КАПЕРНАУМ
ГРАДЪТ НА ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС

Земята, на която Господ Иисус Христос извършил повечето от Своите Чудеса

Аз вярвам, че Бог е само Светлина и че в Него няма мрак!

Точно в този град, където нашият Господ Иисус Христос е живял, аз се чувствам, така сякаш мога да достигна Светлината във всяко Измерение на Сътворението, докато се Моля и Медитирам (размишлявам) с Ноосферни Регулатори Soul Energy.

В Капернаум аз се чувствам напълно защитена от Господ Иисус Христос и недостижима за всеки страх, демон, за всякакъв вид тъмнина на Сатаната.

Капернаум става родният град на Господ и сцена на много от Неговите чудеса.

Градът е бил и дом на първите ученици, които Господ призовал – рибарите Петър, Андрей, Яков и Йоан, и бирникът Матю (който събирал данъци в митницата).

В този град:
• Господ Иисус Христос се покланял на Отца и преподавал в синагогата – където неговото учение направило дълбоко впечатление на местните хора, защото за разлика от книжниците, той учи с власт. (Марк 1:21-22)

• В същата синагога, Господ Иисус Христос обещал Евхаристия в своята реч „Аз съм хлябът на живота“: „Истина, истина Ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.“. (Йоан 6:22-59)
• Господ Иисус Христос изцелява много хора на болестта или обсебени от Дявола, включително тъщата на Апостол Петър и дъщерята на водачът на синагогата.
• Господ Иисус Христос произнася проклятие над града, заедно с Бетсаида, защото толкова много от жителите им отказват да повярват в Него.

Октагоновата Църква и къщата на Апостол Петър

Капернаум по-късно се разпада. Доклад от 3-ти век, нарича града „презрян; в него има само седем къщи на бедни рибари“. По-късно е презаселен, но отново изпаднал в непочтителност. Руините лежат неоткрити до 1838 г., когато гостуващ учен дава следното описание: „Цялото място е запустяло и печално …“

Днес една ултра-модерна Католическа Църква, кацнала на осем здрави стълба, закрива, сякаш защитава разкопките, за които се смята се, че са били мястото на дома на Апостол Петър, където Господ Иисус Христос бил отседнал.

Археолозите смятат, че къщата е била в малък комплекс, групиран около несиметрични дворове. Базалтови стени от сух камък поддържали покрива направен от клони на дървета, покрити със слама и земя — доста крехко строителство, лесно пробиващ се покрив, за да се спусне парализиран човек на постелка, както е описано в Марк 2:1-12.

Мястото на Къщата на Апостол Петър

Разкопките показват, че една стая в този взаимосвързан комплекс е била отъждествена, като стая от средата на 1 век. Графити надраскани по стените на мазилка, посочват Иисус като Господ и Христос (на Гръцки език). Предполага се, че тази стая е почитана и използвана за религиозни събирания, като Църква. Ако е така, това би било първият такъв пример в Християнския свят.

Имало е осмоъгълна църква, построена през 1 век, преобразувана от къщата на Свети Петър. Октагонът е покрит с изискана мозайка с паун, символизиращ Възкресението с ивица цветя, ята риби с малки цветя около тях, в останките от църквата Свети Петър от Капернаум от четвърти и пети век. След като са били премахнати от първоначалното си местоположение, мозайките са останали изложени в археологическия парк в Капернаум до 2012 г., годината, в която е било възможно да започне възстановяването му.

През 5-ти век около тази почетна стая е построена осмоъгълна църква. Настоящата църква, посветена през 1990 г., повтаря осмоъгълната форма.

Богато украсена синагога от бял варовик

 

Богато украсена синагога от бял варовик

Статуя на Апостол Петър

Богато украсена синагога от бял варовик

 

В близост до църквата е построена отчасти реконструирана синагога върху основите на синагогата, в която е проповядвал Господ Иисус Христос.

Издигната през 4-ти или 5-ти век, тази впечатляваща структура с богато украсени декорации е най-голямата синагога, открита в Израел.

Нейният бял варовик, издълбан от далечна кариера, контрастира с местния черен базалт на синагогата, който е знаел Господ.

Тази оригинална Синагога е построена от Римски Центурион, същият чийто слуга е бил изцелен след обявяване на вяра, която удивява Иисус (Лука 7:1-10).

