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване.

Вие сте спокойни и готови да позволите на Ума си да започне да слуша Сърцето Ви.

Започнете да четете следните Текстове от Светото Писание, избрани от мен, Стела Каменова, специално за тази Духовна Практика.

Господ Иисус Христос
‘‘Нова заповед Ви давам, да се обичате един друг; както Аз Ви възлюбих, така и Вие да се обичате един друг. По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си. “ Йоан 13: 34–35

„Защото поръчението, което чухте отначало, е това: Да се обичаме един друг.“ 1 Йоан 3:11

„ Да не отмъщаваш, нито да храниш злоба против онези, които са от народа ти, а да обичаш ближния си, както себе си. Аз съм Господ.. ” Левит 19:18

„Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове..“ 1 Петър 4: 8

„ Не оставайте на никого длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото който обича другия, изпълнява закона.“ Римляни 13: 8

„Дечица, да не обичаме с думи, нито с език, но с дело и в действителност.. “ 1 Йоан 3:18

„Никой никога не е видял Бога; но ако се обичаме един друг, Бог пребъдва в нас и Неговата любов е съвършена в нас. По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, защото ни е дал от Духа Си. “ 1 Йоан 4: 12-13

‘‘ Всичко у Вас да става с любов.“ 1 Коринтяни 16:14

„ със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, с поносимост един към друг в любов и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в Духа.“ Ефесяни 4: 2-3

„А най-после, бъдете всички едномислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смиреномъдри. Не връщайте зло за зло или хула за хула, а, напротив, благославяйте; понеже към това бяхте призовани, за да наследите благословение.“ 1 Петър 3: 8-9

Сега прочетете Божието Слово отново. Помислете над Думите и затворете очи.

Направете бърз преглед на Сърцето си. Какво е в основата на Вашата наслада? Любов или алчност, завист, похот, гордост, ревност? Бъдете честни със себе си и с Бог.

Почувствайте Божествената Светлина на Бог, която Ви осветява, пречиства Вашата Енергийна Система и увеличава Вашата Енергийна Вибрационна Сила и така Ви извежда от тъмнината.

Точно сега, в този много специален момент, вдишайте въздух от вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и визуализирайте как Божествената Любов на Господ навлиза в тялото Ви през пъпа и след това изпълва всеки Ваш Енергиен Център, докато все още задържате вдишания въздух в тялото си за 3 секунди.

Вижте и почувствайте как сте готови да започнете да обичате, както Бог Ви обича – безусловно, жертвено, със способност да прощавате и завинаги. Той и неговата любов са свещенни. Вие трябва да обичате така.

След това издишайте въздуха от устата си, визуализирайки как той изпълва Сърдечния Ви енергиен център и цялата Ви Аура!

Кажете, че в Сърцето Ви живее Светлината, която не се проваля.

Сега се помолете за милост и отворете Сърцето си за Бог, като кажете следната молитва:

„Господи Иисусе Христос, имам нужда от теб. Благодаря ти, че умря на Кръста за греховете ми! Отварям вратата на живота си и те приемам като мой спасител и Господ. Поеми контрол върху живота ми. Направи ме такъв, какъвто искаш да бъда. Амин! ”

Божествената Светлина на Господ е във Вашето Сърце. Вашето Съзнание е част от Върховното Съзнание на Бог!

Практикувайки по време на Молитва и Медитация с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy, Вие увеличавате Божествената Светлинна Сила на Вашата Душа и я оживявате, за да може Бог да Ви говори.

Вече намирате покой в Господ със Сърцето Ви, което е пълно с Вибрации, които зареждат Вашата Енергийна Система със смирение и любов към Бог и другите хора!

Господ е във Вас и Вие сте в Бог, което Ви прави неразделни от Нашия Създател и неговата мъдрост, която внася смирение и любов в Сърцето Ви!

Любов, която е търпелива и мила. Любов, която не завижда и не се хвали. Любов, която не е арогантна или груба. Любов, която не настоява по пътя си. Любов, която не е раздразнителна или негодуваща. Тази която не се радва на грешките, но се радва на истината.

Любовта на Бог, която вече е вътре във Вас, понася всички неща, вярва на всички неща, надява се на всички неща, търпи всички неща. Любов, която никога не свършва.

Pin It on Pinterest

Share This