На кратко разстояние, до Галилейско Море, може да се видят червените куполи и бели стени на Гръцка Православна Църква, построена през 1931 г. и посветена на Дванадесетте Апостоли.

МОЛИТВА И МЕДИТАЦИЯ С НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

Намирам се в Капернаум и най-накрая мога да се отпусна точно на това много специално място, на брега на Галилейско Море, където Господ Иисус Христос е Ходил по Вода!

Присъединете се към мен и поседнете с мен на брега на Галилейско Море и нека да пречистим и заредим Енергийните си Структури, като използваме заедно нашите Ноосферни Регулатори Soul Energy.

Нека сега да прочетем и да помислим върху следните текстове от Светото Писание, които описват чудесата, извършени тук от нашия Господ Иисус Христос.

Докато се Молим и Медитираме заедно трябва да държите Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy близо до тялото си (Начини на използване).

Може да се изненадате да научите, че Библейските разкази за живота на Господ Иисус Христос на Земята никога не използват оригиналната езикова дума за „чудо“. Гръцката дума (dyʹna·mis) понякога превеждана като „чудо“ буквално означава „сила“.

Но Иисус отвърна: „Някой се допря до Мене, защото усетих, че Сила 

излезе от Мене.“ (Лука 8:46) Думата чудо, може също да бъде преведена като „способност“ или „мощни дела“. (Матей 11:20; 25:15)

Според един учен, този гръцки термин „набляга на могъщата работа, която е била извършена, и по-специално, на Силата, с която е извършена. Събитието е описано по отношение на Силата на Бог в Действие.“

Господ Иисус Христос и Чудотворният Улов на Риба

Господ Иисус Христос се явил отново на учениците Си, на Галилейското Езеро. Това се случило така:

Свето Евангелие от Йоана глава 21 1. След това пак се яви Иисус на учениците Си при Тивериадско море, А се яви тъй: 2. бяха заедно Симон Петър и Тома, наричан Близнак, и Натанаил от Кана Галилейска, и Зеведеевите синове, и други двама от учениците Му.
3. Симон Петър им казва: отивам да ловя риба. Казват му: ще дойдем и ние с тебе. Излязоха и веднага се качиха на кораба, ала нищо не уловиха през нея нощ.
4. А когато се вече разсъмна, Иисус застана на брега; но учениците не познаха, че е Иисус.

5. Иисус им казва: Деца, имате ли нещо за ядене?
Те Му отговориха: Не.
6. А Той им рече: хвърлете мрежата отдясно на кораба, и ще намерите. Хвърлиха, и не можаха вече да я измъкнат поради многото риба.
7. Тогава ученикът, когото Иисус обичаше, каза на Петра: Господ е. А Симон Петър, като чу, че е Господ, препаса дрехата си (защото беше гол) и се хвърли в морето.
8. А другите ученици преплуваха с кораб (защото не бяха далеч от земята, на около двеста лакти), като влачеха мрежата с рибата.
9. А когато излязоха на земята, виждат накладен огън, и на него турена риба и хляб.
10. Иисус им казва: донесете от рибата, що сега уловихте.
11. Симон Петър отиде, та извлече на земята мрежата, пълна с едри риби, на брой сто петдесет и три; и макар да бяха толкова, мрежата се не съдра.
12. Иисус им казва: дойдете, обядвайте. И никой от учениците не смееше да Го попита: кой си Ти? понеже знаеха, че е Господ.
13. Дохожда Иисус, взима хляба и им дава, също и рибата.
14. Това беше вече трети път, как Иисус се яви на Своите ученици, след като възкръсна от мъртвите.

Господ Иисус Христос Възстановява Правата на Апостол Петър

15. А когато се наобядваха, Иисус казва на Симона Петра: Симоне Ионин, любиш ли Ме повече, отколкото тия?
Петър Му казва: да, Господи! Ти знаеш, че Те обичам.
Иисус му казва: паси Моите агънца.
16. Казва му пак втори път; Симоне Ионин, любиш ли Ме?
Петър Му казва: да, Господи! Ти знаеш, че Те обичам.
Иисус му казва: паси Моите овци.
17. Казва му трети път: Симоне Ионин, обичаш ли Ме?
Петър се натъжи, задето третия път му каза: обичаш ли Ме? и Му рече: Господи, Ти всичко знаеш; Ти знаеш, че Те обичам.
Иисус му казва: паси Моите овци.
18. Истина, истина ти казвам: когато беше по-млад, сам се опасваше и ходеше, където си щеше; а кога остарееш, ще простреш ръцете си, и друг ще те опаше и поведе, където не щеш.
19. А това Той рече, като даваше да се разбере, с каква смърт Петър ще прослави Бога. И като рече това, казва му: върви подире Ми.
20. А Петър, като се обърна, вижда, че върви подире му ученикът, когото Иисус обичаше, и който на вечерята се бе облегнал на гърдите Му и рекъл: Господи, кой ще Те предаде?
21. Него като видя, Петър дума на Иисуса: Господи, а тоя – какво?
22. Иисус му казва: ако искам да пребъде той, докле дойда, тебе що ти е? Ти върви подире Ми.
23. И разнесе се тая дума между братята, че тоя ученик няма да умре. Но Иисус му не рече, че няма да умре, но: ако искам да пребъде той, докле дойда, тебе що ти е?
24. Този е ученикът, който свидетелствува за тия неща й ги написа; и знаем, че свидетелството му е истинско.
25. Има и много други работи, които извърши Иисус и за които, ако би се писало подробно, чини ми се, и цял свят не би побрал написаните книги. Амин.

Господ Иисус Христос Възкресява Мъртво Момиче и Изцелява Болна Жена

Свето Евангелие от Марк 21. Когато Иисус премина пак с кораб на отсамния бряг, при Него се събра много народ.
И Той беше край морето. 22. И ето, дохожда един от началниците на синагогата, на име Иаир, и като Го вижда, пада пред нозете Му 23. и Го моли много, думайки: щерка ми е на умиране; дойди и възложи върху и ръце, за да оздравее, и тя ще бъде жива. 24. Иисус тръгна с него. Подире Му вървеше множество народ, и Го притискаха.
25. Една жена, която страдаше от кръвотечение дванайсет години, 26. и много бе претеглила от много лекари,
потрошила всичко, що имала, и не бе получила никаква полза, а беше й станало още по-зле, 27. като чу за Иисуса, приближи се изотзад между народа, и се допря до дрехата Му; 28. защото думаше си: ако се допра само до дрехите Му, ще оздравея. 29. И тозчас пресекна в нея кръвотечението,
и тя усети в тялото си, че е изцерена от болестта. 30. А в това време Иисус, като усети в Себе Си силата, която излезе от Него, обърна се към народа и рече: кой се допря до дрехите Ми?
31. Учениците Му казаха: Ти виждаш, че народът Те притиска, а питаш: кой се допря до Мене?
32. Но Той гледаше наоколо, за да види оная, която извърши това.
33. Жената пък в страх и трепет, като знаеше, какво стана с нея, приближи се, падна пред Него и Му каза цялата истина.
34. А Той й рече: дъще, твоята вяра те спаси; иди си смиром, и бъди здрава от болестта си.
35. Докато Той още говореше, дохождат от началника на синагогата и казват: дъщеря ти умря; какво още правиш труд на Учителя?
36. Но Иисус, щом чу тия думи, казва началнику на синагогата: не бой се, само вярвай.
37. И никому не позволи да върви след Него, освен на Петра, Иакова и Йоана, брат Иаковов. 38. Дохожда в къщата на началника на синагогата и вижда смущение, и плачещи и лелекащи силно.
39. И като влезе, казва им: що сте се развикали и разплакали? Детето не е умряло, а спи.
40. А те Му се смееха.
Но Той, като отпрати всички, взима със Себе Си бащата и майката на детето и ония, които бяха с Него, и влиза там, дето лежеше детето. 41. И като хвана детето за ръка, казва му: талита куми, което означава: момиче, тебе казвам, стани!
42. Момичето веднага стана и начена да ходи, понеже беше на дванайсет години. И се смаяха твърде много. 43. И Той строго им заповяда,
никой да не знае за това, и поръча да й дадат да яде.

Господ Исус Христос Изцелява Слепите и Немите

Когато Иисус си отиваше оттам, тръгнаха подире Му двама слепци и викаха: помилуй ни, Иисусе, Сине Давилов!
28. А когато дойде вкъщи, слепците се приближиха до Него. И Иисус им рече; вярвате ли, че мога стори това?
Те Му казват: Да. Господи!
29. Тогава Той се допря до очите им и рече: нека ви бъде по Вашата вяра.
30. И очите им се отвориха, а Иисус им строго заповяда: гледайте, никой да не узнае.
31. А те, като излязоха, разгласиха за Него по цялата оная земя. 32. Когато пък тия излизаха, ето, доведоха при Него един ням човек, хванат от бяс. 33. И след като бесът биде изгонен, немият проговори. А народът се чудеше и думаше: никога не е бивало такова нещо в Израиля.

Галилейско Море
Израел

Мисля за факта, че Библията не описва чудесата на Господ Иисус Христос като трикове или илюзии, предназначени да забавляват хората. Те били проявления на „Величествената Сила на Бог“, както в случая на момчето, от което Господ прогонва демон. (Лука 9:37-43)

Би ли било невъзможно извършването на такива мощни дела за Всемогъщия БогТози, който е описан като имащ „изобилие от динамична енергия“? (Исая 40:26)

Разбира се, че не!

Именно такива мощни дела са в центъра на твърдението на Господ Иисус Христос, за това че той е Божият Син, обещаният Месия. Писанията наистина показват, че дадената Му от Бог сила, Му е позволила да извърши чудеса.

Апостол Петър говори за Господ Иисус Христос като за “ Мъж, засвидетелстван между Вас от Бога чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него между Вас, както Вие сами знаете; „. (Деяния 2:22)

Защо можем да сме сигурни, че чудесата на Господ Иисус Христос са истински, автентични?

Помислете за някои от знаците за автентичност.
При извършването на своите мощни дела, Господ Исиус Христос никога не е привличал внимание към себе си. Той винаги се уверявал, че резултатът от всяко чудо е бил за заслуга и слава на Бог. Преди да излекува слепец, например Той подчертал, че изцелението ще се състои “ за да могат Божиите дела да се проявят в неговия случай“. – Йоан 9:1-3; 11:1-4.
За разлика от илюзионистите, магьосниците и лечители, Господ Иисус Христос никога не е използвал хипнотизъм, подли, зрелищни прояви, магически заклинания или емоционални ритуали.

Човекът Зад Чудесата

Изследването на чудесата, извършени от Господ Иисус Христос би било непълно, ако се ограничи до логически аргументи за тяхната автентичност. Описвайки въздействащите дела на Иисус, Евангелията разкриват един човек с дълбоки чувства и ненадминато състрадание, с явна грижа към благополучието на ближните хора.

Помислете за случая на прокажения, който се приближил до Господ Иисус Христос с отчаяна молба: „Ако искаш, можеш ме очистиш“. А Иисус, като се смили, протегна ръка, докосна се до него и му рече: искам, очисти се! След тия Негови думи проказата веднага се махна от него, и той стана чист.“ (Марк 1:40-42) Така Господ Иисус Христос демонстрирал съпричастност, която го накарала да използва Своята Сила, дадена Му от Бог, за да извършва чудеса.

Знам, че това, което Господ е правил е нелогично и не можете да го обясните на себе си. Но точно затова ние сме хора, а Той е нашият Бог! Но тук, докато се моля и медитирам върху текстове от Светото Писание, чувствам Божията Сила с широко отвореното си Сърце! Без да има нужда от логично доказателство. Истинската дълбока Вяра и Любов към моя Бог са дълбоко в Сърцето ми и никой не може да ми ги отнеме.

„Иисус Христос е същият вчера, днес, и навеки“, казва Евреи 13:8. Сега Той управлява като Небесен Цар, готов и способен да използва дадените му от Бог чудотворни Сили по много по-велик начин, отколкото когато е бил на Земята като човек. Скоро Господ Иисус Христос ще ги използва, за да лекува покорното човечество.

Чудесата, които Господ Иисус Христос е извършил в района, донесли Божествена Светлина на място на Духовна тъмнина, както и в Сърцето и в Душата ми!

Искрено Ваша,
Стела Каменова

0 Коментари

Изпратете коментар

Pin It on Pinterest

Share This